|


HOCALARIMIZIN NİSAN 2012 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav, nöroanatomi sorularının çok az olması, kas ve sindirim sistemi ile ilgili sorular ile komşuluk sorularının fazlalığı bakımından dikkat çekicidir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 soru detay bilgiyi (6.-8.-11. ve 12.sorular ) geriye kalan 10 soru temel bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

1. -3.- 4.-10. ve 14. sorular eskiden sorulmuş bazı sorulara çok benzer sorulardır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her geçen sınavda sorular biraz daha detay bilgi içermekte ve sınavda fark yaratmak için bu tip soruların mutlaka doğru olarak yapılması gerekmektedir. Bunun yanında eski TUS sorularını da ihmal etmemek gerektiği açıktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

4 tane kas sorusu: 2., 4., 10. ve 14.sorular 3 tane sindirim sistemi sorusu: 5., 8., 9. sorular 2 tane dolaşım sistemi sorusu: 6. ve 7.sorular 1 tane osteoloji sorusu: 1.soru 1 tane eklem sorusu: 2.soru 3 tane nöroanatomi sorusu: 11., 12. ve 13.sorular

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji açısından zorluk derecesine göre orta düzeyde sorulardan hazırlanmış bir sınavdı.

Fizyoloji soruları değerlendirildiğinde, vaka sorusu yapılmak için çok zorlayarak hazırlanmış bir solunum fizyolojisi sorusu dışında diğer sorular güzel hazırlanmış sorulardı.

Embriyolojiden ise en az 2 soru beklenirken bir soru sorulması sürpriz oldu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

6

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgi ölçen soru sayısı: 12, detay bilgi ölçen soru sayısı: 6

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

16

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Üç tane eski soru vardı (bir tanesi başka branştan). İki tane de benzer soru mevcuttu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Soruların tamamı şekil, tablo ve açıklamalarıyla kitaplarımızda mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji branşlarındaki sorular, dersler dikkatli dinlenildiğinde yapılabilecek sorulardı ve kitaplarımızdaki mevcut bilgiler paralelindeydi. Toplam 18 sorunun 3 tanesinin eski soru olduğu ve 2 tanesinin de benzer soru olduğu dikkate alındığında ders notlarımızın ve Tüm Tus Soruları’nın vazgeçilmez kaynaklar olduğu gerçeği tekrar ortaya çıkmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz

Soruların sistemlere göre dağılımı eski sınavlara göre çok daha uygundu. Embriyoloji soru sayısı beklenilenin altındaydı ancak konu dağılımı açısından bakıldığında belki de böylesi daha doğru oldu. Çünkü embriyolojinin toplam ağırlığı Histo-Embriyo toplamı içinde % 20 civarındadır, soru sayısının da 1 ya da 2 olması mantıklıdır.

FİZYOLOJİ

Dolaşım-Kalp : 2

Solunum : 1

Santral Sin Sis : 2

Endokrin : 1

GİS : 1

Kas : 1

Böbrek : 1

Kan : 1

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

Dolaşım-Kalp : 1

Solunum : 1

Santral Sin Sis : 1

Endokrin : 1

GİS : 2

Lenfoid org : 1

Embriyoloji : 1

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

TUS Nisan 2012 soruları Biyokimya açısından olması gereken orta zorluk derecesinde olduğunu söyleyebiliriz. Dersleri hakkıyla dinleyen ve tekrarlarını iyi şekilde yapan arkadaşların Biyokimya sorularının en az %75-80’ini doğru olarak yanıtlayabildiklerine inanıyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

12

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Toplam beş adet detay ölçen soru (45, 47, 50, 53 ve 54. sorular) dışında 17 soru temel bilgi ölçüyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

