|


TUS ve YDUS için

Pediatri Konu Kitabı

9. Baskı ÇIKTI

Bu kitap, Nelson Textbook of Pediatrics kitabının
2015 baskısı temel alınarak hazırlandı.

► Güncel bilgiler
► Uyarıcı dikkat kutuları
► Anlamayı kolaylaştırıcı şekil ve tablolar

Satın almak için www.klinisyen.com

facebook

facebook