|


HOCALARIMIZIN EYLÜL 2016 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Anatomi branşı ile ilgili sorular 2016 Eylül sınavında orta üzeri zorluk seviyesindeydi. Sınavdaki soruların dağılımı:

– Kemik : 1

– Kas : 1

– Solunum sistemi : 1

– Dolaşım sistemi : 2

– Metabolizma : 2

– Genital sistem : 1

– Nöroanatomi : 6

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Üç soruda detay bir bilgi istenilmişti, 11 soruda ise temel bilgiler sorgulanmıştı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Soruların birisi hariç, tümü yeni sorulardı. Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

İki soru önceki yıllar ile benzerlik taşımaktaydı. Nervus musculocutaneus’un duyu taşıdığı alan daha önce şekil sorusu olarak sorulmuştu, arteria mesenterica superior tarafından beslenmeyen organ sorusu da daha önce sorulan sorulardan biriydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu bulunmamaktaydı.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu, ancak kötü soru olarak nitelendirilebilecek bir soru vardı. Orbita içinde en yukarıda bulunan kas sorusu ve burun boşluğundan duyu taşıyan sinir sorusu, kötü sorular olarak değerlendirilebilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Anatomi branşında sorulan sorulardan 11 tanesinin cevabı doğrudan notlarımızda bulunmaktaydı. Bir sorunun ise cevabı ile ilgili şekil notlarımızda bulunmaktaydı. Kaynaklarımız bu sınavda başarılı ve yeterli olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her sınavda olduğu gibi nöroanatomi en fazla soru sorulan konu idi. Nöroanatomi, kas ve dolaşım sistemlerinden her sınavda yaklaşık 10 soru gelmesine alıştık. Sonraki sınavın, bu kadar zor olmasa da orta zorlukta olacağına inanıyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Nöroanatomi her zaman ağırlıklı olarak beklediğimiz konudur ve bu sınavda da altı soru geldi. Elli dokuz sınavdır devam eden ilginçlik ise böbrekten yine soru çıkmamış olmasıydı. Bu sınavda 2 uç soru sorulması, sınavın ölçücülüğüne gölge düşüren en önemli konuydu. Herşeye rağmen, konsantre bir şekilde kaynaklarımızdan çalışan bir meslektaşımız bu sınavdan rahatlıkla 12 net çıkartabilirdi.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2016 Eylül Tıpta uzmanlık sınavında soruların Fizyoloji Histoloji Embriyoloji alt bölümlerine dağılımı şöyledir:

– Embriyoloji : 1 (17)

– Hücre : 2 (15,16)

– Üreme sistemi : 1 (29)

– Endokrin : 3 (20,22,23)

– Gastrointestinal : 2 (21,28)

– Hemapoetik : 2 (25,32)

– Solunum : 1 (26)

– Kas : 1 (24)

– MSS : 2 (30, 31)

– Üriner sitem- vücut sıvıları : 3 (18,19,27)

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1 (30)

soru

Zor

:

6 (16,26,27,28,31,32)

soru  (32.soru bizim için zor, fakat Mikrobiyoloji-İmmünoloji için orta veya kolay olabilir.)

Orta

:

8 (15,17,21,22,23,24,25,29)

soru

Kolay

:

2 (18,19)

soru

Çok Kolay

:

1 (20)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

16,28,26,30 ve 31 olmak üzere dört adet soru detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15 (15-22, 24, 26-31, 32)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3 (23,25,30)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

– Bir adet yeni soru mevcuttu: MSS aneljezi sistemi (30). – Soruları cevaplamak için literatür bilgisi gerekmiyordu,

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

8 adet soru eskiden sorulmuş ya da benzeri sorulmuş sorulardı (15,17,18,19,20,23,25,30).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu bulunmamaktaydı.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

– Yanlış sorulmuş soru bulunmamaktadır.

– MSS aneljezi sistemi sorusu aneljezi sistemi açısından zorlayıcı bir soru olmuştur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Fizyoloji notlarımız soruların 16 tanesini cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

– Sorular genellikle derslerde vurguldığımız konulardan gelmiştir. – Sınava hazırlanan arkadaşlarımızın ders notlarına hakim olmaları sınav açısından yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Sınavda özellikle kardiyovasküler sistemden soru gelmemiş olması süprizdir. – Embriyoloji’de sadece 1 soru sorulması, Embriyoloji açısından yetersizdir. Bunun dışında sorular tüm sistemlere dağılmıştır. Fakat bazı bölümlerde benzer sorular sorulmuştur. Örneğin iki adet juxtaglomerüler kompleks, iki adet melatoninle ilgili soru mevcuttur.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav Biyokimya açısından olması gereken zorluk derecesindeydi. İki adet çok zor ve iki adet zor olmak üzere toplam dört adet zor soru vardı. Sınavda ilginç ve atipik olan soru dağılımıydı. Klasik bilgiler olan sitrik asit siklusu, glikoliz, glikoneojenez, glikojenez, glikojenoliz, fruktoz, galaktoz metabolizması, lipoprotein metabolizması, hücre ve organeller gibi konulardan hiç soru yoktu. Buna karşın üre siklusu ve yüksek enerjili fosfat bileşiklerinden ikişer soru vardı. Konu başlıklarına göre baktığımızda, dağılım şöyleydi:  

