|


HOCALARIMIZIN NİSAN 2016 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– 14 Anatomi sorusunun dağılımı:
– Eklem: 1
– Kas: 4
– Solunum: 1
– Dolaşım: 1
– Metabolizma: 1
– Ürogenital: 1
– Nöroanatomi: 5
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sekizinci soru detay bilgiyi test ederken diğerleri temel bilgiyi ölçmeye yönelik sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru Anatomi branşında varyasyon soruları hariç pek mümkün değildir. Bu sınavda da yer almamıştır.
Soruların tamamına ait bilgi ve açıklamalar notlarımızda ve soru kitaplarımızda mevcuttu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yedinci, onikinci ve ondördüncü soru, eski sınavlarda benzer şekillerde test edilen sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sorulan tüm sorularımıza ait bilgiler ve açıklamalar Anatomi ders notumuzda, şekil kitapçığımızda ve soru kitaplarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Soru dağılımına baktığımızda konuların oldukça homojen bir şekilde dağılmış olduğu görülmektedir. Sürpriz sayılabilecek bir durum olarak; 5 nöroanatomi sorusunun sadece 1 tanesi merkezi sinir sisteminden, dört tanesinin ise periferik sinir sisteminden (pleksuslardan) gelmiş olmasıydı. Bu sınavda da (58. TUS) böbrek sorusunun sorulmamış olması ilginçliği devam etti.

Kurum kaynakları, soruların doğru cevaplarını içermesi yönünden tam olarak yeterlidir ve ayrıca kursiyerlerimizin zamanını boşa harcamasına sebebiyet verecek gereksiz derinlikte fazla bilgiden arındırılmış olması nedeniyle de sınava hazırlık aşamasında kullanılması gereken tek kaynaktır. Bu sınavda da nöroanatomi yine sınavın lökomotifi olmuştur. Sınava hazırlanan adaylarımızın öncelikle nöroanatomi başlığına çok iyi çalışmaları, tüm anatomi konularında dersler sırasında özellikle üzerinde durulan ve vurgulanan noktaları özel olarak işaretleyerek zaman geçirmeden sık sık tekrarlamaları sınavda başarı elde etmek için yeterli olacaktır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Tüm sorular derslerde özellikle gelmesi muhtemel diye tek tek vurguladığımız yerlerden geldi. Bir soru eski bir TUS sorusuydu. Adaylarımızı zorluyacak tek bir soru vardı. Bu soru duodenum’un pars superior’unun komşuluğuyla ilgili soruydu (8. Soru). Derslerimizde sıklıkla vurguladığımız “foramen omentale’nin alt sınırını duodenumun pars superior’u, üst sınırını ise lobus caudatus yapar” bilgisi ile kolayca çözüme kavuşturulacak bir soruydu.

Nisan 2016 TUS, anatomi yönünden zor veya kötü hazırlanmış olarak tarif edilebilecek soruların olmadığı, temel bilginin sorgulandığı, konular bakımından homojen bir dağılıma sahip bir sınav olarak değerlendirilebilir.
 

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızda sistemlere göre soru dağılımı uyumlu ve beklediğimiz gibi olmuştur.

Üriner sistem dışında tüm sistemlerden soru sorulmuştur.

– Hücre-Doku : 2
– Embriyoloji : 2
– Endokrin : 3
– Hemapoetik : 1
– Sindirim : 2
– Solunum : 2
– Kas : 1
– KVS : 1
– Sinir : 3
– Duyu : 1
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

(Isı ağrı reseptörü TRPV 1-2-3-4) soru

 

Zor

:

5

(Tektorial membran, Hacim-Basınç eğrisi, Somit, Folikül, Çekirdek intermediyer flaman) soru

 

Orta

:

6

(Epidermis, Bowman bezi, Kas proteinleri, Renin salınımı, Akalazya, Akson hasarı) soru

 

Kolay

:

5

(Parietal hücre, POMC, GLUT 5, REM) soru

 

Çok Kolay

:

1

(PO2) soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– Temel bilgilerle yapılabilecek 11 soru vardı. Soruların 7 tanesi detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bir adet yeni bilgi sorusu mevcut. ( Isı ağrı reseptörü TRPV1-2-3-4)

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Beş tane mevcut (Bowman, Parietal hücre, Renin salınımı, POMC, GLUT 5)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Bir tane vaka sorusu vardır (ısı ağrı reseptörü TRPV1-2-3-4)

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızla ilgili yanlış soru yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız başarılıdır, yeni bilgi isteyen zor bir detay sorusu dışında tüm sorular kaynaklarımızda mevcut olan ve derslerde vurguladığımız bilgilerden oluşmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notları ve dersleri dikkatli takip etmeleri ve tekrar etmeleri yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımı uyumludur. Üriner sistem dışında tüm sistemlerden soru gelmiştir. Branşımız açısından başarılı bir sınav olmuştur.

