|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
Devlete bağlı herhangi bir yerde pratisyen olarak çalışırken TUS'u kazanmak