|


HOCALARIMIZIN NİSAN 2017 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
K
emik : 2 soru,

Kas : 2 soru,

Solunum : 1 soru,

Metabolizma : 2 soru,

Kadın Genital : 1 soru,

Dolaşım : 3 soru,

Nöroanatomi : 3 soru.

Soruların büyük kısmı çalışanların rahat yanıtlayabileceği sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 soru (2, 10) detay bilgiyi test eden sorulardı. Diğer sorular temel anatomi bilgilerini içermekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Anatomi branşında 4 soru (4, 5, 8, 14) çok benzer, 3 soru ise daha önceki sorulardan türetilmiş sorulardı (3, 10, 11).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Kadında erektil doku içeren yapılar ile ilgili soruda iki doğru cevap bulunmaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok iyiydi. Bu sene kullandığımız Şekil Kitabı (5. baskı) 12 soruyu doğrudan yakalamıştır. 6. ve 13. soruların cevapları ise şekiller üzerinde yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Nöroanatomi alışıldık şekilde sınavda ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Anatomi branşında 14 soru sorulmaya başlanan 2011 yılından bu yana önceki yıllarda fazla değinilmeyen konulardan (ürogenital sistem, solunum sistemi gibi) soru çıkmasına karşı hazırlıklı olunmalı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda kemikler konusunda sorulan 2 sorunun da (1, 3) aynı konudan olması ve dolaşım sisteminden sorulan 3 sorudan 2 tanesinin kalp anatomisinden gelmesi (4, 5) sürpriz olarak nitelendirilebilir. Ama asıl şaşırtıcı olanı, 60 sınavdır böbrek ya da mesaneden soru sorulmamış olmasıdır.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
– Doku : 3 soru (15, 16, 18),
– Embriyoloji : 3 soru (17, 20, 22),
– Üreme sistemi : 2 soru (19, 26),
– Endokrin : 1 soru (28),
– Hemopoetik : 1 soru (29),
– Gastrointestinal : 1 soru (21) ,
– Solunum : 1 soru (32),
– Kas : 1 soru ( 30),
– Kardiyovasküler : 1 soru (25),
– Sinir sistemi : 2 soru (27, 31),
– Vücut sıvıları ve üriner sistem : 2 soru (23, 24).

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1 (31)

soru

Zor

:

2 (15, 17)

soru

Orta

:

11 (16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32)

soru

Kolay

:

3 (18,19,24)

soru

Çok Kolay

:

1 (29)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

15 soru temel bilgi, 3 soru detay isteyen soru

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3 adet (16, 18, 29)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Fizyoloji ders notlarıyla çözülebilen soru sayısı 15, 1adet küçük stajlar ders notu, 1 adet kadın doğum ders notu, 1adet genel cerrahi ders notu

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Daha çok formatlı soru hazırlanmalı , fizyo- histo -embriyoloji de klinik yaklaşıma ağırlık verilmeli

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hücreden soru sorulmamış, embriyoloji ağırlığı artırılmış

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya soruları; iki defa dersi dinleyip en az üç defa okuyan bir kişinin 20 (yirmi) soru yapabileceği nitelikte ana ve temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi sorgulayan soru sayısı: 12
Detay bilgiyi sorgulayan soru sayısı: 10
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 adet soru.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sülfat içeren karbonhidratların sorgulandığı soru temel biyokimyanın temel kaynak kitaplarında da görüldüğü gibi çift seçeneklidir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders kitabı 22 (yirmi iki) soruya referans verebilme başarısına sahipti.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya branşında eski TUS sorularına ve ders notlarında temel bilgilere hakim olup, derslere aktif katılan bir öğrenci 18-20 soruyu rahatlıkla yapabilmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Lipitler ve amino asitler başlıkları ağırlıklı gelmişti. Hücre ve vitaminlerden soru yoktu.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;

Temel mikrobiyoloji ve bakteriyoloji : 10 soru,
Viroloji : 4 soru,
Mikoloji : 3 soru,
Parazitoloji : 2 soru,
İmmunoloji : 3 soru.
 
Daha önceki sınavlarla kıyaslandığında soru sayı oranları bakteri lehine artmıştı. Viroloji’den yaklaşık iki, Parazitoloji’den bir soru tahminimizden az sorulmuş oldu. Fakat bu değişmenin yanı sıra, diğer sınavlara kıyasla kolay soru sayısı da artmış. 20 soru temel bilgileri bilerek rahatlıkla cevap verilecek düzeyde sorulmuş.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

20 soru temel bilgiyi 2 soru detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

2 adet soru.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

11 adet soru.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi Soruları

:

1

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı değil ama özensiz hazırlanmış 2 soru mevcut.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız kendi branşımızda 21 soruya, branşımız dışında da 17 soruya yanıt vermiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Temel bilgiler çok tekrar edilerek çalışılmalı detay bilgilerden uzak durulmalıdır. Diğer branşlardan da çok sayıda soruya cevap bulunan bir branş olduğu için vurguladığımız yerler bol tekrar edilmelidir. Eski tus soruları da mutlaka çözülmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Viroloji soruları arasında Chikungunya virüsü yapılmasın diye sorulmuş sorular arasındadır. Viroloji soru sayısının hem azaltılıp hem de bu kadar gereksiz detay (maymunda bulunan) hem de kurgusu özensiz (ara konak; virüslerde ara konak kavramı olmaz) sorunun olması son derece mantıksızdır. Gene viroloji içerisinde MERS virüs pratisyen hekimlere sorulması gereksiz sorular arasındadır.
 
