|


ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Genel olarak değerlendirdiğimizde, son yıllardaki sınavlar arasında kolay soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 
      Zor : 3 soru (4,5,14)
      Orta : 1 soru (11)
      Kolay : 10 soru (1,2,3,6,7,8,9,10,12,13)
      Çok Kolay : 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgiyi test eden soru sayısı: 4 (4,5,11 ve 14. sorular)
Temel bilgiyi test eden soru sayısı: 10

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 12 soru (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 2 soru (11,14)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
Yok

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

(4 tane)
10. soru eski bir TUS sorusudur.
14. soru ise daha önce “aşağıdakilerden hangisi colliculus superior seviyesinden geçen transvers kesitte yer alır?” şeklinde sorulmuştu.
N. facialis, daha önce mimik kasların siniri olarak sorulmuştu.
Bu sınavda m. platysma ve m. buccinator’u uyaran sinir olarak ayrı ayrı tekrar sorulmuş oldu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 
      Tanı yöntemleri : 
      Tedavi soruları : 
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 

Yanlış sorulmuş soru var mı?
Yok

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Dikkatli çalışan bir adayın notlarımızdaki bilgilerle bu soruların tamamını yapması mümkün. Notlarımızdaki bilgilerle kendi branşımız dışındaki temel bilimlerde 16, 17, 20  ile klinik bilimler testi 90 ve 96. sorular doğru olarak yanıtlanabilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
Her ne kadar soru dağılımında diğer sınavlara göre biraz değişiklik olsa da soru özellikleri önceki sınavlarla benzerlik göstermektedir. Sorular incelendiğinde; çok zor denilebilecek soru bulunmamaktadır. Biraz vakit ayırıp çalışan bir aday eski soruları da incelemişse, sorulabilecek soruların önemli bir bölümünü doğru yanıtlayabilir. Bu sınavda net olarak yanıtlanabilen branşımız dışı 5 soruda da görüldüğü gibi, Anatomi bilgisi ile diğer branşlardan da soru yanıtlayabilmek mümkündür.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
Soruların konularına göre dağılımlarına baktığımızda; daha önceki sınavlara göre kemik sorularının sayısında bir artış söz konusudur. Organ, dolaşım ve sinir sistemi soruları önceki sınavlarla benzerlik göstermektedir. En azından bir soru beklediğimiz eklem konusundan bu sınavda hiç soru çıkmamıştır.  Daha önceki sınavlarda gelen Klinik Anatomi soruları bu sınavda diğer branş soruları içinde yer almıştır.


HİSTOLOJİ VE FİZYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Fizyoloji-Histoloji soruları orta zorlukta idi.
İki adet eski sorulardan vardı.
Yedi soru da eski sorulara benzer nitelikte idi.
Bir soru ise Anatomi sorusu sayılabilecek bir soru idi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 
      Zor : 1 soru (17)
      Orta : 15 soru (15,16,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)
      Kolay : 2 soru (18,21)
      Çok Kolay : 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 17
Detay ve gereksiz bilgiyi ölçen soru sayısı: 1

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 13 soru (15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,29,30)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 5 soru (23,25,27,31,32)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
İki tane eski soru,
Yedi tane de benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 
      Tanı yöntemleri : 
      Tedavi soruları : 
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 

Yanlış sorulmuş soru var mı?
Hatalı soru yoktur.

TEMEL BİLİMLER 24. soru için yapılan itirazlar geçersiz olacaktır. Bu soruda en doğru cevap 1B lifleri olurdu; ancak, seçeneklerde verilmemiştir. Zaten 1B lifleri A-alfa sınıflamasının altında yer almaktadır. Bu sebeple soruda şüphe yoktur.

