|


HOCALARIMIZIN EYLÜL 2014 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak değerlendirdiğimizde, Anatomi açısından son yıllardaki en zor sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

9 soru temel bilgiyi, 5 soru ise detay bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Karaciğer ile ilgili soruda istenen bilgi daha önceki yıllarda farklı şekilde sorulmuştur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Temel bilgilerin sorgulandığı sorular açısından notlarımızın istenen başarıyı yakaladığını söyleyebiliriz. Testis’in lenfatikleri ile ilgili soru yaz dönemi 2. deneme sınavımızda sorulmuştur. Ayrıca bir genel cerrahi sorusunun cevabı da Anatomi ders notlarında yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Nöroanatomi, ağırlıklı olarak soru gelen konu olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Son sınavlarda santral sinir sistemi ile ilgili sorularda periferik sinir sistemine göre sayısal olarak fazlalık söz konusudur. Dolaşım sistemi yine üzerinde durulması gereken önemli bir başka konudur. Bu sınavda gelen organ soruları da dolaşım sistemi ile ilgili çıkmıştır. Diğer konuların sayısal dağılımı önceki sınavlarla benzerlik göstermektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

2014 Eylül TUS sınavı Anatomi soruları açısından zor soruların fazla olduğu bir sınav olmuştur. Nisan 2014 sınavında olduğu gibi, bu sınavda da 5 nöroanatomi sorusu çıkmıştır. Son yıllardaki diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da nöroanatomi, özellikle üzerinde durulması gereken konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sınavdaki nöroanatomi sorularının çoğu zor olarak değerlendirilebilir.

Önceki sınavlarda nöroanatomiden sonra ağırlıklı konu olan kaslardan bu sınavda sadece iki soru gelmiştir. Kaslarla ilgili bilgilerin büyük bölümü bugüne kadar sorgulandığı için bundan sonraki sınavlarda bu konudaki soru sayısında azalma beklenebilir. Sınavın özellikle üzerinde durulması gereken konularından dolaşım sistemi ile ilgili gelen sorular tahmin edilen sayıda olmuştur. Ancak son sınavlarda daha çok soru gelen venöz sistemle ilgili bu sınavda soru çıkmamıştır. Buna karşılık nadir sorulan konulardan biri olan lenfatiklerle ilgili bir soru gelmiştir.

Kemik ve eklemlerle ilgili beklenen soru sayısında bu sınavda değişiklik olmamıştır. Bundan sonraki sınavlarda da her iki konudan en az bir soru beklenebilir.

Solunum ve sindirim sistemi ile ilgili soru adetleri beklenilen sayıdadır.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk derecesi yüksek, çok kolay sorunun olmadığı bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

6

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

8 tanesi temel bilgiyi, 10 tanesi detay bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş 3 tane, eski sorulara çok benzeyen 2 tane soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

REM uykusu ile ilgili sorunun iki cevabı bulunmaktadır.

ÖSYM Temel Bilimler 31. soruyu mahkeme kararı ile iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız ve yayınlarımız 18 sorunun tamamını yanıtlamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlarımızdaki bilgilerin düzgün çalışılması ve tekrarlarının yapılması sınavda başarıyı getirecektir. Direkt bilgi sorularının ve özellikle de yorum gerektiren soruların ağırlığının artması konuların ezberlenmekten çok öğrenilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Fizyoloji soruları daha çok yorum ağırlıklıydı.

Embriyoloji soru sayısı son sınavlara göre daha azdı.Ancak normalde de Embriyoloji’den 2 soru sorulması daha doğru olanıdır.

Kas Fizyolojisi’nden soru çıkmadı.

Genel olarak konu dağılımı normal kabul edilebilecek bir sınavdı.

Temel hücre ve doku: 2 soru

Santral sinir sistemi fizyolojisi: 2 soru

Özel duyu: 2 soru

Kan-lenfoid doku fizyoloji ve histolojisi: 3 soru

Embriyoloji: 2 soru

Gastrointestinal sistem fizyolojisi ve histolojisi: 3 soru

Kardiyovasküler sistem: 1 soru

Genitoüriner sistem: 2 soru

Solunum sistemi: 1 soru

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Hücre ve organeller : 2

Metabolizma : 3

Karbohidratlar : 2

Proteinler (amino asit ve türevi bileşikler, enzimoloji vb.) : 5

Lipitler : 2

Hormonlar : 2

Vitaminler : 2

Nükleik asitler : 3

Organik kimya : 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (43)