– Hücre ve organeller :

– Metabolizma : 3

– Karbonhidratlar : 3

– Protein (amino asit ve türevi bileşikler, enzimoloji vb.) : 8

– Lipitler : 2

– Hormonlar : 2

– Vitaminler : 1

– Nükleik asit : 2

– Yöntem bilgisi : 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

İki adet (47 ve 54)

soru

Zor

:

Bir adet (45)

soru

Orta

:

Yedi adet (33, 35, 37, 38, 42, 44 ve 53)

soru

Kolay

:

Yedi adet (39, 40, 41, 46, 49, 51 ve 52)

soru

Çok Kolay

:

Beş adet (34, 36, 43, 48 ve 50)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorular neredeyse tamamı temel bilgiyi ölçmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13 soru

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Üç soru

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Beş soru

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Bir soru

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplam on altı (16) adet eski veya modifiye TUS sorusu vardı. – Bu sorulardan beş tanesi (34, 40, 42, 43 ve 50. sorular) önceki sınavlarda çıkmış sorulardan direkt olarak sorulmuştur. – On bir soru (33, 36, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 52 ve 53. sorular) ise eski TUS sorusunun modifiye şekliydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Biyokimya bölümünde bir adet çift cevaplı soru (47. soru) vardı.

Eritrosit membran proteinleri; tıpta bir çok disiplini ilgilendiren bir konudur. Fizyoloji, Histoloji, Biyokimya, Pediatri ve İç Hastalıkları textbooklarında konu farklı yönleriyle geçmektedir.

– Sorunun, Harper Biochemistry kitabının 159. sayfasından sorulduğu açıkca anlaşılmaktadır ancak; soru tam bir çeviri ve anlayış hatasına kurban gitmiştir. Şöyle ki; ilgili sayfadaki metinde “Glycophorin is a major integral membrane glycoprotein of human erytrocytes” yazmaktadır. Konu başlığı “CARBOHYDRATES OCCUR IN CELL MEMBRANES IN LIPOPROTEINS”dır. Asıl çevirisi, “Glikoforin insan eritrositlerinde bulunan bir major integral membran proteinidir”. Bu ifade “the major” ile değil de “a major” ile ifade edilmiştir, yani başka major glikoproteinlerin varlığını ekarte etmeyen bir ifadedir. Nitekim, aynı kitabın 696. sayfasında “THE RED BLOOD CELL MEMBRANE” başlığı altında konu bütünüyle anlatılmış ve hem Band 3 proteini hem de glikoforinlerden beraberce bahsedilmiştir ki dikkate alınması gereken chapter burası olmalıdır.

– Biyokimyanın diğer temel textbooklarında (Lehninger, Stryer, Tietz vb. gibi) bile “Eritrosit membranında bulunan majör glikoproteinin Glikoforin” olduğuna dair bir ifade YOKTUR. Tam aksine, hem Glikoforin hem de Band 3 (anyon transport kanalı) beraber anılmaktadır.

– Biyokimya dışı tüm branşların ana textbooklarında da hem A hem de C seçeneği yine hep beraber anılmaktadır. Çift cevaplı olduğu için soru iptal edilmelidir.

ÖSYM Temel Bilimler 47. soruyu mahkeme kararıyla iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız, 25. Baskı TÜMTUS ve 14. Baskı Klinisyen Biyokimya Soru kitabı birlikte değerlendiğinde, bu kaynaklar başarılı ve yeterli olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya için bu TUS sınavı genel olarak diğer sınavlarda da olduğu gibi çalışanlarını üzmedi. Dikkat edilmesi gereken ana nokta, Biyokimya ders notlarına, Biyokimya hocalarımızın vurgularını dikkate alarak çalışmak ve sık tekrarlar yaparak konuya hakim olmak şeklinde özetlenebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Yukarıda da açıkladığımız şekilde bu sınavda ilginç olan, atipik soru dağılımıydı. Klasik bilgiler olan sitrik asit siklusu, glikoliz, glikoneojenez, glikojenez, glikojenoliz, fruktoz, galaktoz metabolizması, lipoprotein metabolizması, hücre ve organeller gibi konulardan hiç soru yoktu. Buna karşın üre siklusu ve yüksek enerjili fosfat bileşiklerinden ikişer soru vardı.

– Sonuç olarak, Biyokimya derslerine düzenli giren ve ardından ders notunu en az 3-4 defa yapılmış olan vurgular ölçüsünde tekrar eden bir kişinin soruları büyük oranda doğru yapması şaşırtıcı olmayacaktır.