 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav Biyokimya açısından olması gereken zorluk derecesindeydi. İki adet çok zor ve iki adet zor olmak üzere toplam dört adet zor soru vardı. Sınavda ilginç ve atipik olan soru dağılımıydı. Klasik bilgiler olan sitrik asit siklusu, elektron transport zinciri, glikoliz, glikoneojenez, fruktoz, galaktoz metabolizması, üre döngüsü, yağ asit sentez ve yıkımı, DNA ve RNA sentezi gibi konulardan hiç soru yoktu.

Konu başlıklarına göre soruların dağılımı aşağıdadır:

– Hücre ve organeller: 0
– Metabolizma: 2
– Karbonhidratlar: 2
– Protein konuları (amino asit ve türevi bileşikler, enzimoloji vb.): 7
– Lipitler: 3
– Hormonlar: 3
– Vitaminler: 3
– Nükleik asitler: 2
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

(34 ve 44 ) soru

 

Zor

:

2

(37 ve 51 ) soru

 

Orta

:

4

(38, 47, 50 ve 53) soru

 

Kolay

:

8

(33, 40, 42, 43, 45, 46, 48 ve 49) soru

 

Çok Kolay

:

6

(35, 36, 39, 41, 52 ve 54) soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorular neredeyse tamamı temel bilgiyi ölçmekteydi. Sadece bir adet kötü kurgulanmış klinik enzimoloji sorusu (51. Alkalen fosfataz) vardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam 14 adet eski veya modifiye TUS sorusu vardı. Bu sorulardan dört tanesi önceki sınavlarda çıkmış sorulardan direkt olarak veya çok küçük değişiklikler yapılarak sorulmuştur. On soru ise eski TUS sorusunun modifiye şekliydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sadece bir adet kötü kurgulanmış klinik enzimoloji sorusu (51. Alkalen fosfataz) vardı. Ama soru iptali gerektirecek bir soru değildir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız, 25. Baskı TÜMTUS ve 14. Baskı Klinisyen Biyokimya Soru kitabı birlikte değerlendiğinde bu kaynaklar başarılı ve yeterli olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya için bu TUS sınavı genel olarak diğer sınavlarda da olduğu gibi çalışanlarını üzmedi. Dikkat edilmesi gereken ana nokta, biyokimya ders notlarına, biyokimya hocalarımızın vurgularını dikkate alarak çalışmak ve sık tekrarlar yaparak konuya hakim olmak şeklinde özetlenebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yukarıda da açıkladığımız şekilde, bu sınavda ilginç olan atipik soru dağılımıydı. Klasik bilgiler olan sitrik asit siklusu, elektron transport zinciri, glikoliz, glikoneojenez, fruktoz ve galaktoz metabolizması, üre döngüsü, yağ asit sentez ve yıkımı, DNA ve RNA sentezi gibi konulardan hiç soru yoktu.
Sonuç olarak Biyokimya derslerine düzenli giren ve ardından ders notunu en az üç-dört defa yapılmış olan vurgular ölçüsünde tekrar eden bir kişinin soruları büyük oranda doğru yapması şaşırtıcı olmayacaktır.
Biyokimya için diğer önemli bir nokta ise geçmişte çıkmış TUS sorularının asla ihmal edilmemesi gerçeğinin bir defa daha ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sınavda toplam 14 soru geçmiş yıllarda çıkan TUS sorularından yola çıkarak yapılabilmektedir.
 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– Mikrobiyoloji sorularının dağılımı aşağıdadır:
– Temel Mikrobiyoloji : 5
– Bakteriyoloji : 5
– Viroloji : 4
– Mikoloji : 3
– Parazitoloji : 2
– İmmünoloji : 3
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

(13, 15, 19) soru

 

Zor

:

5

(4, 8, 12, 14, 22) soru

 

Orta

:

4

(2, 10, 11, 17) soru

 

Kolay

:

5

(5, 7, 9, 18, 21) soru

 

Çok Kolay

:

5

(1, 3, 6, 16, 20) soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

10 soru temel bilgiyi (1, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 21), diğerleri detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

(65) soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

12 adet soru daha önce hiç sorulmamış sorudur (57, 58, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76)
Dört tanesi (68, 69, 70, 72) çok detay bilgi test etmektedir.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

10 adet soru eski sorulara çok benzer niteliktedir (55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 74)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

2

(59, 72) soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

1

(58) soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Temel Bilimler 61. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

22 mikrobiyoloji sorusundan 21 tanesi notlarımızda (Prof. Dr. Volkan Özgüven ve Prof. Dr. İdris Şahin notları) yer almaktadır. Mikotoksin sorusu notlarımızda yer almamaktadır.
Bu sınavın dikkat çeken başka bir özelliği de Kliinik Bilimler soruları içerisinde 18 Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları sorusunun bulunmasıydı. Notlarımız bu soruların tamamına cevap verebildi.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son iki sınavdır Mikrobiyoloji’den çok atipik parazit ve mantar sorularıyla karşılaşmaktayız. Parazit ve mantarlarla ilgili detay bilgi öğrenmek gerekiyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Enteresan bir şekilde antifungal ve antivirallerden, ayrıca fırsatçı ve sistemik mikozlardan hiç soru sorulmamıştır. Bunun yerine hazırlanan mantar soruları tıpta uzmanlık sınavıyla ilgisi olmayan, fakültelerde doktora öğrencilerine sorulan aşırı detay gerektiren sorulardır.
Maalesef parazit ve mantar soruları son iki sınava bakınca detay bilgi test etmeye devam edecek gibi görünüyor.
 