Zor

:

2

soru (34, 37)

Orta

:

5

soru (33,38,46,49,53)

Kolay

:

6

soru (39,42,44,47,52,54)

Çok Kolay

:

8

soru (35,36,40,41,45,48,50,51)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların neredeyse tamamı temel bilgiyi ölçmekteydi. Sadece bir adet gereksiz detay organik kimya sorusu (43. fenil sorusu) vardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam dokuz adet eski veya modifiye TUS sorusu vardı. Bu sorulardan yedi tanesi önceki sınavlarda çıkmış sorulardan direkt olarak veya çok küçük değişiklikler yapılarak sorulmuştur. İki soru ise eski TUS sorusunun modifiye şekliydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 22 sorudan 21 tanesinin cevabı bulunmaktadır

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir? Biyokimya için bu TUS sınavı genel olarak diğer sınavlarda da olduğu gibi çalışanlarını üzmedi. Dikkat edilmesi gereken ana nokta, Biyokimya ders notlarına, Biyokimya eğitmenlerimizin vurgularını dikkate alarak çalışmak ve sık tekrarlar yaparak konuya hakim olmak şeklinde özetlenebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Eylül 2014 sorularına konu dağılımı açısından baktığımızda; soru dağılımı açısından oldukça dengeli bir sınavdı. Sadece bir tane gereksiz organik kimya sorusu vardı. Soruların zorluk derecelerine göre analizi yapıldığında; bir adet çok zor, iki adet zor, beş adet orta zorluk, altı adet kolay ve sekiz adet çok kolay derecesinde soru olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak; Biyokimya derslerine düzenli giren ve ardından, yapılmış olan vurgular ölçüsünde ders notunu en az 3-4 defa tekrar eden bir kişinin soruları büyük oranda doğru yanıtlayabilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Biyokimya için diğer önemli bir nokta ise geçmişte çıkmış TUS sorularının asla ihmal edilmemesi gerçeğinin bir defa daha ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sınavda dokuz soru geçmiş yıllarda çıkan TUS sorularından yola çıkarak yapılabilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Mikrobiyoloji soruların dağılımı şöyledir:

Temel Mikrobiyoloji ve Bakteriyoloji: 9

Viroloji: 6

Mikoloji: 3

Parazitoloji: 3

Temel immünoloji: 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların çoğu genel bilgi sorusuydu. Temel bilgileri hatırlamak, basit yorum yapmak yeterli oluyordu. Bir Parazitoloji (Fasciola hepatica) sorusu son derece ayrıntılı bilgi gerektiriyordu. Bir virüs (dezenfeksiyona duyarlılık, hepatit B virüsü) ve bir mantar (1-3 beta D-glukan testi) sorusu da ayrıntılı bilgiyi sorgulamaktaydı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden birebir ya da çok benzeri sorulan soru sayısı: 5

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış değil ama bazı sıkıntıları olabilecek sorular vardı:

59. Soru: Düşük düzey dezenfeksiyon sorusunda, protein ağırlıklı zarfa sahip olan hepatit B virüsü (HBV)’nün yoğun lipit zarflı virüsler arasında değerlendirilmesi yorum zorluğu yaratmıştır. HBV, zayıf dezenfektanlar arasında yer alan deterjanlara dirençli bir virüstür ve bu niteliği, Candida ile arasında bir seçim yapmayı zorlaştırmıştır.