47. soru

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Sekiz tane soru eski TUS sorusu veya benzeri (33, 37, 39, 40, 41, 46, 51 ve 52) şeklindeydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Gliseroneojenez ile ilgili 47. soru olarak düşünülebilir. Bu soruda Lippincott ve Harper’da bulunmayan bir bilgi sorgulanmış. Soru muhtemelen Lehninger; Principles of Biochemistry 5. Baskı sayfa 806-808’den sorulmuş. Ancak o kaynakta da bu konu ile ilgili net bir ifade yok. Gliseroneojenezin yağ dokusu ve karaciğerde gerçekleştiğini yazıyor. Ancak açlık- tokluk ve diyabet gibi durumlarda gliseroneojenez hızının dokulara göre farklı olduğu yazıyor. Aslında madem yağ dokusunu sormak istiyorlar karaciğeri hiç şıklara koymasa zaten çok da itiraz edilecek bir soru olmazdı. Bu soru ile ilgili literatür ve textbook araştırmalarımız devam ediyor.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders notumuzda biyokimya sorularının en az % 90’ının cevabı bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Derslerde vurgu yapılan yerlere dikkat eden ve önerdiğimiz şekilde en az üç-dört kez sağlam tekrar yapan arkadaşların, hedef olarak koyduğumuz 22 biyokimya sorusundan 16-17 doğru yanıt çıkarabileceğine inanıyoruz. Tabii ki bundan daha fazla emek sarf eden arkadaşların soru yakalama ve başarı oranı daha yüksek olacaktır. Her sınavda Biyokimya’da eski TUS’lardan yaklaşık 7-8 soru geldiği için mutlaka çıkmış TUS soruları ve açıklamalarına bakmakta fayda var. Bizleri sabırla dinleyen, çalışan ve emek sarf eden tüm arkadaşların hak ettikleri yerleri gelmelerini dileriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda 47. soru olan gliseroneojenez sorusu hariç diğerleri kabul edilebilir tarzda sorular olarak düşünülebilir. Bu soruda Lippincott ve Harper’da bulunmayan bir bilgi sorgulanmış. Soru muhtemelen Lehninger; Principles of Biochemistry 5. Baskı sayfa 806-808’den sorulmuş. Ancak o kaynakta da bu konu ile ilgili net bir ifade yok. Gliseroneojenezin yağ dokusu ve karaciğerde gerçekleştiğini yazıyor. Ancak açlık- tokluk ve diyabet gibi durumlarda gliseroneojenez hızının dokulara göre farklı olduğu yazıyor. Bu soru ile ilgili literatür ve textbook araştırmalarımız devam ediyor.

Alttaki 54. soru ise teknik açıdan yetersiz bir soru olmuş. Glikozillenme endoplazmik retikulum ve golgide galaktozil tansferaz, glikozidaz ve sialil transferaz gibi enzimler aracılığı ile gerçekleşen bir reaksiyondur. Diğer üç şıkkı (hiperglisemi, hipoglisemi ve glukozüri) sırf şık uydurmuş olmak için koymuşlar. Sonuçta glikozillenmenin ne olduğunu bilen glikasyon cevabını hemen bulur.

54. Kan şekerinin uzun süre yüksek olması durumunda glukozun, proteinlere enzimatik olmayan şekilde bağlanmasına ne ad verilir?

A) Glikozilasyon

B) Glikasyon

C) Glukozüri

D) Hiperglisemi

E) Hipoglisemi

Zorluk derecelerine göre soru sayıları yukarıda bu konudaki alt başlıkta ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak Mikrobiyoloji soruları kolaydı. Temel Mikrobiyoloji sorularında Temel Bakteriyoloji, aşı ve antibiyotik soruları sorulmaya devam ediliyor. Bakteriyoloji soruları çok net ve temel bilgileri sorgulamaktadır. Viroloji soruları Temel Viroloji’yi sorgulayan sorulardı. Birkaç soruda DNA ve RNA virüslerinin adını bilmek bile yeterli idi. İmmünoloji soruları kolaydı ancak doğru cevap olarak doğal katil verilmiş olan soru hatalıdır. Parazitoloji soruları kolaydı ancak mantar soruları yine yeni ve zor Mikoloji bilgilerini sorgulamakta idi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

9

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

16 soru temel bir bilgiyi, 6 soru detay bilgiyi sorgulamakta.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

2 soru

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

9 soru

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

3 soru vaka sorusuydu.

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

3 adet mevcuttu.

