|


HOCALARIMIZIN NİSAN 2014 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda Anatomi’nin tüm ana konularından sorular vardı.

Kemikler: 1 soru

Eklemler: 1 soru

Kaslar: 3 soru

Kalp ve Dolaşım: 2 soru

Metabolizma: 1 soru

Ürogenital: 1 soru

Nöroanatomi ve Duyu: 5 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

2

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 soru (8 ve 13) detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

2., 4. ve 14. soruların benzerleri daha önceki sınavlarda sorulmuştu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 14 sorunun tamamının cevapları notlarımızda net olarak bulunmaktadır. Ayrıca diğer branşlardan 1 soru da Anatomi ders notları ile cevaplandırılabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda, toplam 14 Anatomi sorusundan, bilgiyi doğrudan ölçen 12 soru çıkmıştır. Soruların büyük kısmı temel bilgilerin test edilmesine dayanmaktadır. TUSDATA ders notlarını takip eden meslektaşlarımızın bütün bu temel bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşabilecekleri görülmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

Bu sınavda da bir kere daha görülmüştür ki Nöroanatomi konuları TUS’un lokomotifidir ve bu sınavda 5 soru Nöroanatomi’den çıkmıştır.Kaslar konusu, aynen önceki sınavlarda olduğu gibi, ikinci sırada karşımıza çıkmıştır.

Sekizinci soruda çift innervasyonlu kaslar ile ilgili soru, beklenen haline göre biraz detaylı bir şekilde sorulmuştur. Gerek ders notlarımızda gerek şekil kitapçığında ve gerekse kamp sırasında vurguladığımız bu konuda sorulabilecek en detay bilgi sorulmuştur.

Sınavda meslektaşlarımızı zorlayabilecek diğer sorular ise 13. ve 14. sorulardır. Bu sorular da yine derslerimizde ve notlarımızda özellikle vurguladığımız konular olup, diğer sorulara göre daha detaylı düşünmeye ihtiyaç duyulan sorular olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu sınavda yine temel bilginin detaylı bilgiden daha fazla soru çözdürdüğünü görüyoruz..

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

HİSTOLOJİ

Hücre Histolojisi: 1

Doku Histolojisi: 2

Genital Sistem His: 2

Embriyoloji: 3

FİZYOLOJİ

Solunum: 1

Kas: 1

Kalp-Dolaşım: 1

Elektrofizyoloji:1

Sinir: 2

Böbrek: 1

GİS: 1

Kan: 1

Genital: 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

11

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

12 tane temel, 6 tanesi detay bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru (15,16,17,18,19,23,25,28,31)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru (21,12,14,29)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru (20,26,30)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru (27,32)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

3 tane: 18, 20, 21.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

İki tane eski soru, Yedi tane de benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru (Anemi)

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok iyi. 1 tane Embriyoloji sorusu branş notumuzun dışında idi. FHE notlarımızdan 1. ve 2. ciltten 9’ar soru eşit olarak sorulmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notlarımız gayet yeterlidir. Notlarımız çok kez tekrar edilirse soruların tamamına yakını yanıtlanabilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Fizyoloji sorularının konulara göre dağılımı dengeli ve sorular orta zorluk derecesindedir.

Histoloji sorularının dağılımı çok dengeli sayılmaz. 3 tane Embriyoloji, 2 tane genital sistem sorusu sorulmuştur. Embriyoloji soruları önceki yıllara göre daha zordur. Diğer konular orta zorluktadır.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Proteinler (amino asit ve türevi bileşikler, enzimoloji vb.): 5

Karbohidratlar: 4 soru

Lipitler: 5 soru

Hormonlar: 1 soru

Vitaminler: 1 soru

Nükleik asitler: 4 soru

Enerji metabolizması: 2 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

2

soru (35, 52)

Orta

:

7

soru (33,37,39,41,43,44,49)

Kolay

:

10

soru (34,36,42,46,47,48,50,51,53,54)

Çok Kolay

:

3

soru (38,40,45)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tamamı temel bilgiyi ölçmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Önceki sınavlarda çıkmış sorulardan 4 tanesi direkt olarak aynen veya çok küçük değişiklikler yapılarak sorulmuştur. Dört soru ise eski TUS sorusunun modifiye şekliydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 22 sorudan 22 tanesinin cevabı bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir? Biyokimya, bu TUS sınavında, genel olarak diğer sınavlarda da olduğu gibi çalışanlarını üzmedi. Dikkat edilmesi gereken ana nokta, Biyokimya ders notlarına, Biyokimya hocalarımızın vurgularını dikkate alarak çalışmak ve sık tekrarlar yaparak konuya hakim olmak şeklinde özetlenebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Nisan 2014 sorularına konu dağılımı açısından baktığımızda; son dönemlerde lipitler konusundan genellikle üç ila dört soru sorulurken, bu sınavda biraz daha ağırlık vererek beş soru sorulduğunu görüyoruz. Soruların zorluk derecelerine göre analizi yapıldığında; iki adet zor, yedi adet orta zorluk, on adet kolay ve üç adet çok kolay derecesinde soru olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Biyokimya derslerine düzenli giren ve ardından ders notunu en az 3-4 defa, yapılmış olan vurgular ölçüsünde tekrar eden bir kişinin soruları büyük oranda doğru cevaplaması şaşırtıcı olmayacaktır.

Biyokimya için diğer önemli bir nokta ise, geçmişte çıkmış TUS sorularının asla ihmal edilmemesi gerçeğinin bir defa daha ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sınavda sekiz soru geçmiş yıllarda sorulan TUS sorularından yola çıkarak yapılabilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Görünüşte branşımıza ait soru aralığı olan 55-76. sorular aşağıdaki alt başlıklar halinde sıralanabilir:

Temel Mikrobiyoloji: 2 soru

Bakteriyoloji: 8

Viroloji: 4

Mikoloji: 4

Temel İmmünoloji: 2

Parazitoloji: 2

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru (66,71)

Zor

:

2

soru (64,72)

Orta

:

6

soru (56,57,60,61,62,69)

Kolay

:

10

soru (55,58,59,63,65,67,68,70,73,74)

Çok Kolay

:

2

soru (75,76)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 18 tanesi temel bilgiyi ölçmekteydi: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76.

Sorulardan 4 tanesi detay bilgiyi ölçmekteydi: 64, 66, 71, 72

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru (55,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (71)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru (60,61,69)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru (62)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bir soru (66. soru; aşırı ayrıntı sorusu)

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Daha önce aynen sorulmuş soru: İki soru (65, 70)

Daha önce benzeri sorulmuş soru: Dokuz soru (55, 58, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

3

soru (60,61,69)

Tanı yöntemleri

:

1

soru (62)

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

İki soru (58. ve 69. soru) çift cevaplı olup, hatalıdır.

ÖSYM Temel Bilimler 58. ve 69. soruları iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok ayrıntılı bilgi sorgulayan 66. soru (Basitrasinin etki mekanizması) dışında sorulmuş olan bütün sorular notlarımızla yanıtlandırılabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav, Mikrobiyoloji açısından oldukça oldukça yumuşak bir sınavdı. Toplamda 18 soru hiç kafa karıştırmadan, direkt bilgi ölçen ve dolayısıyla “seçiciliğe çok katkıda bulunmayan sorulardı. Zaten bir branşta 12 çok kolay ve kolay, 6 orta zorlukta soru sorulmuşsa bu branş için sınav çıkışında kötü düşünmek biraz ayıp olurdu. Zor ve nefesleri kesecek kadar çok zor ikişer soru ise iyi çalışanları ayırmada kısmen etkili olacaktır diye düşünebiliriz.