62. Soru: Sadece bir tabloyu soru haline getirmek gerek eğitim kaygısı gerekse ayırt edicilik açısından sorunlu bir yaklaşımdır. Bu soruda örneğin vektörle bulaşan etkenler de verilmiştir. Bu, deri yolu ile bulaşma olarak kabul edilebilir mi? Hiçbir virüsün sağlam deriden bulaşması söz konusu olamaz. Bulaş için cilt bütünlüğünün bozulması gereklidir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız genelde cevapların birebir olarak verilmesini ya da basit yorumlarla cevaplanmasını sağlayacak özelliktedir. Bir notumuzda mantar sorularından birisinin, diğer notumuzda ise Fasciola hepatica sorusunun yanıtlanmasını sağlayaca yeterli bilgi yoktur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notları ve derslerde vurgulanan temel noktalar oldukça yeterlidir. Notlarda olmayan ya da derslerde vurgulanmayan sorular (2-3 tane) ise ya iyi sorulmamış, ya gerçekten çok ayrıntılı, anlamsız, seçme niteliği bulunmayan, özetle böyle bir sınavda sorulmaması gereken sorulardır. Bunlar daha çok ya da daha farklı çalışılarak çözülebilecek sorular da değildir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Özellikle yeni ve çok önemli antibiyotiklerin (ör. daptomisin, kolistin) sorulmaması ve yeni/güncel infeksiyonların sorular arasında yer bulamaması (Ebola, MERS vb.) beklentimizin dışındaydı. Aslında mantarların serolojik tanısı çok beklenen bir ayrıntı olarak bir kez daha ortaya çıktı. Farmakoloji soruları arasında linezolid bulunması ise avuntumuzdu. Bu sınavdaki sorulara bakıldığında, diğer branşlarda da vurgulandığı gibi, öncelikle eski soruların mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Olgu yaklaşımı soruları genelde çok daha kolay oluyor. Bu soruların çok olmasını Mikrobiyoloji yönünden avantajlı kabul ediyoruz. Ne yazık ki bu sınavda olgu sorusu beklentinin altında gerçekleşti. Bu sınavda kesin yanlış soru olmaması da iyi bir haber olarak düşünülebilir. Sonuç olarak branşımız açısından başarılı bir sınav olarak yorumlanabilir

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soru dağılımları şu şekildeydi:

Solunum sistemi : 1

Hematoloji : 2

Kardiyoloji : 1

Kas-iskelet sistemi : 3

İmmünoloji : 2

Enfeksiyon hastalıkları : 1

Neoplazi : 1

Hücre hasarı : 2

Endokrin sistem : 3

Gastrointestinal sistem : 1

Karaciğer hastalıkları : 1

Erkek genital sistem : 1

Kadın genital sistem : 1

Meme hastalıkları : 1

Dermatoloji : 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

3 soru çok detay bilgiyi,19 soru ise temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bir soru (C4b sorusu) çok detaydı. Ayrıca preparat sorusunu cevaplamak ise (testis tümörü) patolog olmayı gerektiriyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı soru çok benzerdi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bir soru çift cevaplıydı. Diabetes mellitus’a neden olan virüs hangisidir? Şıklarda hem Coxsackie B virüs hem de CMV vardı. İkisi de diyabete neden olmaktadır.

ÖSYM Temel Bilimler 77. soruyu mahkeme kararı ile iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Preparat sorusunun ve kompleman sorusunun cevabı notlarımızda yoktu. Diğer soruların cevapları notlarda mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Aslında sınavlar çok dengesiz olmaya başladı. Nisan 2014 sınavında Patoloji soruları genel olarak çok zorken bu sınavda 2 soru haricinde yapılamayacak soru yoktu. Bu yüzden detay bilgi çalışarak her türlü soruya hazırlıklı olmalıyız.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular bu sınavda dengeli dağılmıştı. Hiçbir konuda yığılma olmamıştı. Ancak ilk kez preparat sorusu sorulmuştu. Verilen klinik bilgisiyle yapılmayan bu soru ters köşeye yatırmıştır. Ayrıca kompleman sorusu da yandal sınavı kıvamında bir soruydu. Bu iki soru haricinde Patoloji soruları rahatlıkla yapılabiliyordu. Bu yüzden iki uçlu bir sınavdı.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2014 Eylül dönemi farmakoloji soruları ortalamanın biraz üzerinde zorluk derecesine sahip ve hata içermeyen sorulardı. Kısmen yorum gerektiren bir soru dışındakiler net bilgi ölçen sorulardı. Birkaç soruda ise detay bilgiler sorgulanmıştı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Altı soru detay bilgiyi test ediyordu:

Selektif vazopresin antagonisti konivaptan sorusu

Lityumun yan etkileri sorusu Muskarinik ve histaminerjik blokaj yapmayan antidepresan olan venlafaksin sorusu

Histamin H4 reseptör etki sorusu

Sinir uçlarında noradrenalin ve seretonin geri alımını azaltan aneljezik etkili opioiderjik ilaç olan tramadol sorusu

Otonomik sinaps ve kavşaklarda gerçekleşen transmisyonla ilgili aşağıdaki ifade sorusuydu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Venlafaksin sorusu son baskı Katzung’da geçen ve UTS soru kitabının 3. baskısında sorulmuş bir soruydu.