TEMEL BİLİMLER 31. soruda da bazı meslektaşlarımızın iddia ettiği gibi bir yanlış yoktur. Fibroriste membran kalınlaşır ve difüzyon mesafesi artar. Yani temel patofizyoloji budur. Bu soruyu tartışmalı yapan husus, A seçeneğindeki “Difüzyon süresinin uzaması”dır. Bu uzama patofizyololojinin temel mekanizması değil, sonucudur. Seçeneklerde yer almasa soru çok daha kaliteli olabilirdi.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Sorulardan iki tanesinin cevabı notumuzda bulunmamakta, ancak birinin cevabı anlatılan derslerden yorumla yapılabilmektedir.
Diğer 16 sorunun cevabı notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
Sorular bir damar ismi dışında tamamen beklenen sorulardır.
Ders notlarından çalışmak kesinlikle yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
15. Teratoma yol açan embriyonik kalıntı sorulmuş (Beklenen soru)
16. Kemik iliğinden köken almayan glial hücre sorulmuş (Eski sorunun benzeri)
17. Böbrekte korteks-medulla sınırındaki arter sorulmuş (Detay ve gereksiz soru)
18. Fibröz kıkırdak sorulmuş (intervertebral disk, eski soru)
19. Koku mukozasında bulunmayan hücre sorulmuş (Daha önce Bowman bezi sorulmuştu)
20. Gözde humor aközün salgı yeri sorulmuş (Beklenen soru)
21. Makrofaja dönüşen hücre sorulmuş (Eski soru)
22. Nöral tüp defektinin haftası sorulmuş (Benzer soru)
23. Kanın akış hızını etkileyen faktörler sorulmuş (Notumuzda yok; ancak kan basıncı ve üfürüm anlatılımından yorumla yapılabilecek soru)
24. Propriosepsiyonda Golgi tendon organının aferenti sorulmuş (Beklenen soru)
25. Kalpte sinyal iletimi ile EKG ilişkisini sorgulayan soru (EKG dalgaları içinde anlatılan konu)
26. Leptinin etki mekanizmasını ölçen soru (Beklenen soru)
27. Aldosteronun etki mekanizmasını ölçen soru (Benzeri çok kez soruldu)
28. Membranlardan geçişi ve fruktozun geçiş şeklini bilmemizi ölçen soru (Benzerleri soruldu)
29. Fotoreseptörlerin uyarılma mekanizmasını bilmemizi ölçen soru (Beklenen soru, önce cGMP azalması ve hiperpolarizasyon sorulmuştu)
30. Düz kasların gevşeme mekanizması sorulmuş (Miyozin fosfataz ve MHZK beklenen sorulardı)
31. Akciğer fibrozisinde difüzyonun bozulma nedenini soran bir soru (Beklenen soru)
32. Asidoz ve alkalozdaki değişikliklerin bilinmesini ölçen bir soru (Benzerleri Biyokimya ve Fizyoloji’den çok kez sorulmuş soru)
 BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Biyokimya açısından bakıldığında, derse girip vurgulara dikkat eden  bir TUSDATA kursiyeri için 18-19 soru rahatlıkla yapılabilecek aralık olarak görülmektedir.

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Amino asit – proteinler: 4
Karbohidratlar: 4
Yağlar: 3
Enzimler  ve Klinik enzimoloji: 3
Elektron transport zinciri: 2
Vitaminler: 2
Hormonlar: 1
Pürin – pirimidin nükleotidler: 1
Sitrik asit siklusu: 1
Pıhtılaşma: 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 1 soru (41)
      Zor : 1 soru (52)
      Orta : 7 soru (33,34,36,38,45,51,54)
      Kolay : 11 soru (35,37,39,40,42,43,46,47,48,49,53)
      Çok Kolay : 2 soru (44,50)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
Sorulardan 1 tanesi (41. Soru) detay bilgiyi, diğerleri temel bilgiyi test eden sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 15 soru (33,35,36,37,39,40,42,43,44,46,47,49,50,53,54)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 5 soru (38,41,45,51,52)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 2 soru (34,48)
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
Yoktu

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Yedi soru eski soru ya da benzeriydi (33, 37, 40, 44, 47, 50 ve 51)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 1 soru (45)
      Tanı yöntemleri : 
      Tedavi soruları : 
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 

Yanlış sorulmuş soru var mı?
TEMEL BİLİMLER 50. sorunun cevabı  ‘’C’’ olması gerekirken muhtemelen yanlışlıkla ‘’B’’ olarak açıklanmış.

TEMEL BİLİMLER 54. soruda, iddia edildiği gibi bir hata bulunmamaktadır. Sorudaki tartışma, trombinin diğer etkilerin tümüne neden olup olmadığı ile ilgilidir. Harper’s Illustrated Biochemistry kitabının 28. baskısının 585 ve 586. sayfalarında diğer dört etkiden açıkca bahsedilmektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Biyokimya ders notumuzda Biyokimya sorularının %90’ının cevabı bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
Karbohidrat, protein ve yağlar önemini koruyacaktır. Son iki TUS’ta geriye çekilen nükleik asitler başlığı sonraki sınavlarda ön plana çıkabilecektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
Amino asit – proteinler, karbohidratlar, yağlar konu başlıklarının beklenen sorusal dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Enzim başlığı son birkaç TUS’ta olduğu gibi bu sınavda da önemini kaybetmedi. Vitaminler ve elektron transport zinciri ağırlıklı konular olarak 2 soruyla karşımızdaydı. Genel olarak bakıldığında biyokimya branşı kendine güvenip çalışanları hayal kırıklığına uğratmadı, diyebiliriz.


MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Mikrobiyoloji kapsamına giren toplam 40 sorusunun dağılımı aşağıdadır:
1. Mikrobiyoloji soruları bölümünde sorulmuş olan 22 sorunun (55 – 76. soruların) dağılımı şöyledir:
* Temel Mikrobiyoloji: Dört soru (TEMEL 56, 57, 68, 72)
* Bakteriyoloji: Yedi soru (TEMEL 55, 58, 59, 60, 61, 62, 73)
* İmmünoloji: Bir soru (TEMEL 74)
* Mikoloji: Üç soru (TEMEL 67, 69, 76)
* Parazitoloji: Üç soru (TEMEL 70, 71, 75)
* Viroloji: Dört soru (TEMEL 63, 64, 65, 66)
Bu sınavda sorulan 21 Mikrobiyoloji sorusu da önceki sınavlara göre daha ölçücü, kaliteli ve gerçekten çalışanı ayırt ediciydi.
Sadece dikkatsizce sorulmuş olan ve ciddi bilimsel yanlış/hata içeren non-nükleozit reverse transkriptaz inhibitörü (NNRTI) sorusu, yani TEMEL BİLİMLER 66. soru, kesin bir dille söylemek gerekirse, iptal edilmelidir. İşin tuhaf tarafı, seçeneklerde dört adet NNRTI bulunması gereken bu soruda bir tane bile NNRTI bulunmamaktadır. Bunu, soruyu soran değerli meslektaşlarımızın bir dalgınlığı ve on bini aşkın genç meslektaşlarımızın hayatına yön verecek olan bu sınavdaki bu sevimsiz olayı da bir yol kazası olarak algılayalım ve bence hocalarımızı daha fazla üzmeden konuyu kapatalım, tabii ki hatalarında ısrar etmezler ve soruyu iptal ederlerse…
2. Diğer branşlara ait sorular içerisinde sorulmuş olan 18 Mikrobiyoloji sorusunun dağılımı aşağıda verilmiştir:
* Temel Mikrobiyoloji: Bir soru (KLİNİK 98)
* Bakteriyoloji: Yedi soru (KLİNİK 26, 34, 35, 47, 49, 104, 105)
* İmmünoloji: Üç soru (TEMEL 16, 21; KLİNİK 15)
* Parazitoloji: İki soru (KLİNİK 12, 48)
* Viroloji: Beş soru (KLİNİK 5, 14, 17, 43, 50)
KLİNİK BİLİMLER 43. soruda bizleri rahatsız eden bir sorun vardır. Varicella zoster virüs (VZV) infeksiyonu geçirmekte olan bir hasta ile temas etmiş, hastalığı geçirmemiş olan immün sistem kusurlu çocuklara ya da immün sistemi baskılanmış transplant alıcılarına kuşkulu temas sonrasında, ilk 96 saat (4 gün) içinde Varicella Zoster İmmünglobülini (VZIG) uygulanır. Buna rağmen vezikül gelişmişse de parenteral asiklovir verilir. Ancak, Nelson’a göre sağlıklı çocuklara aşı yapılır. Nelson’da da yazdığı gibi, terminal dönemde olmadıkça AIDS’li çocuklara dahi rutin VZV aşısı yapılabilmektedir. O zaman, bu uygulama farklılığının nedenini nasıl açıklayacağız? Ben yaptım, oldu mu? Bizce, referans kitaptaki tutarsızlık nedeniyle soru kalitesi tartışılabilir, ancak iptali söz konusu olmayabilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 1 soru (71)
      Zor : 6 soru (56,58,61,62,65,68)
      Orta : 8 soru (57,59,60,64,67,70,73,75)
      Kolay : 6 soru (55,63,69,72,74,76)
      Çok Kolay : 1 soru (66)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
Soruların 18 tanesi temel bilgiyi sorguluyordu. Sadece iki soru (68 ve 71. sorular) detay bilgi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 15 soru (55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,69,72,73,76)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 2 soru (68,71)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 1 soru (65)
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 4 soru (63,70,74,75)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
TEMEL BİLİMLER 71. soru çok nadiren karşılaşılan ve literatür bilgisi gerektiren bir gastroenterit etkenini, Sarcocystis’i sorgulamıştır. Seçeneklerdeki ilk üç etkenin (Toxoplasma, Acanthamoeba ve Naegleria) sorulması ise daha kabul edilebilirdir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
* Eski soru                    : 11 (sadece seçenek farkı olan, aynı bilgiyi sorgulayan sorular)
* Benzer soru               : 2 (aynı konuda farklı bilgileri sorgulayan sorular)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 5 soru (63,65,70,71,75)
      Tanı yöntemleri : 2 soru (58,59)
      Tedavi soruları : 
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 

Yanlış sorulmuş soru var mı?
TEMEL BİLİMLER 66. soru: Dikkatsizce sorulmuş olan ve ciddi bilimsel yanlış içeren non-nükleozid reverse transkriptaz inhibitörü (NNRTI) sorusu iptal edilmelidir. Soruda NNRTI olmayan antiviral sorulmaktadır ve doğal olarak seçeneklerde dört adet NNRTI bulunması gerekirken, yanıtlar arasında bir tane bile NNRTI bulunmamaktadır.

Seçeneklerde verilen antivirallerin ait oldukları gruplar şöyledir:

–  Zidovudin: Nükleozid analoğu
–  Ritonavir: Proteaz inhibitörü
–  Tenofovir: Nükleozid analoğu
–  Abakavir: Nükleozid analoğu
–  Didanozin: Nükleozid analoğu

TEMEL BİLİMLER 64. soru: Adenovirüsün hayvanlar için onkojen olmadığı bilgisi bu soruyu düşürmeyecektir. Ona bakarsanız, HPV tip 16 ve 18 de diğer canlılar için onkojen değildir. İnsan tıbbı ile ilgili yapılan bu sınavda sorularda kastedilen bilgiler insanlarla ilgilidir. Dolayısıyla yanlış bilgi içermeyen, belki sadece “daha özenlice sorulabilmesi halinde daha şık bir soru olurdu” diyebileceğimiz bir sorudur.

