|


Dr. Türkan DEVECİ - Mayıs 2011 Vaka Kampı Röportajı