|


USMLE

(The United States Medical Licensing Examination)

The United States Medical Licensing Examination (USMLE) üç aşamalı (Step 1,2 ve 3) bir sınav olup A.B.D. dışında alınan tıp eğitiminin A.B.D.’de denkliğinin kabul edilmesi için gereklidir.

USMLE A.B.D.’deki eyaletlerin tıp kurullarının oluşturduğu Federation of State Medical Boards (FSMB) ile tıp alanında sınav yapmaya yetkili diğer bir kuruluş olan National Board of Medical Examiners (NBME) tarafından organize edilmekte ve bu kurullara ek olarak yabancı ülkelerde tıp eğitimi görenlerin diploma denkliği ile ilgili bir komisyon olan Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) in katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

USMLE doktorların bilgileri, kavramları ve tıp ilkelerini, hasta tedavisinde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirebilme yeteneklerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmış bir sınavdır. Sınavın üç aşaması da birbirini tamamlayıcı içeriktedir. Sınav ile ilgili bilgilere www.usmle.org adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

 

Sınav Aşamaları:

USMLE sınavı üç aşamadan oluşmaktadır:

Step 1’in amacı temel sağlık, hastalık ve tedavi mekanizmaları ile ilgili temel biyomedikal kavramları anlama ve uygulama düzeyini değerlendirmedir. Step 1, anatomi, davranış bilimleri, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji ve psikoloji dalları ile beslenme, genetik vb. konuları içeren sorulardan oluşmaktadır. Test soruları genellikle grafik ve tabloları yorumlama, patolojik ve normal örnekleri tanımlama ve temel klinik tıp bilgisinin uygulanması konuludur.

Ellişer soruluk 7 ayrı soru bloğundan, toplamda da 350 sorudan oluşan bu sınav için tanınan süre 8 saattir. Sekiz saatlik süreye toplam 1 saatlik molalar dâhildir. Her 50 soruluk blok için 1’er saatlik süreler tanınmaktadır. Cevapları kontrol etmek amaçlı geri dönüş sansınız sadece yapmakta olduğunuz soru bloğu için vardır. Sorular gruplanmış halde, belli konulardan peş peşe seklinde değil, farklı konulardan karışım seklindedir. Molalarınızı sadece bloklar arasında alabilirsiniz. Genel olarak direkt bilgi, fakat klinik bağlamda sorgulanır.

ABD’deki tıp öğrencilerinin çoğunluğu sınavın bu basamağına, tıp eğitimlerinin ikinci senelerinin sonunda girerler.

Step 2, hasta tedavisi için gerekli olan koruyucu ve önleyici tıp ile klinik tıp bilgisini anlama ve uygulama seviyesini değerlendirmeyi amaçlar. Step 2 soruları, iç hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, koruyucu tıp, psikiyatri, cerrahi ve diğer yatılı tedavi yolları hakkındadır. Test soruları genellikle klinik vaka örneklerinden oluşur. Verilen örneklerde teşhis, hastalık mekanizmasının tanımlanması, tedavi ile ilgili bilgiyi ölçme amaçlı sorular sorulmaktadır.

Kırkaltışar soruluk 8 ayrı soru bloğundan, toplamda da 370 sorudan oluşan bu sınav için tanınan süre, toplam 1 saatlik mola hakkiniz dâhil, 9 saattir. Sınav kuralları Step 1 ile aynıdır. Bu stepte, soruların başındaki açıklamaların dikkatli okunması çok önemlidir, çünkü sorularda 3 farklı çoktan seçmeli format kullanılmaktadır. Klasik, 5 seçenekli test soruları haricinde, 26 seçeneğe kadar sorulabilen esleştirme soruları da mevcuttur. Bir başka farklı soru biçimi ise; birden fazla seçeneğin doğru olduğu ve bunların işaretlenmesinin beklenildiği “pick N” formatıdır.

Bu aşamada OET denilen ingilizce sınavını online olarak geçmek zorunludur.

Step 3 ise hastalarla ilişkilerde bireysel sorumluluğa verilen önem ile ayakta yapılan tedaviler ile ilgili bilgi düzeyini belirleme amaçlıdır. Sınav sırasında bir doktorun çalışması sırasında yapması gereken temel görevler ile ilgili sorular ve bir de bilgisayar destekli vaka simülasyonları yer almaktadır.