TEMEL BİLİMLER 65. soru: Üzerinde spekülasyon oluşturulan NOROVİRÜS-NÖROVİRÜS konusu ise iddia sahipleri yararına bir sonuca ulaştırılamayacaktır. Nedeni, NÖROVİRÜS adında başka bir virüs bulunmamasıdır. Dolayısıyla bir karıştırma söz konusu değildir. Sadece, sonucu etkilemeyecek bir harf hatasıdır.

SINAVA SORU VEREN VİROLOJİ OTORİTELERİNE: On bini aşkın, ülke tıbbının geleceğini oluşturacak, delikanlı, pırıl pırıl genç hekimlerin meslek ve sosyal hayatına yön verecek bir sınavda, bunca güzelim Mikrobiyoloji soruları içerisinde Viroloji kaspamındaki topu topu dört sorudan üçünün; birisinin kesin hatalı, birisinin özensiz, birisinin de dikkatsiz sorulmuş olması sanırız sizler için de dikkate değerdir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Sorulan 22 Mikrobiyoloji sorusunun 21 tanesinin yanıtları notlarımızda mevcuttur ve sorunun net olarak yanıtlanmasını sağlamaktadır. Sadece 71. sorunun yanıtı için notlarımızdaki bilgilerin yorumlanması gereklidir.

Diğer branşlarda sorulmuş olan 18 soru (TEMEL BİLİMLER 16, 21; KLİNİK BİLİMLER 5, 12, 14, 15, 17, 26, 34, 35, 43, 47, 48, 49, 50, 98, 104, 105) da notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
* Sınava hazırlanan meslektaşlarımızın notlarımızı takip etmesi sadece branşımız açısından değil, klinik branşlar açısından da yararlı ve yeterli olacaktır.
* Görüldüğü gibi, fazla ayrıntıya girilmesi gerekmemektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
* Bu sınavda sorulan sorular içerisinde bizleri çok şaşırtan ya da yanıltan bir soru dağılımı ile karşılaşılmamıştır.

* Bununla birlikte; Temel Mikrobiyoloji soruları içerisinde bakteri yapısı ve bakteri genetiği ile ilgili soru gelmesini beklerdik.

* Bu sınavda, sınavların gediklisi olan Pseudomonas aeruginosa ve diğer dirençli hastane etkenlerinden soru gelmemesi ilginçti. Ancak beklendiği gibi stafilokok ve streptokok sorularının sorulması tahminlerimizi haklı çıkardı. Enterik bakterilerden ve oksidaz (+), kıvrık, sert vücutlu bakterilerden (vibriyonlar ve Campylobacter) de her zamanki gibi birer soru soruldu. Gram (-) kokobasillerden üçünün (Haemophilus, Fraancisella, Brucella) de sınavda yer alması yine tahminlerimiz yönündeydi.

* Norovirüs sorusunu vurgulamıştık. Diğer virüs sorularının ise çok sıkıntı yaratmamış olduğunu umuyoruz. Bu sınavda hepatit B virüsü serolojisinin sorulmamış olması ilginçti. Her zamanki gibi bir adet miksovirüs sorusunun bu sınav soruları arasında yer alması da tahminlerimiz arasındaydı.

* Bu sınavın Mikoloji soruları muhteşemdi. Bizce bu kez, bir önceki tuhaf sınavın aksine, sertliği harika kurgulanmış ve ayırt ediciliği mükemmel sorulardı; soranların beynine sağlık.

* Parzitoloji sorularından sadece birisi sınavın ılık Mikrobiyoloji baharını birden kışa döndürmüş olmalı; ensefalit sorusu. Bu soruyu doğru yanıtlamayan meslektaşlarımız çok üzülmesin. Bunca güzel soru içinde bu çok zor soruyu doğal karşılamalıyız. Diğerleri ise oldukça düzeyliydi.
İmmünoloji soruları branşımız dışına dağıtılsa da özellikle bir adet sitokin ve üç tane de immün sistem hücresi sorusu sorulması dengeyi kurmakta yeterli olmuş.


PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Klasik bir patoloji sınavıydı. Yanlış soru sorulmamakla birlikte, sorulmamış ama  doğru yanıtlanabilen ve temel bilgileri sorulayan soruların sorulması ‘şık’ olarak nitelendirilebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 1 soru (96)
      Zor : 1 soru (98)
      Orta : 8 soru (77,78,79,80,81,82,89,90)
      Kolay : 9 soru (83,86,87,91,92,93,94,95,97)
      Çok Kolay : 3 soru (84,85,88)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
17 soru temel bilgiyi, 5 soru detay bilgiyi sorgulamaktaydı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 18 soru(78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 1 soru (94)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 2 soru (77,91)
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 1 soru (84)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
On soru, eski sorulara ve açıklamalarına bakılarak yapılabilecek karakterdeydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 
      Tanı yöntemleri : 
      Tedavi soruları : 
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 

Yanlış sorulmuş soru var mı?
Yanlış sorulmuş soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
İki soru bire bir notta olmamakla birlikte yorum ile yapılabilecek karakterdeydi. Diğer 20 soru bire bir notta vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
Eskiden Patoloji, çalışmadan da yapılabilecek bir branş olarak görülmekteydi. Son 2-3 sınavda sorular daha detaylı bilgileri sorgulamaya başladı. Patoloji çalışırken biraz daha sorulmamış bilgilere ağırlık verildiğini görüyoruz.  Mekanizmadan uzak, direkt bilgi sayıları, örneğin ezbere dayalı soru sayıları artmakta.

Ayrıca Patoloji branşında eski sorulara benzer soru sayısı 10’du. Bu sayı çok yüksek. Her zamanki gibi eski sorulara bakmadan TUS’a girilmeyeceği bir kez daha ispatlandı.

Sınava hazırlanan meslektaşlarımıza en önemli önerimiz, önemli konuların sorulmamış yönlerini iyi analiz etmeleridir. Çünkü bu sınavda soruların çoğu bu şekilde seçilmişti.

Muhtemelen bundan sonraki sınavlar da bu şekilde devam edecek.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
Aslında Patoloji artık sürpriz değil! Son 2-3 sınavda hiç sorulmamış konular var. Bu sınavda ise onarım-yara iyileşmesi, karaciğer ve böbrekten soru yoktu.
Detay olan sorular, üveal melanomlarda kötü prognoz kriterleri sorusu ve mesanede papiller üreteryal tümör sorusu idi. Diğer bilgiler çok basit ve temel bilgilerdi. Ancak bu bilgilerin çoğu bilinen konuların sorulmamış yönlerini sorgulamalarıydı; örneğin amiloidin ekstrasellüler olması gibi…

 PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Genel anlamda beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bir TUS Pediatri sınavıydı.

Soruların konu başlıklarına göre dağılımı daha önceki yıllara nazaran bir miktar farklılık göstermektedir.

Alt başlıklara göre dağılım aşağıdaki gibidir:

Yenidoğan: 4
Beslenme-Büyüme-Gelişme: 1
Metabolizma: 2
Solunum: 2
Enfeksiyon: 2
Hematoloji-Onkoloji: 2
Nefroloji: 2
Kardiyoloji: 4
Gastroenteroloji: 2
Endokrin: 1
Nöroloji: 1
İmmünoloji: 1
Romatoloji:  1
Bağışıklama-Döküntülü Hastalıklar: 2
Allerji: 2
Acil Tıp ve Yoğun Bakım: 1

Soru tipleri ve soruların zorluk dereceleri açısından da bu sınav daha önceki sınavlarla yakın benzerlikte olup, Genetik ve Onkoloji’den soru Pediatri soruları arasında sorulmamış olsa da, diğer branşların Onkoloji soruları bu açığı da kapattı. Ancak, Yandal Uzmanlık Sınavı’nda sorulması gereken bir adet Endokrinoloji sorusu hariç, branşımız adına bizi şaşırtan herhangi bir soru bulunmamaktadır. Hematoloji’de sorulan herediter sferositoz sorusu da kolay olmakla birlikte, çok büyük bir hata ile sorulduğundan, ki muhtemelen sehven yapılmıştır, iptal edilmesi gereken soru haline gelmiştir.

Benzer şekilde, Nefroloji kapsamında sorulan hematüri sorusu da kolay bir sorudur; bununla birlikte özensiz hazırlanmıştır. Sınava girenlerden bu sorudaki hematürinin, minimal lezyon hastalığında mikroskobik hematürinin görülebileceği göz ardı edilerek, makroskobik hematüri olarak algılanması beklenmiştir.2009 yılındaki Yandal Uzmanlık Sınavı’nda da bir minimal değişiklik hastalığı sorusu için benzer şekilde hematüri ifadesi kullanılarak sınananların, doğru yanıt yerine makroskobik hematüri yanılgısına düşmeleri beklenmiştir. En azından soru, meramını anlatabilmekle beraber özensiz olarak hazırlanmış bir sorudur.

Sonuç olarak, iptal edilmesi gerekli soruları da aslında kolay olabilecek olarak görürsek, Nisan 2013’te, zor soru sayısı az olan, öngördüğümüz çerçevede bir sınav gerçekleşmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 2 soru (60,69)
      Zor : 2 soru (58,66)
      Orta : 8 soru (46,57,61,62,63,64,67,72)
      Kolay : 12 soru (44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,68,71)
      Çok Kolay : 6 soru (43,47,50,59,65,70)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
Soruların özellikle 1 tanesinde detay bilgi sorgulanmaktaydı. Diğer sorular içinde zor olanlar olmakla birlikte, bu daha çok çeldiricilerin kuvvetli olmasından kaynaklanıyordu. Soruların çok büyük bölümü temel ve orta düzeyde bir bilgi ile yanıtlanabilecek düzeydeydi.

