|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
Eylül 2009 Dönemi Kapanış Konuşması