Sonraki sınavlar için en önemli tahminimiz, soru dağılımının artık bir standarda oturmuş olmasıdır. Dolayısıyla Temel Mikrobiyoloji ve Bakteriyoloji sorusu 8-10, Viroloji sorusunun 4-5, Parazitoloji sorusunun 2-3, Mikoloji sorusunun 3-4, Temel İmmünoloji sorusunun ise 2-3 olarak sabitlendi, diyebiliriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Mikrobiyoloji’nin kötü kaderi, 2010 Aralık sınavından sonraki biri hariç her sınavda en az bir hatalı ya da hayli tartışmalı soruya ev sahipliği yapıyor olmasıdır. Diyelim ki anlaşılması çok zor bir konudan soru sormak istiyorsunuz (ki iyi bir istek olmasa gerek); ne yaparsınız? Oturur konuyu enine boyuna okur, araştırır, derdinizi ikirciksiz cümlelere dökersiniz. Öyle değil mi? Bundan önceki sınav, torunlarımızın bile karşı cinsleri etkilemek için yüksek sesle anlatacakları tuhaflıklarla doluydu. Koskoca 22 sorunun şaibeli olan tek sorusunu örnek iki soru arasına alıyor ve daha da acısı son derece tartışmasız olarak yaptığınız bu yanlışın halen farkına varamıyorsunuz. Bu sınavdaki hata ise sanırız bilgisizlikten değil, ciddiyetsizlikten ya da umursamazlıktan yapılmıştır.

Bakteriyoloji sorularının gayet net bilgi sorguladığını söyleyebiliriz. Oldukça özenli, çoğunluğu orta ve düşük zorlukta hazırlanmış sorulardan oluşturulmuştu.

Viroloji sorularını soranlar son sınavlarda kabul edilebilir bir standart yakaladılar. Hiç olmazsa fantezi yapmıyorlar. Uçta kalıp önemsenmemiş virüsleri sorsalar da sanırız hiç kimse soruların kalitesine laf edemez. Antivirallere düşkünlükleri ve daima “bilinmesi gerekenleri” sormaları takdire şayan.

Mikoloji soruları bir ara adeta “bipolar hasta” gibiydi; kimi sınavda uçuk kaçık kiminde ise sayı tutturmak için soruluyor düşüncesine çanak tutuyordu. Biz son sınavlardaki mikolojik duruşu oldukça beğeniyoruz. Şu Candida dubliniensis, Candida lusitaniae ve/veya Aspergillus terreus da bir sorulmuş olsaydı, içimiz daha fazla rahatlayacaktı ya neyse… Sanıyoruz komisyondaki “Sarcocyst”çi veteriner hekim üye bu sınav hazırlık aşamasında raporluydu. Kendisine önce geçmiş olsun diyelim (geçen sınavlarda kendisi size/bize aynı şeyi söylemişti). Şimdi de öyle “geyik” sorular sorulmuş ki, Parazitoloji’ye çalıştığı günlere yanan arkadaşlara hak vermemek elde değil. Bu, bundan sonrası için yanlış mesaj vermemeli. “Sarcocyst”çi amca rahat durmayabilir…

İmmünoloji’nin sitokinler konusu bu sınavda asaletini pek koruyamasa da uzun zamandır beklenen CD40-40 ligandı etkileşimi ve hiper IgM sendromu ve bu sınavda beklenen şarkı olan iki kompleman sorusu kaliteyi korumayı bildi.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Patolojinin zorlaştığını ve detaya kaydığını görüyoruz. Yandal uzmanlık sınavı sorularının TUS’ta sorulduğu bir sınavdı. Detay bilgi çalışmadan yapılamayacak 2 soru vardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Yedi tane temel bilgi sorusu, 15 tanesi detay bilgi sorusuydu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni 4 soru vardı. Detay çalışma ile yapılabilirdi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

