|


BAŞARI SIRALAMASINDA YERİNİZE (KAÇINCI OLDUĞUNUZA) GÖRE
TERCİH YAPMAK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ (NİSAN 2009)

Değerli meslektaşlarımız;

 

Nisan 2009 sınav puanları açıklandı. Netler düşüktü ama puanlar 2008 Eylül sınavı hariç önceki sınavların ortalamasına geri döndü, yani aslında bu sınavda işimiz tercih açısından daha kolay…

 

Aslında her birimiz aldığımız puan ve sınavda kaçıncı olduğumuza göre kabaca nerelere

yerleşebileceğimizi tahmin edebiliyoruz.

 

Bu sınavda kaçıncı olduğumuza göre bir tercih yapmak da bir diğer mantıklı seçenek olabilir.

 

Bunu yapabilmek için de biz TUSDATA olarak eski taban puanları detaylıca inceleyerek hekimlerin tercih ettikleri branşları en yüksek puanlılardan en düşük puanlılara doğru 6 gruba ayırdık. Her grubu da “3 büyük il” ve “diğer iller” olmak üzere ikiye ayırdık. Çünkü 3 büyük ilde ki taban puanlar doğal olarak daha yüksek olacaktır.

 

Aşağıdaki birinci tabloyu incelediğinizde kaçıncı olduğunuza göre; normalde puanınızın hangi grup branşlara (tabi ki ortalama olarak) yeteceğini kolayca tespit edebilirsiniz. Kümülatif toplam; kabaca kaçıncı sıraya kadar olanların ilgili satır ya da daha yukarıdaki satırlardaki branşlara yerleşebileceği hakkında fikir vermek için konulmuştur.

 

14 tercih hakkınızın 2-3 tanesini daha yukarıdaki, 2-3 tanesini daha aşağıdaki gruplardan, kalanları da sıralamanıza uygun gruptan yaparsanız ya da tablo ve rakamları istediğiniz branşa göre yorumlayarak tercih yaparsanız “optimum” bir tercih olacaktır.

 

Bu tablolardan yola çıkarak nereleri yazacağınızı tespit ettikten sonra, onları doğru sıralamaya dönüştürmek için ise geçmiş sınavların taban puanlarının ortalamalarını alarak, ortalamalara göre sıralayabilirsiniz.

 

Tablo 1 size göre eksik ya da yanlış mı? O halde siz de Tablo 2’yi kullanarak kendi gruplamanızı kolayca yapabilirsiniz. Çünkü bu tablolardaki sıralamalar ve gruplamalar sadece size yardımcı olmak ve size bir fikir vermek amacıyla oluşturuldu. Elbette hiç kimsenin, hiçbir bölümün puanını tam olarak söylemesinin mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz. Bir çok bölümün puanında sürprizler çıkması da doğaldır. Gerisi size kalmış.

 

Herkesin hakkında hayırlısının olması diliyoruz.

 

TUSDATA

TABLO 1: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI
(Yeni Kılavuza göre güncellendi)

GRUP ADI

BRANŞ ADI

İL GRUBU
(TOPLAM)

KÜMÜLATİF TOPLAM (Sıralama)

1. GRUP BRANŞLAR

Kardiyoloji

3 büyük il kontenjanı

173

173

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Çocuk Psikiyatrisi

Göz Hastalıkları

Diğer İllerin kontenjanları

159

332

Plastik Cerrahi

 

2. GRUP BRANŞLAR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

3 büyük il kontenjanı

112

444

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Radyoloji

Diğer İllerin kontenjanları

121

565

Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları

3. GRUP BRANŞLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 büyük il kontenjanı

465

1.030

Göğüs Hastalıkları

İç Hastalıkları

Nöroloji

Psikiyatri

Diğer İllerin kontenjanları

413

1.443

Çocuk Cerrahisi

Ortopedi ve Travmatoloji

Üroloji

4. GRUP BRANŞLAR

Beyin ve Sinir Cerrahisi

3 büyük il kontenjanı

253

1.696

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Genel Cerrahi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıbbi Biyokimya

Diğer İllerin kontenjanları

312

2.008

Tıbbi Patoloji

Nükleer Tıp

Radyasyon Onkolojisi

5. GRUP BRANŞLAR

Kalp ve Damar Cerrahisi

3 büyük il kontenjanı

152

2.160

Göğüs Cerrahisi

Anatomi

Fizyoloji

Diğer İllerin kontenjanları

221

2.381

Embriyoloji ve Hiztoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

6. GRUP BRANŞLAR

Adli Tıp

3 büyük il kontenjanı

372

2.753

Halk Sağlığı

Aile Hekimliği

Anesteziyoloji ve Reaminasyon

Diğer İllerin kontenjanları

314

3.067

Acil Tıp

 

NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.

TABLO 2: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI (Branş branş detayı ile)(Yeni Kılavuza göre güncellendi)
GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU TOPLAM
3 BÜYÜK DİĞER
ÜNV. DEVLET ÜNV. DEVLET
1 . GRUP Çocuk Psikiyatrisi 6 0 2 0 8
Göz Hastalıkları 13 20 28 3 64
Kadın Hastalıkları ve Doğum 24 53 46 7 130
Kardiyoloji 18 22 44 10 94
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 7 10 19 0 36
TOPLAM 68 105 139 20 332
             
2. GRUP Deri ve Zührevi Hastalıkları 10 8 20 2 40
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 10 13 28 1 52
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 13 22 17 0 52
Radyoloji 23 13 53 0 89
TOPLAM 56 56 118 3 233
             
3. GRUP Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 48 88 94 6 236
Göğüs Hastalıkları 15 28 33 0 76
İç Hastalıkları 48 82 87 12 229
Nöroloji 16 7 34 0 57
Psikiyatri 16 20 29 2 67
Çocuk Cerrahisi 17 6 29 2 54
Ortopedi ve Travmatoloji 18 30 41 10 99
Üroloji 11 15 32 2 60
TOPLAM 189 276 379 34 878
             
4. GRUP Beyin ve Sinir Cerrahisi 21 11 39 0 71
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 11 19 33 3 66
Genel Cerrahi 28 55 59 16 158
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 23 7 43 0 73
Tıbbi Biyokimya 19 9 39 1 68
Tıbbi Patoloji 23 8 46 4 81
Nükleer Tıp 5 2 18 0 25
Radyasyon Onkolojisi 8 4 11 0 23
TOPLAM 138 115 288 24 565
             
5. GRUP Anatomi 33 0 33 0 66
Embriyoloji ve Histoloji 17 0 30 0 47
Fizyoloji 22 0 35 0 57
Göğüs Cerrahisi 7 6 27 0 40
Kalp ve Damar Cerrahisi 13 25 41 11 90
Tıbbi Farmakoloji 22 0 35 0 57
Tıbbi Genetik 7 0 9 0 16
TOPLAM 121 31 210 11 373
             
6. GRUP Acil Tıp 30 72 78 38 218
Adli Tıp 7 8 15 0 30
Aile Hekimliği 13 99 18 32 162
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 56 61 91 8 216
Halk Sağlığı 26 0 34 0 60
TOPLAM 132 240 236 78 686
             
  GENEL TOPLAM 704 823 1.370 170 3.067
             

NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.