Detay bilgiyi sınayan sorulardan virilizasyon ile ilgili Endokrinoloji sorusu özellikle Yandal Uzmanlık Sınavları’nda sorulabilecek, gerçekten ayrıntılı bilgi sorgulayan, zor bir soru idi. Bu soru, Tıpta Uzmanlık Sınavı için zorluk düzeyi yüksek olarak değerlendirilebilir.

Metabolizma soruları içinde, organik asidemilerden izovalerik asideminin indirekt olarak sorulması da soruyu bir miktar zorlaştırmıştı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 18 sorz(44,45,46,48,49,51,54,55,57,60,61,65,67,68,69,70,71,72)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 1 soru (58)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 11 soru (43,47,50,52,53,56,59,62,63,64,66)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
Soruların tamamının cevabı Pediatri’nin ana textbook’larında mevcuttur. Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştır

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı: 14

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 8 soru (47,50,52,53,56,59,62,63)
      Tanı yöntemleri : 
      Tedavi soruları : 2 soru (64,66)
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 

Yanlış sorulmuş soru var mı?
Branşımızla ilgili sorular arasında yanlış sorulmuş iki soru vardır: Hematoloji’den kesin hatalı bir bilgi verilerek , Nefroloji’den ise bir yönde yorum yapılması beklenerek özensizce hazırlandığı görülen birer adet soru vardır. Hematoloji’de bir adet soruda da laboratuvar bulgusu verilirken test adı yanlış belirtilmiştir. Tartışmalı bir soru (KLİNİK BİLİMLER 43) ve hatalı iki soru (KLİNİK BİLİMLER 62 ve 68) aşağıda irdelenmiştir.

KLİNİK BİLİMLER 43. Soru: Soruda hata yoktur. Nelson Textbook of Pediatrics kitabındaki orijinal bilgi aşağıdadır.

“Vaccine given to healthy children within 3-5 days after exposure (as soon as possible is preferred) is effective in preventing or modifying varicella, especially in a household setting where exposure is very likely to result in infection”

KLİNİK BİLİMLER 62. Soru: Sorunun doğru bir cevabı yoktur. Hematoloji’nin majör konusu anemilerdir. Anemilerin de en sevilen sorularından birisi; eritrosit verilerine göre ayırıcı tanıya varılmasıdır. Hemen her sınavda bu parametreler üzerinden, bu şekilde bir soru sorulmaktadır. Herediter sferositozun en karakteristik özelliği özenle vurgulanmış, ama soru hazırlanırken ne yazık kiiptal edilmesini gerektirecek bir hata yapılmıştır. Ortalama eritrosit hacmi (MCV), anemilerin ayırıcı tanısında ilk bakılması gereken ve en önemli parametredir.

* MCV’si düşük olan anemilerden en klasik olanlar; demir eksikliği anemisi ve talasemilerdir. Beta talasemi majör, bu şekilde en baştan dışlanabilir. Ayrıca diğer eritrosit indekslerinde (MCH, MCHC) azalma, RDW’de ise artış olur.

* Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz eksikliği, ciddi retikülosit artışı ile beraber olduğundan polikromazi, RDW artışı ile beraberdir. Çok yüksek sayıdaki retikülositlere bağlı olarak MCV yüksek bile bulunabilir.

* Orak hücreli anemide anemi normokrom normositerdir ve RDW artar.

* Otoimmün hemolitik anemide sferositler bulunsa da 36 g/dL’nin üzerinde bir MCHC yüksekliği beklenmez. Retikülositoza ve daha genç hücrelerin perifere çıkmasına bağlı olarak RDW de artmış olur.

* Herediter sferositozda MCV düşük beklense de, retikülositoz ve folat eksikliği nedeniyle normal bulunabilir. Hücresel dehidratasyon nedeniyle eritrositlerin MCHC değerleri artar. MCHC’nin 35 g/dL’nin üzerinde olması, hastalığın tanısında %70 sensitivite ve %86 spesifiteye sahiptir. RDW de yüksektir ve MCHC yüksekliği ile beraber RDW’nin yüksek olması herediter sferositoz için tıp fakültelerinde 3. sınıf derslerinden itibaren hem Pediatri hem de Dahiliye stajlarında üzerinde önemle durularak vurgulanan bir bulgudur. MCHC yüksekliği ile beraber RDW’nin artmış olmasının herediter sferositoz tanısı için spesifitesi %100’dür (Nathan and Oski’s Hematology of Infancy 2009, sayfa 461 ve 732).

KLİNİK BİLİMLER 68. Soru: Nefrotik sendrom Pediatrik Nefroloji’nin en temel konularından birisidir. Her türlü sınavın da vazgeçilmez soru kaynağıdır. Nefrotik sendrom, çocukluk çağında en sık rastlanan böbrek hastalıklarından biridir ve en sık neden, minimal lezyon hastalığıdır.