On soru, eski sorulara ve açıklamalarına bakılarak yapılabilecek karakterdeydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki soru notlarımızda yoktu. 20 soru vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Çıta çok yükseldi. Çok detay çalışılmalı, yandal uzmanlık sınavı soruları da incelenmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Kas-iskelet ve nöropatolojiden çok detay sorular vardı. Bu tür sorular ancak yandal uzmanlık sınavı sorusu ve text-book çözülerek doğru olarak cevaplandırılabilirdi. Meme, karaciğer, endokrin sistem ve kadın genital sisteminden soru sorulmamıştı. Yine patoloji bilgisiyle diğer branşlardan yapılabilecek soru sayısı fazla idi.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soru dağılımları geçen sınavlara göre kısmi değişkenlik göstermiştir. Genel Farmakoloji’de ve Otonom Sinir Sistemi’nden toplam 2 soru çıkmış ve bu konular eski sınavlara göre daha az oranda sorgulanmıştır. Kardiyovasküler ve Santral Sinir Sistemi soruları sırasıyla 4 ve 3 adet çıkmış ve son senelerdeki sorulma sıklığıyla uyum göstermiştir. Kemoterapotikler, Gastrointestinal Sistem toplam 6 soru ile her geçen gün önemini arttırmaktadır. Endokrin ve NSAI ilaçlar ise toplam 6 soru (3+3) olmak üzere sınavın soru sayısını artıran sürpriz konuları arasına girmişlerdir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

6

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Üç adet detay bilgi, 19 adet temel bilgiyi test ediyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru (99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (119,120)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Beş tane (101, 104, 105, 108, 118)

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi? Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

İki adet yanlış soru var.

Birincisi Warfarinin antikoagülan etkisini artıran soruyla ilgili doğru cevap 3. Kuşak sefalosporinlerdir. Bununla birlikte warfarinin antikoagülan etkisi loop grubu diüretikler tarafından arttırılabilir. Bu nedenle şıklarda yer alan Diüretikler cevabı da soruyu tartışmalı hale sokmaktadır. (104. Soru)

İkincisi immün sistem sorusunun çift cevabı var. Abatasept ve Etanersept her ikisi de immün sistemi modüle eden rekombinant füzyon proteini yapısında ilaçtır. (114. Soru)

ÖSYM Temel Bilimler 104. soruyu mahkeme kararı ile iptal etmiştir.

ÖSYM Temel Bilimler 114. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız iki soru dışında soruları yanıtlayabilmiştir. Bu anlamda başarımızın yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notlarımız büyük oranda sınav sorularını yanıtlayabildiği için not ağırlıklı çalışmalarını, vurgulanan ve yeni olan literatür bilgilerini de özellikle öğrenmelerini öneririm. Farmakoloji branşında sorular, çoğunlukla direkt bilgiyi ölçen ve önemli oranda yeni bilgi ve literatür içeren sorular olarak sorulmaya başlanmıştır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Otakoid, Solunum Sistemi, Toksikoloji konularından soru çıkmaması ve Genel Farmakoloji ile Otonom Sinir Sistemi farmakolojisinden birer soru çıkmış olması, sınavın sürprizleriydi. Endokrin Sistem Farmakolojisi ve NSAI-GUT ilaçlarından üçer soru olmak üzere toplamda 6 soru çıkması yine sınavın sürprizleri arasındaydı. Diğer konulardaki soru dağılımları beklenen şekilde geldi.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda Dahiliye’nin tüm ana konularından sorular vardı. Toplamda 25 soru soruldu. Ayrıca, Romatoloji soruları küçük stajlar içerisinde yer aldı. Eski yandal sınavlarından aynen çıkan sorular vardı. Dağılımlar aşağıdaki gibidir:

İnfeksiyon Hastalıkları: 2 soru

Kardiyoloji: 4 soru

Hematoloji: 3 soru

Nefroloji: 4 soru

Onkoloji: 2 soru

Endokrinoloji: 3 soru

Göğüs Hastalıkları: 3 soru

Gastroenteroloji: 4 soru (2 Hepatoloji, 2 Gastroenteroloji)

