|


HOCALARIMIZIN  EYLÜL 2015 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

14 Anatomi sorusunun dağılımı aşağıdadır.

– Kemik: 1
– Kas: 1
– Dolaşım: 1
– Solunum: 1
– Metabolizma: 2
– Nöroanatomi: 8
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

0

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2, 12, 13 ve 14. Sorular detay bilgiyi test ederken, diğerleri temel bilgiyi ölçmeye yönelik sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur. Soruların tamamına ait bilgi ve açıklamalar notlarımızda ve soru kitaplarımızda mevcuttu. Deneme sınavlarımıza giren adaylarımız benzer soruları çözmüşlerdi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Sadece bir soru (10. soru) benzer bir sorudur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Temel Bilimler 3. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sorulan tüm sorulara ait bilgiler ve açıklamalar Anatomi Ders Notu’muzda, Şekil Kitapçığı’mızda ve soru kitaplarımızda mevcuttu. Deneme sınavlarımızda benzer sorular yer almaktaydı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Genelde Anatomi’de beklediğimiz nöroanatomi, dolaşım ve kas soruları toplamının %60-70 civarında olmasıdır. Bu sınavda da benzer bölümler ağırlığını hissettirdi ve farklı bir sürpriz olmadı. Genel olarak soruların dağılım alanları adildi. Aşırı uç veya çok zor sorumuz yoktu. Kurum kaynakları her zamanki gibi tatmin edici ve yüz güldürücü oldu. Sınava hazırlanan adaylarımıza derslerde hocalarımızın vurguladığı noktaları dikkatle hafızada tutarak sınava kadar bu bilgileri taşımalarını ve sadece kurum kaynaklarını kullanarak bol bol tekrar yapmalarının yeterli olacağını bir kez daha öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Adaylarımızı ters köşe edecek sürpriz bir sorumuz yoktu. Nöroanatomi her zaman olduğu gibi bu sınavda da açık ara ağırlığını hissettirdi. Derslerde vurgulanan ve notlarımızda altını çizdirdiğimiz noktalardan soruların sorulması tüm ekibi mutlu etti. 1987’den bu yana yapılan Eylül 2015 dahil 57 sınavdaki 602 soru çıkan Anatomi branşında aslında yelpaze bir hayli daralmış, birçok ana başlık defalarca sorgulanmıştı. Bu yüzden şimdiye kadar hiç sorulmamış, kurcalanmamış, sorulması muhtemel konular da derslerde adaylarla paylaşıldı ve kendilerine gerekli uyarılar yapıldı.

Örneğin şimdiye kadar hiç soru gelmemiş olan femoral kemikteki yüzey işaretlerine yönelik soru adaylarımız için sürpriz olmadı. Benzer şekilde, notlarımızda açık olarak yer almasa da, bazı fakülte sınavlarında sıklıkla test edilen otonom ganglionlara ve duyu ganglionlarına yönelik bilgilerden adaylarımız haberdardı. Diğer yandan artık bazı fakültelerde Radyolojik Anatomi derslerinin verildiği ve bu nedenle kesit anatomisiyle ilgili soruların fakülte sınavlarına yansıyacağı ve dolayısıyla TUS’ta da karşımıza çıkabileceği yine adaylarımıza iletilmişti.

Bu yüzden kursiyerlerimizin kesit anatomisiyle ilgili 14. soruyu da gönül rahatlığı ile doğru yanıtladıklarını düşünüyoruz. Eylül 2015 TUS’unu Anatomi açısından sorunsuz, çoğu temel bilgiyi ölçen sorulardan oluşan güzel bir sınav olarak değerlendirebiliriz.

 

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak çok kolay sorunun olmadığı , ayrıntı bilgilerin irdelendiği ve atipik soruların olduğu bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

(25) soru

 

Zor

:

5

(15,16,17,20,27) soru

 

Orta

:

9

(19,21,22,26,28,29,30,31,32) soru

 

Kolay

:

3

(18,23,24) soru

 

Çok Kolay

:

0

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 5 tanesi detay bilgiyi sorgulamaktaydı. Dört adet soru zor olmasına rağmen temel fizyoloji bilgisinin yorumlanmasıyla cevaplanabilecek düzeydeydi. On adet soru ise çeşitli zorluk derecelerine sahip olmakla birlikte temel bilgiyi test etmeyi amaçlamıştı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

(15,16,17,21,22,24,27,28,30,32) soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

