|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
TUS'da puan hesaplaması değişecek mi?