Not: Romatoloji’den 4 soru Küçük Stajlar bölümünde yer almıştır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

15

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

145 inci soru oldukça ince detay sorusu, 136’ncı soru genel yorum sorusu, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi sorusu olarak İnfeksiyon Hastalıkları’nda gebede fosfomisin sorusu sayılabilir. Çok yeni bilgi sorusu yoktu; ancak yeni sayılabilecek soru hem diyabet tedavisi ve hem de kilo kaybı yaptırabilen Exenatid sorusuydu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sorulara benzer 4 tane soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

3

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Yirmi beş sorunun 23’ünün cevabı notlarımızda mevcuttur. Ayrıca Genel Cerrahi, Pediatri, Farmakoloji, Patoloji ve Küçük Staj sorularından çok sayıda sorunun direkt olarak Dahiliye notlarında cevabı mevcuttur. Dahiliye’de cevabı olmayan soru: 5q sendromu idi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

TUSDATA ders notlarını okuyan ve bol tekrar eden arkadaşların soruların hemen hemen hepsini çözebilecekleri görülmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

EKG sorusu çıkmadı, onun dışında Kardiyoloji soruları; miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği, kapak hastalıkları ve genel fizik muayene bulgularından geldi. Hipokalemide “u” dalgasını sorgulayan bir cerrahi sorusu vardı.

En zor soru Hematoloji’den geldi: 5q delesyonunun MDS’de en sık görülen sitogenetik anomali olduğu derslerimizde ve notumuzda anlatılmakla birlikte 5q sendromu ve bulguları üzerinden bir soru geldi. Transfüzyon sorusu bir önceki TUS imtihanında benzer şekilde ABO antijenleri üzerinden soruldu. Multipl miyelomda splenomegali olmaması sorusu ise çok klasik bir soruydu. Genel anemi sorusu Dahiliye’de olmamakla birlikte Pediatri’de soruldu. Yeni oral antikoagülanlardan soru bekliyorduk, ancak gelmedi.

Nefroloji sorularından özellikle iki tanesi TUS tarihinde ilk defa soruldu ve bizim yıllardır derslerde; “Bu soru çıkacak, sorulmadı”, diye vurgu yaptığımız bilgilerdi. Bunlardan biri, akut tübüler nekrozun idrar sediminde çamur rengi veya kahverengi silendir olması, diğeri de non-oligürik akut tübüler nekroz yapması ile karakterize aminoglikozit nefrotoksisitesi idi.

Kompleman düşüklüğü ile giden glomerülonefritler TUS klasiği bir soru. ÜSYE’den hemen sonra hematüri ile karakterize IgA nefropatisi sorusu daha önce benzer şekilde sorulmuş bir soru idi.

Endokrinoloji’den üç soru geldi: Ketoasidoz sorusu Dahiliye soruları içerisinde çıkan detay sorusuydu. Eğer A seçeneğindeki potasyumu 40 meq/L verseydi herkes dökülürdü. Antidiyabetik ajanlar (insülin veya oral ajanlar) hemen her yıl soruluyor. Exenatid bunlardan biriydi. Akromegalinin en sık bulgusu olan terleme ve nemli cilt bulgusu tersten soruldu.

Göğüs Hastalıkları soruları güzeldi. Pulmoner embolinin hipoksemik metabolik alkalozu iki yıl önce sorulmuştu ve hem Nefroloji’de hem de Göğüs Hastalıkları’nda vurgu yaptığımız bir bilgi sorusuydu. Renal transplant hastasında CMV pnömonisi klasik bir bilgi sorusuydu. Özellikle KOAH’ta ve amfizemde çomak parmak olmaması derste vurguladığımız ve beklediğimiz bir soruydu ve ilk defa soruldu. Çomak parmak yapmayan hastalıkları “SORKAPAT” kısaltması ile derslerde ezberletiyorduk.

