|


HOCALARIMIZIN EYLÜL 2013 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavdaki soruların dağılımı şu şekildeydi:

Nöroanatomi : 2

Duyu organları : 1

Hareket sistemi : 2

Dolaşım sistemi : 1

Osteoloji : 2

Sindirim sistemi : 2

Kranyal sinirler : 2

Pelvis döşemesi : 1

Vaka sorusu : 1

Genel olarak çalışanın rahatlıkla yanıtlayabileceği, sadece 1 soruda yorum gerektiren ve zor olmayan bir sınav olarak değerlendirilebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

Orta

:

8

Kolay

:

5

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İki soru detay bilgi gerektiriyordu: Korti organının pozisyonu ve ganglionların dura mater encephali ile olan ilişkileri ile ilgili sorular. Diğer 12 soru Temel Anatomi bilgisiyle doğru yanıtlanabilecek sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınavlarla birebir örtüşen soru sorulmamıştı; ancak birkaç tane benzer soru mevcuttu. Önceki sınavlarda farklı şekillerde sorulmuş olan bu sorular şunlardı: Meatus acusticus internus’tan geçen yapılar Omuz ekleminin abdüksiyonu Mediastinum’un bölümlerinde bulunan yapılar M. biceps brachii’nin uzun başının omuz eklemi ile olan ilişkisi

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Pelvik organlar ile kas yapıları hakkında bilgiyi ölçen, anal kanalı ve fossa ischioanalis’ten bahseden soruda tek doğru cevap m. sphincter ani externus olmalıyken, şıklarda bulunmamaktadır.

ÖSYM Temel Bilimler 11. Soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 14 sorudan 14’ünün de cevabı net olarak notlarımızda bulunmaktadır.

Ayrıca diğer branşlardan da 7 soru Anatomi notları ile doğru olarak yanıtlanabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

İlk TUS’tan bugüne kadar kranyal sinirlerin popülaritesi hiçbir zaman azalmadı. Dolayısıyla TUS’a girecek her adayın kranyal sinirler hakkında geniş bir bilgiye ihtiyacı vardır.

Son yıllardaki TUS’larda mutlaka duyu organlarıyla ilgili sorular çıkıyor, bu konu da göz ardı edilmemelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz soru yoktu.

Nöroanatomiden soru her sınavda bekliyoruz ama cavum trigeminale biraz detay bir soru olarak kabul edilebilir.

Kulakla ilgili korti organının pozisyonu ile ilgili soru da gözden kaçmış olabilir.

Bunların dışındaki sorular temel bilgiyle çözülebilecek sorulardı.

M. flexor digitorum profundus ile ilgili vaka-yorum sorusu orta kolaylıkta ve derslerimizde iyi vurgulanan bir konuydu.

Sadece eski soruları gözden geçiren adayların yapabileceği özellikte 4 soru vardı. Sorulan soruların 13 tanesi doğrudan bilgiyi ölçen sorulardı. İyi hazırlanmış adaylar için 7 soru seçeneklere bakmadan cevabın tahmin edilebileceği sorulardı.

Bugüne kadar yapılan TUS’lar içerisinde bu sınavdaki Anatomi soruları orta kolaylıkta kabul edilebilir.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Histoloji 4 soru, Embriyo 4 soru, Fizyoloji 10 soru olarak soruldu.

Embriyolojiden 2-3 soru beklerken, 4 soru gelmesi sürpriz oldu. Histoloji ve Fizyoloji soruları ise beklediğimiz tarzda ve zorlukta idi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

4

Orta

:

9

Kolay

:

3

Çok Kolay

:

2

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 15 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi ise detay bir bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Ancak, “umami tadın reseptörü” bilgisinin sorgulandığı soru yeni bir bilgi olarak değerlendirilebilir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Beş

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 18 sorudan 17 soruya cevap verecek kalitede idi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz

GİS Histolojisi : 2

Sinir Histolojisi : 1

Genital : 1

Embriyoloji : 4

Solunum Fizyolojisi : 2

Kas Fizyolojisi : 1

Kalp – Dolaşım : 2

Sinir sistemi : 2

Böbrek fizyolojisi : 1

GİS : 1

Kan : 1

Embriyoloji sorusunun 4 tane gelmesi sürprizdi. Bir sorunun cevabı notlarımızda yoktu. Bu durumda Embriyoloji’ye biraz daha fazla ağırlık verilmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda:

Amino asit-protein-klinik enzimolojiden 6

Karbohidratlardan 4

Lipitlerden 3

Hormonlardan 2

Vitaminlerden 1

Nükleik asitlerden 2

Hücreden 1

Enzimlerden 1

Enerji metabolizması-ETZ’den 2 soru vardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru (52)

Orta

:

8

soru (34,37,38,39,43,51,53,54)

Kolay

:

6

soru (35,36,41,42,44,50)

Çok Kolay

:

7

soru (33,40,45,46,47,48,49)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorular tamamen temel bilgiyi ölçmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Önceki sınavlarda çıkmış sorulardan 8 tanesi direkt olarak aynen veya çok küçük değişiklikler yapılarak sorulmuştur.

1 soru ise eski TUS sorusunun modifiye şeklidir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Olası tanı soruları

:

 

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 22 sorudan 22 tanesinin cevabı bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya için bu TUS genel olarak diğer sınavlarda da olduğu gibi çalışanlarını üzmedi.