Bunlardan birisi (73. soru) ÖSYM tarafından açıklanma aşamasında iptal edilmiştir. Temel Bilimler 69. sorunun doğru yanıtı yoktur. 76. soruda ise doğru yanıt olarak hatalı seçenek (D) verilmiştir. Doğru seçenek C olmalıdır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bir antibiyotik sorusu hariç notumuz tüm mikrobiyoloji sorularını (21 soru) yakaladı. Kaçırdığımız soru Farmakoloji’de anlatılan bir soruydu. Çok zor sayılan 1 soruyu yeni baskı nota eklediğimiz yeni bir bilgi ile yakaladık.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Genel olarak temel konuları bilmek TUS sınavında Mikrobiyoloji soruları için yeterli ancak 3-4 soru için detay çalışmak gerekli. Özellikle Mikoloji soruları için detay sorular hala devam ediyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Temel Mikrobiyoloji’de ve Bakteriyoloji’de iyi bilinen bilgiler sorulmakta. Viroloji’de ana bilgiler hala yeterli. parazitlerde bulaş yolları son yıllarda önem kazandı. Mantarlarda klinik ve mikoloji verilerinin birlikte sorulduğu vaka soruları devam ediyor. Her TUS daha önce hiç sorulmamış 1-2 soru Mikoloji’de soruluyor.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soru dağılımları biraz garipti. Hücre hasarı, inflamasyon ve immünolojiden toplam 9 soru, neoplaziden 2 soru, gastrointestinal sistemden 3 soru, karaciğerden 1 soru, pankreastan 2 soru, hematolojiden 3 soru böbrekten 1 soru ve memeden de 1 soru vardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

12

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

77, 79, 82, 84, 85, 96 ve 98. sorular temel bilgiyi test ederken diğerleri detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

79, 80 ve 85. sorular eski sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

22 sorunun 20’si açık ve net olarak notumuzda vardı. Diğer 2 soru ise Histoloji ve Dahiliye bilgisiyle yapılabilmekteydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sorular hiç bu kadar yeni ve detay olmamıştı. Eski TUS sorularından 10 civarı sorulurken bu sayı 3’e düşmüştü. Artık her şeyi bilmek gerektiğine inanıyoruz. Detay ve mekanizma…..

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Patolojiden sorulmayan konular ilginç bir şekilde Genel Cerrahi’de sorulmuştu. Patoloji bilgisiyle net 12 Genel Cerrahi sorusu yapılabiliyordu. Patoloji bilgisiyle yapılabilen soru sayısı ise 48 idi. Ancak bu oran diğer sınavlara göre çok az. Bu bize soruların branşlarda spesifik detayların sorulduğunun göstergesidir. Ayrıca patoloji soruları eski yıllara göre daha zordu. Ama yapılamaz değillerdi. Patolojide de detaya girilmişti. Ama yanlış soru yoktu. Sorular güzel ama bazıları inanılmaz detay bilgiyi gerektiriyordu. Soruların çoğu ise direkt spot bilgiyi soruyordu. Yani ezbere dayalıydı.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

15 soru temel bilgiyi, 7 soru detay bilgiyi içeriyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

16

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

111. soru tirozin kinaz inhibitörü erlotinib, 99. soru glukoz bağımlı insülin salgısını arttıran ilaç eksenatid ve 108. soru dipeptidil peptidaz inhibisyonu sonucunda oluşan antidiyabetik etki soruları kısmen yeni bilgiyi içeren sorulardır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 soru eskiden sorulmuştur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Başarı genel olarak iyiydi. %90 oranında soruları yanıtladı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yeni ilaç isimleri sıklıkla sorulmaya başlamıştır. Bu nedenle yeni çıkan ilaçların adları ve etkilerini iyi öğrenmek gerekir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel farmakoloji: 1 Otonom: 1 Kardiyovasküler: 5 Hormonlar: 3 Santral sinir sistemi: 4 Kemoterapötikler – GIS – Solunum Sistemi – Toksikoloji: 9

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye açısından beklendiği gibi soruların 28 adet idi. Yine beklendiği gibi dahiliyede sorular orta zorlukta idi. Dahiliyede artan sorular branşlara gore adil dağılmış ancak konulara gore adil dağılmamıştır. Örneğin hematolojiden sadece 1 soru sorulmuştur. O soruda anemilerden gelmiştir. Trombozla ilgili olan soru hematoloji-romatoloji karışımı bir sorudur. Bunun dışında sorular beklendiği orantıda ve ölçekte idi. Zorluk katsayısı son derece normal standartta idi. Ders notlarımızın okunması durumunda tüm sorulara kolaylıkla yanıt verilebilmektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

15

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Esas olarak 20 tane soru temel bilgiyi 8 soruda detay bilgiyi ölçer nitelikteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Dahiliyede literatür bilgisi gerektiren soru sorulmadı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

12 tane eski soru, 8 tane benzer soru, 8 tane ise özgün soru sorulmuştur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

20 vaka sorusu sorulmuştur.