– Biyokimya için diğer önemli bir nokta ise geçmişte çıkmış TUS sorularının asla ihmal edilmemesi gerçeğinin bir defa daha ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sınavda toplam 16 soru geçmiş yıllarda çıkan TUS sorularından yola çıkarak yapılabilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2016 Eylül Tıpta uzmanlık sınavında soruların Mikrobiyoloji alt bölümlerine dağılımı şöyledir:  

– Temel Mikrobiyoloji : 3 (55, 57, 76)

– Bakteriyoloji : 7 (58, 59, 60, 61, 62, 63, 74)

– Viroloji : 5 (56, 64, 65, 66, 67)

– Mikoloji : 3 (68, 69, 70)

– Parazitoloji : 1 (70)

– İmmunoloji : 3 (71, 73, 75)

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1 (69)

soru

Zor

:

1 (76)

soru

Orta

:

7 (59, 60, 62, 63, 64, 66, 67)

soru

Kolay

:

11 (55, 57, 58, 61, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 75)

soru

Çok Kolay

:

2 (56, 71)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

55, 61, 66 ve 67 olmak üzere dört adet soru detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13 (55, 56, 57, 58, 59, 61, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7 (60, 63, 64, 65, 66, 67, 76)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2 (62, 72)

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

– Üç adet yeni soru mevcuttu. Bunlardan biri bakteriyel virulans vaktörü Opa (61), diğer ikisi HIV tanısı ve tedavi takibinde kullanılan nükleik asit testleriydi (66, 67).

– Soruları cevaplamak için literatür bilgisi gerekmiyordu, sadece benzer soruların daha önceki sınavlarda sorulmamış olması önemliydi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

14 adet soru eskiden sorulmuş ya da benzeri sorulmuş sorulardı (57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

60, 62, 63, 65, 72 olmak üzere 5 adet en olası tanı sorusu,

Tanı yöntemleri

:

66, 67, 74, 76 olmak üzere 4 adet tanı yöntemi sorusu,

Tedavi soruları

:

58 olmak üzere bir adet tedavi sorusu bulunmaktadır.

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Bulunmamaktadır

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Temel Bilimler kitapçığında yer alan 55. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

– Serratia’nın bilinen ve daha sık görülen özelliği olan laktoz negatifliği yerine bazı kökenlerinin laktozu geç fermente etmesi gibi ölçme sağlamayan ve bu nedenle iyi niyetle sorulmamış özelliğinin verilmiş olması nedeniyle 63. soru özensiz hazırlanmıştır.

– Cryptococcus neoformans’ın en iyi bilinen özelliği olan menenjit tablosunun bir çeldirici bilgi olarak kullanıldığı 69. soru da hekim dostu bir soru olarak kabul edilemez. Özensizce ve ölçme değil, sırf kandırma temeline dayalı bir sorudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Prof.Dr.Volkan ÖZGÜVEN’in ders notu ve Prof.Dr. İdris ŞAHİN ders notu ise %100 soruya yanıt verilmesini sağlayabilmiştir.

– Notlarımız, branşımız dışından da 22 soruya (Temel Bilimler 32, 37, 46, 77, 78, 91, 92, 113, 114, 115, Klinik Bilimler 1, 3, 4, 21, 25, 31, 33, 44, 54, 55, 56, 116) kaynak oluşturmuştur.

– Vaka kampı notlarımız da 13 soruya (Temel Bilimler 60, 62, 65, iki adet 76, 91, Klinik Bilimler 1, 4, 8, 25, 33, 55, 116) kaynak oluşturmuştur.

– Yaz-2016 Dönemi’nde yapılan üç deneme sınavı toplam altı soruya (60, iki adet 67, 69, 73, 76) yanıt verilmesini sağlamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

– Son iki yıldır Mikrobiyoloji açısından en kolay sınavdı diyebiliriz. Yeni sorulmuş sorular olmakla birlikte fazla detay bilgi sorgulamadığından notlarımızı dikkatle okumuş olan meslektaşlarımızın çok zorluk çekmiş olabileceğini düşünmüyoruz. Son 2-3 sınavın Mikoloji ve Parazitoloji soruları son yılların en malign ve atipik sorularıydı. Onlarla karşılaştırıldığında bu sınavın sorularının daha ölçmeye yönelik olması, verdiğimiz tepkilerin bir sonucudur diye düşünüyoruz.

– Sınavda bir kez daha TümTus sorularına hakim olan bir kişinin soruların hemen hemen ¾’ünü rahatlıkla cevaplayabileceğini söyleyebiliriz.

– Derslerimizde ayrıntı anlatılıyor diye eleştirenler hiç de haksız olmadığımızı sınav gecesinde çok iyi anlamışlardır. Notlarla yetinmeyip, makale ve yayın okuyan detaysılar ise bizim verdiklerimizin yeterli olduğunu ne yazık ki sınav anında fark etmişlerdir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Soru sayısı olarak Mikrobiyoloji’nin standartlarına genelde uyulmuşsa da önceki sınavlarda 2-3 soru alan ve bu sınavda tek soru sorulan Parazitoloji öksüz bırakılmıştır. Korkarız bir sonraki sınavda bunun feci halde acısı çıkarılacaktır.

– Temel Mikrobiyoloji ve Bakteriyoloji soruları ayırt edici nitelikteydi; tümü kaliteli ve başarılı sorulardır.