Soruların genel dağılımında ciddi anlamda bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

Dikkat edilmesi gereken ana nokta, Biyokimya ders notlarına, Biyokimya hocalarımızın vurgularını dikkate alarak çalışmak ve sık tekrarlar yaparak konuya hakim olmak şeklinde özetlenebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soruların genel dağılımına bakıldığında konu dağılımlarında sürpriz bir durum yoktu. Ancak bu sınavda uzun zamandır sorulmayan bir soru tarzı ile hesaplama (kreatinin klirens hesabı) sorulmuştu. Bu sınav için ders anlatımına girmiş olan ve ardından ders notunu en az 3 defa ders anlatımında yapılmış olan vurgular ölçüsünde tekrar eden bir kişinin soruların tamamına yakınını yapması şaşırtıcı olmayacaktır.

Biyokimya için diğer önemli bir nokta ise geçmişte çıkmış TUS sorularının asla ihmal edilmemesi gerçeğinin bir defa daha ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sınavda 9 (dokuz) soru geçmiş yıllarda çıkan TUS sorularından yola çıkarak yapılabilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Görünüşte branşımıza ait soru aralığı olan 55-76. sorular aşağıdaki alt başlıklar halinde sıralanabilir:

Bir soru Klinik İmmünoloji-Allerji sorusudur (57-anafilaksi tedavisi sorusu).

Bir soru Patoloji kapsamındadır (59-Charcot-Leyden kristali sorusu).

İki soru Temel Mikrobiyoloji sorusudur (62-bakteri toksinleri ve 65-plazmit soruları).

Altı soru Bakteriyoloji sorusudur (60-beyin apsesi, 61-Lyme hastalığı, 63-kolera, 64-bruselloz, 68-psödomembranöz kolit ve 74-VDRL soruları).

Dört soru Viroloji sorusudur (56-EBV serolojisi, 66-herpesvirüslerin latent infeksiyon bölgeleri, 71-BK virüs ve 76-anti-retroviral tedavi soruları).

Dört soru Mikoloji sorusudur (70-Malessezia furfur, 72-Coccidioides immitis, 73-termal dimorfik mantar ve 75-allilamin antifungal soruları)

İki soru Parazitoloji sorusudur (67-Diphyllobothrium latum ve 69-Sarcocystis soruları).

İki soru Temel İmmünoloji sorusudur (55-C1 inhibitör eksikliği ve 58-Toll-like reseptör soruları).

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru (61,69)

Zor

:

5

soru (57,58,62,67,75)

Orta

:

9

soru (56,59,60,70,71,72,73,74,76)

Kolay

:

5

soru (55,64,65,66,68)

Çok Kolay

:

1

soru (63)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 15 tanesi temel bilgiyi ölçmekteydi: 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76.

Sorulardan 7 tanesi detay bilgiyi ölçmekteydi: 57, 59, 61, 67, 69, 71, 75.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru (55,57,58,59,60,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru (56,61,62)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (69,75)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru (63,64)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bir soru (69. soru)

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Daha önce aynen sorulmuş soru: Üç soru (56, 65 ve 70)

Daha önce benzeri sorulmuş soru: Yedi soru (60, 64, 66, 68, 72, 73 ve 74)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Beş sorunun tümü tanı sorusudur

Olası tanı soruları

:

5

soru (56,63,64,68,70)

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Ekzotoksinler ile ilgili olan sorunun doğru cevabı bulunmamaktadır. Bu yüzden iptali gerekir.

ÖSYM Temel Bilimler 55. Soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branşımız dışında sorulmuş iki soru dışındaki bütün sorular notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav, Mikrobiyoloji açısından zorluk derecesi oldukça yüksek bir sınavdı. Diğer TUS’larda da yaşadığımız gibi, Temel Tıp Bilimleri içerisinde 1-2 branşın yüksek zorluk dereceli olması beklenirdi. Bu kapsamda yer alan 120 soru içerisindeki en zor bölümün Mikrobiyoloji olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum 5-6 sınavda bir yaşanıyordu, bu sınavda tekrar yaşadık, çok şükür ki fazlaca çam devirmeden bitti. Dolayısıyla; çok zor ve zor zorluk dereceli soru sayısının 7 gibi beklenenin hayli üstünde, tersine kolay ve çok kolay soru sayısının 6 gibi beklenenin altında olduğu bu sınavda çok çalışmış olanların dahi 3-4 ayrıntılı soruda doğruya ulaşamamış olabileceklerini tahmin etmek çok zor olmasa gerektir.

Sonraki sınavlar için en önemli tahminimiz, soru dağılımının artık bir standarda oturmuş olmasıdır. Dolayısıyla Temel Mikrobiyoloji ve Bakteriyoloji sorusunun 8-10, Viroloji sorusunun 4-5, Parazitoloji sorusunun 2-3, Mikoloji sorusunun 3-4, Temel İmmünoloji sorusunun ise 2-3 olabileceğini söyleyebiliriz.