Dabigatran, aprebitant gibi yanıtlar ise kısmen yeni bilgi sayılabilecek bilgilerdendir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

İki adet eski soru veya benzeri soru vardı:

Nikotinik tipte kolinerjik reseptörlerin görev almadığı etkinlik sorusu

Meme kanserinin tedavisinde kullanılan aromataz inhibitörü sorusu

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız, soruların hemen hemen tamamına eksiksiz yanıt verebilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakoloji sınavında yeni soru ve yeni bilgi modası devam etmekte ve edecek gibi görünmektedir. Bununla birlikte, konu hakimiyeti ve kısmen yorum gerektiren sorular bu sınavda özellikle genel farmakoloji ve otonom sinir sistemi soruları olarak karşımıza çıkmıştır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Non-steroid antiinflamatuvar ilaç, toksikoloji, immün modülatör sorularının hiç olmaması sınavın sürprizleriydi. Diğer konulardaki soru dağılımları eskisi gibiydi. Genel farmakoloji ve otonom sinir sistemi soruları kısmen yorum ve eski baskı bazı kitaplarda (Oguz Kayaalp) olan bilgiler içermesi bakımından ilgi çekiciydi.

Kardiyovasküler sistemde beklenen oral trombin inhibitörü dabigatran ve gastrointestinal sistemde nörokinin-1 antagonisti aprebitant beklenen ve kampta ve normal sezonda derslerimizde çok vurgulanan konulardandı.

Hormon konusunda son yıllarda sık sorulan DPP-4 antagonisti gliptin grubu antidiyabetik sorusu beklenen soruydu.

Kemoterapotiklerde antibiyotik soruları ağırlıklı olarak geldi. Linezolid, beklenen antibiyotik sorularındandı. Antibiyotiklerle ilgili endikasyon sorulması sınavın sürprizi sayılırdı.

SSS’de lityum sorusu gerçekten detay bir bilgi içeriyordu. Diğer SSS soruları çok zor olmayan sorulardandı.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımıza hayırlı ve güzel sonuçlar dileriz. Genel olarak Dahiliye açısından iyi bir sınavdı. Geçmiş yıllara göre soruların zorluk düzeyleri benzerdi. Toplamda 29 Dahiliye sorusu ile karşılaştık.

 

Dahiliye’de soru dağılımları:

İnfeksiyon hastalıkları : 5

Göğüs hastalıkları : 4

Kardiyoloji : 5

Gastroenteroloji – Hepatoloji : 3

Hematoloji – Onkoloji : 6

Endokrinoloji : 3

Nefroloji : 2

Romatoloji : 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

8

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Dahiliye’de yer alan soruların 21 tanesi temel bilgiyi, 7 tanesi detay bilgiyi test etmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

7

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ve literatür bilgisi gerektiren soru yoktu. Soruların hepsi dahiliye textbook’larında yer almaktaydı. Güncel tedavi yaklaşımları her zaman soru olarak beklenmektedir. Daha önce vurguladığımız miyelomdaki bortezomid tedavisi, bu sınavda karşımıza çıkmıştır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski soruların gözden geçirilmesiyle 12 tane soru yapılabilecek durumdaydı.

Hemen hemen her sınavda eski soru gelmektedir. Mutlaka eski sınav soruları gözden geçirilmelidir. Gözden geçirirken o sorunun tüm şıklarına dikkat edilmesini önermekteyiz.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

3

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

3

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Dahiliye’de yanlış olarak sorulmuş soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Dahiliye notlarımız her zamanki gibi başarısını ortaya koymuştur. TUS için yeterli ve tek kaynak olduğunu diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da göstermiştir. Yirmi dokuz Dahiliye sorusunun 5 tanesinin infeksiyon hastalıklarından geldiğini söylemiştik; 24 sorunun 22 tanesi direkt Dahiliye notlarımızda yer almaktadır. Eylül 2014 TUS’unda sorulan toplam 63 soru Dahiliye notlarımız ile yanıtlanabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her zaman söylediğimiz bir konuyu tekrardan dile getirmek istiyoruz. Her branş birbiriyle ilişkilidir. 29 tane Dahiliye sorusu sizlere yöneltildi ve Dahiliye notları sadece 29 soruyu değil 63 adet soruyu cevapladı. Bir branşa çalışırken bir başka branştan soru cevaplayabileceğinizi hiçbir zaman unutmayınız. Bir konuyu eksik çalışmış olabilirsiniz, ama hiçbir zaman moralinizi düşürmeyin. Gördüğünüz gibi, başka bir branş ile eksik olan bilgilerinizi tamamlayabiliyorsunuz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Detaylı branş değerlendirmesi yapacak olursak;

Son sınavlarda dikkat edilmesi gereken bir nokta, Dahiliye soruları arasında infeksiyon hastalıkları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bunun aynen devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu sebeple Mikrobiyoloji çalışırken işin klinik tarafına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu sınavda infeksiyon hastalıklarından gelen soru adeti fazlaydı.

