|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
Asistanlığa sınava girmeden başka bir hastanede devam etmek