İlginç olan, az sayıda soru almış alt dalların zorluk derecesinin çok soru alanlara göre daha fazla olmasıdır. Bu nedenle; önümüzdeki sınavlara hazırlanan meslektaşlarımızın “Ben Parazitoloji/Mikoloji/Temel İmmünoloji çalışmayacağım, çok az soru çıkıyor” gibi bir lüksü olmadığını söyleyebiliriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Mikrobiyoloji, malum kuşkular nedeniyle sistem değişikliğine gidilen, ancak bunca titizliğe (!) rağmen bir hayli sıkıntılı ve olaylı bir sınav doğuran 2010 Aralık sınavı sonrasında üst üste çılgınlıkların yaşandığı belki de tek Temel Tıp Bilimleri branşı. Zaman içerisinde, “Hah! Tamam! Duruldular… Artık yeni heyecan aramayacaklardır. Doğru düzgün, kemik sesi getirecek kadar yüksek zorluk derecesine sahip olsa da ayırıcılık indeksi yüksek olan sorulardan oluşan sınavlar yapacaklardır, herhalde. Nihayet dingin sulara ulaştılar”, diyorsunuz… Haydaa! Bu sınavda da olduğu gibi, öyle bir soru demetiyle karşılaşıyorsunuz ki, adeta “Şaka yaptıııık!” gibi bir mesaj veriyorlar.

Dünya’da adı Temel Tıp Bilimleri olan başka hangi sınavda Mikrobiyoloji branşı altında “anafilaksinin tedavisinde kullanılmayan ilaç” sorulabilir, bilemiyoruz. Biz de, itiraf edelim ki şaşırdık ve fellik fellik Allerji kaynakları arayarak doğru yanıta ulaşabildik.

Benzer bir başka konu Charcot-Leyden kristali sorusunda yaşandıysa da Patoloji bilgileri ile doğru yanıtlanabilecek bir soruydu. Bu iki soruyu görünce, “Bizim Mikrobiyologlar yine üşengeç davranmışlar, herhalde; 22 soruyu başkaları tamamlamış” gibi komik bir fikir geldi, aklımıza.

Temel Mikrobiyoloji ve Bakteriyoloji sorularını çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. Özenli hazırlanmış, kolayı fazlaysa da ayırıcılık indeksi yüksek sorulardan oluşturulmuştu. Soranların beynine sağlık. Lyme hastalığı sorusu, bu bölümün en zor sorusuydu.

Viroloji soruları da, her ne kadar kafayı latent virüslere fazlaca takmış olsalar da, iyi kurgulanmış sorulardan oluşturulmuştu. Sınavın çoğunluğunu oluşturan bu iki soru paketini bu gibi kaliteli bir seçme sınavına fazlasıyla yakıştırdığımızı belirtmeliyiz.

Toll-like reseptör sorusu gibi sorulma sancıları yaşayan mükemmel bir bilgiyi nihayet sormaları sınavın bizim açımızdan değerini arttırdı. Konuyu bilen kişilerce, oldukça da güzel kurgulanmış ve (nihayet) sürpriz/saçma-sapan seçeneklerle bulandırılmamış harika bir soruydu. İmmünoloji de sınıfı geçti, yani…

Mikoloji soruları genellikle orta karar, daha önce denenmiş sorulardan ibaretti. Yine de seçimleri dengeliydi.

Her ne kadar yemeklerin son sırasında tatlı yer alsa ve üstüne keyif kahvesi içilse de biz tam tersini yaptık; faciayı en sona sakladık: Parazitoloji. Haydi Diphyllobothrium latum sorusunu, arada bir böyle sıkıntılı soru sorma hakları olarak görebiliriz. Hatta “Çalışın kardeşim, yok öyle bu sınavı kolayca geçmek…” demelerine de biz hak verebiliriz.

İyi de, Sarcocystis de nereden çıktı? Haydi daha önce bir kez, “Dünya’da böyle bir parazit de var, ha!..” anlamında sordunuz, kendinizi tatmin ettiniz. Buna ses çıkarmadıydık, efendilikten. Bu sınavdaki Sarcocystis sorusu, iddia ediyoruz ki, sorulmuş olan Mikrobiyoloji soruları içerisinde en gereksiz ve eminiz ki ayırıcılık indeksi en düşük çıkacak olan sorudur. Bunca önemli insan patojeni içerisinde seçilmesi sağlıklı bir tercih olmasa gerektir. Bu soru, yüksek olasılıkla Veteriner Hekimlik disiplininden gelmiş bir öğretim üyesince sorulmuştur. Hatta, diğer muhataplarının “Kardeşim bu da sorulur mu, yahu?” diye düşünseler de kibarlıktan birkaç kez yutkunarak sineye çektikleri ve ses çıkar(a)madıkları bir sorudur. İki sınavdır sorulması nedeniyle, “Acaba bilemediğimiz bir öneme mi sahip?” endişesiyle yaptığımız araştırmada, ülkemizdeki ve hatta yakın Dünya coğrafyasındaki literatürlerde çok sayıda hayvan çalışmasına ulaşmamıza rağmen hemen hemen hiç insan enfeksiyonu verisine rastlayamadığımızı belirtmeliyiz. Sanırız bu parazitin önemsenebilmesi için insan enfeksiyonlarının kısmen daha sık görüldüğü Güneydoğu Asya’da hekimlik yapılması gereklidir.

