|


Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK
TUS'ta Soru Çeşitleri ve Soru Çözme Teknikleri
(Vaka Kampı Açılış Konuşması)