(18,19,20,23,25,26,29,31) soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı adet soru eskiden sorulmuş sorulara çok benziyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı sorulduğunu düşündüğümüz soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız 2 soru haricindeki bütün soruları cevaplamıştır. Bu iki sorunun cevabı ise diğer branşlarımızın ders notlarında bulunmaktadır. Çünkü sorulardan birisi Kadın ve Doğum Hastalıkları branşı ile ilgili diğeri de Farmakoloji ve Biyokimya branşları ile ilgili sorulardır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Temel bilgi ne kadar sağlamsa; gerek temel gerekse klinik branşlarda sorulara yaklaşımınız bir o kadar isabetli olacaktır. Özellikle sağlam bir Fizyoloji bilgisi sınavda elinizdeki en büyük kozlardan biridir. Sistematik ve bol tekrarlı çalışılmasını tavsiye ediyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

-Temel hücre-doku histolojisi: 3
– Temel hücre fizyolojisi: 1
– Kardiyovasküler sistem: 2
– Solunum sistemi: 1
– Hematopoietik – lenfatik sistem: 3
– Ürogenital sistem: 3
– Gastrointestinal sistem: 1
– Santral sinir sistemi: 2
– Endokrin sistem: 1
– Kas-iskelet sistemi: 1
Embriyoloji soruları sistemler içerisine serpiştirilerek orta zorlukta sorulmuştu.

 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak çok zor sorunun olmadığı, soru sorulması olasılığı yüksek olan yerlerin çıktığı bir sınavdı. Diğer sınavlardan farklı olarak metabolizmadan hiç soru yoktu. Yine lipitlerden toplam iki soru ile diğer sınavlara göre daha az soru çıkarken, proteinlerden ise toplam dokuz soru ile eski sınavlara göre daha fazla sorunun çıktığı görüldü.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların iki tanesi detay bilgiyi sorgularken, diğer sorular ise temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam 13 adet (33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 52 ve 53) soru eskiden sorulmuş sorulara çok benziyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı sorulduğunu düşündüğümüz soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız, çalışma soruları ve TÜM TUS Klinisyen Biyokimya soru kitabı tüm soruları cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda temel bilginin çok önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. Kitabımızda yer alan bilgiler sınav için yeterlidir. Burada hatırlanması gereken bu bilgilerin tekrar edilmediği takdirde çok çabuk unutulduğudur. Bu nedenle sık tekrar sınavın anahtarıdır. Diğer yandan sınav incelendiğinde eski TUS’larda çıkmış ya da benzer soruların sayısı toplam 13 adet olması dikkat çekicidir. Buradan da yola çıkarak ders notumuz dışında KLİNİSYEN TÜM TUS serisinin mutlaka dikkatlice okunup çalışılmasını öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Hücre ve organeller: İki
– Karbonhidratlar: Dört
– Proteinler: Dokuz
– Lipitler: İki
– Nükleik asitler: İki
– Hormonlar: İki
– Vitamin-mineral: Bir

– Eylül 2015 sorularına konu dağılımı açısından baktığımızda; Eski sınavlarda metabolizmadan genellikle iki soru sorulurken bu sınavda hiç soru yoktu. Nükleik asitler ve lipitlerden ikişer soru çıktı. Bu bölümlerde en az birer soru daha sorulabilirdi. Proteinlerden ise genellikle yedi soru sorulurken bu sınavda daha ağırlıklı bir şekilde olmak üzere toplam dokuz adet soru vardı.
– Soruların zorlu derecelerine göre analizi yapıldığında; iki adet zor, sekiz adet orta zorluk, sekiz adet kolay ve dört adet çok kolay derecesinde soru olduğunu söyleyebiliriz.
– Sonuç olarak biyokimya derslerine düzenli giren, ardından ders notunda vurgu yapılmış olan yerleri en az üç-dört defa tekrar eden bir kişinin soruları büyük oranda doğru yapması şaşırtıcı olmayacaktır.
– Biyokimya için diğer önemli bir nokta ise geçmişte çıkmış TUS sorularının asla ihmal edilmemesi gerçeğinin bir defa daha ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sınavda 13 adet soru geçmiş yıllarda çıkan TUS sorularından yola çıkarak yapılabilmektedir.