Vaka soru sayısı

:

9

soru

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

6

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Dahiliyede yanlış soru sorulmamıştır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Dahiliye için bu oran %100’dür. Notlarımız tüm soruları yoruma açık olmadan net olarak cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Dahiliye’de herşey o kadar standart ki, konuların temeli bilindiği taktirde soruların neredeyse tamamına yakını yapılabilecek düzeydedir. Detaya girmek kesinlikle kazandırmaz, kaybettirir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Branşımızda yukarda da belirttiğimiz gibi 28 soru soruldu. 4 tanesi Kardiyoloji, 3 adet Göğüs Hastalıkları, 5 adet Enfeksiyon, 1 Onkoloji, 2 Hematoloji, 2 Gastroenteroloji, 2 Hepatoloji, 3 Nefroloji, 3 Endokrinoloji, 2 İmmünoloji, 1 Romatoloji sorusu sorulmuştur. Önceki dönem TUS’lara bakıldığında İnfeksiyon soruları yeni yerini korumuş hatta soru sayısının artmasına paralel sayısı 5’e çıkmıştır. Yine bu TUS’da farkedilen, Dahiliye’de pek de alışık olmadığımız ÖSS tarzı bir sorunun sorulması idi, (Streptokok farenjiti ile ilgili soru). Vaka soruları beklendiği orandaydı. Sorular çelişkili değil net Dahiliye bilgisi gerektiriyordu. Branş branş analize baktığımızda Kardiyoloji’de EKG’den vazgeçtiklerini gördük. İlginç olan Kardiyoloji’nin major iki konusu olan endokardit proflaksisinden ve Mİ’dan soru gelmesi idi. Epeydir bu konularla ilgili soru sorulmamıştı.

Göğüs Hastalıkları’nda daha ilginç bir yön daha marjinal hastalıklardan vazgeçip sık görülen hastalıklara yönelinmiş olmasıdır. Son TUS’larda uyku apne, mezotelyoma gibi sorular sorulmaktaydı. Göğüs Hastalıkları’ndan fizik muayene sorulmaması ilginç bir nottu. Hematolojiye bakıldığında anemiyi temsilen bir soru soruldu, lösemi ve lenfomayı temsilen bir soru sorulmadı. Bir soru trombozla ilgiliydi. Bunun dışında trombosit hastalıklarından soru yoktu. Gastroenterolojiye baktığımızda, tanısal yaklaşımlı iki soru, karaciğer sirozu ve safra hastalıklardan bir soru soruldu. Soruların dağılımı beklediğimiz gibi idi. Nefroloji’de tubulus hastalıkları, ABY, KBY soru sorulmadı. Bir soru interstisyel hastalıklardan, bir soru glomerül hastalıklarından, bir soru asit baz dengesinden sorulmuştur.

Burada sınavın neredeyse en zor sorularından birisi interstisyel nefrit-omeprozal ilişkisi idi. Endokrin soruları diyabet ve hipofiz hastalıklarını içermekteydi. Galiba sıradaki TUS’da tiroid ve sürrenal görünüyor gibi. Romatoloji’de 3 soru vardı, ancak ikisi İmmünoloji, birisi Romatoloji’yi içermekteydi. İmmünoloji soruları genel bilgilerle çözülebilecek nitelikteydi. İnfeksiyon hastalıkları için yeni bir süpriz yoktu. Tek süpriz artık Temel Mikrobiyoloji sormamaları idi. Genel olarak bakıldığında aklı başında TUSDATA Dahiliye notlarını okuyanların tamamını yapabileceği bir Dahiliye sınavıydı.

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Nisan 2012 TUS sınavı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları açısından genel anlamda beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bir sınavdı.