 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– Genel patoloji: 1
– İmmün sistem patolojisi: 1
– Neoplazi: 1
– Göğüs hastalıkları: 2
– Damar hastalıkları: 2
– Hematopoetik sistem: 1
– Gastrointestinal sistem: 2
– Karaciğer: 1
– Nefroloji: 2
– Endokrin sistem: 2
– Pankreas : 1
– Erkek genital sistem: 1
– Meme Hastalıkları: 1
– İskelet-kas sistemi: 3
– Deri patolojisi: 1

Soruların dağılımına bakıldığında, son yıllarda alışılmadık bir şekilde iskelet-kas sisteminden 3 soru geldiğini görüyoruz. Yine sürpriz bir şekilde genel inflamasyon, hücre hasarı gibi konulardan soru sorulmamıştır. Bunlara rağmen konular arasında dengeli bir dağılım görüyoruz.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

11

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

5 adet soru detay bilgiyi, 17 adet soru temel bilgiyi sogulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi olarak 1 adet timoma sorusu vardı ki, referans kitaplarda bile bulunması mümkün değildi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

10 adet soru aynen ya da çok yakın modifikasyonla sorulmuş soru idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

94 numaralı papiller karsinom sorusu son derece özensiz hazırlanmış, adayları yanlış düşüncelere sürükleyebilecek şekilde düzenlenmiş seçenekler içermektedir. RET/PTC translokasyonu şeklinde yazılsaydı kusursuz güzellikte bir soru olurdu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Timoma ve timik karsinom sorusu gibi hiç beklenmeyen bir soru dışında diğer soruların tamamı notlarımızda harfiyen mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda genetik patoloji sorularının ağırlık kazandığını görüyoruz. Özellikle tümörlerdeki tanı yöntemleri, tümör patogenezindeki genetik faktörler, bu genetik faktörlerin tedavi protokolüne etkileri gibi dtaylı bilgilerin sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle adaylarımızın özellikle bu konuyu dikkate alarak bazı organ tümörlerine çalışırken detaylara dikkat etmelerini öneriyoruz.

Patoloji branşı açısından bakıldığında tüm TUS sorularının 40-45’ini rahatlıkla yaptırabildi. Bu nedenle aynen tıpta olduğu gibi TUS’un da temelinin patoloji olduğu hatta fizyopatoloji olduğu bir kez daha görülüyor. Bu nedenle TUS çalışmasının temel algoritması ne çalışıyorsak çalışalım önce organı ya da sistemi tanıyalım, nasıl çalıştığını, neden bozulduğunu ve neye sebep olduğunu ÖĞRENELİM. Yani EZBERLEMEYELİM. Derslerin düzgün ve verimli takibi, konuyu öğrenme, özellikle ESKİ TUS SORULARINI çözmek ve verimli tekrarlar ile rahatlıkla üstesinden gelinebilecek bir sınav olduğunu gördük.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Özellikle uzun zaman sonra iskelet-kas sisteminden 3 soru sorulması sürprizdi. Aynı şekilde sorulma ihtimali çok düşük olan timik epitelyal tümör tiplendirme sorusu patolojinin tek ve en gereksiz sürpriziydi. Genel patoloji ve genel inflamasyon gibi her sınavın gediklisi olan konulardan bu kez soru sorulmaması da ilginç bir detaydı.

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2016 Nisan TUS sınavı sorularının zorluk derecesi geçen sınavlara göre biraz daha arttırılmıştı. Yeni bilgi içeren soru genel olarak olmamakla birlikte, daha önce sorulmamış bilgiler ağırlıktaydı.
İmatinibin metabolizma yolağı sorusu ve Tripanazoma tedavisi soruları zorluk dereceleri fazla sorulardandı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

9

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

0

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

6 soru temel bilgiyi, 16 soru detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni soru tipi olarak 3 soru vardı. Bunlardan 1.’si imatinib’i yıkan CYP enzimi, 2.’si spironolaktonun hücre içi reseptörlere bağlanması ve 3. ‘sü de meme kanseri tedavinde kullanılan antiöstrojenik ilaçların sınıflandırılması ile ilgili soruydu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplamda 4 soru eski sorulara benzemekteydi:
– Pseudomonas tedavisinde seftazidim kullanımı
– Disülfiram etki mekanızma sorusu
– Beta blokerlerden selektif olan Nebivolol sorusu
– Tam östrojen antagonisti fulvestrant sorusu
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız üstün bir başarı göstermiş olup hemen hemen bütün sorulara (1 soru hariç) referans vermiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakolojiyi iyi öğrenmeye çalışmak ve bu dersin tusun temel dersi olduğunu kabul ederek çalışmalarını planlamalarını öneririz. Detay bilgiler belli konularda daha ağırlıklı çalışılmalı (KVS, kemoterapotikler), diğer konularda ise ana bilgilerin öğrenilerek çalışılmasını ve bütün konuların bol soru tekrarı ile çalışılmasını öneririz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

NSAİ ilaçlar, immunmodülatörler, toksikoloji ve solunum sistemi ilaçlarından bu sınav hiç soru sorulmamış olması sınavın süpriziydi.