– Mikoloji sorularının iksi eskiden çıkmış sorulardan oluşmaktaydı. Son 2 yıldır mantar ve parazit branşlarında bizi bu kadar zorladıktan sonra bizim için bu denli kolay sorulması da şaşırtıcı oldu. Bu iki soru, az bilenle çok bileni ayırt edebilecek nitelikte değildi. Cryptococcus neoformans sorusu ise iyi niyet izi taşımıyordu. Sadece patogeneze önem vermiş ve konuya, onu irdeleyebilecek kadar hakim meslektaşlarımızın doğru yanıta ulaşabildiklerini söyleyebiliriz.

– Güncel bilgi olarak, HIV tanısı ve tedavi takibiyle ilgili sorulara yer verilmesi, hekimlik hayatına katkı sağlayacak nitelikte sorulardı. – Defalarca yaptığımız bir vurguyu burada tekrarlayalım: Vaka sorularımızın ve deneme sınavlarımızın dikkatle incelenmesi işin püf noktasıdır. Asla görmezden gelmemelisiniz.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızda sorular dengeli dağılmıştı.  

– Hücre hasarı : 1

– İnflamasyon : 1

– İmmün sistem : 1

– Onarım-Yara iyileşmesi : 2

– Solunum sistemi : 2

– Hematopoetik sistem : 2

– Gastrointestinal sistem (1 tükürük bezi, 1 karaciğer, 1 pankreas) : 3

– Üriner sistem : 1

– Santral sinir sistemi : 1

– Endokrin sistem : 1

– Kadın genital : 2

– Erkek genital : 1

– Meme : 1

– Kas-iskelet sistemi : 2

– Deri hastalıkları : 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Dört soru detay bilgiyi (pulmoner hipertansiyon, dermatitis herpetiformis, prostat kanseri, meme kanseri soruları), 18 soru esas bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dokuz soru eski TUS sorusunun aynısı veya çok benzeriydi. Bu sorular tiroid papiller kanseri, prostat kanseri, kondiloma aküminata, alfa-1 antitripsin eksikliği, serviks (CIN), beyin lenfoması, D vitamini eksikliği, hipersensitivite reaksiyonu ve pleomorfik adenom sorusu idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

– Yanlış sorulmuş soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Nota hakim olan bir kişi tüm soruları doğru cevaplandırabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Eski soru yine fazlaydı. Ancak yeni ama temel bilgiyi ölçen sorularda artış görüyoruz. Ayrıca, önemli tümörlerin histopatolojileri de sorulmuştu. Dersane notlarının yeterli olduğunu görüyoruz. Ayrıca, küçük yorumlar hayat kurtarıcı olabiliyor. Bizce eski soru + temel bilgi + yorum, soruların çoğu için yeterli olacaktır. Pulmoner hipertansiyon sorusu detay olabilmekle birlikte, notumuzda mevcuttur ve tam soru şekli derece kampında çözülmüştür.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular çok dengeli dağılmıştı. Yanlış soru yoktu. Sadece bir soru kökü özensizdi. Bizce ayırıcılığı çok yüksek olan bir sınavdı.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş sorularımız genel olarak orta derecede zorluk derecesine sahipti. Yeni bilgi içeren ve sorulmamış 5 soru vardı.  

– Genel Farmakoloji : 3

– Otonom : 2

– SSS : 4

– KVS : 4

– Otakoid: 0

– NSAİ: 1

– Hormonlar : 0

– Kemoterapotikler : 6

– GIS : 1

– İmmünmodülatör : 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– 8 soru detay bilgi ölçüyordu – 14 soru temel bilgiyi ölçüyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni bilgi içeren 5 adet soru vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı adet soru eski sorulara tamamen yada kısmen benzerlik gösteriyordu. Bunlar; – Parasetamol zehirlenmesi sorusu – Kolinomimetiklerin akciğer etkileri sorusu – Kimyasal antagonizma (tetrasiklin) sorusu – Metoklopramid sorusu – Kist hidatikte albendazol kullanımı sorusu – Gebelik kategorisi sorusu

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Büyük bir başarıyla soruların %95’ine direkt referans verebildik. Yeni bilgi içeren sorularda notlarımız çok büyük bir başarı yakalamıştır. Nokta atışlar %100 başarılı olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yeni bilgilere önem vermek, temel bilgiyi göz ardı etmemek. Bol soru çözerek öğrenme sürecini tamamlamayı şiddetle öneriyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Hormonlar ve solunum sistemi sorularının sorulmaması sınavın ilginç bir özelliğiydi.

– Genel Farmakoloji’de dağılım hacmi sorusu detay ve sınavın en zor sorularından biriydi.

– Otonom sinir sisteminde sevimelin ve parasempatomimetiklerin akciğer etkileri soruları sınavın orta zorlukta soruları arasındaydı.

– KVS’de prasugrel sorusu beklenen soruydu. Granülosit koloni uyarıcı faktör sorusu da beklenen sorular arasındaydı. ACE inhibitörü sorusu ise eski sorulara benzerlik gösteren bir soruydu ve orta zorluktaydı. Beta bloker seliprolol dersde yine özellikle vurguladığımız sorulardandı.