Dağılım açısından sorular daha önceki yıllara nazaran büyük bir farklılık göstermemekte idi. Alt başlıklara göre bir değerlendirme yapılırsa;

Yenidoğan : 3

Beslenme : 1 Metabolizma : 2

Genetik : 1

Solunum : 2 Hematoloji-Onkoloji : 4 Nefroloji : 2

Romatoloji : 1

Kardiyoloji: : 2

Gastroenteroloji: : 2

Endokrin: : 1

Nöroloji: : 2

Sosyal Pediatri / Aşı : 2

Pediatrtik enfeksiyon : 2

Pediatrik Acil : 1

Diğer (Genel Pediatri) : 2

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

15

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 26

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru

(Bazı branşlar birden fazla kategoride yer alabilmektedir.)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bu sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştır. Soruların tamamı Pediatri’nin ana kaynaklarını temel almaktaydı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı 8

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

6

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızla ilgili bir adet iptal edilen soru mevcut. Anne sütü ile ilgili 50 numaralı soru aslen Nelson’un son baskısı ile uyumlu bir sorudur. Ancak özellikle CMV enfeksiyonu taşıyan annede yaklaşımın term ve preterm bebeklerde farklılık arzetmesi açısından soru problemlidir. Eğer bebek preterm değilse bu durumda da bebekte hastalık beklenmez.

Branşımızla ilgili sorular arasında iki adet de özensiz hazırlanmış soru olmakla birlikte bu sorularda iptal edilmesi gereken bir durum olduğunu düşünmemekteyiz.

Bu sorulardan 45 nolu soruda anterior üveit yapmayan durum bir vaka üzerinden sorgulanmış ve yanıtın adenovirüs olduğu verilmiştir. Ancak nadiren adenovirüsün anterior üveit de yapabildiği bilinmektedir. Kawazaki sendromunda da anterior üveit aslında nadir bir durumdur. Üstelik vakanın Kawazaki sendromu olması durumunda neden sadece bir gözünde tutulum olduğu konusu da tartışmaya açıktır.

Ayrıca 70 numaralı soru da güzel bir soru değildir. Ayrıntı ve çok da gerekli olmayan bir bilgi sorgulanmıştır. Soğuk havanın astım semptomlarını tetiklediği çok iyi bilinmektedir. Ana textbooklardan (Nelson) kaynak aldığı anlaşılmakla birlikte bu soru bu haliyle bazı problemler içermektedir. Çünkü soğuğun bu tetiklemeyi nasıl yaptığı hakkında kesinleşmiş bir veri aslında halen bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda bu tetiklemenin inflamasyon yoluyla olduğunu düşündüren bilgiler de olması açısından soru özensizdir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Başarı oranımızı www.tusdata.com’dan yayınlayacağımız ispatlı referanslarımızdan takip edebilirsiniz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Branşımız notları 30 Pediatri sorusundan 29’una direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 200 sorunun tanesine (29 pediatri sorusu dışında; temel bilimler ve klinik bilimler) pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız bu açıdan da görüleceği üzere son derece başarılıdır.

Sınav genel anlamda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları açısından ana ve temel noktaların öneminin daha önceki sınavlarda da olduğu gibi daha büyük önem taşıdığı gerçeğinin devam ettiğini göstermiştir. 2012 Nisan sınavı sonucunda da ders notlarımızın yeterli bilgi içerdiği ortadadır.

Sınav öncesinde öngördüğümüz şekilde toplam önemli sayıda vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Bu soruların büyük çoğunluğunda sonuca ulaşabilmek “tanıyı” koyabilmekten ibarettir. Kalan iki vaka sorusunda da tanı yöntemi kullanımından çok tedavi yaklaşımı sorgulanmıştır. Bu açıdan vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Nisan 2012 sınavında soruların konu başlıklarına göre dağılımı daha önceki yıllara nazaran büyük bir farklılık göstermemekte idi. Alt başlıklara göre bir değerlendirme yapılırsa; Yenidoğan, Kardiyoloji, Nefroloji, Endokrin, Solunum, Sosyal Pediatri konuları genel anlamda saatleri ile uyumlu bir dağılım gösterdi.

İmmunoloji ve döküntülü hastalıklar ile ilgili bu sınavda soru gelmemesi dikkat çekicidir.