Seçme sınavlarında, seçme yapılacak alanda, örneğin “TUS’ta insan tıbbındaki” belirleyici konular sorgulanmalıdır. Dolayısıyla bu sorunun, sadece soruyu soranı tatmin edebileceğini söyleyebiliriz. Seçicilik (ayırıcılık) açısından bu sınavın en değersiz ve tekrar ediyoruz, “gereksiz” sorusu olduğunu söyleyebiliriz.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soru dağılımları şöyleydi:

Hücre hasarı : 2 soru

İnflamasyon : 1 soru

İmmün sistem : 1 soru

Hemodinamik hastalıklar : 1 soru

Neoplazi : 4 soru

Çocukluk çağı hastalıkları: 1 soru

Damar hastalıkları : 2 soru

Hematopoetik sistem : 1 soru

Gastrointestinal sistem : 2 soru

Karaciğer : 1 soru

Böbrek : 2 soru

Santral sinir sistemi : 1 soru

Kadın-genitali : 1 soru

Kas-iskelet : 1 soru

Dermatoloji : 1 soru

86. soru çift cevaplı, yanlış ve özensiz hazırlanmış bir soru iken; 89. sorunun (kalsiyum) soru kökü hatalı olduğu için iptal edilmesi gerekir.

Ayrıca çok zor ve zor soru sayısının arttığını, çok detay bilgilere girildiğini, yeni bilgilerin sorulduğunu görüyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

11

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

7 soru esas bilgiyi sorgulamaktadır. 15 soru detay bilgiyi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

İki soru çok yeni bilgileri sorgulamaktaydı ve zor sorulardı (Fundik gland polibi ve düz kas sorusu).

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

7 eski ve benzeri soru varken, 15 soru yeniydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hücre zedelenmesi ile ilgili sorulan sorunun şıklarında doğru cevap yoktur. Soru yanlış kurgulanmıştır.

ÖSYM Temel Bilimler 79. soruyu iptal etmiştir.

ÖSYM Temel Bilimler  89. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki sorunun cevabı notlarımızda yoktur: Düz kas ve pulmoner blastom sorusu. Diğer soruların yanıtları net olarak mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir? ÖSYM’nin ne yapacağı belli olmuyor. Bir zor, bir kolay, bir amaçsız, 2 yanlış… Ama detaylı çalışmak gerekiyor. Son zamanlarda bu soruların sıklığının arttığını görüyoruz. Bu text-book okumak anlamına gelmiyor. Zaten text-book’la da girseniz (Robbins) pulmoner blastom sorusunu zaten bulamazdınız; çünkü yok. Düz kas sorusunu da bulmanız 2 saatinizi alırdı 🙂 Dolayısıyla, notlar için her zaman dediğimizi söylemek istiyoruz: ‘Yeterli’. Maceraya girmeden 1-2 tekrar sizi başarıya ulaştıracaktır.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2013 Eylül dönemi TUS sınavı Farmakoloji soruları, genel olarak hatasız ve fazla tartışmaya açık olmayacak şekilde hazırlanmıştı.

Soruların zorluk dağılımında biraz daha orta kolay düzeyde soruların çoğunlukta olduğu gözlenmektedir.

Antiemetiklerin etkilediği reseptörler gibi detay ve zor bir sorunun yanında, fenilefrinin alfa adrenerjik reseptörleri uyararak oluşturduğu indirekt etki sorusunda ise kalpte pozitif inotropi gibi eski ve detay bir bilgi çeldirici olarak kullanılması sınavın dikkat çeken ayrıntılarındandı. Telitromisinin nöromusküler blokaj yapıcı etkisi ise sınavın en zor Farmakoloji sorusuydu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

15 soru temel, 7 soru ise detay bilgi ölçmeye yönelik idi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

16

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

5-HT4 serotonin reseptör agonisti olan prukaloprid yaklaşık 6-7 yıl önce textbooklara giren kısmen yeni bilgidir.

GLP-1 reseptör agonisti olan eksenatide benzer ilaç liraglutide yaklaşık 2-3 yıllık bilgidir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dört adet eski soru mevcuttu: Kardiyotoksik lokal anestezik bupivakain, betametazonun antiinflamatuvar etkisinin güçlü olması, tiazid diüretiğin elektrolit etkileri ve asetaminofen zehirlenmesinde asetilsistein kullanımı.

İki soru ise eski sorulara oldukça benzemekteydi: Antiagregan ilaç tirofiban ve uzun etkili beta -2 adrenerjik reseptör agonisti formoterol.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Alkol alan kişide disülfiram benzeri reaksiyon kliniği tarif edilerek, tabloyu oluşturan ilaç metronidazol sorulmuş.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız soruların 21 tanesini yanıtlamış, 1 soruda ise 2 seçeneğe kadar düşürmüştür.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yeni bilgi, ilaç isimleri ve mekanizmalara hakimiyet başarıyı arttıran faktörlerdir. Mekanizma sayesinde konu hakimiyeti artarken, bu mutlaka ilaç ismi ile de desteklenmelidir.

İlaç ismi öğrenmenin en kolay yolu ise çok fazla soru çözmektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Santral sinir sistemi farmakolojisinden 2 soru gelmesi sınavın sürpriziydi.

Rutin 2 soru sorulan hormonlardan 4 soru gelmesi sınavın ayrı bir sürpriziydi.