– SSS’de kanabinoid sorusu yeni ve zor sorulardandı. Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan, Akamprosat ve nöromusküler blokerlerin etkisini antagonize eden suggamdeks sorulmamış, derslerde ısrarla üzerinde durduğumuz yeni bilgilerdendi.

– NSAİ sorusu olarak parasetamol zehirlenmesi tedavisinde mekanizma sorulmuştu.

– Kemoterapötiklerden, antraks profilaksisinde kullanılan raksibacumab, bevacizumab, anaeroplara etkili sefalosporin (sefoksitin) soruları sınavın dikkat çeken, sorulmamış ve orta-zor arası sorularıydı.

– İmmünmodülatör ve NSAİ konusunda geçen antiTNF ilaçlardan adalimumab ise sınavın orta zorlukta soruları arasındaydı.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 30 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde Dahiliye’yi ilgilendiren, Dahiliye bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları beklendiği gibiydi. Son dönemde olduğu gibi, İnfeksiyon Hastalıkları soruları da Dahiliye içerisinde yer almaktaydı. Artık her sınavda 3-4 adet İnfeksiyon Hastalıkları sorusu, Dahiliye içerisinde sizlere yöneltilmektedir. Geçen sınavda beklenenden az yer olan Romatoloji alt branşından bu sınavda biraz daha fazla soru yer almaktaydı. Geçen sınav ile bir diğer fark da kolay ve çok kolay soru sayısının daha fazla olmasıdır. Genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği Dahiliye soruları ile karşılaştık. Umarız emeğinizin karşılığını almışsınızdır. Soru dağılımları:  

– İnfeksiyon Hastalıkları : 3 soru

– Göğüs Hastalıkları : 3 soru

– Kardiyoloji : 6 soru

– Gastroenteroloji-Hepatoloji: 3 soru

– Endokrinoloji : 3 soru

– Hematoloji : 3 soru

– Onkoloji : 3 soru

– Nefroloji : 2 soru

– Romatoloji : 4 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

10

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 22 tanesi temel bir bilgiyi, 8 tanesi ise detay bir bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

8

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisini gerektiren soru yoktu. Sorular, kurs notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde beklediğimiz gibi geldi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 30 sorudan toplamda 18 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduklarını düşünmekteyiz.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

10

soru

Tanı yöntemleri

:

4

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

2

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 9. ve 21. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

Kardiyoloji içerisinde sorulan tüm dünyada önlenebilir ölümler için en önemli risk faktörünü sorgulayan soruda soru kalıbının özensiz ve hatalı hazırlandığını düşünmekteyiz. En sık görülen risk faktörü sorulması düşünülmüş, ama soru kalıbına en önemli diye yazılmıştır. Soru bu haliyle hatalı hazırlanmış bir sorudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Fasiküllerden konuyu öğrenme, sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. – Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir. Tüm branşlardan gelen sorular incelendiğinde, Dahiliye notumuz 55 adet soruyu cevaplandırabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

– Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı, vaka sorularıdır. Hemen hemen Dahiliye sorularının yarısı vaka sorusu olarak geldi diyebiliriz. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalısınız. – Bu sınavda Dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine, asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır. Dahiliye’de bir patolojiyi okurken öncelikle majör etiyolojik sebeplere, önemli klinik bulgulara, tanı için öncelikle yapılması gereken testlere ve ilk aşamada verilecek tedaviye önem verilmeli, öğrenilmelidir. Temel bilgileri akla tam oturtmadan, detay bilgilere dalmak netlerinizin istediğiniz gibi yükselmemesine yol açabilmektedir. – Sadece Dahiliye’ye değil, genel olarak sınavın sorularına baktığımızda Onkoloji’nin ne kadar ağır bastığını görebilmekteyiz. 17 adet soru Onkoloji ile ilişkilidir. Özellikle kanser etiyolojisi ve tedavisinde kullanılan yeni moleküller ağırlıklı olarak karşımıza gelmektedir. Sınav hazırlığı yapacak meslektaşlarımıza şunu söyleyebiliriz: “Kanser tedavisinde kullanılan, monoklonal antikorlar ve tirozin kinaz inhibitörlerini çalışmadan TUS’a girmeyiniz”.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi beklendiği gibiydi. Ağırlık verilen veya sürpriz şekilde hiç sorunun gelmediği konu yoktu. Genel olarak Dahiliye’de kolay soru sayısının ağırlıklı olduğu bir sınavdı. – Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları, dikkatli okunduğunda, kolaylıkla cevaplandırılabilecek düzeydeydi. Kurs programı içerisinde derslerde vurgulanan noktaların karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Brugada sendromunu hatırlamışsınızdır. – Onkoloji ile ilgili sorulan gastrointestinal stromal tümör tedavisi beklenilen bir soruydu. Daha önceden c-kit mutasyonu sorgulanmıştı, sırada tedavisinin sorulacağını vurgulamıştık ve karşımıza soru geldi. Onkoloji’de bir diğer dikkat çeken durum da geçen sınavda ve bu sınavda HPV’nin oral kanserlerle ilişkisinin sorgulanmış olmasıdır. Kanser gelişimi ile ilişkili infeksiyöz faktörlere lütfen dikkat ediniz. – Hemen hemen her sınavda sorunun geldiği yerlerden biri Diabetes Mellitus’tan bu sınavda hiperosmolar koma sorusu geldi. Bizi şaşırtmadı, beklediğimiz bir soruydu. Arka arkaya diyabetik ketoasidozdan yaklaşım soruları geçmiş yıllarda sorulmuştu, uzun zamandır bu konu ile ilgili soru görmemiştik, görmeyi bekliyorduk. Her zaman diyabetin akut komplikasyonlarına ve diyabetin tedavisine dikkat ediniz. – Romatoloji sorularını kolaylıkla cevaplandırdığınızı düşünüyoruz. Eski sorulara çok benzer vaka soruları ile karşılaştık. Ayrıca sürekli vurguladığımız, daha önce yan dal sınavında da sorulan Anti-CCP sonunda bu sınavda geldi.

