|


vakakampi

tıklayınız

tıklayınız

2019 DÖNEMİ ANKARA VAKA KAMPINDAN GÖRÜNTÜLER

AYRINTILAR

 

KAMPANYA TARİHLERİ

FİYAT

01 Ocak 2020 – 28 Şubat 2020 3.150 TL
01 Mart 2019 – 30 Nisan 2020 3.300 TL
01 Mayıs 2019 – …Temmuz 2020 3.450 TL

Kredi Kartına taksitli seçeneklerimiz için

Tel: 0312 418 44 68 / 128-129 Gsm: 0507 483 88 39 nolu

telefonla irtibata geçebilirsiniz.

Kamplarımıza şehir  dışından katılacak olan tüm meslektaşlarımızın konaklama ihtiyaçları anlaşmalı merkezlerce indirimli olarak sağlanmaktadır.

KAMP YERİ

Ankara Şube

Adres : Atatürk Bulvarı Kahramanlar İş Merkezi No:95 Kat:9 Kızılay / ANKARA

Tel : (0312) 418 57 47

İstanbul Maltepe Şube

Adres : Altay Çeşme Mahallesi Öz Sokak No: 19 Gold Plaza Kat: 1 (Maltepe Metro Durağı 5. Çıkış) Maltepe / İSTANBUL

Tel : (0216) 366 19 99

HAKİMİYETİNİZ ARTACAK…

Vaka kampı, hem TÜM TUS hem de vaka sorularındaki hakimiyetinizi artıracak, Sınav performansınızı geliştirecek ve soru çözme tekniklerindeki hakimiyetinizi artıracak.

EN GÜNCEL BİLGİLER

2011-2019 Textbooklar gözden geçirilerek güncellenmiş sorular Sınavda gelmesi olası Tüm vakaları kapsamaktadır.

SORUYA YAKLAŞIM TEKNİKLERİ

Vaka kampında her vaka, farklı sorularla ve farklı yönleriyle irdelenip sorulara özel yaklaşım teknikleri ile birlikte tartışılmaktadır.

5 gün, 50 saat, 1245 soru

5 günde 1245 soru; TUSDATA Mikrobiyoloji, Pediatri, Dahiliye, Küçük Stajlar ve Genel Cerrahi hocaları ile birlikte irdelenmekte, aynı zamanda vakalar farklı şekillerde sorulduğunda nasıl sorulabileceği tartışılacak, böylece 5000 soruya kadar soru çözmüş gibi olacaksınız.

5 ÖZEL KİTAPÇIK

Tüm sorular açıklamalarıyla birlikte kitapçık halinde kayıt yaptıran herkese verilecektir.

KİTAPÇIK SONLARINDA “SPOT ÖZET” BİLGİLER

Her branşın sonuna TUSDATA TUS KAMPI için hazırlanmış özet bilgiler içeren kitapçığından derleme yapılarak doktorların kolaylıkla istedikleri vakaları incelemeleri açısından kolaylık sağlayacak bilgileri eklenmiştir.

Vaka Soruları ile Soru Kitapçıkları 2019 baskısında tüm sorular yenilenmiştir. Satın almak için tıklayınız

TUS' da ayırıcı tanı bilgisi ve klinik birikim gerektiren vaka sorularının sayısı her sınavda artmaktadır. Bu sorulara yaklaşım özel teknikler gerektirmektedir.

Vaka kampı sizin vaka sorularınızdaki hakimiyetinizi artıracak ve başarınızı etkileyecek ve iyiyi daha iyi yapacaktır.

Vaka kampında her vaka için aşağıdaki gibi sorularla irdelenip birlikte tartışılacak ve unutulmaz bir program olacaktır.

Tüm sorular açıklamalarıyla birlikte kitapçık halinde kayıt yaptıran herkese verilecektir.

Bu sorular ve bunlar gibi yüzlercesini beş günde TUSDATA Mikrobiyoloji, Pediatri, Dahiliye, Kadın Doğum, Genel Cerrahi ve Küçük Stajlar hocaları ile birlikte çözerek, Vaka sorularındaki başarınızı artırmak istiyorsanız sizi de bekliyoruz.

VAKA SORU TİPLERİ

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

– Bu hastada kesin tanı aşağıdakilerden hangisi ile konulur?

– Bu hastada bundan sonraki basamakta tanı için ilk istenmesi gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

– Bu hastada seçilecek ilk tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

– Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

– Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması kontrendikedir?

– Bu hastalığa benzer tablo aşağıdakilerden hangisinde görülebilir?

VAKA SORU ÖRNEĞİ

MİKROBİYOLOJİ VAKA SORULARINA ÖRNEK

İki yaşındaki bir kız çocuk; öksürük, solunum zorluğu, ayaklarında şişme ve parmaklarında morarma yakınmaları ile acil servise getiriliyor. Hastanın yapılan muayenesinde taşikardi ve takipne ile birlikte ayak ve pretibial bölgede godet bırakan ödem, hepatomegali ve parmak uçlarında siyanoz varlığı dikkati çekiyor. Çekilen telekardiyografide kardiyomegali saptanıyor, EKG'de ise PR mesafesinde uzama görülüyor.