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2015 Eylül TUS’ta beş adet Temel Mikrobiyoloji sorusu bulunmaktadır:
– Soru 55 (sterilizasyon)
– Soru 56 (biyoterör)
– Soru 57 (hücre içi etken)
– Soru 58 (antibiyotik direnç mekanizması)
– Soru 59 (bulaş yolu)

Özel bakteriyolojiden 5 adet soru bulunmaktadır:
– Soru 60 (Mycoplasma)
– Soru 62 (tbc tanısı)
– Soru 62 (S.agalactiae)
– Soru 63 (taş oluşumu)
– Soru 76 ( S.pyogenes)

Mantarlardan üç adet soru bulunmaktadır:
– Soru 69 (antifungal)
– Soru 70 (C.glabrata)
– Soru 71 (C.immitis)

Parazitlerden iki adet soru bulunmaktadır:
– Soru 72 (Babesia)
– Soru 73 (Toksoplasmoz tanısı)

İmmünolojiden iki adet soru bulunmaktadır:
– Soru 74 (antijen sunumu)
– Soru 75 (inflamasyon mediyatörleri)
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

(56, 64,75) soru

 

Zor

:

3

(55, 57, 61) soru

 

Orta

:

5

(60, 66, 69, 71, 74) soru

 

Kolay

:

7

(58, 59, 63, 67, 72, 73, 76)  soru

 

Çok Kolay

:

4

(62, 65, 68, 70) soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– Detay bilgiyi test eden sorular çok zor ve zor olarak kategorilendirdiğimiz sorulardır. 55,56,57,61,64,75.
– Diğerlerti temel bilgiyle cevaplanabilir.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

(71, 73) soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Evet. 56. soru literatür bilgisi gerektiren bir soru. CDC’yi referans olarak aldığımızda A, B, C sınıfı biyoterörde kullaılan mikroorganizmaların sınıflandırma tablosuna bakılarak yapılabilecek bir soru.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

58, 59, 62, 63, 76, 70, 71, 65, 67, 68, 72, 73, 74 olmak üzere 13 adet soru eski sınavlarda çok benzeri sorulmuş sorulardandır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

(60,62, 63, 67, 68) soru

 

Tanı yöntemleri

:

2

(61, 73) soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin kitapçığında yer alan Temel Bilimler 64. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. (İnklüzyon cisimciği sorusu: iki cevaplıdır.)

Özensiz olarak hazırlanmış bir adet soru bulunmaktadır (75).

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Prof.Dr.İdris Şahin ders notları 22 sorudan 19 soruya yanıt vermiştir.
– Prof.Dr.Volkan Özgüven ders notları 22 sorudan 20 soruya yanıt vermiştir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav branşımız açısından özensiz soruların da bulunduğu bir sınav oldu. On üç adet eski soru bilgisiyle cevaplanabilecek soru bulunmaktaydı. Önerimiz TUS sorularına ağırlık vererek çalışmak, özensiz ya da yeni bilgi sorularını cevaplamaya çalışmak yerine boş bırakmak olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Beş adet Temel Mikrobiyoloji sorusu bulunmaktadır. 55 (sterilizasyon), 56 (biyoterör), 57 (hücre içi etken), 58 (antibiyotik direnç mekanizması) ve 59 (bulaş yolu).
– 55.soru sterilizasyonla ilgili daha önce pek sorulmayan düşük düzey dezenfektan bilgisini de sorguluyordu. Sterilizasyona artık biraz daha ayrıntılı çalışmak gerekecek.
– 56. soru olan biyoterör sorusu gerçekten detay bilgi gerektiren çok zor bir soru. Biyoterörizmde kullanılan mikroorganizmaları sınıfına göre bilmek gerekecek.
– 57. soru seçeneklerde yer alan etkenlerle gereksiz olarak zorlaştırılmış bir sorudur.
– 58 ve 59. sorular temel bilgiyle yapılabilecek daha ziyade kolay sayılabilecek sorulardır.
– Özetle, sonraki sınavlara hazırlanan arkadaşların Temel Mikrobiyoloji’ye daha detaylı çalışması gerekecek.
– Özel Bakteriyoloji’den 5 adet soru bulunmaktadır. 60 (Mycoplasma), 62 (tbc tanısı), 62 (S.agalactiae), 63 (taş oluşumu), 76 ( S.pyogenes)
– 60. soru seçeneklerle kafa karıştıran, biraz daha klinik bilgiyle cevaplanabilecek bir sorudur. 62. soru ise detay bilgiyi sorgulayan ezber bilgi sorusudur. Önceki sınavlarda da tbc tanısında kullanılan ESAT-6 ve CFP-10 sorgulanmıştı. Tbc tanısında kullanılan testleri detaylıca öğrenmek gerek.
– Mantarlardan üç adet soru bulunmaktadır. 69 (antifungal), 70 (C.glabrata), 71 (C.immitis)
– Parazitlerden iki adet; 72 (babesia), 73 (toksoplazmoz tanısı) , İmmünolojiden iki adet (74 ve 75) soru bulunmaktadır.
– Önceki sınavlara kıyasla daha kolay Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünoloji sorularıyla karşılaştık. Bu branşlar açısından bu sınav için detaylıca çalışmaya gerek bulunmamaktadır.
– Sonuç olarak Temel Mikrobiyoloji açısından zor sayılabilecek bir Mikrobiyoloji sınavını atlatmış olduk. Hepiniz için hayırlı sonuçlar dileriz.
 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– Hematoloji: 2
– Neoplazi: 1
– İnflamasyon: 1
– İmmün sistem: 1
– Gastrointestinal sistem: 1
– Akciğer: 1
– Hücre hasarı: 1
– Enfeksiyon hastalıkları: 1
– Genetik: 2
– Damar hastalıkları: 1
– Dermatoloji: 1
– Çocukluk çağı tümörleri: 1
– Meme: 1
– Erkek genital: 1
– Endokrin: 1
– Böbrek: 1
– Kemik: 2
– Karaciğer: 1
– Kadın genital sistemi: 1

