|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
%2 Puan kesintisi ile ilgili net bilgiler
(Asistanlıktan feragat edildiğinde puan kestinisi olur mu?)