Kemoterapotikler 4 soru, Gastrointestinal sistem 2 soru ve solunum sistemi 1 soru olmak üzere bu üç konudan toplam 7 soru soruldu ve bu geçmiş sınavlara göre bu konuların ağırlığının arttığı anlamına gelmektedir.

Glokom tedavisinde oral kullanılan ilaç asetozolamid zor sayılabilecek detay bir soruyken, kirpik ve gözde renk değişikliği yapan glokom ilacı olan prostaglandin analoğu ilaçlar orta-kolay arası bir soruydu.

Serotonin -4 agonisti prukaloprid kısmen detay ve yeni bilgi, antiemetik ilaçların etkilerine aracılık etmeyen reseptör sorusu ise sınavın en zor ve detay bilgi sorusuydu.

Asetaminofen zehirlenmesi tedavisi eski ve çok kolay bir soru olarak kabul edilebilirdi.

GP2b3a reseptör blokeri tirofiban, statin yan etki sorusu orta zorlukta, tiazid diüretik yan etki sorusu kolay ve heparinin özelliklerinin sorgulandığı soru ise zor sayılabilecek sorulardandı.

Hormon sorularından GnRH antagonisti ganireliks orta zorlukta bir soruyken, betametazonun antiinflamatuvar etkisi ise eski ve kolay bir soruydu.

Diabet ilaçlarının etki mekanizmaları ise kısmen yeni bilgi (AMP kinaz üzerinden metforminin etki göstermesi) ve yeni bilgi liraglutid’in GLP-1 reseptör agonisti olması ve orta–zor arası düzeyde sorulardı.

Beta-2 agonisti formoterol kolay ve benzeri çok çıkmış sorulardandır.

Fenilefrinin alfa adrenerjik reseptörleri uyararak oluşturduğu indirek etki sorusunda ise kalpte pozitif inotropi gibi eski ve detay bir bilgi çeldirici olarak kullanılması sınavın dikkat çeken ayrıntılarındandı.

SSS ile ilgili bupivakain kolay ve eski soru, kafa içi ketaminin arttırması ise orta zorlukta bir soruydu.

Nöromusküler yapan antibiyotiklerin sorgulandığı soru ise kuvvetli çeldirici içeren bir soruydu. Telitromisin, polimiksin ve klindamisinin her üçüde nöromüsküler blokaj yapmakla birlikte protein sentezi de oluşturan soruya eklenerek sorunun yanıtının öncelikle klindamisin ve telitromisinden birisi olması sağlanmıştır. Telitromisin nöromüsküler blokaj etkisi nedeniyle myastenia graviste kullanımı kontrendikedir, klindamisin isenöromusküler blokajı arttırabilir ifadeleri Goodman and Gilman’s’da mevcuttur. Bu nedenle sorunun yanıtı Telitromisin olmalıdır. Bununla birlikte sorunun iptal gerektirmediği ve kötü kurgulanmış olduğunuda belirtmemiz gerekir.

Aztreonamın gram negatif etkinliği olduğu, anaerop etkinliğinin olmadığı ise derslerde anlatılan ve notlarda olan standart bir bilgiydi.

Metronidazol sorularında ise alkol alan hasta vaka sorusu şeklinde sorulmuş, dikkati ve yorum yapma kabiliyetini ölçen zor sayılabilecek bir soru sayılabilirken, metronidazolun etki mekanizması ise kolay sorular arasında sayılabilir.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızda toplam 27 adet soru sorulmuştur. Genel olarak 27 soruyu değerlendirdiğimizde:

13 adeti orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Bu açıdan baktığımızda orta zorluk düzeyinde bir sınav olarak değerlendirebiliriz.

Soru dağılımlarında beklentinin aksi bir durum söz konusu değildir. Belki Göğüs Hastalıkları’nın 2 soru ile test edilmesi sürpriz sayılabilir. Bunun dışında dağılım oranları beklenildiği şekildedir.

Gözlemlediğimiz bir diğer konu ise her sınavda bir adet İmmünoloji ve her iki sınavdan birinde Geriatri sorusu sorulmasıdır. Bu iki konudan gelen sorular ise genel bilgi düzeyi ile cevaplanabilecek sorulardır.

Detay ve yoruma dayalı bilgi gerektiren toplam soru sayısı 5’i geçmediği için Dahiliye soruları diğer TUS’larda da olduğu gibi sınavın kötü gidişatından sorumlu değildir. İyi gidişatına rasyonel ve pozitif bir katkısı vardır.

Ayrıca branşımızda sorulan soruların 18 tanesi diğer branşlarda elde edilen bilgilerle rahatlıkla çözümlenebilecek sorulardır. Bu durum, Dahiliye’yi avantajlı kılan bir durumdur ve bu sınavda oldukça etkin bir şekilde hissedilmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

4

soru

Orta

:

13

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Hematoloji’den kanama eğilimi ile ilgili soru, Nefroloji’den Alport sendromu ile ilgili soru, Geriatri’den yaşlılık ile ilgili değişimleri kapsayan soru, Gastroenteroloji’den malabsorbsiyon ile ilgili sorulmuş soru, Kardiyoloji’den bnp ile ilgili soru olmak üzere toplamda 5 soru detay bilgiyle çözülebilecek sorulardı.

