|


TUSDATA EĞİTMENLERİNE TERCİHLERİNİZİ DANIŞIN

Acil Tıp

aciltip@klinisyen.com

Adli Tıp

adlitip@klinisyen.com

Aile Hekimliği

ailehekimligi@klinisyen.com

Anatomi

anatomi@klinisyen.com

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

anesteziyoloji@klinisyen.com

Beyin ve Sinir Cerrahisi

beyinvesinir@klinisyen.com

Çocuk Cerrahisi

cocukcerrahisi@klinisyen.com

Çocuk Psikiyatrisi

cocukpsikiyatrisi@klinisyen.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

cocuksagligi@klinisyen.com

Deri ve Zührevi Hastalıkları

dermatoloji@klinisyen.com

Embriyoloji ve Histoloji

embriyoloji@klinisyen.com

Enfeksiyon Hastalıkları

enfeksiyon@klinisyen.com

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

fizikseltip@klinisyen.com

Fizyoloji

fizyoloji@klinisyen.com

Genel Cerrahi

genelcerrahi@klinisyen.com

Göğüs Cerrahisi

goguscerrahisi@klinisyen.com

Göğüs Hastalıkları

gogushastaliklari@klinisyen.com

Göz Hastalıkları

gozhastaliklari@klinisyen.com

Halk Sağlığı

halksagligi@klinisyen.com

İç Hastalıkları

ichastaliklar@klinisyen.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum

kadinhastaliklari@klinisyen.com

Kalp ve Damar Cerrahisi

kalpvedamar@klinisyen.com

Kardiyoloji

kardiyoloji@klinisyen.com

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

kbb@klinisyen.com

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

mikrobiyoloji@klinisyen.com

Nöroloji

noroloji@klinisyen.com

Nükleer Tıp

nukleertip@klinisyen.com

Ortopedi ve Travmatoloji

ortopedi@klinisyen.com

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

plastikcerrahi@klinisyen.com

Psikiyatri

psikiyatri@klinisyen.com

Radyasyon Onkolojisi

radyasyon@klinisyen.com

Radyoloji

radyoloji@klinisyen.com

Tıbbi Biyokimya

tibbibiyokimya@klinisyen.com

Tıbbi Farmakoloji

tibbifarmakoloji@klinisyen.com

Tıbbi Mikrobiyoloji

tibbimikrobiyoloji@klinisyen.com

Tıbbi Pataloji

tibbipatoloji@klinisyen.com

Üroloji

uroloji@klinisyen.com