Pediatrik Acil ile ilgili gelen ve hasta yaklaşımı bilgisi gerektiren (ventriküler fibrilasyon) soru kolay bir soru olması ve diğer çeşitli bölümlerde anlatılmış olması nedeniyle yanıtlanabilirdi.

Sonuç olarak sınavın soru sayısı değişse de, soruları hazırlayanlar değişse de Pediatri her zaman bildiğimiz Pediatri’dir!!! Çalışmayan yapamaz…Çalışan ise kesin başarılı olur …Kaynak olarak Nelson’un son basımını referans alarak hazırlanan kaynaklardan çalışan bir aday sınav performansıyla ilgili minimum oynamalar olmakla birlikte 25 netin üzerine rahatça çıkabilir.

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Nisan 2012 sınavı bir ilk olarak tarihe geçti. Soru sayısı arttı ve 2 bölüm olarak sınav gerçekleştirildi. Toplam Genel Cerrahi soru sayısının 26 olduğunu görüyoruz. 25 tanesi arka arkaya, bir tanesi de Cerrahi Küçük Stajlar arasında soruldu. Bu soru sayısı sınavdan önceki değerlendirmelerimizle uyuşmuştur. Biz de deneme sınavlarında Genel Cerrahi’den 25 soru hazırlıyorduk. Soru sayısındaki artış soruların zorluk derecesini de azaltmış gibi duruyor. Mantık kullanarak çözülebilecek soru sayısı yok denecek kadar az. Direkt bilgi sorgulayan soru sayısı çok fazla. Bu da çalışanın yapabileceği bir sınavı ortaya çıkarıyor. Yani kısaca Genel Cerrahi’de soru sayısı artmış, zorluk derecesi azalmış diyebiliriz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

11

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Toplam 17 soru temel bir bilgiyi sorgularken 9 tanesi detay bilgiyi test ediyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu. Hepsi textbooklardaki konulardan geldi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski Tus’lar ile birebir aynı soru 94. Soru idi. (GİS lenfoma sorusu). Dahiliye sorusu olarak gelmişti. Bunların dışında 81. Soru (nekrotizan migratuar eritem-glukagonoma); 83. soru (yara iyileşmesini olumsuz etkilemeyen), 85. soru (hangisi antiinflamatuar sitokindir) önceki TUS soruları ile benzeyen sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur. Soruların hepsi doğru.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notların başarısının mükemmel olduğunu görüyoruz. Neredeyse “koyu” olarak işaretlediğimiz noktalar sınavda sorulmuş gibi duruyor. Genel Cerrahi’den tama yakın doğru yapma şansı oldukça fazla.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ayrıntılara çok fazla girilmemiş. Genel konularda çok fazla öne çıkan konulardan sorular sorulmuş. Sınav öncesinde de soruların daha kolay olacağını, ama çalışmadan yapılamayacak sorular olacağını öngörmüştük. Bu öngörümüzün doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla notlar oldukça yeterli, derslerde vurgulanan konulara da çalışıldığında Genel Cerrahi’den tüm soruları doğru cevaplamak olası gibi duruyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz

Sorulara genel anlamda bakıldığında şok kısmından 4 soru geldiğini görüyoruz. Bir tane nörojenik şok sorusu var, vaka sorusu, kolay olarak nitelendirilebilir. Diğeri belki de bu Tus’un en zor sorusu olan resüsitasyon ölçme teknikleri sorusu var. Gelme olasılığı çok fazla olan tanım sorusu bir diğeri. Son olarak da antiinflamatuar sitokin sorusu sorulmuş. Hakikaten çok kolay soru olarak gözüküyor. Hemostaz, transfüzyon, yanık ve transplantasyonla ilgili soru yok. Sıvı elektrolit, yara iyileşmesi ve beslenme ile ilgili sorularda ayrıntıdan çok temel bilgiyi sorgular tarzda sorular. Endokrin cerrahide gelen toplam 3 soru tiroit,paratiroit ve adrenal bez sorusu, eşit dağıtılmış ve kolay sorular. Meme ile ilgili gene 2 soru var. Bu sorularda kolay olarak değerlendirilebilir. Gis cerrahisinde akalazya sorusu belki de sınavın tek yorum yapılaral çözülebilecek sorusu. Mide ile ilgili 2 soru var. Biri lenfoma sorusu, eski Tus sorusudur. Diğeri ise mide ameliyatlarından sonra görülen komplikasyonlarla ilgili soru, demir eksikliğini soruyor. İnce bağırsaklarla ilgili gene 1 soru var ve spot bilgi sorusu (adenokanser). Kolon ve apandiks vermiformis hastalıklarından birer soru var. Bu Tus’da anal akanal unutulmamış, çok akıllıca bir soru fissür sorusu var. Karaciğer ile ilgili benign tümör sorulmuş, kolay bir soru. Safra kesesiyle ilgili kısmen zor soru Mirizzi sorulmuş. Pankreas 2 sorusu gene var. Dalak beklendiği gibi soru yok. Fıtıklarla ilgili soru yok. Retroperitoneal sarkomlar notlarda 4 satır ve soru yakalıyor. Son olarak da cerrahi komplikasyonlarla ilgili bir soru var. Bu Tus’da bir ara unutulan etik sorusu da var. Neden bu konu cerrahinin üzerine kaldı bilmiyorum ama bu soruda mantık yürütülerek çözülebilecek bir soru.