Minimal lezyon hastalığı masif proteinüri (40 mg/m²/saat veya 1 g/ m²/gün düzeyi üzerindeki proteinüri), hipoalbüminemi (serum albümin düzeyinin 2,5 g/dL düzeyinin altında olması), hiperlipidemi, lipidüri ve ödem ile karakterize olan bir tablodur. Hematüri nadiren mikroskopik düzeyde görülebilirse de karakteristik özelliği değildir.
– Nefrotik düzeyde proteinüri vardır.
– Serum albümin düzeyi düşüktür.
– Genellikle hiperkolesterolemi vardır.
– Bazen trigliserid ve fosfolipid düzeyleri de yükselir.
– LDL ve VLDL artmıştır, HDL ise normaldir.
– Makroskopik hematüri yoktur.
– Olguların %20-25’ inde geçici mikroskopik hematüri görülebilir.
– Üre ve kreatinin değerleri normaldir (nadiren geçici bir süre için yükselebilir).

Soru, hematüri nedenlerini sorgulayan bir soru olarak Nelson Texbook of Pediatrics Bölüm 503 sayfa 1779’daki Çocuklarda Hematüri Etiyolojisi başlığındaki tablodan hazırlanmıştır. Diğer bütün seçenekler bu tablodan verilmiştir. Tablo başlığında mikroskopik veya makroskopik ayırımı bulunmadığından ve tablo içeriğinde de minimal lezyon hastalığı olmadığından, soruya yanlış cevap olarak konulmuştur. Halbuki, minimal lezyon hastalığında mikroskopik hematüri bazen bulunabildiğinden, soruda verilen hematürinin makroskopik hematüri olarak anlaşılması beklenmiştir.  Diğer yandan, diğer seçeneklerdeki hastalıkların tabii seyirleri, hematüri ile karakterize olduğundan ve minimal lezyon hastalığının özünde hematüri bulunmadığından kendisi hematüriye bizzat sebep olan hastalık olarak görülmemelidir. Hematüri, diğerlerinin aksine bunda ancak bazen mikroskopik düzeyde eşlik eden bir bulgu olarak görülebilir. Bu nedenle, bu pencereden iyiniyetle bakılırsa, soru mantık çerçevesine oturtulabilir.

Ekim 2009 yılında yapılan Yandal sınavında, yine benzer şekilde doğru cevap hematüri verilerek aslında %20 oranında mikroskopik hematürinin bulunabileceği ve biyopsi endikasyonu olmadığı gözardı edilmiş ve bunun makroskopik hematüri olarak yorumlanması istenmiştir. Bu Yandal sorusunda da nefrotik sendroma en sık sebep olan minimal lezyon hastalığında beklenmeyen bulgu sorulmaktadır. Çünkü genel olarak minimal lezyon hastalığında beklenmeyen bulgular biyopsi endikasyonlarını oluşturur.

Sonuç olarak; aslında özensiz olduğu çok açık olan, ancak seçenekler göz önüne alındığında, sorunun anlaşılabildiği düşünülse de iptal edilmesi gereken bir sorudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Branşımız notları 30 Pediatri sorusundan 27 tanesine direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 240 sorunun 37 tanesine (27 Pediatri sorusu dışında; 4 Temel Tıp Bilimleri ve 6 Klinik Tıp Bilimler) Pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız, bu açıdan da görüleceği üzere, son derece başarılıdır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
Pediatri sorularının alt branşlar arasında dağılımı genel anlamda pek orantılı değildi. Her sınavda çok alışık olduğumuz Onkoloji, Genetik gibi alt başlıklardan  soru sorulmamış olması şaşırtıcı olmuştur.

Vaka sorularının genellikle zorluk derecesi düşük ve problem oluşturmayacak sorulardan oluşturulduğu gözlendi.

Bu sınav sonucunda, 
Bu sınav, Pediatri Anabilim Dalı’nda temel noktaların öneminin özellikle vurgulandığı bir sınavdır.

Kamp çalışmasının değeri bu şekilde  bir kez daha ortaya çıkmıştır.  Bu sınavda öngördüğümüz şekilde toplam 12 adet vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Bu sorulara yaklaşımda,  vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir.

Özenle hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
Soru dağılımında yine özellikle  yenidoğanın ağırlığı devam etmekte,  bu sınavda Kardiyoloji’nin  de tekrar ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla sınava girecek adayların sınavdan sınava branşlar ile ilgili bu tip farklılıklar görülebileceğini düşünerek  tüm konulara çok iyi hakim olmaları gerekmektedir.

Dikkat çeken bir konu da Onkoloji gibi bazı branşlardan soru gelmiyor veya az soru geliyor gibi olsa da diğer branşların bunu telafi etmesidir. Bu nedenle, bu konular asla ihmal edilmemelidir.

Pediatri açısından genel olarak zor soruların azınlıkta olduğu bir sınavdır. Detaylı bilgi gerektiren sorular daha çok Endokrinoloji ve Metabolizma konusundandır.