Soruların çok dengeli dağıldığını görmekteyiz. Genetik soruları zor olmamakla birlikte çok sorulan bir konu olmaması, ama bu TUS’ta 2 soru gelmesi şaşırtıcıydı.Karciğer sorusu çift cevaplı ve özensiz hazırlanmıştı. Patoloji diğer branşlardan 38 soruyu net olarak yakaladı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Altı soru detay bilgiyi, 14 soru temel bilgiyi ölçmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

On soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

7

soru

 

Tanı yöntemleri

:

1

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Temel Bilimler 88. soruyu iptal etmiştir.

İntra ve ekstrahepatik safra yollarını tutan hastalık sorusu çift cevaplıydı. Aslında cevap primer sklerozan kolanjittir. Ancak otoimmün kolanjiyopati tanımı Robbins and Cotran; Pathologic basis of disease 9. Baskı (elektronik baskı) sayfa 858-859’da: “Otoimmun kökenli olabilen primer sklerozan kolanjit ve otoimmun kökenli olabilen primer biliyer sirozun ikisini de kapsamaktadır.’’ yazmaktadır. Dolayısıyla soru çift cevaplıdır ve iptal edilmelidir. Seçeneklere ya otoimmün kolanjiyopati konulmamalıydı veya hangi otoimmün kolanjiyopati intra ve ekstrahepatik safra yollarını tutar diye sorulmalıydı.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sınavda sorulan 21 soru patoloji notlarımızda bire bir vardı. 1 soru; klamidya-genital ülser sorusu Mikrobiyoloji bilgisi ile yapılabilecek soru patoloji notunda yoktu. TUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notları’nda ise ilgili sorunun yanıtlanmasını sağlayabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notların fazlasıyla yeterli olduğunu görüyoruz. TUS detay bilgileri daha çok sormaya başladı. Eski TUS sorusu çözmeden kesinlikle girilmemesi gereken bir sınav. Patoloji’den 10 eski-çok benzeri soru vardı. Bazı sorular zor görünsede şıklardan gidilince çok rahat yapılabiliyordu (CD 1a sorusu).

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular sürpriz olarak çok dengeli dağılmıştı. Sürpriz olarak 2 genetik sorusu vardı, ancak zor değillerdi. Neredeyse bütün konulardan soru sorulmuştu.

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular genel olarak orta seviyede ve kısmende kolay olarak değerlendirilebilecek sorulardı. Asid sekresyonu ile ilişkili olmayan reseptör sorusu hatalıydı. Faz çalışmaları ile ilgili soru ise düşük cümle içerdiğinden özensiz bir soru olarak tanımlanabilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

6

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

5 soru detay bilgi içeriyordu. Bu sorular sırasıyla;
– Linezolin serotonin sendromu yapması
– Midede asid salınımından sorumlu reseptörler
– Zolpidem ve zaleplon,
g alt birimine bağlanarak etki göstermesi
– Mirtazapinin belirgin antikolinerjik etkisinin olup olmaması sorusu
– Glukuronik asit konjugasyon kapasitesinin azalmış olduğu bilinen Gilbert sendromlu bir kanser hastasında irinotekanın yan etki oluşturması
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

(eritropoietin sorusu) soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Temel Bilimler 111. soruyu iptal etmiştir.

Mide paryetal sorusunun “Goodman and Gilman’s the Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition, p:1310” ’daki şekilden sorulduğu anlaşılıyor.

Şekildeki dört reseptörü seçeneklere koyup bir de “doğru cevap olduğu düşünülen” seçenek eklenmiş.