Genel Farmakoloji:
– İmatinib metabolizma sorusu sınavın en zor sorusuydu ve uç bilgi içeriyordu.
– Ters agonist sorusu orta derecede zorluğa sahip bir soruydu. Soruda çeldirici konstitütif (yapısal) kelimesinin soru içinde tanımda kullanılmasıydı. Bu bilgi Katzung Trevor’s Pharmacology examination and Board Review 11. Edit. 2105 P:19’da yazan yeni sayılabilecek bir bilgiydi.
– Metabolizma yolakları ve faz reaksiyonlarının sorusu kolay sayılabilecek zorluğa sahip bir soruydu.

Otonom Sinir Sistemi:
– Ganglion blokerlerini etkileri orta derecede zorluğa sahip bir soruydu.

Kardiyovasküler Sistem Soruları:
– Beta blokerlerden nebivolol ve glokom tedavisinde kullanılan timolol sorusu kolay-orta zorluğa sahip sorulardı.
– İvabradin ve spironolakton soruları zorluk derecesi yüksek sorulardı ve yeni bilgileri kısmen içeriyorlardı.
– İvabradinin etki mekanizması olan hiperpolarizasyonla aktive olan katyon (if tip sodyum) kanal blokajı sınavın beklenen sorularındandı.

Hormonlar:
– Meme kanserinde kullanılan ve östrojen sentez inhibisyonu yapmayan ilaç sorusu, aynı zamanda bir kemoterapotik sorusu olarak orta derecede zorluğa sahipti. Sorunun yanıtı olan tam reseptör antagonisti, fulvestrant eski sınavlarda da sorulmuştu.
– Propiltiyourasilin yan etkilerinin sorgulandığı soru ise zor sayılabilecek biraz daha detay bilgi içeren bir soruydu.

Santral Sinir Sistemi:
– İskemik beyin hasarı sorusu zor olmayan fakat kurgu olarak son derece kötü bir soruydu.
– Anksiyolitik etkili olmayan ilaç sorusunda isoproterenol sıavın kolay sorularındandı.
– Disülfram etki mekanizması sorusu ise klasikleşmiş ve kolay sayılabilecek bir soruydu.
– İlaç etkileşimine girmeyen antiepileptik olan levetiracetam beklediğimiz bir soruydu. Zor olmakla birlikte derslerde çok vurguladığımız için rahat yapılan bir soru olduğunu düşnüyoruz.

Otakoidler:
– Serotoninin iskelet kası arteriollerinde dilatasyon yapmasının sorgulandığı soru, orta derecede zorluğa sahip klasikleşmiş bir endokrin sorusuydu.
– Prostaglandin reseptörlerinin G proteini kenetinin sorulduğu soru derslerde çok vurguladığımız ve beklenen bir soruydu.
– Araşidonik asitten non enzimatik olarak sentezlenen izoprostan beklenen sorulardan birisiydi ve notlarımızda 2 yerde şekil ve yazı olarak geçmekteydi

Kemoterapotikler:
– Seftazidimin Pseudomonas tedavisinde kullanımı eski sınavlarda da sorulmuştu.
– Mycobacterium avium tedavisinde isoniazid kullanılmaması ise orta kara bir soruydu. İzoniazidin sadece tüberküloz tedavisinde kullanımının bilinmesiyle yapılan bir soruydu.

Gastrointestinal Sistem:
– Proton pompa inhibitörlerinin irreversibl ve uzun etkili olduğu sorusu kolay sayılabilecek bir soruydu.
 

 

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 28 adet soru yöneltilmiştir. Soru dağılımları beklenildiği gibiydi. Vaka sorularının fazla olması dikkat çekiciydi. Son dönemde olduğu gibi Enfeksiyon Hastalıkları soruları da Dahiliye içerisinde yer almaktaydı. Özellikle Enfeksiyon Hastalıkları’ndan vaka sorularının yer alması beklenmekteydi. Her zaman vurguladığımız bir diğer nokta da Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS)’nda sorulan soruların TUS’ta sorulma olasılığının yüksek olduğudur. Bu sınavda da YDUS’de çıkmış soruların ufak değişikliklerle sorulduğunu görmekteyiz. Genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği Dahiliye soruları ile karşılaştık. Umarım emeğinizin karşılığını almışsınızdır.

