|


NİSAN 2015 DÖNEMİ
4. TUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

TEMEL BİLİMLER – Doğru Cevap Anahtarı
1. E
2. B
3. D
4. A
5. A
6. A
7. B
8. A
9. D
10. C
11. D
12. C
13. E
14. D
15. D
16. D
17. E
18. E
19. A
20. D
21. A
22. A
23. A
24. D
25. C
26. B
27. D
28. E
29. A
30. D
31. C
32. D
33. D
34. B
35. C
36. B
37. D
38. D
39. A
40. E
41. A
42. A
43. D
44. A
45. C
46. D
47. E
48. B
49. D
50. E
51. B
52. A
53. E
54. B
55. B
56. D
57. D
58. C
59. B
60. A
61. A
62. E
63. E
64. D
65. E
66. B
67. C
68. A
69. D
70. C
71. D
72. A
73. B
74. A
75. C
76. E
77. C
78. B
79. B
80. E
81. B
82. B
83. D
84. A
85. E
86. A
87. C
88. D
89. C
90. B
91. B
92. D
93. B
94. E
95. B
96. E
97. D
98. A
99. A
100. D
101. C
102. D
103. B
104. E
105. E
106. C
107. A
108. A
109. C
110. E
111. E
112. A
113. B
114. A
115. E
116. B
117. C
118. E
119. A
120. A
KLİNİK BİLİMLER – Doğru Cevap Anahtarı
121. B
122. C
123. B
124. E
125. B
126. A
127. D
128. C
129. D
130. B
131. E
132. C
133. D
134. E
135. E
136. A
137. C
138. B
139. A
140. D
141. B
142. E
143. B
144. D
145. C
146. B
147. E
148. E
149. C
150. A
151. A
152. D
153. C
154. B
155. E
156. E
157. A
158. E
159. A
160. A
161. E
162. C
163. A
164. A
165. E
166. D
167. D
168. C
169. D
170. C
171. C
172. D
173. E
174. D
175. D
176. C
177. C
178. B
179. C
180. B
181. B
182. B
183. B
184. E
185. B
186. C
187. E
188. A
189. D
190. B
191. B
192. A
193. D
194. C
195. B
196. A
197. A
198. C
199. B
200. A
201. C
202. E
203. D
204. B
205. B
206. C
207. D
208. B
209. A
210. E
211. A
212. C
213. C
214. E
215. B
216. A
217. C
218. C
219. E
220. C
221. E
222. E
223. C
224. D
225. B
226. E
227. C
228. C
229. C
230. B
231. B
232. C
233. E
234. D
235. A
236. D
237. E
238. C
239. C
240. E