Bu sınavda sekiz adet vaka sorusu mevcuttu. Her zaman vaka sorularının önemini vurgulamaktayız. Bu sınavda da vaka soruları beklediğimiz gibi gelmiştir ve bu soruların zorlayıcı olmadığını düşünmekteyiz.

Her sınavda ortalama bir tane uzmanlık sorusu ile karşılaşmaktayız. Bu sınavda çok zor soru olarak mastositoz tanı kriterleri sorgulanmıştır. Bu soru yandal uzmanlık sınavına uygun bir sorudur.

Her sınavda buna benzer atipik bir adet soru gelebilmektedir. Bu tarz soru ile karşılaşıldığında moral bozmamak gerekmektedir. Zor soru, herkese zordur.

Diyabetsiz TUS olmaz derdik. Bu sınavda hem Dahiliye’de hem de Farmakoloji’de hem de Patoloji’de diyabet soruları ile karşılaştık. Özellikle tanı kriterlerini, tedavide kullanılan ilaçları ve komplikasyonları TUS’a girecek bir kişinin çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Bu sınavda dikkat çekici bir diğer durum ise Dahiliye içerisinde geriatri sorusunun yer almasıydı. Son dönemlerde geriatri soruları belirleyici bir şekilde sınavlarda yer almaya başladı. Bu sebeple yaşlılardaki fizyolojik değişikliklere dikkat edilmesini önermekteyiz.

Bizler, sizler için en iyi kaynakları ortaya koymak için senelerdir çalışıyoruz. Bu sınavda da kaynaklarımızın başarısını görmek bizleri mutlu etmektedir. Asıl mutluluğumuz ise bu kaynaklar aracılığı ile hedeflediğiniz yerlere ulaşmanızdır. Güzel başarılar dileğimizle…

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel anlamda beklentilerden çok daha fazla zor soru bulunduran, çokça ayrıntı içinde boğulmuş sorulardan oluşan, yandal sınavlarında beklenen muhakeme yürütme tarzı soruların bulunduğu bir TUS Pediatri sınavıydı.

Soruların konu başlıklarına göre dağılımı daha önceki yıllara nazaran bir miktar farklılık göstermektedir.

Alt başlıklara göre bir değerlendirme yapılırsa;

Yenidoğan : 2

Beslenme-Büyüme-Vitamin : 2

 Metabolizma : 1

Solunum : 2

İnfeksiyon : 1

Hematoloji-Onkoloji : 4

Nefroloji : 2

Kardiyoloji : 3

Gastroenteroloji : 2

Endokrin : 2

Nöroloji : 2

İmmünoloji : 1

Genetik : 1

Bağışıklama-Döküntülü hast.: 2

Alerji : 1

Acil tıp ve yoğun bakım : 1

Sosyal ped-sağlam çocuk : 1

Soru tipleri ve soruların zorluk dereceleri açısından bu sınav daha önceki sınavlardan bariz farklılıklar gösterdi. Hematoloji ve onkoloji bu sınavda toplamda dört soru ile liderliği aldı. Metabolizmadaki üre siklusu sorusu, immünoloji sorusu, salisilat intoksikasyonu sorusu, yenidoğan nöbet geçiren çocuk sorusu, nörolojideki su çiçeği sorusu gibi ancak yandal uzmanlık sınavında sorulması gereken aşırı ayrıntılı sorular vardı. Tüberküloz tedavi sorusu ise ülkemizdeki gerçek durumla karşılaşma olasılığı oluşturularak hazırlanmış aynı zamanda eğitici ama zor kategoriden idi.