Soru Dağılımları:
– Enfeksiyon Hastalıkları: 4 soru
– Göğüs Hastalıkları: 3 soru
– Kardiyoloji: 4 soru
– Gastroenteroloji: 3 soru
– Hepatoloji: 2 soru
– Endokrinoloji: 3 soru
– Hematoloji: 2 soru
– Onkoloji: 2 soru
– Nefroloji: 3 soru
– Alerji – İmmünoloji: 1 soru
– Romatoloji: 1 soru
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Dahiliye sorularının 19 tanesi temel bilgiyi, 9 tanesi ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

7

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bu sınavda Dahiliye soruları içerisinde yeni ve literatür bilgisi gerektirecek bir soru bulunmamaktadır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dahiliye’de sorulan 28 sorudan 13 tanesi eski soruların bir benzeriydi. Eski TUS sorularının iyi bir şekilde çözülmesi sonucu bu 13 soru çok hızlı bir şekilde doğru cevaplanabilir. Örneğin kapak hastalıkları ile alakalı sorular TUS’ta sıkça gelmektedir. Endokrinoloji’den bu sınavda diyabetik ketoasidoz hastasına yaklaşım sorusu yöneltilmiştir. İlk olarak olarak hidrasyonun yapıldığı sürekli TUS’da ve YDUS’de sorulmaktadır. Eski sorulara bakan meslektaşlarımızın bu tarz soruları rahatlıkla yapabileceğini düşünmekteyiz.

YDUS’den de soruların geldiğini belirtmiştik. 7 adet soru da YDUS’de daha önce sorulan soruların bir benzeridir. YDUS sorularının önemini her zaman vurgulamaktayız. Vurgulamakta haklı olduğumuzu gösteren en güzel soru Nefroloji soruları arasında yer almaktadır. Hematüri ile gelen hastaya yaklaşım sorusu aynı şekilde YDUS’de gelmişti.
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

12

soru

 

Tanı yöntemleri

:

1

soru

 

Tedavi soruları

:

6

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

4

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Klinik Bilimler 9. soruyu iptal etmiştir.

Bir adet Kardiyoloji sorusunda hata mevcuttur. Diğer sorularda bilimsel açıdan herhangi bir problem bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda en çok dikkat çeken üç nokta:

1. Vaka sorularının sayısı
2. Daha önce TUS’ta çıkmış sorulara benzer soruların varlığı
3. Eski YDUS sorularının benzerlerinin varlığı

Bu üç önemli noktaya dikkat etmek gereklidir. Dahiliye’de maksimum neti yapabilmek için vaka sorularına yaklaşımı iyi bir şekilde yapmak en önemli adımdır. Bu sebeple konular çalışıldıktan sonra mümkün olduğunca vaka soruları çözülmelidir. Vaka Kampı’nın önemi, bu sınavda da çok açık bir şekilde görülmektedir. Ne kadar fazla vaka ile karşılaşırsanız, o vakaya daha iyi bir şekilde doğru yaklaşırsınız. Bu hem TUS’ta hem de mesleki yaşamımızda geçerli bir durumdur.

TUS hazırlık sürecinde eski soruların önemi her zaman vurgulanmaktadır. Bu sınavda hem TUS’da hem de YDUS’da daha önce sorulan soruların benzerleri önemli ölçüde yer almaktaydı. Bu sebeple TUS hazırlık sürecinde eski soru çözmek vazgeçilmez bir adımdır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son yıllarda Dahiliye içerisinde 3-4 adet Enfeksiyon Hastalıkları yer almaktadır. Bu sınavda da 4 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorusu mevcuttu. Daha önceki yıllarda sorulan sorular ile birlikte bu sınav değerlendirildiğinde Enfeksiyon Hastalıkları’ndan genellikle vaka soruları ve tedavi soruları gelmektedir.
 
Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları beklenildiği gibiydi. Kaynaklarımızda bahsedilen, daha önce TUS’ta da benzerlerini gördüğümüz sorular mevcuttu.

Gastroenteroloji ve Hepatoloji soruları beklenildiği sayıda ve zorluk derecesindeydi.

Endokrinoloji’de sorulan soruların hepsi vaka sorularıydı. Vakaya yaklaşımı bu branşta önemliydi. Diyabetik ketoasidoz en kolay, akromegali sorusu ise en zor sorularından biriydi.

Hematoloji’de hemen hemen her sınavda bir anemi sorusu gelmektedir. Bu sınavda da Dahiliye içerisinde sideroblastik anemi sorgulanmıştır. Daha önce çok sık sorulan lösemi ve lenfoma konularından Dahiliye içerisinde soru gelmemesi de ayrı bir dikkat çekici noktaydı.

Onkoloji’de genellikle komplikasyonlar sorulmaktadır. Bu sınavda da hiperkalsemi sorgulandı. Dahiliye’de dikkat çeken bir diğer nokta ise Onkoloji’de sorulan HPV sorusudur. TUS için biraz spesifik bir soru diyebiliriz.