Sonuç olarak; TUS’ta soruların sayısı artsa da, soru hazırlayanlar ne kadar değişse de soruların tipi Pediatri için yıllardır  artık bellidir. Hazırlanan kaynak bellidir ve sınavdan sınava büyük farklılıklar olmadığı dikkat çekicidir. Bu nedenle önümüzdeki sınavlarda da  benzer soru tipleri ve benzer zorluk dağılımları beklenmelidir.
 KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Küçük Stajlar branşı açısından dengeli sayılabilcek bir sınavdı. Diğer sınavlardan farkı, kolay soru sayısının az olması idi. Daha çok orta ve zor kategorisinde sorular vardı. Kaynaklarımıza göre değerlendirirsek, başarılı bir sınav geçirdiğimizi söyleyebiliriz… 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

      Çok Zor : 4 soru (143,152,222,225)
      Zor : 4 soru (138,144,147,151)
      Orta : 10 soru (140,141,142,145,146,149,150,153,221,226)
      Kolay : 3 soru (137,148,224)
      Çok Kolay : 3 soru (223,226,228)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
Soruların 6 tanesi detay bilgiyi sorguluyordu. Diğerleri temel bilgiyi sorgulayan sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

      Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı : 11 soru (137,138,141,143,146,147,150,151,152,224,225)
      Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı : 5 soru (142,146,148,222,226)
      Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı : 4 soru (145,149,153,227)
      Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı : 4 soru (140,144,221,223)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?
Ortopedi ve Travmatoloji sorusu, Kalp-Damar Cerrahisi sorusu, Adli Tıp sorusu, Psikiyatri eksen bozuklukları soruları yeni sorulardı.

Toplamda 4 soru detay bilgileri sorguluyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Toplamda 10 soru eski sorular ve benzer sorulardı. 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      Olası tanı soruları : 2 soru (140,223)
      Tanı yöntemleri : 
      Tedavi soruları : 1 soru (221)
      Komplikasyon – Yan etki soruları : 1 soru (144)

Yanlış sorulmuş soru var mı?
Küçük stajlarda tartışılan üç soru vardı:

* KLİNİK BİLİMLER 25. soru: Meraljia parestetika sorusu kötü hazırlanmış bir sorudur. Bu sinir, deri siniri olduğu için (adından belli zaten), motor kayıp söz konusu olamaz. Ancak, C seçeneğinde verilen ifade de tam olarak doğru bilgi içermiyor. Çünkü bu sinirin lezyonunda “uyluğun ön ve dış yüzünde ağrı ve parestezi olur”, seçenekte ifade edildiği gibi, “iç ve dış yüzünde” değil. Dolayısıyla C seçeneğindeki “uyluk iç ve dış yüzü” ifadeleri ve kas güçsüzlüğü yanlıştır. Sonuç olarak, sorunun iki cevabı vardır: A ve C…

* KLİNİK BİLİMLER 26. soru: ÖSYM sitesinde cevap B seçeneği olarak verilmişse de D seçeneği de doğru yanıtı içermektedir. Soru çift cevaplıdır. Polio-eliminasyon seçeneği de yanlıştır. Polio-eradikasyon olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının 2009 tarihli genelgesinde Genişletilmiş Bağışıklama Programına göre hedefler açık olarak belirtilmiştir. Buna göre;kızamık ve kızamıkçık eliminasyon programında olup tüberküloz için hastalık kontrolü önerilmiştir. Ancak poliomiyelit eradikasyon programında iken neonatal tetanoz eliminasyon programındadır.

* KLİNİK BİLİMLER 31. soru: Vazospastik bozukluklar sorusu doğru bir sorudur; hata yoktur. “Vazospastik” kelimesinden kasıt, “küçük distal arterlerin anormal vazomotor cevabı”dır. Bu cevap, bazen vazokonstriksiyon bazen de vazodilatasyon şeklinde ortaya çıkar. Tromboanjiitis obliterans ise vazospastik değil, inflamatuvar bir hastalıktır. Sorunun iptali söz konusu değildir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Bu sınav, notumuz ve diğer kaynaklarımız açısından başarılı geçmiştir. 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
Küçük Stajlar her ne kadar geniş ve üstesinden gelinmesi çok zor gibi görünse de, bir sınav sonrasında daha gördük ki, iyi hazırlananan meslektaşlarımız 18-20 soruyu rahatlıkla doğru yanıtlayabilirler.

Zor sorulara takılıp; zaten Küçük Stajlar çok geniş, çalışmaya gerek yok, diyen meslektaşlarımızın bu sınavda zorlanmış olmaları doğal karşılanmalıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
TUS tarhinde ikinci kez Adli Tıp sorusu gördük. Yine ilginç bir şekilde, sorular arasında Üroloji sorusu yoktu. Sınav soruları, orta ve zor kategorisinde toparlanmıştı. Çok kolay soru saysı azdı. Bundan dolayı, çalışan  ve çalışmayanı ayıran bir sınav olduğunu düşünüyoruz.