|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
Bundan sonra TUS ile ilgili yeni değişiklikler neler olabilir?
(TUS senede tek sınav olacak mı?)