Nefroloji’de sorulan sorularında hepsi vaka sorularıydı. Vakaya yaklaşım bu sınavda Nefroloji içinde önemliydi.
 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda
Döküntülü hastalıklar ve bağışıklama → 1
Sosyal pediatri → 2
Beslenme ve malnütrisyon → 1
Endokrin → 2
Metabolizma → 2
Neonotoloji → 3
Acil yoğun bakım → 1
Zehirlenmler → 1
Romatoloji → 1
Solunum → 2
Allerji ve immünoloji → 2
Hematoloji- Onkoloji → 3
Kardiyoloji → 2
Gastroenteroloji → 1
Nefroloji-Sıvı elektrolit → 2
Nöroloji → 1
Genetik → 3       olmak üzere toplam 30 soru çıkmıştır.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

12

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

18 soru temel bilgiyi (43,44,45,47,50,51,52,54,55,58,59,60,63,64,67,68,69,70)
12 soru detay bilgiyi test ediyordu (46,48,49,53,56,57,61,62,65,66)
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Soruların geneli aslında eskiden sorulmuş sorular veya benzeriydi. (15 tane)
44. soru Pnömokok aşısı endikasyonları daha önce benzeri soruldu.
48. soru GDH (Von Gierke) farklı tarzda eski soru.
50. soru Yenidoğan sepsis sorusu benzer eski soru.
51. soru yenidoğan ve prematürlerin sık rastlanan sorunlarının sorgulandığı benzer eski soru.
54. soru Kawasaki defalarca sorulan eski sorular birebir benzer. Bu defa komplikasyon eklenmiş.
55. soru TORCHES grubu enfeksiyonlardan defalarca sorulmuş eski soru. Bir TUS klasiği TORCHES soruları
60. soru Diamond-Blacfon anemisi, her sınavda mutlaka sorulan anemi ayırıcı tanı benzer eski soru.
62. soru ARA kriterlerinin sorgulandığı benzer eski soru.
63. soru Uzun QT soruları benzer. Son zamanlarda artan ritim bozuklukları sorusu.
64. soru Klinik verip Ter testini sorgulayan KF soruları benzer soru.
67. soru Serebral tuz kaybı, diabet insipud veya SIADH ayırıcı tanısının sorgulandığı benzer eski soru.
68. soru HÜS soruları hemen hemen aynı.
69. soru Wernig-Hoffman hastalığı benzer eski soru.
71. soru Williams sendromu eski benzer soru.
72. soru üçlü nükleotid sorusu benzer eski soru
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

8

soru

 

Tanı yöntemleri

:

7

soru

 

Tedavi soruları

:

2

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Trisiklik antidepresan zehirlenme sorusunda TCA zehirlenmesinde en sık kardiyovasküler bulgu taşikardidir. En ciddi olanı ise ventriküler aritmilerdir. Dolayısı ile bu sorunun net bir doğru cevabı bulunmamakta, bu hali ile hatalı olmaktadır.

 

ÖSYM Klinik Bilimler 53. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 30 sorudan 29’unun cevabı net olarak bulunmaktadır. Ayrıca preklinik sorulardan bile en az 20 tanesi (iyimser bir yorumla daha da fazlası) sadece pediatri ders notları ile çözülebilecek nitelikteydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Pediatri ile ilgili notların yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta pediatri notları ile diğer klinik ve preklinik bir çok sorunun rahatlıkla çözülebileceğini söylemek isterim.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz soru yoktu.
Ama nefrolojide her sınavın vazgeçilmezi olan glomerulonefrit ve nefrotik sendrom soruları yoktu.
Kardiyolojide Konjenital kalp hastalıkları ve üfürümlerle ilgili soru yoktu.
Gastroenteroljiden GÖRH ve İBH yoktu.
Yenidoğanda İHB sorusu yoktu.
Endokrinolojiden cinsel gelişim bozuklukları yerine tercih adolesandan yana kullanılmıştı.
Özellikle ağırlık verilen konular son zamanlarda;
Endokrinoloji Adolesan,
Kardiyoloji Ritim bozuklukları,
Beslenme Malnütrisyon
Sosyal-Gelişimsel Dikkat eksikliği
Allerji-immünoloji İmmün yetmezlik farkındalık, tarama ve spesifik IgE soruları.
 
5 soru ile ilgili detaylı analizin gerekli olduğuna inanıyorum.
 
45. soru Orta zorluk derecesinde bir soru. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları soruları arasında Çocuk Psikiyatrisi çalışma alanına ait konular da kendisine yer bulmaktadır. Bu tür sorular YDUS sınavında da sorulmaktadır. Özellikle pediatri asistanlık eğitiminde Çocuk Psikiyatri rotasyonun son yıllarda başlaması nedeni ile sürekli sorulma potansiyeli var. Buda onlardan birisi.
Vaka incelendiğinde okul çağındaki bir çocukta semtomların belirginleştiği dikkati çekiyor. Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) da okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelebilen bir bozukluktur. Tanımlanan olgudaki gibi bu çocuklarda davranışların kontrol edilmesi ve dikkatte sorunlar vardır. Dalgınlık ve unutkanlık sıktır. Arkadaşlarla iletişimde sorunlar yaşanır. Sıklığı oldukça yüksek olup % 8’e dek verilebilen seriler mevcuttur. Diğer seçeneklerde bulunan Otizm genellikle üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Asperger sendromu ise sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. Davranış bozukluğu ve sosyal anksiyete soruda verilen çocuktaki bulguları karşılamamaktadır. Dolayısıyla hasta tipik bir Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur.
 

