|


BAŞARI SIRALAMASINDA YERİNİZE (KAÇINCI OLDUĞUNUZA) GÖRE TERCİH YAPMAK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ (NİSAN 2017)

Değerli meslektaşlarımız;

Aslında her birimiz aldığımız puan ve sınavda kaçıncı olduğumuza göre kabaca nerelere yerleşebileceğimizi tahmin debiliyoruz.

Bu sınavda kaçıncı olduğumuza göre bir tercih yapmak da bir diğer mantıklı seçenek olabilir.

Bunu yapabilmek için de biz TUSDATA olarak eski taban puanları detaylıca inceleyerek hekimlerin tercih ettikleri branşları en yüksek puanlılardan en düşük puanlılara doğru 6 gruba ayırdık. Her grubu da “3 büyük il” ve “diğer iller” olmak üzere ikiye ayırdık. Çünkü 3 büyük ilde ki taban puanlar doğal olarak daha yüksek olacaktır.
Aşağıdaki birinci tabloyu incelediğinizde kaçıncı olduğunuza göre; normalde puanınızın hangi grup branşlara (tabi ki ortalama olarak) yeteceğini kolayca tespit edebilirsiniz. Kümülatif toplam; kabaca kaçıncı sıraya kadar olanların ilgili satır ya da daha yukarıdaki satırlardaki branşlara yerleşebileceği hakkında fikir vermek için konulmuştur.

30 tercih hakkınızın 2-3 tanesini daha yukarıdaki, 2-3 tanesini daha aşağıdaki gruplardan, kalanları da sıralamanıza uygun gruptan yaparsanız ya da tablo ve rakamları istediğiniz branşa göre yorumlayarak tercih yaparsanız “optimum” bir tercih olacaktır.

Bu tablolardan yola çıkarak nereleri yazacağınızı tespit ettikten sonra, onları doğru sıralamaya dönüştürmek için ise geçmiş sınavların taban puanlarının ortalamalarını alarak, ortalamalara göre sıralayabilirsiniz.

Tablo 1 size göre eksik ya da yanlış mı? O halde siz de Tablo 2'yi kullanarak kendi gruplamanızı kolayca yapabilirsiniz. Çünkü bu tablolardaki sıralamalar ve gruplamalar sadece size yardımcı olmak ve size bir fikir vermek amacıyla oluşturuldu. Elbette hiç kimsenin, hiçbir bölümün puanını tam olarak söylemesinin mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz. Bir çok bölümün puanında sürprizler çıkması da doğaldır. Gerisi size kalmış.

Herkesin hakkında hayırlısının olması diliyoruz.

TUSDATA