|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
Mecburi hizmet istifa sağlık raporu ve mecburi hizmet yollukları