|


TUSDATA

Bu uygulama; Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlık amacıyla tusdata.com sitesinin içeriğinden oluşturulmuştur. Uygulamadaki bilgiler, bir Tıp Fakültesi öğrencisi için iyi bir kaynak niteliğindedir.