Farmakoloji kaynaklarında; doğru cevap kabul edilen “Somatostatin reseptörleri” ile ilgili bir bilgi (olumlu ya da olumsuz) bulunmamakla birlikte Fizyoloji, Histoloji ve Genel Cerrahi kaynaklarında Somatostatinin de direk etkili olduğu yazmaktadır. Tıp Bilimleri bir bütün olduğuna göre, Farmakoloji kitaplarındaki bilgiyi eksik kabul edip, konunun direk ilişkili olduğu başka branşların textbooklarına da itibar etmek gerekecektir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Yoktur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yoktur.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yoktur.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Toplamda 30 dahiliye sorusu soruldu. Soruların dağılımı önceki sınavlarla benzerdi, romatolojiden küçük stajlar içinde de sorular geldiği görüldü. Daha önceki sınavlarda sorulmaya başlanan Geriatri soruları bu sınavda karşımıza çıkmadı. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili soruların dahiliye içindeki dağılımının giderek arttığı söylenebilir. Birkaç soru hariç dahiliye soruları temel bilgiyi sorgulayan, yapılabilir sorulardan oluşuyordu.

– İnfeksiyon hastalıkları: 3 soru
– Kardiyoloji: 4 soru
– Hematoloji: 2 soru
– Nefroloji: 3 soru
– Onkoloji: 1 soru
– Endokrinoloji: 4 soru
– Göğüs hastalıkları: 5 soru
– Gastroenteroloji: 5 soru (1 hepatoloji, 4 gastro)
– Romatoloji: 2 soru
– Acil: 1 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

6

soru

 

Orta

:

13

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi sorgulayan 27 soru, detay bilmeyi gerektiren 3 soru sorulmuştu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

16

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Klinik bilimler 25. Soruda Ankilozan spondilit tedavisi ile ilgili soru son baskı kitaplardan yazılmış, güncel bilgi ile yapılabilecek bir soruydu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplamda 12 soru eskiden sorulmuş veya benzer sorulardan oluşuyordu.

Toplum kökenli tipik pnömoni ile atipik pnömoni karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

► Aşağıdakilerden hangisi, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) düzenli inhale kortikosteroid kullanma endikasyonu değildir?

Pulmoner tromboemboli tanısı konmuş 62 yaşındaki erkek hastanın kan basıncı 100/60 mmHg  nabız sayısı 96/dakika solunum sayısı 20/dakika ve saatlik idrar çıkışı 30mL/dakika olarak bulunmuştur. Ekokardiyografide interventriküler septum deviasyonu ve sağ ventrikül fonksiyon  bozukluğu saptanmıştır.

Bu hastanın tedavisinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

► Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, periferik siyanoz beklenen bir bulgudur?

Altmış beş yaşındaki kadın hasta epigastrumdan başlayıp göğüs ve sırta vuran bulantı ve kusmanın eşlik ettiği ağrı tanımlıyor. Fizik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmayan hastanın elektrokardiyografisinde ileti kusurunun olmadığı tespit ediliyor, sinüs ritmi, kalp atım hızı 90/dakika ve V1-5 derivasyonlarda 2-4 mm ST segment yükselmesi saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Yirmi dört yaşındaki erkek hasta kanlı ishal şikayetiyle başvuruyor. Öyküsünden son 1 yıldır ara ara şiddetli baş ağrısının olduğu ve 2 defa bayıldığı öğreniliyor. Kolonoskopide tüm kolonda çok sayıda irili ufaklı polipler tespit ediliyor. Poliplerin histolojik tipi adenomatöz olarak bulunuyor. Kraniyal bilgisayarlı tomografisinde glioblastom saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dekompanse kronik karaciğer hastalığı tanısıyla izlenen 45 yaşındaki erkek hasta son 3 gündür artan halsizlik bir gün önce başlayan ve 38.1 °C’ye çıkan ateş şikayetleriyle acil servise başvuruyor. Asit sıvısının incelemesinde 400/mm3 polimorfonükleer (PMN) lökosit saptanarak kültür için örnek gönderiliyor.

Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi, akut lenfoblastik lösemide kötü prognostik özelliktir?

► Aşağıdaki Hodgkin dışı lenfoma alt tiplerinin hangisinde, kromozom 8 üzerinde yer alan MYC onkogeni etiyopatogenezde rol oynar?

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi nefrojenik diabetes insipidus gelişmesine neden olabilir?

► Aşağıdaki klinik bulgulardan hangisinin varlığı renal arter stenozu şüphesini artırır?

► Aşağıdaki glomerüler hastalıkların hangisinde, serum kompleman seviyelerinde düşme beklenmez?