Bunlar gelen sorular. Gelmeyen bölümlere bakacak olursak inflamatuar barsak hastalıklarından bu Tus’da sorulmamış. Fıtıklarla ilgili soru yok. Dalak sorusu gene yok. Hemostaz ve transfüzyondan soru sorulmamış.

Vaka sorusu sayısında bir azalma dikkat çekiyor. Toplam 4 vaka sorusu var. Maddeli soru da sorulmamış.

Genel olarak toparladığımızda Nisan 2012 sınavı bir ilk olarak farklı sistemde yapılmış olmasına rağmen Genel Cerrahi açısından sınav öncesi öngörülerimizin doğru olduğunu söyleyebilirim. Sınavdaki soruların zorluk derecesi daha az ve tüm konuları kapsayacak şekilde sorulmuş. Güzel bir tus sınavı olmuş, arkadaşlara hayırlı sonuçlar dilerim.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda obstetriden 3, endokrinden 3, genel jinekolojiden 4 ve onkolojiden 2 soru mevcuttu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 10 soru (109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120) Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 2 soru (115, 116, 119)

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

110. soru benzer eski TUS sorusu; Nisan 1993, Eylül 1998 111. soru benzer eski TUS sorusu; Nisan 1994 113. soru benzer eski TUS sorusu; Nisan 2000 117. soru benzer eski TUS sorusu; Nisan 1996

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

12 soru içerisinde 2 adet (111. ve 114. soru) vaka sorusu bulunmaktadır. 111. soruda adenomyozis kliniği verilmiş ve tanının ne olduğu sorgulanmışken; 114. soruda preeklempsili hastaya yaklaşım sorgulanmıştır.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

109. sorunun soru ekinde kurgulama hatası yapılmıştır. Soruda laparatomi dışındaki bir cerrahi yöntemle tedavi edilebilen myoma uteri tipi sorgulanmıştır ve doğru cevap olarak submuköz myom belirtilmiştir. Doğru cevaptan yola çıktığımızda laparotomi dışındaki cerrahi yöntem olarak histeroskopi vurgulandığı anlaşılmaktadır. Ancak laparotomi dışındaki cerrahi yöntemler sadece histeroskopi olmayıp laparoskopi de laparotomi dışında myoma uteri tedavisinde kullanılan diğer bir cerrahi yöntemdir. Şıklar içerisinde yer alan subseröz, pediküle subseröz ve hatta intramural myomlar bile laparoskopik cerrahi ile tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle itiraz edilmelidir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kadın Doğum ders notlarımız, branş içerisinde çıkmış 12 sorunun tamamına referans olmakla birlikte, diğer branşlarda sorulmuş 8 soruya da referans olmaktadır. (Temel bilimler; 10, 59, 85, 102. soru; Klinik bilimler 13, 36, 41, 61. soru)