Yine nefrolojiden sorulan böbrek taşı sorusu her ne kadar pratik hayatta tam idrar tetkiki ve mikroskobi ile yapılabilecek bir soru gibi gözükse de öğrencilerin sistinürili hastalarda bu özel yapıyı görmüş olma ihtimalleri diğer taşlara göre daha az olacağından, o soru da teorik bir soru olarak yerini aldı.

Çocuk gelişimi, motor gelişim basamakları ile ilgili sorular son yıllarda belirgin olarak daha fazla sorulmaktadır. Çocuk sağlığı izleminin sıklığı sorusu da bu haliyle ancak çocuk sağlığı hastalığı uzmanlarına zor soru olarak sorulabilir.

Mikrobiyoloji’de sanki soru hakkı tamamlandığı ve bir soru açıkta kaldığı için Pediatri’ye kaydırıldığı hissi veren human papilloma virüs aşı sorusu da en zor sorular içinde yer aldı. Hem bağışıklama hem de döküntülü hastalık sorusunun aynı sınavda bulunması da dikkat çekiciydi.

Sonuç olarak, Eylül 2014’de, çok zor ve zor soru sayısı fazla olan, bir yandal sınavını anımsatan muhakeme yeteneği isteyen, Pediatri sorularının dengesiz dağıldığı bir sınav gerçekleşmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

soru  (İmmünoloji, salisilat intoksikasyonu, HPV, allerjik rinit)

Zor

:

3

soru (Metabolizmadaki üre siklusu, böbrek taşı, yenidoğan nöbet geçiren çocuk ve tüberküloz soruları)

Orta

:

9

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

6

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların özellikle 3 tanesi detay bilgi bilinmesini istiyordu. Soruların önemli bir bölümü temel ve orta düzeyde bir bilgi ile yanıtlanabilecek düzeyde olmayıp, ya alerji sorusu gibi ayrıntı bilgi ya HPV sorusu gibi gereksiz detay ya da üre siklusu sorusu gibi mantık-muhakeme yürütme gerektiriyordu.

Detay bilgiyi sınayan sorulardan alerji sorusu özellikle yandal uzmanlık sınavlarında çıkabilecek, gerçekten ayrıntı ve zor bir soru idi. Bu soru, tıpta uzmanlık sınavı için bile zorluk düzeyi yüksek olarak ele alınmalıdır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru (162, 163, 164, 165, 169, 174, 181, 183, 184, 185)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru (161, 176, 182, 189)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru  (168, 170, 171, 173, 186, 187)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru (166, 167, 172, 177, 178, 175, 179, 180, 188, 190)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Soruların büyük kısmının cevabı Pediatri ana textbook’larında mevcut olsa da bazı sorularda doğru cevabı bulabilmek için iyi bir muhakeme yapabilme becerisi gerekli idi. Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı: 4 (177, 182, 188, 190)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

14

soru

Tanı yöntemleri

:

 

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızla ilgili sorular arasında yanlış sorulmuş soru bulunmamaktadır. Salisilat entoksikasyonu sorusu bir yönde yorum yapılması beklenirken özensizce hazırlanan, gereksiz yere içinden çıkılması zorlaştırılmış bir sorudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branşımız notları 30 Pediatri sorusundan 24 tanesine direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca, branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 240 sorunun 38 tanesine (24 Pediatri sorusu dışında; 11 temel bilimler ve 3 klinik bilimler) Pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız bu açıdan da görüleceği üzere son derece başarılıdır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Pediatri sorularının alt branşlar arasında dağılımı genel anlamda pek orantılı değildi. Vaka sorularının genellikle zorluk derecesi orta veya yüksek, iyi muhakeme gerektiren sorulardan oluştuğu gözlendi. Bu sınav sonucunda ders notlarımızın sınav için yeterli bilgi içerdiği görülmektedir. Pediatri çalışması için adayın ayıracağı sürenin sadece Pediatri soruları için değil, diğer branşlardan soru çözmesine yardımcı olacağı da unutulmamalıdır. Bu sınav Pediatri Anabilim Dalı’nda temel noktaların öneminin özellikle vurgulandığı bir sınavdır.