Tanımlanan klinik tabloya neden olabilen en olası viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekovirüs

B) Kokzaki B virüs

C) Sitomegalovirüs

D) Respiratuvar sinsisyal virüs

E) Mumps virüs

Tanımlanan klinik tablo miyokardit ile uyumludur. Miyokarditlerin en sık gerekçesi viral infeksiyonlardır. Viral miyokarditlerin de en sık etkeni, Coxsackie B virüsüdür. Birden gelişen kalp yetmezliği, taşikardi, kardiyomegali, hepatomegali ve siyanoz ile karakterizedir. İnfantlar tehdit altındadır. Mortalitesi yüksektir.

(Cevap B)

GENEL CERRAHİ VAKA SORULARINA ÖRNEK

On iki yaşında bir kız hasta kayak yaparken sol tarafını ağaca çarpıyor. Acile getirilen hastanın göğsünün sol alt tarafında, karnının üst kısmında ve sol omzunda ağrısı olduğunu belirtiyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kosta kırığı

B) Karaciğer yaralanması

C) Diafragma rüptürü

D) Dalak yaralanması

E) Mide rüptürü

Künt travmalardan sonra en sık yaralanan solid organ dalaktır. Gastrik rüptürde aynı klinik tobloya neden olur fakat çok nadirdir. Kosta kırığı omuz ağrısı yapmaz.Dalak yaralanmalarından sonra diafram altında kan biriktiği için omuzda ağrı olur, bu yansıyan ağrıdır.

(Cevap D)

DAHİLİYE VAKA SORULARINA ÖRNEK

Akut myokard infarktüsü geçiren hastanın 35 gün sonra çekilen EKG'sinde V1-V4'de ST yüksekliği devam ediyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest duvar rüptürü

B) Dressler sendromu

C) Erken perikardit

D) Anevrizma

E) Septum rüptürü

AMI geçiren bir hastada iki hafta geçmesine rağmen ST yüksekliği devam ediyorsa tanı sol ventrikül anevrizmasıdır. Anevrizmaya bağlı kalp yetmezliği,aritmi ve tromboembolik olaylar gelişebilir. Sol kalpten kaynaklanan trombusler genel olarak beyne gider.

(Cevap D)

PEDİATRİ VAKA SORULARINA ÖRNEK

Beş günlük bir yenidoğan konvülsiyon geçiriyor ve yoğun bakım ünitesinde izleme alınıyor.

Bu yenidoğanın prognozunu belirlemede en değerli inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) EEG

B) Kranyal ultrasonografi

C) Manyetik rezonans incelemesi

D) Fizik muayene

E) BOS incelemesi

Yenidoğan konvülsiyonlarında prognozu belirleyen en önemli faktör konvülsiyon etyolojisidir. İnteriktal dönemde patolojik EEG saptanan çocukların %90'ında sekel gelişir. Serebral hareket bozukluğu, mental gerilik en sık görülen 2 sekeldir. Devam eden nöbetler, mikrosefali, sağırlık ve görme defektleri diğer sık sekellerdir.

(Cevap A)

KÜÇÜK STAJLAR VAKA SORULARINA ÖRNEK

Kırk üç yaşındaki erkek hasta şuuru kapalı halde acile getiriliyor. Tip II diyabeti olduğu öğrenilen hasta ağrılı uyaranla dahi gözünü açmıyor. Travma öyküsü saptanamayan hastanın kraniyal görüntülemesinde yer kaplayan kitleye rastanılmıyor ve beyin sapında hasar tespit edilemiyor. Hastaya vestibulokalorik test planlanıyor.

Bu hastanın sağ dış kulak yoluna soğuk su lavajı yapıldığında gözlerde saptanacak hareket aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?

A) Aynı tarafa deviasyon

B) Karşı tarafa deviasyon

C) Aynı tarafa nistagmus

D) Karşı tarafa nistagmus

E) Gözlerde hareketsizlik

Muhtemelen hastada metabolik koma durumu mevcut, (tip 2 diyabete bağlı diyabetik ketoasidoz gibi). Hastada beyin sapının sağlam olduğu özellikle vurgulanmış… Okulosefalik refleksle alınan cevaplar şüpheli olduğunda veya boyunun hareket ettirilmesi sakıncalı olduğunda (kafa travması, servikal, spinal travma) kalorik testte (okulovestibuler refleks) aynı tür bilgiyi verir. Dış kulak yoluna kateterle 10 cc. buzlu su enjekte edilir. Beyin sapı sağlamsa aynı tarafa gözlerin konjuge deviasyonu gözlenir.

(Cevap A)

ANKARA – İLETİŞİM FORMU

Atatürk Bulvarı 131/7 Kızılay (Alman Kültür Merkezi Üstü)

Tel: (0-312) 418 44 68, Fax: (0-312) 418 00 13 e-mail: info@tusdata.com

İSTANBUL – İLETİŞİM FORMU

Kürkçü başı Mah. Cerrahpaşa Cad. No:53 Haseki-Fatih

Tel: 0212 589 05 82 e-mail: info@tusdata.com

Doğru adres: TUSDATA Sınava TUS'u en iyi bilenlerle hazırlanın…