46. soru klinik tecrübe, hasta takibi bilgisi gerektiren bir soru. Malnütrisyon unutuldu derken gündeme yine alındı. Son zamanlarda Yenidoğan Yoğun bakım ünitelerinin başarılı tedavileri neticesinde Kronik hastalık izlemi (BPD,ROP,KISA BARSAK VB) artış gösterdi. MMR veya kronik hastaların (opere KKH, Metabolik hastalıklar) malnütrisyon veya spesifik tedavilerinde kullanılan özel metabolik ürün ve enteral solüsyonların maliyeti arttı. Bu hastaların bakım maliyetleri ciddi yük getirmeye başladı. Bu tür hastalarda malnütrüsyon ön plana çıktı. Kronik hasta sağ kalım oranın artması hem de beraber özellikle bu maliyet artışları malnütrisyonu tekrar gündeme taşıdı. Reffeding sendromunu sorusu pratisyen hekim için çok zorlayıcı bir soru diye düşünüyorum. Kronik hasta takibi bilgisi gerektiren detay bir soru.

52. soru Çocuk Acil Tıp pratiğinde önemli olan ve çocuklarda sık olarak karşılaşılan solunum sıkıntısı olan çocuğa oksijen tedavisinin verilme yöntemi ile ilgili birinci basamak hekimliği için zor bir direkt bilgi sorusu.
Acil ve yoğun bakım sorularında hem TUS hem de YDUS sınavında artış mevcut.
 

57.
Soru YDUS sorusu olmalıydı. Alerjik duyarlılığı araştırmak için öncelikle spesifik IgE (Deri testi veya serum spesifik IgE) bakılması gerektiğini bileceksiniz. İkisi arasındaki farkları, avantaj ve dezavantajlarını bileceksiniz. Ayrıca hastada şiddetli atopik dermatit olması nedeniyle deri testinin yapılamayacağını bilmenizi gerektiren bir soru. Direkt hem bilgi ve hem de bilgiyi yorumlamayı gerektiren çok zoru soru kategorisinde değerlendiriyorum.
 
66. soru
YDUS sorusu kategorisinde, ama TUS için çok zor soru. Kronik hasta takibi bilgisi gerektiren bir soru. İntrauterin hidronefroz ve takip bilgisi gerektiren bir soru. Şıklar da oldukça zorlayıcı. Seri USG ölçümü yerine belki birçok kişi A veya B şıkkı diye düşünmüş olabilir. Şıkların hepsi de nefrolojik-ürolojik tanı yöntemleri içinde var. Sırıtan bir şık da yok(belki D elenebilir hemen yaş nedeniyle). Dolayısıyla çok zor soru kategorisinde. Ayrıca bu soruyla ilgili pediatri fasiküllerinde, çocuk cerrahi ve üroloji ders notlarında bir şey bulmadım.

 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Son yıllardaki sınavların aksine yanlış sorunun olmadığı, soru zorluğu açısından dengeli bir dağılımın olduğu bir sınavdı.
Soruların 13 tanesi 1. fasikülden, 17 tanesi 2. fasikülden soruldu.

– Asit baz dengesi → 1 soru
– Şok → 1 soru
– Yara iyileşmesi → 1 soru
– Cerrahi enfeksiyonlar → 1 soru
– Yanık → 1 soru
– Meme hastalıkları → 2 soru
– Tiroid hastalıkları → 3 soru
– Paratiroid hastalıkları → 2 soru
– Transplantasyon → 1 soru
– Özefagus hastalıkları → 2 soru
– Mide hastalıkları → 1 soru
– Kolon hastalıkları → 2 soru
– Karaciğer hastalıkları – portal hipertansiyon → 1 soru
– Safra kesesi hastalıklrı → 3 soru
– Pankreas hastalıkları → 1 soru
– Dalak hastalıkları → 1 soru
– Fıtık → 2 soru
– Karın ön duvarı hastalıklarında → 1 soru
– Cerrahi komplikasyonlarda → 1 soru

Tiroid hastalıkları ve safra kesesi hastalıkları 3’er soru ile bu sınavın en favori iki konusu olmuştur. Soruların çoğunluğu basit düşünmek ile yanıtına kolaylıkla ulaşılabilecek tarzda sorulardı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

11

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgi gerektiren 17 soru varken detay bilgi 5 soruda ve vaka sunumu 8 soruda karşımıza çıktı

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi gerektirecek soru yoktu

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Aynen çıkmış olan 3 soru bulunmaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