Kamp çalışmasının değeri bu şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu sınavda öngördüğümüz şekilde toplam 16 adet vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Bu sorulara yaklaşımda vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir. Özenle hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımında daha önceki sınavlarda yenidoğanın ağırlığı çok belirgin iken bu sınavda bu ağırlık kaybolmuş, yerine 4 soru ile hematoloji ve onkoloji geçmiştir. Bu sınavda ayrıca beslenme-büyüme gelişme, bağışıklama ve döküntülü hastalık sorularının birlikteliği dikkat çekici idi. Yoğun bakım ve acil konuları da artık her sınavda kendine yer bulmaktadır. Dolayısıyla sınava girecek adayların sınavdan sınava branşlar ile ilgili bu tip farklılıklar görülebileceğini düşünerek tüm konulara çok iyi hakim olmaları gerekmektedir. Dikkat çeken bir konu da genetik, metabolizma gibi bazı branşlardan az soru gelmiş gibi gözükse de diğer branşlardan ilgili soruların varlığı bunu telafi etmektedir. Bu nedenle bu konular asla ihmal edilmemelidir.

Bu sınav, Pediatri açısından genel olarak soruların önceki sınavlara göre daha zor sayılabileceği bir sınavdır. Detay bilgi gerektiren soruların yanı sıra, konuya hakim, farklı şekilde sunulmuş verileri ayırt edebilecek düzeyde çalışmış, bol vaka soruları çözmüş olanların daha az zorlanacağı bir sınav… Ayrıca, vaka kampında gördüğümüz vaka sorularının 8 tanesi benzer şekilde sınavda sorulmuştur. Sınavdaki Pediatri sorularının 16 tanesinin vaka sorusu olması vaka kampının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; TUS sınavında soruların hazırlandığı esas kaynak Nelson olsa da bazı sınavlarda yandal kitaplarından da sorular hazırlanmaktadır. Hatta yandal sınavlarına layık bazı soruları da TUS’da görebilmekteyiz. Bu sınav bu tip soruların nispeten daha fazla olduğu bir sınav olmuştur. Bu nedenle önümüzdeki sınavlarda da benzer soru tipleri ve benzer zorluk dağılımları beklenmelidir.

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Her şeyden önce Genel Cerrahi için yüz güldürücü bir sınav olmuştur. Sorular genel itibarıyla bilgiyi ölçen karakterdeydi.

Genel Cerrahi ile ilgili 31 soru soruldu. Aslında diğer branşlarda da Genel Cerrahi sorusu olarak görünen 5 soru daha vardı. Otuz bir sorunun 12 tanesi vaka sorusuydu. Bilgi, giderek daha fazla olmak kaydı ile direkt olarak değil, artık klinik vaka sorusu kılığında soruluyor.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

12

soru

Kolay

:

14

soru

Çok Kolay

:

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

24 temel bilgi

7 detay.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

9

 soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dokuz soru eski/benzer soruydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru 

Tanı yöntemleri

:

2

soru 

Tedavi soruları

:

1

soru 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın sınav için oldukça yeterli olduğunu düşünmekteyiz.

Notlarımızda, aşırı detay bilgi içeren 2 soru haricinde tüm sorular ve konular ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Eski TUS sorularının ve tabii ki Tusdata notlarının Genel Cerrahi için oldukça yeterli olacağını unutmamak gerekir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular genel itibarıyla bilgiyi ölçen karakterdeydi. İki tane çok zor soru mevcuttu.

Dağılım açısından irdelendiğinde;

Son iki yıldır olduğu gibi Temel Cerrahi soruları fazla idi.

Konulara göre dağılımını inceleyecek olursak; son sınavlarda çok fazla soru çıkartan konu sitokinler bu sınavda yer alamadı.

Yine beslenme sorusu vardı.

Tiroid ve meme hastalıkları geleneksel ağırlıklarını bu sınavda da sürdürdü.

Şok konusu 3 soru çıkardı.

Yine SIRS, sepsis, septik şok tanımları ile ilgili bir soru soruldu.

Pankreas endokrin tümörleri yine soru çıkardı.

Karaciğer transplantasyonu sorusu soruldu.

Mide hastalıkları, kolorektal, safra kesesi, safra yolları vb. konulardan her zamanki ağırlıkta sorular soruldu.

Son yıllarda soru çıkartmayan karaciğer soruldu.