Diğer sorular temel bilgi ile çözümlenebilirdi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (123,147)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Dahiliye’de çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru sorulmadı.

Ancak güncelliği artan kanunlara yer verildiğini gözlemledik. En iyi örneği Kardiyoloji’de sorulmuş olan “Akciğer ödemi olan bir hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu normal olarak saptanıyor. Bu hastada erişkin tipi respiratuvar distres sendromunu diyastolik kalp yetmezliğinden kesin olarak ayırmak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmalıdır?’’ sorusunda görüyoruz. Sorunun doğru yanıtı, B tipi natriüretik peptiddir. Bu ve benzeri soruları sıkça görmemiz kaçınılmazdır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Çok benzer şekilde sorulmuş soru sayısı 6’dır. (124, 125, 127, 134, 136, 140)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

3

soru (121,130,131)

Tanı yöntemleri

:

5

soru (122,126,129,133,139)

Tedavi soruları

:

1

soru (142)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

4

soru (139,141,144,146)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin açıkladığı Klinik Bilimler 2. sorunun cevabı, D olarak açıklansa da soruda doğru cevap YOKTUR ve soru İPTAL EDİLMELİDİR. Ve yine ÖSYM’nin açıkladığı Klinik Bilimler 30. sorunun cevabı, B olarak açıklansa da soruda hiç doğru cevap olmadığından İPTAL EDİLMELİDİR.

ÖSYM Klinik Bilimler 2 ve 30. soruları mahkeme kararı ile iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sorularımız toplam 27 adettir.

Eğitim planlamamız ve anlattığımız konular içerisinde net olarak 25 soruya yanıt verilmiştir.

İki soruya da genel bilgi ve çağrışım yöntemiyle dolaylı yönden değinilmiştir. Bu iki sorudan birisi Kardiyoloji’de sorulmuş olan ARDS-kalp yetmezliği ayırıcı tanısı sorusu, diğeri ise Geriatri sorusudur. Bu sorular Genel Kardiyoloji ve Nefroloji bilgileri ile çözümlenebilecek sorulardır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Branşımızda son 4 TUS’ta gözlemlediğimiz durum yine değişmemiştir.

Artık direkt temel bilgi test edilmekte, detay bilgiden uzak durulmaktadır. Bu sınavda toplam 5 detay bilgi sorulmuştur.

Vaka sorularının sayısı 6 adettir. Bu rakam, 27 soru sayısına bakıldığında, çok çok düşük düzeyde seyretmektedir.

Detaylı text-book bilgisi gerektiren soru olmadığından, detay bilgi yerine temel bilginin test edildiğine bir kez daha dikkatinizi çekiyoruz. Bu açıdan değerlendirirsek, sınavın Dahiliye kısmı sürpriz olmamaktadır.

Ders notlarımızın düzenli takibi sık tekrarı ve deneme sınavlarımıza katılım, Dahiliye netini en az 23-24 düzeyinde tutmaya yetecektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Aslında bu sorunun cevabı Dahiliye için subjektiftir.

Çünkü dahiliye o kadar geniş bir hacme sahiptir ki nereden soru gelirse sürpriz olmamaktadır?

Aynı şekilde, soru gelemeyen bir konu da sürpriz değildir.

Yine de soruları detaylı irdeleyecek olursak; Göğüs Hastalıkları’ndan iki soru gelmesi sürpriz sayılabilir; diğer sınavlarda genellikle 4 adet soru olurdu.

Hematolojiden lösemi-lenfoma grubu hastalıklar test edilmemiştir.

Kardiyoloji temel sorulara yer vermiştir.

Romataloji soruları net bir şekilde Klinik Romatoloji’den sorulmuştur.

İlginç bir gözlem ise diyabet sorusunun olmamasıdır. Endokrin’den bir adet hipofiz, bir adet sürrenal sorusu ve BMI sorusu sorulmuştur. Bir önceki TUS’ta Dahiliye için yazılan yorumumuza bakıldığında, bu durumun beklendiğinin belirtildiği görülecektir. Geçen TUS’ta tiroid sorularına yer verilmişti. Gelecek TUS’ta da endokrin sorularının tiroid ve diyabet arasında olacağını şimdiden öngörebiliriz.

Artık yine gözlemliyoruz ki her sınavda muhakkak bir İmmünoloji sorusu ve her iki sınavdan birinde de bir Geriatri sorusu sorulmaktadır. Bu açıdan, bu marjinal konulardan soru gelebileceği öngörülmelidir. Ancak her iki branştan da gelebilecek sorular genel bilgiler dahilinde cevaplanabilecek sorulardır.

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pediatri soruları giderek daha detaylı olmaya başladı. Bunun sonucunda da daha zor sorular geliyor. Bu sınavda bir özensiz soru dışında itiraz edilecek soru yok.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

6

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

5

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

11 soru detaylı bilgi, 19 soru temel bilgiyi test ediyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

23

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

4 soru

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

13 soru

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

4

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Klinik Bilimler 52. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınavı değerlendirdiğimizde, artmış soru sayısına bağlı olarak soruların genel cerrahi konularına göre dengeli dağıldığını görüyoruz:

Şok : 3 soru

Kolon ve rektum hastalıkları : 3 soru

Meme hastalıkları : 3 soru

Endokrin cerrahi : 4 soru (paratiroid, adrenal ve pankreas)

Travma : 2 soru (yakın dönemdeki diğer sınavlarda olduğu gibi)

Soruların dağılımı dengeli dedik, ama zorluk dağılımı son derece dengesiz planlanmıştı. Çok kolay ve ayırt ediciliği olmayan 1-2 soruya karşın 4-5 adet çok zor, yandal uzmanlık sınavlarında bile zor olabilece soruların bu sınavda sorulması, sınavlar konusunda profesyonel olması gereken bir kurum için uygunsuz bir davranıştır. Referans kitapları çalışsanız bile yapamayacağınız soruların karşınıza çıkması çok yıpratıcıdır. Abartılı düzeyde cerrahi teknik bilgi ve detay sorulmuştur.