USMLE; ana hatları itibariyle – 3. aşamanın faklılığı hariç – TUS’dan kolay bir sınavdır. Türkiye’de TUS’a hazırlananlar klasik TUS kaynakları ile hazırlandıkları durumda rahatlıkla ilk iki aşamayı geçebilirler. Ya da İngilizce USMLE hazırlık kaynaklarını almaları gerekir. Bu kitaplarla ilgili detaylı değerlendirmeler aşağıda linki bulunan sitelerde bulunabilir.

Yaklaşık 500 çoktan seçmeli sorunun olduğu bilgisayar destekli sınav 2 günlük bir sınavdır. İlk 1,5 gün içinde test soruları cevaplandırılır, ardından da 9 adet, bilgisayar tabanlı vaka simülasyon sorusundan oluşan sınav yapılır. Sınavın test sorularından oluşan ilk kısmında, 30-60 dakika süre içinde cevaplanması gereken 25-50 soru arasında değişen bloklar vardır. Sorularda anlatılan klinik durum, ayrıntılı olarak, şekil, şema ve laboratuar verileriyle de desteklenir. Her soru bloğunda sorulanlar kendi içinde birbiriyle ilişkilidir, aynı vakadan birçok farklı soru sorulur. Bu kısmıyla Step1 ve 2’ye göre farklılık göstermektedir.

Sorular; o anda doktorun, sağlık merkezinde, doktor ofisinde, evinde, hastanede veya acil departmanında olduğu gibi, farklı farklı varsayımlar içerisinde sorulur ve o konuma göre cevap vermesi beklenir. Adayın, hangi tür sağlık merkezinde olduğu, pozisyonu ve olanakları ile şartlarının neler olduğu önceden, soru bloğunun basında adaya verilir.

Bilgisayar destekli vaka simülasyonu formatındaki sorular Step 3’te, yeni uygulamaya konmuştur ve sınavın son 3 saat 45 dakikalık kısmını oluşturur. CCS (Computer-based Case Simulations) formatı adı verilen bu kısımda, adayın hasta hakkındaki klinik karar ve hükümleri, test formatına göre çok daha gerçekçi olmaktadır.

Step 1 ve 2’ye göre diğer bir farklılık ta, Step 3’te sorulan 4-5 seçenekli çoktan seçmeli sorularda olumsuz ve negatif ifadelerin de yer almasıdır. “En az, hangisi değildir? Bunların dışında kalan, hariç” gibi kelime ve grupları sorulabilir, fakat vurgulu olması ve dikkat çekmesi için büyük harflerle yazılır.

Adaylar sınavlara her ne kadar istedikleri kadar başvurup katılabilseler de, Step 1, 2 ve 3 sınavlarının tamamının 7 yıllık süre içerisinde verilmesi gerekmektedir. Geçilemeyen steplere yeniden başvuru için, aradan en az 60 günlük bir süre geçmesi zorunluluğu ve 1 yıllık periyotta aynı step için 3 defadan çok başvuru yapılamaması da, başvuru ve katılımdaki diğer sınırlamalardır.

Ocak aylarının ilk 2 haftasında Step 1, 2 CK ve 3 sınavları yapılmaz. ABD ile Kanada’da sınavların en yoğun yapıldığı dönemler ise, Mayıs-Temmuz arası ile Kasım-Aralık arası dönemlerdir.

Basarının faktörlerine gelince; USMLE’de yüksek skor elde edebilmeniz için bilgi düzeyinizi en yüksek seviyeye ulaştırmanızın yanı sıra, USMLE sınav soru tarzları hakkında da bilgili ve deneyimli olmanız gerekmektedir.

USMLE’de basarının diğer önemli faktörü ise sınavda zamanı iyi kullanmaktır.

***USMLE Step 1 veya 2’ye başvurabilmek için, başvuru anında veya sınava gireceğiniz tarih itibariyle;

LCME Liaison Committee on Medical Education tarafından denkliği kabul edilmiş ABD veya Kanada’daki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak,

– AOA America Oteopathic Association tarafından denkliği kabul edilmiş bir Amerikan tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak,

– ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates tarafından denkliği kabul edilmiş ABD dışındaki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak, koşullarından birini taşıyor olmanız gerekmektedir.

Step 1 ve Step 2 için başvurularda; tıp eğitimini ABD ve Kanada’da almış olanlar NBME, diğer tıp fakültelerinden mezun olanlar ise ECFMG kanalını kullanabilirler.