Bir dikkat çekici özellik de, pek çok sorunun birden fazla branşı ilgilendirmesi ve ezber bilgiden çok sindirilmiş, özümsenmiş, kıvamını bulmuş bilginin doğru yorumlanması ile çözülebilir özellikte olmasıydı. Bu durum da TUS’ta başarı için uzun süreli ve bilinçli bir hazırlık gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Obstetri: 5 soru

Jinekolojik endokrinoloji: 5 soru

Jinekolojik onkoloji: 1 soru

Kontrasepsiyon: 1 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru (232, 235, 237)

Zor

:

2

soru (236,238)

Orta

:

3

soru (230,231,234)

Kolay

:

2

soru (229,240)

Çok Kolay

:

2

soru (233,239)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sekiz soru (229, 230, 231, 233, 234, 236, 239, 240) temel bilgiyi,

Dört soru ise (232, 235, 237, 238) detay bilgiyi ölçmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (236,238)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru bir adettir (235. soru)

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Beş soru (229, 230, 231, 233, 239, 240. sorular) eski ya da benzer sorulardır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

1

soru (237)

Tedavi soruları

:

2

soru (229,238)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru (235)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Var. Bishop skorlaması ile ilgili sorunun cevabı yoktur ve ÖSYM Klinik Bilimler 112. soruya denk gelen bu soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız 10 soruya direkt ve indirekt olarak yanıt vermiştir. İki sorunun yanıtı notlarımızda yer almamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notlarımıza, derse ve deneme sınavlarına katılımla genellikle 12 sorunun 10 tanesine yanıt vermek mümkün olacaktır. Detay soruları çok zor olduğu için bunlara takılmamak gerekir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Her sınavda olduğu gibi bir kontrasepsiyon sorusu vardı ama o da aslında temel hormon bilgisi ile cevaplandırılabilecek özellikteydi.

Tanı ve tedavi yöntemlerinden gelen bir soru kolaydı.

Gebelikte maternal fizyoloji sorusu detaymış gibi gözükse de klasik bilgiyi sorguluyordu.

Cevabı Pfannenstiel olan cerrahi sorusu tam bir saçmalıktı. Bu soruyu yapmamak bir kayıp sayılmamalı.

Genital infeksiyon soruları her zaman çok oluyordu bu sınavda da öyle oldu.

Teratojenite sorusu güzel soru idi, içinde birden çok ipucu barındırıyordu ve bileni bilmeyenden ayırdı.

Tokolitik yan etkisi sorusu fazlaca detaylı ve literatür bilmeyi gerektiren bu sınav için gereksiz bir soru idi.

Hermafroditizm sorusu ilk bakışta sert gibi görünse de temel bilgiyi kullanarak dolaylı da olsa yapılabilecek bir soru.

Bishop skoru sorusu iptal gerektiriyor. Zaten iptal olmasa da çok zor bir soru. Bu soruyu cevaplayacak kadın doğum uzmanı bile parmakla gösterilir.

Histerektomi ve gestasyonel trofoblastik hastalık sorusu biraz sancılı ama ite kaka doğruyu bulmak mümkündür.

Sınavın en kolay sorularından biri de kuşkusuz abortusta kromozomal dağılım.

Amenore ve GnRH sorusu güzel, çalışanı çalışmayandan ayırır.

Özet olarak; iptal gerektiren bir soru, fazlaca detayı sorgulayan iki soru, eder üç soru. Sınav zaten 12 soru. Umarız ki bundan sonra soruları, bu sınavları daha ciddiye alan birileri hazırlar.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızda 19 tane soru vardı. Genel olarak notumuzda olan ve derslerde anlattığımız konulardan sorular geldi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 5 soru detay bilgi bilmeyi gerektiriyordu. Geri kalan 14 soru TUS için klasik diyebileceğimiz temel bilgilerimizde yapabileceğimiz sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

 soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

 soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

9

 soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Evet vardı. TUS için ilk kez sorulmuş ilaç reaksiyonları ayırıcı tanısı, acilde kafa travmalı hastada risk faktörleri özellikle tuzak ve çok zor sorulardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı soru eski TUS sınavında aynen veya çok benzer olarak sorulmuştu..

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

6

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış veya problemli sorumuz yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız ve soru kitaplarımız bu TUS için yeterli idi. Birçok soru rahatça yapılabilecek şekilde notlarımızda vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir? Küçük stajların birçok branşı olması aslında dezavantaj gibi düşünülebir. Ancak diğer branşlarda olduğu gibi birkaç çok zor soru hariç yapılabilecek sorular vardı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Ortopedi, Üroloji ve Anestezi sorusu yoktu. Halk Sağlığı’ndan sadece 1 soru vardı. Bu da soru sayımızda azalmaya yolaçtı.