Dikkati çeken diğer nokta ise zorluk dağılımına özen gösterilmezken ve çok ilginç bir şekilde cerrahi sorularında aşırı detay sorulurken, sorunun referans kitaplara satır satır uyması için özel bir özen ve gayret gösterildiği hissediliyor. Sorular adeta “Biz itiraz edilmemesi için planlandık” görüntüsü sergiliyor. Bunu da bir TUSDATA etkisi olarak yorumlamak mümkün.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

6

soru

Zor

:

7

soru

Orta

:

12

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

16 soru temel bilgiyi test ediyordu. 12 soru detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni olmamakla beraber detay literatür bilgisi gerektiren en az 3 adet soru mevcuttu.

Hemobilianın güncel ve ileri düzey detaylı bilgilerini pratisyenlerin nasıl bilmeleri gerektiğini çözemedik.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam 9 soru benzer ya da aynı idi:

Eski sınavlarda sorulmuş olan 5 cm’den küçük, fonksiyonel olmayan rastlantısal adrenal kitle sorusu aynen soruldu, tek fark 3 cm yerine 2 cm verilmişti.

Sekiz adet soruda ise ciddi benzerlikler mevcuttu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

3

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Gastroözofageal reflü hastalığı ile ilgili soruda gerçek bir doğru cevap yoktur.

ÖSYM Klinik Bilimler 85. soruyu mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genel Cerrahi notlarının başarısı oldukça yüksektir. Bu sınavda sorulan 28 sorunun 23 tanesi notlarda direkt olarak mevcuttur. Cerrahi etik sorusu dahil seçeneklerine kadar notlarda yakalanmıştır. Notlarda bulunmayan 5 sorudan biri toraks travması ve aorta yaralanmasıdır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Derslerde vurgulanan konuların genelde yüksek oranda sınavda kullanıldığını görüyoruz. Genel Cerrahi için özellikle soruların çoğunluğunu oluşturan 5-6 konunun iyi bilinmesi gerektiği ortaya çıkıyor:

1. Şok (3 soru)tser

2. Sıvı elektrolit ve doku hasarına sitemik cevap (3-4 soru)

3. Meme hastalıkları (3 soru)

4. Kolon ve rektum hastalıkları (3 soru)

5. Tiroid-Paratiroid (3 soru)

6. Travma (2 soru)

Derslerde ve notlarda vurgulanan spot bilgileri bilmek, konularla ilgili bolca soru çözmek başarıyı artıracaktır; çünkü spot bilgilerle bile çok soru yakalanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen konular ise ezbere kaçmadan anlayarak çalışılmalıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz

Cerrahide son sınavlarda, ısrarlı şekilde; şok, meme hastalıkları, kolon ve rektum hastalıkları, tiroid hastalıkları konuları popülerliklerini sürdürüyorlar ve bu da beklenen bir durum. Güzel yanı, bu 4 konuyu iyi bildiğinizde 25-28 soruluk Genel Cerrahi havuzunun 12 sorusunu yapma şansınız yüksek.

Bunlara ek olarak artık neredeyse rutin diyebileceğimiz 2 travma sorusu sorulmakta ve ilgili sorular bazen çok detay olabilmekte. Beslenme konusu da gözardı edilmemeli. Her sınavda 1 adet sorusu kullanılıyor ve genelde beklenen-vurgulanan bir noktadan geliyor. Sonuçta cerrahi notlarındaki bütün konulardan soru gelebilir; ama hangi konulardan daha fazla soru geleceği çok nettir.

Bu sınavda yanık, yara iyileşmesi sorusu yoktu; ama bunlar zaten 2-3 sınavda bir kullanılan konulardır, yadırganmaması gerekir.

Sürpriz denilebilecek tek nokta, ciddi cerrahi enfeksiyon ve cerrahi komplikasyon sorusu olmaması idi. Bunu da gelecekteki sınavlarda rahatlıkla telafi edeceklerdir.

Bu sınavdaki önemli sıkıntı, zorluk derecesi yüksek soruların fazla olması idi. Sadece 3 soru kolay ve çok kolay kategorisine giriyordu. Buna karşın, 13 soru zor-çok zor grubunda idi. Kolay ve orta zorluktaki toplam 15 soruyu çoğu kişinin yapacağı düşünüldüğünde, zor gruptan cevaplanan soru sayısının artırılması gerekir.