6

soru

 

Tanı yöntemleri

:

2

soru

 

Tedavi soruları

:

3

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

3

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru bulunmamaktadır

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genel Cerrahi’nin tüm sorularına ders notlarımız yanıt vermektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Soru sayısının artmasından sonra TUS başarısında Genel Cerrahi önemli bir yere gelmiştir. Temel bir çalışma ve derslerde anlatılan konulara özellikle dikkat edilmesi ile sınavda oldukça başarılı net sonuçlar alınmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sıvı elektrolitten, inflamasyondan, mide, kolon ve karaciğer malignitelerinden, inflamatuvar bağırsak hastalıklarından bu sınavda soru sorulmamıştır.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:
– Obstetri: 5 soru
– Endokrin: 2
– Genel Jinekoloji: 4
– Onkoloji: 1 soru
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

0

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 5 soru (111, 113, 115, 116, 118)
– Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 7 soru (109, 110, 112, 114, 117, 119,120)
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

113, 115, 116. ve 118. soru benzer eski TUS sorusuydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

12 soru içerisinde 3 adet (111., 112. ve 120. soru) vaka sorusu bulunmaktadır. 111. Soruda tokolitiklerin yanetkileri, 112. soruda intrauterin enfeksiyon etkenleri ve 120. soruda acil kontrasepsiyon yöntemleri sorgulanmıştır.

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

119. soru özensiz hazırlanmış olsa da branşımız ile ilgili itiraz edilmesi gereken soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kadın Doğum ders notlarımız, branş içerisinde sorulmuş 12 sorunun 10 tanesine referans olmakla birlikte, diğer branşlarda sorulmuş 3 soruya da referans oluşturmaktadır:

– Temel Bilimler 20. soru
– Klinik Bilimler 30. ve 47. soru
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Detay bilgilerle temel bilgilerin benzer ağırlıkta sorgulandığı bir sınav olmuştur. Temel bilgilerin eski TUS sorularına benzer şekilde ve kolay olarak sorgulandığı ancak detay bilgilerin ise direk bilgiyi ölçer tarzda hazırlandığı izlenmektedir. Son dönemdeki sınavlar incelendiğinde aşırı detay bilgilere çok girmeden temel bilgiler etrafında çalışılmalı ve hataya düşmemek adına bolca soru çözülmesi faydalı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı açısından obstetriden 5, endokrinden 2, genel jinekolojiden 4 ve onkolojiden 1 soru sorulmuş olup genel anlamda eski sınavlaraki dağılıma benzerdir. Son sınavlarda olduğu gibi onkolojiden sadece bir sorunun sorulduğu ve endokrinden bir sorunun genel jinekolojiye kaydırıldığı izlenmiştir. Hatta pediatride primer dismenore sorusunu da dahil edersek bu başlığın önemi artmıştır. Her sınavda olduğu gibi kontrasepsiyondan en az 1 sorunun sorulması bu konunun vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Detay ve temel bilgiler benzer ağırlıkta sorgulanmış ve eski TUS sorularına benzer sorulara da yer verilmiştir. Ayrıca vaka sorularının olması gerektiği gibi en az 2 tane sorulduğunu da görmekteyiz. Bu nedenle artık kadın doğum sorularının yapılabilirliği artacağından daha belirleyici olacaktır ve temel bilgiler etrafında aşırı detaya girmeden sınava hazırlanılmalıdır.

 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– Dahili bilimlerin içinde 13 tane dahili küçük stajlar sorumuz vardı.
– Cerrahi bilimler içinde 6 sorumuz vardı.
– Bunun dışında Temel Bilimler ve Klinik Bilimler’den de bir çok soruya notumuzu referans gösterdik.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İki sorumuz detay bilgi bilmeyi gerektiriyodu. Diğerleri temel bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

11

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ve literatür bilgisi gerektiren soru yoktu. Sadece ilaç bilgisi sorgulayan Psikiyatri soruları seçenekleri ve hazırlanış itibarıyla zor sorulardı

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplamda 12 soru eski TUS sorularının bire bir aynısı veya çok benzerdi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

7

soru

 

Tanı yöntemleri

:

2

soru

 

Tedavi soruları

:

2

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş sorumuz yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki zor Psikiyatri sorusu dışında, notlarımız ve Tüm Tus soruları bilgilerimizle soruların çoğu doğru yanıtlanabilirdi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Küçük Stajlar’dan sorulan sorular daha çok hastalıkları tanımaya yönelik sorulardı. Çok azı detay bilgi istiyor. Bu sebepten dolayı Küçük Stajlar’a çalışılırken diğer branşlar gibi detay bilmek yerine birçok branşın genel bilgilerini bilmek yeterli olacaktır. Yine Tüm Tus soruları da çok fazla tekrar edilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu yıl da sürpriz bir şekilde 2 adet sintigrafi-Nükleer Tıp sorusu vardı. İlginç bir şekilde son birkaç TUS’ta Ortopedi ve Üroloji sorusu sorulmuyor.