|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
34. ve 35. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile ilgili
merak edilen sorulara cevaplar