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Detay bilgilerden ziyade temel bilgilerin sorgulandığı, daha önce az yer verilen vaka sorularının olması gerektiği gibi aralara yerleştirildiği ve benzer eski TUS sorularının olduğu son dönemdeki sınavlara nazaran kolay sayılabilecek bir Kadın Doğum sınavı olduğu göz önünde bulundurularak detay bilgilere çok girmeden temel bilgiler etrafında çalışılmalıdır. Ayrıca vaka sorularında hataya düşmemek adına bolca soru çözmek faydalı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı açısından Obstetriden 3, Endokrinden 3, Genel Jinekolojiden 4 ve Onkolojiden 2 soru sorulmuş olup genel anlamda eski sınavlaraki dağılıma benzerdir. Ancak son sınavlardaki soruların yaklaşık %33’ü Obstetrisen gelmekte iken bu sınavda %25’ini oluşturduğunu ve azalan bu soruların Genel Jinekolojiye kaydırıldığı görülmektedir. Her sınavda olduğu gibi kontrasepsiyondan en az 1 sorunun sorulması bu konunun vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Hatta diğer branşlarda (klinik bilimler 36. soru) başka bir kontrasepsiyon sorusu daha bulunmaktadır. Son dört sınavda olduğu gibi klasik Obstetri ve doğum konusundan soru sorulmaya bu sınavda da devam edilmiştir.

Uzun zamandır detay bilgiler sorgulanırken bu sınavda temel bilgiler ağırlıklı sorular sorgulanmış ve eski TUS sorularına benzer sorulara da yer verilmiştir. Ayrıca diğer sınavlarda çok az yer verilen vaka sorularının olması gerektiği gibi en az 2 tane sorulduğunu da görmekteyiz. Bu nedenle artık Kadın Doğum sorularının yapılabilirliği artacağından daha belirleyici olacaktır ve temel bilgiler etrafında aşırı detaya girmeden sınava hazırlanılmalıdır.

Yukarıda belirtildiği gibi 109. soruda kurgulama hatası olup son dönemde alışkanlık haline gelen Kadın Doğum’da tartışmalı ya da özensiz soru hazırlama geleneği maalesef devam etmektedir.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Küçük Stajlar genel olarak alışılmış TUS sınavlarına göre oldukça zordu. Soruların yarıya yakını ortalama zorluğun üzerinde sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

Zor

:

7

Orta

:

9

Kolay

:

4

Çok Kolay

:

1

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgi ölçen soru sayısı: 15, detay bilgi ölçen soru sayısı: 10

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

 

(Bazı branşlar birden fazla kategoride yer alabilmektedir.)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Evet vardı.. İntaruterin cerrahisi yapılan hastalıklar, konjenital hidrosel tedavisi, replantasyonda ilk olarak kemik kısaltılması yapılması, MS’de ki en az görülen bulgu sorusu zor konulardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski TUS soruları bilgileri ile yapılabilen 5 soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

Tanı yöntemleri

:

0

Tedavi soruları

:

2

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Küçük stajlardan 25 sorumuz vardı. Bu sınavda çok zor olduğunu düşündüğümüz 4 soru haricinde bir çok soru notumuzda vardı, notumuzda olmayanlarda genel Tus bilgileri ve yorumla ile yapılabilecek sorulardı..

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Küçük stajlardan gelen soru sayısı beklediğimiz gibi 25 tane idi. Bundan sonra sınavlara hazırlanan doktor arkadaşlarımızın soru sayısını bilerek daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eski TUS sınavlarındaki alışkanlıklarımıza devam ettirmek küçük stajlar için bizi rakiplerimizin gerisinde bırakır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları eski TUS sorularına benzerdi. Ancak 1 soru sorulan branşların 2 soruya çıkarıldığını gördük. Soru dağılımlarımız şöyleydi: FTR:2 soru, Nöroloji:3 soru, Psikiatri: 2 soru, Halk Sağlığı: 4 soru, Radyoloji:2 soru, Dermatoloji:2 soru, Çocuk Cerrahisi:3 soru, Plastik Cerrahi:1 soru, Anestezi:1 soru, Göğüs Cerrahisi:1 soru, Kalp Damar Cerrahisi:1 soru, Beyin Cerrahisi:1 soru, Göz:1 soru, Kbb:1 soru. Küçük stajlar çok geniş soru ve konu dağılımına sahip. Neredeyse tüm branşlardan soru soruluyor. Sınava hazırlanacak arkadaşların özellikle 2-3 soru sorulan branşlara çok iyi çalışmaları gerekiyor. Yine her zaman belirtdiğimiz gibi eski TUS sorularının çok iyi bilinmesi şart.