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

6

soru

 

Tanı yöntemleri

:

6

soru

 

Tedavi soruları

:

7

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Klinik Bilimler 6. 7. ve 25. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Dahiliye notlarımız ile 30 sorunun 24 tanesi net olarak yapılabilir durumdaydı, enfeksiyon hastalıkları ile ilgili 3 soru, pankreas kistleri ile ilgili soru, tiroid kanseri sorusu, immünoloji sorusu diğer branşların notlarında yer alan sorulardı. Ayrıca dahiliye notları ile diğer branşlardan gelen yaklaşık 20 soru yapılabiliyordu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda olduğu gibi bu sınavda da dahiliye sorularının çoğu vakalar üzerinden geldi. Bu açıdan bakıldığında yaklaşım noktasına dikkat etmek son derece önemlidir. Yine eski veya benzer soruların sorulmuş olması çıkmış TUS sorularının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları ile ilgili soru sayısının artmış olması önemli detaylardan bir diğeri. Genel olarak; temel bilgiye ve vakalara yaklaşım noktasına hakimiyet dahiliye branşında soruların yapılmasının anahtar noktası. Son olarak detay çalışmak isteyen arkadaşlarımızın yeni tedavilere dikkat etmesi gerektiği söylenebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Kardiyoloji: 4, Göğüs hastalıkları: 6, Gastroenteroloji-hepatoloji: 5, Endokrinoloji:4, Hematoloji-onkoloji:3, Nefroloji: 3, Enfeksiyon: 3, Romatoloji-immünoloji:2, Acil:1 soru olarak karşımıza çıktı. Sınav genel olarak dahiliye açısından kolay sayılabilecek ve temel bilgi düzeyinin test edildiği bir sınav şeklindeydi. Romatolojiden detaylı bir tedavi sorusu sorulmuştu. Genel anlamda soruların dağılımı konusunda sürpriz olmadığı söylenebilir. Yine son yıllarda dahiliye içinde görmeye alıştığımız acil sorusu vaka üzerinden karşımıza çıktı. Klinik bilimlerde vakalar üzerinden yaklaşım noktalarına hakimiyet son derece önemli hale gelmeye devam ediyor. Bunun dışında dahiliye bilgisi ile yapılabilecek soru sayısının tüm sınavda 50-60 civarında olduğu söylenebilir. Romatolojiden ve hepatolojiden önemli başlıklar bu sınavda sorgulanmadı, bu açıdan önümüzdeki sınavlarda bu iki branşa özellikle dikkat etmek gereklidir. Son olarak her sınavda olduğu gibi bu sınavın da zor sorular içerdiği görülüyor, ancak bu sorular belirleyici olmadıkları için çerçeveyi doğru çizebilen arkadaşlarımız detay bilgide boğulmadan sınavda başarılı olmaya devam edeceklerdir.

 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pediatri soru dağılımı aşağıdadır.
– Bağışıklama: 1
– Çocuk Psikiyatrisi: 1
– Yenidoğan: 4
– Metabolizma: 2
– Beslenme: 1
– Endokrin: 1
– Acil Tıp-Zehirlenme: 2
– İmmünoloji: 1
– Allerji: 1
– Hematoloji: 1
– Onkoloji: 2
– Kardiyoloji: 3
– Döküntülü hastalıklar: 1
– Enfeksiyon: 2
– Nefroloji: 2
– Gastroenteroloji: 2
– Nöroloji: 2
– Romatoloji: 1
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

11

soru

 

Çok Kolay

:

8

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– Yirmi iki soru (43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72) temel bilgiyi test ediyordu.
– Sekiz soru (46, 47, 50, 51, 55, 56, 63, 71) nispeten detay bilgiyi test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

8

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Sınavda sorulmuş olan 44, 45, 48, 60, 61, 62, 64, 67, 69 nolu sorular daha önceki TUS sınavlarında benzerleri sorulmuş sorulardır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

7

soru

 

Tanı yöntemleri

:

3

soru

 

Tedavi soruları

:

1

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 47. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

Kırk yedi nolu Çocuk Psikiyatrisi sorusu, somatizasyon bozuklukları arasında Somatoform Ağrı Bozukluğu olan vakayı net olarak tanımlamış olmakla birlikte seçeneklerin yapılandırılmasında ne yazık ki aynı netlik sağlanamamıştır. Bu noktada da konuyu bilen bir adayın bu seçenekler söz konusu iken soruyu doğru yanıtlayabilmesi olanaksız hale gelmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri notlarımızın başarısı çok iyidir. Notlarımız bu sınavın Pediatri sorularının %80’ini direkt olarak yaptıracak düzeydedir. Çok yeni soruların fazla olması, bu soruların direkt Textbook bilgisi gerektirmesi ve Yandal Uzmanlık Sınavı düzeyinde sorular olması nedeniyle kursiyerlerimiz bazı soruların doğru yanıtlarına, ancak notlarımızı iyi irdelemişlerse ulaşabilmişlerdir.
Aşağıdaki soruların cevapları Pediatri notlarımızda direkt olarak bulunmamaktadır. Bu sorular da oldukça ayrıntı ve text book bilgisi içermektedir.