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2016 Eylül Tıpta uzmanlık sınavında soruların Pediatri alt bölümlerine dağılımı şöyledir:  

– Yenidoğan : 2 (50, 51)

– Sosyal pediatri : 1 (43)

– Beslenme-Vitaminler : 1 (46)

– Metabolizma : 1 (49)

– Nefroloji : 1 (67)

– Endokrinoloji : 1 (48)

– Hematoloji-Onkoloji : 4 (47 (adölesan pediatri sorusu), 59, 60, 61)

– Gastroenteroloji : 2 (64, 65)

– Kardiyoloji : 2 (62, 63)

– Alerji-İmmünoloji : 2 (57, 58)

– Romatoloji : 1 (68)

– Solunum : 1 (56)

– Acil-Yoğun Bakım : 3 (52, 53, 66 (sıvı-elektrolit sorusu))

– Genetik : 1 (71)

– Enfeksiyon hastalıkları : 1 (54)

– Bağışıklama : 2 (44, 55)

– Nöroloji : 2 (69, 70)

– Çocuk psikiyatrisi : 1 (45)

– Göz Hastalıkları : 1 (72)

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3 (53, 58, 72)

soru

Zor

:

3 (45, 50, 69)

soru

Orta

:

6 (43, 49, 54, 55, 59, 60, 65, 68)

soru

Kolay

:

14 (44, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71)

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

53, 58, 72 olmak üzere üç adet soru detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

22 (43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1 (67)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

7 (45, 46, 47, 48, 59, 69, 70)

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

12 adet yeni soru (43, 44, 45, 50, 53, 58, 65, 66,69, 71, 72) mevcuttu. Soruları cevaplamak için literatür bilgisi gerekmiyordu, ancak oldukça detay, hatta yan dal sınavı için zor sorular vardı (53, 58, 72)

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 adet soru eskiden sorulmuş ya da benzeri sorulmuş sorulardı (48, 57, 59, 60, 64).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

48, 59, 69, 70 olmak üzere 4 adet en olası tanı sorusu,

Tanı yöntemleri

:

46, 47, 68 olmak üzere 3 adet tanı yöntemi sorusu,

Tedavi soruları

:

44, 45, 52, 54 olmak üzere 4 adet tedavi sorusu bulunmaktadır.

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

67 olmak üzere 1 adet

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 72. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

– Göz hastalıkları adına sorulmuş 72. kolobom sorusu çift yanıtlıdır (kolobom sadece sklera değil korneada da görülmemektedir). Bu soru ile ilgili Küçük-Staj eğitmenlerimiz ilgili textbook’lardan referans göstererek sorunun bariz olarak hatalı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu sorunun dışında Pediatri adına yanlış, iptal gerektiren soru bulunmamaktadır.

– Gastroenteroloji adına sorulmuş 64. soruda kabızlık nedeni olmayan durum sorulmuş, soru textbook’un gastroenteroloji bölümündeki “kabızlık nedenleri” tablosundan alınmış, cevap nöroblastom olarak verilmiş, cevap ta aynı bölümdeki “diyare nedenleri” tablosundan alınmıştır. İlk bakışta, nöroblastomda VIP salgılanmasına bağlı diyare görülmesi tipik bir bulgu olmasına ve soruda bir problem görülmemesine rağmen, batın içi tümörlerin basıya bağlı kabızlık yapabileceği bilgisi nörobalstom için tipik bir bilgi olmasa da kafa karıştırıcıdır. Bu nedenle özensiz hazırlanmış bir sorudur. Sorun, soruyu hazırlayan kişinin bu şekildeki “değildir” sorularında, cevabı ters yoldan doğrulamamasından kaynaklanmaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri TUS ve YDUS notlarımız 25/30 soruya yanıt verilmesini sağlayabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