Romatoloji’de Lupus tanı kriterleri olmayan bulgu ve Behçet’te HLA-B5 (b51) konusu notumuzda vurgu yaptığımız bilgilerdi ve Küçük Stajlar soruları arasında mevcuttu.

Gastroenteroloji’de, hangisi kronik HBV tedavisinde kullanılmaz sorusu önemle beklediğimiz bir soruydu ve aynı soru vaka kampı sorularımız içerisinde mevcuttur. İzole alkalen fosfataz yüksekliği sorusu tamamen klinik yorum üzerine kurgulanmış kolay bir soruydu. Orofarengeal disfaji ve atrofik gastritte gastrin yüksekliği TUS klasiği sorulardı. Sirozdan ise soru gelmedi.

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda İmmünoloji, Nöroloji ve Onkoloji sorusu sorulmaması ve Nefroloji’den 5 sorunun gelmesi biraz sürpriz olmuştur. Sınavdaki soru dağılımı:

Yenidoğan: 4

Kardiyoloji: 3

Gastroenteroloji: 3

Metabolik hastalıklar: 2

Beslenme ve anne sütü: 1

Döküntülü hastalıklar: 1

Bağışıklama: 1

Beslenme ve malnütrisyon: 1

Nefroloji: 5

Alerji: 1

Hematoloji: 1

Endokrinoloji: 3

Solunum: 2

Enfeksiyon hastalıkları: 1

Romatoloji: 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

11

soru

Çok Kolay

:

6

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 4 tanesi detay bilgiyi, geri kalan 26 soru ise temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

16

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ve literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam 10 adet eskiden sorulmuş veya çok benzer soru bulunmaktadır. (162, 164, 166, 168, 174, 178, 179, 182, 186, 188 no’lu sorular)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

17

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

6

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

5

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Klinik Bilimler 68. soruyu iptal etmiştir.

ÖSYM  pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları sorusunu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri ders notlarımızda 30 pediatri sorusunun 25 tanesinin net cevabı mevcut olup, diğer sorular ek olarak not aldırdığımız bilgilerle veya diğer branşlarda anlatılanlarla rahatlıkla yapılabilmektedir. Şunu unutmamak gerekir: Tıp bir bütündür ve bazı sorular genel tıp bilgisi ile veya diğer branşlardan öğrenilen bilgilerle cevaplanabilir. Bazen de bu gibi sorulara bir referans vermek mümkün olmayabilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınavda çok ayrıntı bir soru bulunmamakta olup, zor soru sayısı da beklenen kadardır. Bu durumda sınava hazırlanan insanların büyük çoğunluğunun cevaplayabileceği soruları kesinlikle kaçırmamaları gerekmektedir. Ayrıca son yıllarda yoruma dayalı soru sayısı artmakta olup, sadece kuru kuruya ezberleyerek sınavda yüksek puanlar alınması çok mümkün görünmemektedir. Neden-sonuç ilişkilerini sorgulayabilen bir yorum yeteneğini de meslektaşlarımızın kazanması gerekmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda diğer sınavlardan farklı olarak İmmünoloji sorusu hiç sorulmadı. Nefroloji’den de beklenenden fazla olarak toplamda 5 sorunun geldiğini görüyoruz. Benzer şekilde, ilk defa bir sınavda Nöroloji ve Onkoloji sorusu yoktu. Bu sınavın sürprizleri olarak bunları sayabiliriz. Diğer konulardan ise dengeli ve beklenen oranda soru geldi. Çok zor soru 1 taneydi (siklik kusma sorusu) ve 2 tane de zor sorunun olması, diğer soruların ise kolay ve orta zorlukta, ama beklenen nitelikte sorular olması nedeniyle Pediatri branşı açısından bu sınav oldukça başarılı geçti diyebiliriz. Soruların eğitim toplantılarında vurgulanma ve ders notlarında cevaplarının bulunma oranlarına bakılacak olursa, Pediatri ders notlarımız %83 oranında başarılı olmuştur diyebiliriz.