Mevcut notlar bu ihtiyacı karşılamak için de yeterlidir. Birkaç soru kayıpla – ki bu soruların doğru cevaplanma başarısı %5 veya altında olacaktır – notları çalışarak güzel bir başarı elde edilmesi mümkündür. TUSDATA cerrahi notları kompakt bir hacimde, maksimum soruyu yakalama başarısına sahiptir.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak bakıldığında son birkaç sınava nazaran nispeten daha kolay sayılabilecek ve ayrıntı bilgilerin çok sorgulanmadığı bir kadın doğum sınavı oldu. Soru dağılımlarında sıra dışı bir uygulama yoktu:

Jinekoloji : 2

Endokrinoloji : 3

Obstetri : 4

Onkoloji : 2

Kontrasepsiyon : 1 şeklinde idi.

Soruların çoğunda direkt bilgi sorgulanırken, yoruma dayalı sadece üç soru mevcuttu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (237)

Zor

:

2

soru (235,236)

Orta

:

3

soru (230,231,239)

Kolay

:

4

soru (229,233,238,240)

Çok Kolay

:

2

soru (232,234)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Toplam 10 soru temel bilgi gerektiriyordur: 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238 ve 240

Toplam 2 soru detay bilgi gerektiriyordu: 237 ve 239

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru (229,230,231,232,233,234,238,239,240)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru (235,236,237)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni veya literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dört sorunun birebir olmasa da eski TUS sorularına belirgin benzerliği bulunmaktadır: 229, 232, 233, 234.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

1

soru (235)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kadın Doğum sorularının 11 tanesinin yanıtı notlarımızda bulunmaktadır.

Direkt referansının notlarımızda olmadığı tokolitik ajanların yan etkisinin sorgulandığı soru çok temel Farmakoloji ve Dahiliye bilgisi olup rahatlıkla yapılabilecek bir sorudur.

Buna ek olarak sekiz TEMEL BİLİMLER ve bir adet de KLİNİK BİLİMLER sorusuna notlarımızdan referans verilebilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınav formatında değişiklik sonrası Kadın Doğum sorularının 12 soruya indirilmesi ve soruların zorluk derecesinin genel olarak yüksek olması sınava hazırlık sürecinde Kadın Doğum’un geri plana atılmasına neden olmuştur. Bu yaklaşım, sınava hazırlanan hekimler arasında oldukça yaygın kullanılmaya başlanmış olup bu stratejinin tamamen yanlış bir uygulama olduğunun ispatı tarzında bir sınav geride kalmıştır.

Son dört sınava bakıldığında, her sınav direkt Kadın Doğum bilgisi gerektiren ve başka bir branş bilgisi ile çözülmesi mümkün olmayan en az 15 soru bulunmaktadır. Kadın Doğum branşı dışında çıkmış ancak büyük oranda Kadın Doğum bilgisi ile yapılabilecek en az 5 soru daha bulunmaktadır. Totale baktığımızda önceki sınavlara göre gerçekte soru sayısında bir azalma olmadığı görülmektedir.

Diğer önemli nokta ise artık Kadın Doğum’un en belirleyici branş haline gelmiş olmasıdır. Tek başına Kadın Doğum netlerinin sınav kazandırmayacağı aşikardır, ancak asıl hedef olan istediğin yerin kazanılması konusunda en önemli yeri oluşturmaktadır. Kadın Doğum sorularının Türkiye geneli ortalaması oldukça düşük olup bilen ile bilmeyen hekimin bu kadar net ayırt edilebildiği başka bir branş yoktur. O halde eğer bir hekim herhangi bir branşı değil de hedeflediği branşı kazanmak istiyorsa Kadın Doğum’a mutlak önem vermelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımı Jinekoloji 2, Endokrinoloji 3, Obstetri 4, Onkoloji 2, Kontrasepsiyon 1 olarak şekillenmiştir.

Diğer sınavlara göre obstetri sorusunda artış izlenmiş olup genel itibari ile beklenen bir dağılım olmuştur.

Diğer sınavlara nazaran zorluk derecesi daha ılımlı ve kabul edilebilir düzeyde bir sınav olmuştur.

Diğer branşlar içerisinde yer alan ancak direkt kadın doğum bilgisinin sorgulandığı 9 sorunun bulunması gerçekte Kadın Doğum konuları ile ilgili soru sayısında azalmanın olmadığını ve kadın doğum netlerinin daha belirleyici olduğunu göstermektedir.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soru sayımız beklediğimiz gibiydi:

Dahili küçük stajlardan 15 soru

Cerrahi küçük stajlardan 8 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

5

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı : 18

Detay bilgi isteyen soru : 5

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

 soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

9

 soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

 soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgileri sorgulayan 5 zor soru mevcuttu. TUS sınavında ilk kez sorgulanan yeni başlıklardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

12 soru, eski TUS sorularına çok benzer veya aynı idi…

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genel olarak notumuz beklentiyi karşılar nitelikteydi.

Notumuzda birçok sorunun cevabı vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her sınavdaki gibi yine birkaç sorumuz zor sayılabilir.

Soruların anlamlı bir kısmı notlarımızda ve TUS soru kitaplarımızda olduğu için, bu kaynaklar iyi çalışılmalıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yeni sınav sistemine geçildikten sonra soruların dağılımına baktığımızda, yeni sınavlarda adli tıp, kardiyovasküler cerrahi, göğüs cerrahisi gibi branşlardan düzenli soru geldiğini görüyoruz.