– Her sınavda olduğu gibi asıl hedefin 1-2 adet detay bilgi sorgulayan soruları çözmek değil, eski ya da benzer çıkmış soruların yanında, daha önce sorulmamış ancak sorulma ihtimalinin aşikar olduğu, özellikle de YDUS sınavında çıkmış temel bilgilerin sorgulandığı soruları kaçırmamak olduğunu unutmamamız gerekir. – Vaka soruları TUS’un vazgeçilmez sorularıdır. Bu sorulara yaklaşımda vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir. Özenle hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Çocuk yoğun bakım, çocuk acil ve çocuk psikiyatri bölümlerinin en az birer soru ile TUS’ta artık standart hale geldiği görülmüştür. Bu sınavda, sınavın diğer derslerinde görülen infeksiyon sorularıın fazlalığı, Pediatri’de görülmemiştir. Ancak genelde ikişer soru gelen Nefroloji, Metabolizma ve Endokrinoloji konularından birer soru sorulmuştur. En kaliteli vaka sorularının da Nöroloji soruları olduğunu belirtmek gerekir. – Sınavın 3 sorusunun detay bilgi sorguladığı, YDUS sorusu kıvamında olduğu aşikardır. Bu sorulardan birisi yanlış kurgulanan kolobom sorusu, diğeri lenfosit apopitoz bozukluğunun sorulduğu İmmünoloji sorusu, bir diğeri de kafa travmaları ile ilgili acil sorusudur. Belli başlı immün yetmezliklerinin bile henüz sorulmadığı TUS’ta otoimmün proliferatif hastalık genini ve patolojisini sormanın mantığını sorgulamak gerekir.

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel Cerrahi’den 31 soru sorulmuştur. Klinikte en çok soru sorulan iki branştan biri Genel Cerrahi’dir (Dahiliye 31, Pediatri 30 soru)… Diğer branşlarda da Genel Cerrahi bilgisi ile yapılabilecek 10 kadar soru mevcuttur. Konulara göre soru dağılımı şu şekildedir:

  

– Nutrisyon : 3

– Fıtık : 3

– Karaciğer : 3

– Sıvı-Elektrolit : 2

– Safra kesesi/yolu : 2

– Meme hastalıkları : 2

– Kolorektal : 2

– Pankreas : 2

– Transfüzyon : 1

– Transplantasyon : 1

– Adrenal : 1

– Tiroid : 1

– Paratiroid : 1

– İnce barsak : 1

– Mide : 1

– Dalak : 1

– Anorektal : 1

– Mezenter vasküler hastalıklar : 1

– İntestinal obstruksiyon : 1

– Karın duvarı hastalıkları : 1

 

Soruların konulara göre dağılımında ilginç detaylar vardı. Karaciğer, nutrisyon ve fıtık konularından üçer soru çıkması, memeden 2, tiroidden ise sadece 1 soru sorulması gibi… Soruların hazırlandığı konulara da özen gösterilmemişti. Pek çok önemli konu hiç sorulmamışken karaciğerin pyojenik apsesi vaka sorusu ve teorik soru olarak iki soruda yer alıyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

6

soru

Orta

:

13

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

On yedi soru temel, 14 soru ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

– Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

– Ancak Nutrisyon konusunda 19. baskı Sabiston’dan sorulan bir soru 20. baskı Sabiston’a göre doğru değildi. Sorudaki bilgi Schwartzs’da yer almıyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dört sorunun benzerleri eskiden sorulmuştu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

  Bir soruda hem tanı hem de tedavi sorulduğundan yukarıdaki sayıların toplamı 11’dir. Ama vaka sorusu sayısı 10’dur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Son derece başarılı buluyoruz. Sadece 2 çok zor soru notlarımızda yer almıyordu. Onlar da doğru yorumlar ile çözülebilirdi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son sınavlardan sonra hep söylediğimiz gibi, artık önemli ya da önemsiz konu ayırımı kalmadı. Her yerden soru çıkabiliyor. Olabildiği kadar geniş çalışmak gerekiyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, çok soru sorulan konular olan meme, tiroid, kolorektal ve pankreastan toplamda 7 soru, ancak her sınav soru çıkan konulardan olmayan fıtık, nutrisyon ve karaciğerden toplam 9 soru enteresandı…

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Eylül 2016 TUS Kadın doğum bölümünde sorulan 12 sorunun alt başlıklarda dağılımı;  

 

– Obstetri : 5

– Jinekoloji : 2

– Endokrinoloji : 2

– Onkoloji : 2

– Kontrasepsiyon: 1  

 

Bu soru dağılımı artık son yıllarda alıştığımız soru dağılımıdır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

Zor

:

1 (110 ikizden ikize transfüzyon)

Orta

:

4 (111 çoğul gebelikte koryonisite, 112 situs long., 113 atoni sebepleri, 115 hiperplazi tedavisi)

Kolay

:

5 (109 estriol, 114 Gartner kisti, 117 vazomotor semptomlar, 119 GTN, 120 KOK)

Çok Kolay

:

2 (116 BV, 118 DHEA-S)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 9 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi detay bilgiyi test ediyordu. 110 (İkizden ikize transfüzyon S.), 112 (Situs long.) ve 115 (hiperplazi tedavisi) soruları detay bilgileri test etmekteydi. Ancak bu detaylar derslerimizde vurgulanan ve notlarımızda açıkça yer alan bilgiler idi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9 (109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2 (110, 112)