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular genel itibarıyla bilgiyi ölçen karakterdeydi. Branşımız açısından yüz güldürücü bir sınavdı.

Branşımızı ilgilendiren, diğer branşlar içerisindekilerle birlikte 31 soru soruldu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

12

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

11 temel bilgi

20 detay.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

9

 soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgi veya literatür bilgisi gerektirecek soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Sekiz tanedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Toplam 13 soru.

Olası tanı soruları

:

3

soru

Tanı yöntemleri

:

3

soru

Tedavi soruları

:

7

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Trioid kanseriyle ilgili soru iki doğru cevaplıdır.

Enfekte pankreas nekrozu tanısı konulan soruda; anlatılan hastanın pankreas absesi olması gerekir.
Soruyu hazırlayan kişi 4 hafta sonra gelişen sıvı kolleksiyonu diyerek abse düşündürmeye çalışıyor. Gerçekten de abse genellikle pankreatit atağı başladıktan 2-6 hafta sonra , nekroz ise günler içinde gelişir (Schwartzs’dan alıntıda sarı çizili yer). Ne var ki hastaya enfekte pankreas nekrozu tanısı konulmuş; bu hastanın derhal ameliyata alınması ve nekrozektomi yapılması şarttır. Eğer enfekte nekroz lafı geçmeseydi cevap "Retroperitoneal drenaj katateri yerleştirilmesi" olurdu. Yani bu soru yanlıştır.

ÖSYM Klinik Bilimler 108. soruyu mahkeme kararı ile iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın sınav için oldukça yeterli olduğunu düşünmekteyiz. Aşırı detay bilgi içeren 2 soru haricinde tüm sorular ve konular ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Eski TUS sorularının ve tabii ki Tusdata notlarının Genel Cerrahi için oldukça yeterli olacağını unutmamak gerekir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular genel itibariyle bilgiyi ölçen karakterdeydi. İki tane çok zor soru mevcuttu. Dağılım açısından irdelendiğinde son iki yıldır olduğu gibi temel Cerrahi soruları fazla idi. En önemli noktalardan bir tanesi, meme hastalıkları ile ilgili olarak Mondor hastalığı haricinde soru yoktu. Kan transfüzyonu ve hemostaz konusundan soru sorulmayalı beş sınav oldu. Dikkat çekici bir nokta da beslenme ve pankreatit konusundan oldukça fazla soru gelmesiydi.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Obstetri: 4 soru

Endokrin: 3 soru

Genel jinekoloji: 3 soru

Onkoloji: 2 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 9 soru (109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120)

Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 3 soru (116, 118, 119)

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

110. soru 4. kez sorulan birebir eski TUS sorusu olup, 111. soru ise benzer eski TUS sorusudur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Sorulan 12 soru içerisinde 5 adet (109, 113, 117, 118 ve 120. soru) vaka sorusu bulunmaktadır.

109. soruda granüloza hücreli over tümörlü hastaya yaklaşım, 113. soruda postpartum kanama sonucu gelişen amenoreli olguya yaklaşım, 117. soruda urge inkontinanslı olguya yaklaşım, 118. soruda adelosanlarda servikal premalign lezyonlara yaklaşım ve 120. soruda uterin müdahale sonrası gelişen amenoreli olgua yaklaşım sorgulanmıştır.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Kord prolapsusu ile ilgili olan soru tartışmaya açıktır.