56 ve 63 nolu sorular biraz çaba ile yanıtlanabilir.

– 43 nolu soru: Sosyal Pediatri
– 47 nolu soru: Çocuk Psikiyatrisi
– 50 nolu soru: Yenidoğan
– 52 nolu soru: Entoksikasyon
– 56 nolu soru: Enfeksiyon Hastalıkları
– 63 nolu soru: Kardiyoloji-Bağ doku hastalıkları
– 71 nolu soru: Yenidoğan
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınavda öncelikle soruların %80’inin yapılması hedeflendiği için 24 soru bu hedefi karşılamaktadır. Bu sınavda da adaylar eğer çalışmışlarsa 23-24 neti rahatlıkla çıkarabilirler. Fakat kalan 6-7 soru orta-zor kategorisindeydi. Bu nedenle adayların dersleri iyi takip etmesi vurgulanan önemli noktaları iyi kavramaları gerekmektedir. Sınavda 11 adet vaka sorusu olduğu dikkate alınırsa vaka kampına katılmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu sınavda özellikle daha önce sorulmamış ve Yandal Uzmanlık Sınavı düzeyinde (43, 47, 50, 56, 71 nolu sorular) bazı soruların olduğu dikkati çekmiştir. Bu soruların yanıtlanabilmesi için Nelson’un okunması gerekmektedir. Aksi taktirde sadece şansla veya diğer seçenekler elenerek doğru cevaplanabilir. Ayrıca, adayların artık Yandal Uzmanlık Sınavı sorularını da incelemeleri önerilebilir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda vitaminlerden ve çocuk solunum sisteminden soru yoktu. Soruların %80’i kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşan bir sınavdı. 23-24 soru adaylar tarafından rahatlıkla yapılabilecek sorular olup kalan 6-7 soru adayları oldukça zorlayan sorulardı. Soru dağılımı dengeliydi. Zor soru oranının %15’in üzerinde olduğu bir sınavdı.
Genel toplantıda konuşulduğu gibi, deneme sınavlarında zor soru oranının %10’un altında olması istenmektedir ama bu sınavda zor soru oranının %10’da olmadığı neredeyse %20’lere yakın olduğu görüldü. Bu nedenle bizlerin de deneme sınavlarını biraz zorlaştırmamız ve adayları biraz daha zorlamamız gerektiğini bu sınav ile görmüş olduk.

 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak kolay soruların fazla olduğu, temel bilgi ve basit yorumlarla yapılabilecek soruların fazla olduğu bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

23

soru

 

Çok Kolay

:

0

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 6 tanesi detay bilgiyi sorgulamaktaydı. 23 soru ise çeşitli zorluk derecelerine sahip olmakla birlikte temel bilgiyi test etmeyi amaçlamıştı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Kronik panreatit sorusu (S:103) 2014 Schwartz kitabında değişen bir bilginin sorgulandığı soruydu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam 30 sorunun 14 tanesi eski sorularla ilişkili olarak çözülebilmekteydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

8

soru

 

Tanı yöntemleri

:

6

soru

 

Tedavi soruları

:

1

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

6

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Notlar 29 sorunun ( bir hatalı soru kategori dışında bırakılırsa) 27'sine net olarak yanıt vermektedir.
– Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?
– Eski sorulara hakim olarak okunmaya başlanan notların ve devam edilen derslerin iyi irdelendiği bir çalışma süreci, soru çözümleri ve en sonunda kamp ile neticelendirildiği zaman TUS'u kazanmak bir hayli kolaylaşacak ve artık bir eğlenceye dönecektir…
– 86. soru Her ne kadar genel cerrahide sadece boyun disseksiyonu endikasyonlarını soruyor olsalarda Kulak Burun Boğaz bölümü ve Genel Cerrahi arasında kalan bir sorudur…

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yoktur.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Sorulmasına alışkın olduğumuz "mide ve kolon karsinomu" sorusu yoktu.
– Benign hastalıklar bir parça ön plandaydı.
– Her yıl sorulan nöroendokrin tümör sorusu farklı bir branşa ait sorular arasında yer aldı.
 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda sorulan Kadın Doğum soruları aşağıda şekilde gruplandırılmıştır.
– Obstetri: 5
– Endokrin: 3
– Genel jinekoloji: 3
– Onkoloji: 1
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

0

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 4 soru
– Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 8 soru
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

238 ve 240. soru benzer eski TUS sorusudur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Sorulan 12 soru içerisinde 5 adet vaka sorusu bulunmaktadır.