***USMLE Step 3’e başvurabilmek için ise;

Step 1 ve Step 2 sınavlarını geçmiş olmak,

– OET ingilizce sınavını geçmiş olmak

Tıp Doktoru (MD Medical Doctor) veya eşdeğer bir dereceye sahip olmak,

Başvuruda bulunduğunuz lisans kurulunun istediği özellikleri taşıyor olmak,

ABD dışındaki tıp fakülteleri mezunları için ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates tarafından istenen

niteliklere sahip olmak, şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir.

Step 3 için başvurularda; eyaletler arası lisans başvuru şartları farklılıklar gösterdiğinden, başvuru yapacağınız eyaletin tıp kurulu ile temasa geçebilir veya FSMB Federation of State Medical Boards kanalını kullanabilirsiniz.

ECFMG sertifikasına ek olarak bazı eyaletler, yabancı adayların, FLEX Federation Licensing Examination’u geçmesini beklemektedirler. Eyalet tıp dairelerinin yönettiği, temel tıp bilimleri ve klinik uygulamaları içeren bu sınavlar, eyaletin başkentinde ve genellikle her yıl, Haziran ve Aralık aylarında yapılır.

Step 1 ve Step 2 için temasa geçilmesi gereken yetkili bilgileri:

NBME National Board of Medical Examiners

Examinee Support Services

3750 Market Street Philadephia, PA 19104-3190

Telephone : ( 215 ) 590-9700

Fax : ( 215 ) 590-9457

Website : http://www.nbme.org

Email : webmail@nbme.org

ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates

3624 Market Street Philadephia, PA 19104-2685

Telephone : ( 215 ) 386-5900

Fax : ( 215 ) 386-9196

Website : http://www.ecfmg.org

Step 3 için temasa geçilmesi gereken yetkili bilgileri:

FSMB Federation of State Medical Boards

Department of Examination Services

PO Box 619850 Dallas, TX 75261-9850

Telephone : ( 817 ) 868-4041

Fax : ( 817 ) 868-4098

Website : http://www.fsmb.org

Email : usmle@fsmb.org

Usmle hakkındaki tüm genel danışma soru ve sorunlarınız için:

USMLE Secreteriat

3750 Market Street Philadephia, PA 19104-3190

Telephone : ( 215 ) 590-9700

Email : webmail@nbme.org

BAŞVURU KOŞULLARI

Step 1 ve Step 2

Step 1 veya Step 2 ye başvurabilmek için sınava başvuru anında ve sınav zamanında aşağıdaki koşullardan birini taşıyor olmanız gereklidir:

Liaison Committee on Medical Education (LCME) tarafından denkliği kabul edilmiş A.B.D. veya Kanada’daki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak

American Osteopathic Association (AOA) tarafından denkliği kabul edilmiş bir Amerikan tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak

ECFMG tarafından denkliği kabul edilmiş A.B.D. dışındaki bir tıp fakültesinin öğrencisi veya mezunu olmak

Step 3

Step 3 başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekmektedir:

 – Başvuruda bulunduğunuz lisans kurulunun istediği özellikleri taşıyor olmak

– Tıp doktoru (MD) veya eşdeğeri bir dereceye sahip olmak

– Step 1 ve Step 2 sınavlarını geçmiş olmak

– A.B.D. dışındaki tıp fakültelerinin mezunları için ECFMG tarafından istenen nitelikleri taşıyor olmak

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Step 1 ve Step 2

Tıp eğitimini A.B.D. ve Kanada’da almış olanlar NBME, diğer tıp fakültelerinden mezun olanlar ise ECFMG kanalıyla başvurabilirler.

Step 3

Step 3 başvuruları FSMB veya lisans almak için başvurulacak eyaletteki tıp kuruluna yapılmaktadır. Başvuru şartları eyaletler arasında değişmektedir. Bu nedenle başvuruda bulunulacak eyalet tıp kurulu ile bağlantı kurulması önerilmektedir.

Test Merkezleri

USMLE testleri Sylvan Learning Systems’in 80 i aşkın ülkede 500’den fazla test merkezi aracılığıyla yapılmaktadır.

Ücretler

Oldukça pahalı bir sınav sayılır. Toplamda yaklaşık 7.000 – 10.000 USD’ye mal oluyor. Fiyatlar aşağıdadır.

USMLE 1 $660+140

USMLE 2ck $660+155 (USMLE 3 $570 + travel [only if H-visa sought])

OET sınav ücreti  $600

ERAS $185

NRMP $90

State license $240

Interviews $1000 + travel

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler:

www.fsmb.org

www.nbme.org

www.lcme.org

www.testprepreview.com/usmle_practice.htm (usmle’de sorulan sorulara örnekler)

www.studentdoc.com/usmle.html