|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
Nisan 2010 Dönemi Açılış Konuşması