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızla ilgili tartışmalı soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kadın Doğum ders notlarımız, branş içerisinde çıkmış 12 sorunun 10 tanesine referans olmuştur. Bunun dışında; temel bilimler sorularının 5 tanesine (1 Anatomi, 1 Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji, 1 soru Mikrobiyoloji ve 2 soru Patoloji) referans olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Detay bilgilerinde yoğun olarak sorulmaya başlandığı branşımızda son birkaç sınavdır vaka sorularının yoğunluğunda da artış görülmektedir. Son birkaç sınavdır benzer soru sayısında azalma izlenirken bu sınavda bire bir aynı iki soru sorulmuştur. Bu nedenle eski TUS sorularının önemi devam etmektedir. Orta zorlukta bir sınav olup, aşırı uç bilgilere dalmadan bol soru çözülerek bilgilerin vaka içerisinde yorumlanabilmesi amaçlanmalıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı açısından obstetriden 5, endokrinden 3, genel jinekolojiden 3 ve onkolojiden 1 soru sorulmuş olup genel anlamda eski sınavlaraki dağılıma benzerdir. Ancak son sınavlardaki ortalama 2 soru sorulan onkolojiden bir soru obstetriye kaydırılmıştır. Her sınavda olduğu gibi kontrasepsiyondan en az 1 sorunun sorulması bu konunun vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Son sınavlarda olduğu gibi klasik obstetri ve doğum konusundan soru sorulmaya bu sınavda da devam edilmiştir.

Bu sınavda da detay bilgilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir ve bilgiler direkt değil vaka sorusu şeklinde sorulduğu izlenmiştir. Son iki sınavdır vaka sorusu oranı nerdeyse %50 civarında olup bilgilerin yorum yapılarak sorgulama eğiliminin oluştuğu izlenmektedir. Ayrıca birebir aynı 2 adet eski TUS sorusunun sorulması eski soruların önemini göstermektedir.

Belki de son 5 sınavdır branşımızla ilgili ilk kez tartışmalı soru sorulmamıştır.
 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– Bir tanesi kesin hatalı, bir tane de dikkatsiz hazırlnamış sorumuz vardı.
– Genel olarak sorulamızın dağılımı ve kalitesi güzeldi.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

5

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Yedi soru detay bilgi gerektiriyordu. 12 soru temel bilgiler ile yapılabilirdi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

İki soru TUS için yeni ve literatür bilgisi gerektirecek kadar zordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Sekiz soru eski TUS sorularına çok benzer veya aynı idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

8

soru

 

Tanı yöntemleri

:

1

soru

 

Tedavi soruları

:

1

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Klinik Bilimler 24. ve 38. soruyu iptal etmiştir. Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 108. soru ise mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

Göz tembelliği (ambliyopi) sorusunu hazırlayan C seçeneğinde hata yaparak; “Basit miyopi” yerine genel bir ifade olan “miyopi” ifadesini kullanmıştır. Oysa “dejeneratif miyopi”, “unilateral yüksek miyopi” ve “iki göz arasındaki miyopi farkı” ambliyopi nedenidir. Seçenekteki “Miyopi” kelimesi, derece verilmediği ya da detaylandırılmadığı için doğal olarak ambliyopi nedeni olan bu terimleri de kapsamaktadır. Ayrıca; detayı ve derecesi verilmemiş miyopiyi sorunun doğru seçeneği olarak kabul edecek olursak, E seçeneğindeki “bilateral ametropic” seçeneğini de ametropi derecesi belirtilmediğinden doğru kabul etmek zorunda kalırız ki bu durumda da soru iki doğru cevaplı hale gelir.
 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genel olarak notumuz, TUS sorularımız, vaka kampı sorularımız birçok soruyu cevapladı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Eski TUS sorularına çok dikkatli çalışılması gerekiyor. Eski TUS sorularından habersiz olarak sınava giren meslektaşlarımız çok soru kaçırıyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel bakış açısı ile Küçük Stajlar’dan daha çok hasta tanısını içeren sorular görmekteyiz. Sınavda sorulan hastalıkların birçoğu eski TUS sınavlarında da sorulmuş oluyor. Özellikle hasta yaklaşımı sorularını daha iyi cevaplandırabilmemiz için çok fazla soru çözmeliyiz. Sınavda Nöroloji, Psikiatri, Dermatoloji, Fizik Tedavi, Halk Sağlığından soru sayısı fazla geliyor. Diğer branşlarımızdan her branşdan soru olacak şekilde soru sorulmuş.