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1 (115)

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Böyle bir soru bulunmamaktaydı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı soru bu durumda idi. Bunlar; 109, 111, 113, 116, 119, 120.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

1 (115)

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızda yanlış ya da özensiz soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız tüm sorulara cevap vermiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

– Tıpta Uzmanlık Sınavında Kadın Doğum soruları toplamda 12 adettir. – Bu sınavda hiç yoktu, ama daha önceki sınavlarda bazı soruların yapılamayacak kadar zor ve derin detay bilgi gerektirdiğine tanık olduk. – Sınavın Kadın Doğum bölümünde TUS için temel amaç; “kimsenin yapamadığını yapmak değil, herkesin yapabildiğini kaçırmamak” olmalıdır. – Bunun için de fazla detaya girmeden, temel bilgileri çok kere tekrar etmek ve çıkmış TUS sorularına hakim olmak yeterlidir. Notlarımız geniştir ve neredeyse tüm detayları içermektedir ancak kurslarımızda öncelikle hakim olunması gereken yerleri hassasiyetle vurgulamaktayız. – Kadın Doğum soruları için derse katılmak çok yol gösterici oalcaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Obstetri kısmında 2 soru, çoğul gebelikten, ama çok zor olmayan şekilde, tam da soru olması gerektiği ölçüde gelmiştir. Ancak, 5 obstetri sorusunun 2 tanesinin çoğul gebelikten gelmesi sınavda perinatalog varlığını hissettirmektedir ki bu da gelecek sınavlar açısından TUS’un gerektirdiği zorluğun üzerinde sorular olabileceğini öngörmemize neden olmaktadır. – Sınavda hiç infertilite sorusu bulunmamaktadır. Her sınavın klasiği kontrasepsiyon ve genital enfeksiyonlar kısmı boş geçmemiştir. – Kadın Doğum sorularının büyük kısmı spot bilgiler tadında sorulmuş, kolay sorulardan oluşmaktadır. Sınava bizimle hazırlanan arkadaşların neredeyse her soruda kulaklarımızı çınlattığını (tabii, olumlu anlamda) söyleyebiliriz – Kadın Doğum bölümünde bazı sorular, özellikle obstetri kısmında zor ve anlaşılması güç olmaktaydı; ancak, bu sınavda cevap seçenekleri de göz önüne alınacak olursa tam da seviyeye uygun olarak sorulduğunu söyleyebiliriz. – Çok zormuş gibi görünen sorularda da cevap seçenekleri doğruyu bulmaya yardımcı olmuştur. – Detaylara giren arkadaşların gereksiz bir yükü taşıdıkları sonucunu hissettirecek sorulardan oluşan Kadın Doğum sorularında çelişki veya yanlışlık bulunmamaktadır. – Kurumumuzun dersleri ve ders notlarını önerilerimiz doğrultusunda takip eden herkesin 12 net çıkarabileceği ve özetle kolay olarak değerlendirebileceğimiz bir sınavı geride bıraktık. – Ayrıca, Kadın Doğum sorularının yanı sıra; Klinik Bilimler test sorularında 17. soru, Temel Bilimler test sorularında 9, 17, 83, 91 ve 120. sorular olmak üzere toplam 6 branş dışı sorunun da yanıtı notlarımızda yer almaktadır. – Şu ana kadar ne dediysek o çıktığına göre, bundan sonrasında da dediklerimize kulak vermek hem gerekli hem de yeterli olacaktır. – Sınav sonuçlarının tüm adaylara hayırlı olmasını dileriz.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak baktığımızda dengeli bir soru dağılımı vardı. Bizce çift cevaplı olduğunu düşündüğümüz kolobom sorusu dışında sorularımız ideale yakındı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Toplamda 3 soru detay bilgi bilmeyi gerektiyordu. On dört soru ise genel TUS bilgilerimizle yapabileceğimiz sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

TUS için zor ve çok yeni diyebileceğimiz 2 adet soru vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dokuz soru eski TUS sorusu ve çok benzeri idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 72. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

Bir sorumuzun (kolobom sorusu) yanlış olduğunu düşünüyoruz.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Küçük stajlarda notlarımız ve eski TUS soruları genel olarak kursiyer arkadaşlarımıza yetiyor. Son yıllarda 1-2 çok zor soru sorularımız yapılabilir sorulardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Küçük stajlarda daha “olası tanı” sorularını görmekteyiz. Sorularımız, bazen vaka bazen de vakanın özellikleri sıralanıp, bu nedir şeklinde oluyor. Eski soru sayımız da genel olarak oldukça fazla. Sınava hazırlanan meslektaşlarımızın öncelikle notlarımızı ve TUS sorularını çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Sonrasında vaka soruları ve klinisyen çalışma sorularımızı okuyabilirler.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son 3 sınavdır Ortopedi ve Üroloji’den soru gelmiyor. Bunun dışında soru dağılımlarımız benzer şekilde her yıl devam etmektedir.