ÖSYM Klinik Bilimler 113. soruyu mahkeme kararı ile iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kadın Doğum ders notlarımız, branş içerisinde çıkmış 12 sorunun 10 tanesine referans vermiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Detay bilgilerden ziyade temel bilgilerin sorgulandığı, daha önce az yer verilen vaka sorularının bu sınavda klinik bilimlere yakışır şekilde fazlaca yer bulduğu ve benzer eski TUS sorularının olduğu son dönemdeki sınavlara nazaran kolay sayılabilecek bir Kadın Doğum sınavı olmuştur. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda detay bilgilere çok girmeden temel bilgiler etrafında çalışılmalıdır. Ayrıca vaka sorularında hataya düşmemek adına bolca soru çözmek faydalı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı açısından obstetriden 4, endokrinden 3, genel jinekolojiden 3 ve onkolojiden 2 soru sorulmuş olup, genel anlamda bu sınav da eski sınavlardaki dağılıma benzerdir. Her sınavda olduğu gibi kontrasepsiyondan en az 1 sorunun sorulması bu konunun vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermiştir. Son sınavlarda olduğu gibi klasik obstetri ve doğum konusundan soru sorulmaya bu sınavda da devam edilmiştir.

Uzun zamandır detay bilgilerin sorgulandığı branşımızda son birkaç sınavdır temel bilgiler ağırlıklı sorular sorgulanmaya başlanmış olup, eski TUS sorularına benzer sorulara da yer verilmiştir. Bu sınavda göze çarpan en önemli değişiklik ise, vaka soru sayısının 5 tane olmasıdır. Eski sınavlara nazaran giderek vaka sorularının daha fazla sorgulandığı görülmektedir. Bu nedenle artık Kadın Doğum sorularının yapılabilirliği artacağından, daha belirleyici olacaktır. Sonuç olarak, temel bilgiler etrafında aşırı detaya girmeden sınava hazırlanılmalıdır.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Toplamda 16’sı Dahili Küçük Stajlarda, 6’sı ise Cerrahi Küçük Stajlarda olmak üzere 22 sorumuz vardı. Bu TUS, Küçük Stajlar açısından çok AŞIRI zor olarak değerlendirilebilir. Soruların birçoğunun cevaplandırılabilmesi için ileri textbook bilgisi gerekliydi. Kolay gibi görünen sorular ise birçok hastalığın bulgusunu içeren, analiz soruları idi. Neredeyse kolay soru yok gibiydi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

12

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 17 tanesi detay bilgiyi test ediyordu. Beş tanesi ise temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

 soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

 soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

 soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Toplamda 12 soru çok zordu ve TUS için aşırı detay denilebilecek literatür bilgisi gerektirmekteydi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Soruların 4 tane eski TUS sorusuna çok benzer soru olsa da bu sorular birebir aynı değildi; ancak ek yorumlarla yapılabilmekteydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

5

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

2

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?  

Yanlış sorulmuş sorumuz yoktu. 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız aşırı zor diyebileceğimiz 7 soruyu cevaplayamadı. Son sınava özel olarak Küçük Staj sorularının genelinin zor olması not başarımızı düşürdü.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir? Küçük Stajlar, kendine has çalışmayı gerektiren bir branştır. Hiçbir zaman TUS’un diğer branşlarına hakim olunduğu kadar Küçük Stajlar derslerine ve sorularına hakim olunması mümkün değildir. Önümüzdeki sınavlara hazırlanan meslektaşlarımıza tavsiyemiz, Küçük Stajlar açısından 2014 Nisan TUS’unun baz alınmamasıdır. Son 10 yılı değerlendirdiğimizde, Küçük Stajlar soruları TUS’un diğer branşlarına göre daha kolay olur ve daha çok eski TUS sorusu çıkardı. Hazırlanan meslektaşlarımız, notumuzu ve eski TUS sorularını kendilerine ana kaynak olarak seçebilirler.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Küçük Stajlar’da alışık olduğumuz soru dağılımına yakın bir sınavdı. İlginç olarak; Göz Hastalıkları, Üroloji, Beyin Cerrahisi sorusu sorulmadı. Sorularımızı çok zor kategorisine sokan önemli detay, bir tek soruda birçok hastalığın sorgulanması ve hasta yaklaşımında çok detay bilgi bilinmesinin istenmesiydi.