Sınavın 21 sorusu beklenen ve derslerde sık sık vurgulanan bilgilerden oluşuyordu. TUSDATA ders notlarının bilinmesi ile kolaylıkla yapılabilecek 20 sorunun içerisinde yaklaşık 11 soru eski TUS sorularının çok benzeri hatta tamamen aynısı bile denecek tipteydi. Bu nedenle notlarla birlikte eski Tus sorularını da çözen öğrenci için rahat yapılacak bir branştı.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
Hücre hasarı : 1 soru,
İmmün sistem : 2 soru,
Kalp-Damar : 2 soru,
Solunum sistemi : 1 soru,
Kadın genital sistemi : 1 soru,
Meme : 1 soru,
Deri : 1 soru,
Enfeksiyon : 1 soru,
Çocukluk çağı hastalıkları : 1 soru,
Endokrin : 1 soru,
Üriner sistem : 2 soru,
Gastrointestinal sistem : 2 soru,
Karaciğer : 1 soru,
Pankreas : 2 soru,
Kas-iskelet : 1 soru,
Santral sinir sistemi : 1 soru,
Hematopoetik sistem : 1 soru.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgiyi test eden sorular: 83, 90, 92, 93, 98
Temel bilgiyi test eden sorular: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

8 soru çok benzerdi (78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 96).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

6

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi Soruları

:

0

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notumuzda sadece Mast hücresi boyası olan Toluidin mavisi yoktu. Diğer 21 soru açık olarak vardı. Toluidin mavisi ise fizyoloji-histoloji derslerinde anlatılmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda atipik olarak 4 preparat sorusu sorulmuştu. Ancak sorular, soruda verilen klinik bilgiden yapılmaktaydı. Yeni soruların sıklığının arttığını eski soruların ise azaldığını görmekteyiz. Temel bilgilerin yorum ile yapılabilir hale geldiğini, sadece ezber ile çoğu sorunun çözülemediğini görmekteyiz.
 
Ders notlarını çalışmak, düşünmek, yorumlamak ve eski çıkmış TUS sorularını çözmek ilerisi için yeterli olacaktır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular genel olarak dengeli sorulmuştu. Neredeyse her konudan soru sorulmuştu. Erkek genital sistem, inflamasyon, onarım-yara iyileşmesi, hemodinamik hastalıklar soru sorulmayan konulardı.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorularda 3 adet zorluk derecesi yüksek soru vardı. Diğer sorular kolay ile orta derecede zorluğa sahip sorulardan oluşmaktaydı. Genel olarak orta veya biraz daha zor bir sınav olarak değerlendirilebilir. Zor sorular çok uç sorular olduğu için genel olarak sıralamayı fazla etkilemeyen sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

5 soru detay bilgiyi geri kalan temel bilgiyi ölçüyordu. 101,102,108,115,120

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

5 adet soru yeni bilgi içeriyordu . Bunlar: 101, 102, 108, 115, 120.
 
Etilen glikol zehirlenmesinde, etilen glikolün yıkımı sonucu aşırı miktarda oluşan ve metabolik asidoza yol açarak böbrek yetmezliğine neden olabilen kimyasal maddeler olan, oksalik asit ve glikolik asitler sorusu, Nörotransmitter geri alım taşıyıcıları olan SLC ailesi proteinleriyle ilgili soruydu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur. Lorazepamın aktif metabolit oluşturmaması sorusu, birebir eski soruydu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 2 soru dışındaki sorulara referans olmuştur ve %92 oranında başarı sağlamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakoloji sınavlarında eski bilgilerin benzerlerinin yanında yeni ve sorulmamış bilgiler de her sınav 2 – 3 adet sorulmaktadır. Güncel ve up date kaynakları olan TUSDATA kaynaklarından çalışmalarını öneririm.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– NSAI ilaçlar ve immunmodülatörlerden soru çıkmadı.
– Genel farmakolojiden bir farmokokinetik sorusu ve birde antagonizamsorusu soruldu. Sorular sırasıyla zor ve orta zor olarak değerlendirlebilirdi.
– Otonom sorularında kolinerjik etkiler 2 soru şeklinde soruldu. İnkontinans ilacıMirabegron beklenen yeni bilgi sorusuydu.
– KVS sorularında direk trombin inhibitörü sorusu eski sorulara benziyordu. Levosimendan yeni ve beklenen bir soruydu
– Hormonda GnRH agonistlerinin klinik kullanımı, eski sorulara benzeyen bir soruydu.
– SSS’de lorazepam eski soru, Milnasipran sorusu ise yeni tip sorulara örnekti
– Otakoid: Bosentan sorusu eski soruyla yapılabilecek düzeydeydi.
– Kemoterapotikler: İpilimumab, deksrazoksan yeni bilgi içeriyordu. Gentamisin endikasyonu eski sorulara benziyordu. Tigesiklin beklenen ve sorulmamış bir soruydu.
– Solunum Sisteminde: Montelukast beklenen bir lökotrien reseptçr antagonistiydi
– Toksikolojide etilen glikolün metabolitleri sorusu sınavın en zor sorularındandı ve detay bilgiydi.
– GIS: Kusma oluşturan reseptör olan Dopamin-2 sorgulanmıştı ve temel bir bilgiydi.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 28 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde Dahiliye’yi ilgilendiren, Dahiliye bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları beklenildiği gibiydi. Son dönemde olduğu gibi İnfeksiyon Hastalıkları soruları da Dahiliye içerisinde yer almaktaydı. Artık her sınavda 3-4 adet İnfeksiyon Hastalıkları sorusu, Dahiliye içerisinde sizlere yöneltilmektedir. Geçen sınavda 3 olan soru sayısı bu sınavda 5’e yükselmiştir. Soruların zorluk derecesi geçen sınavlardan farklı değildi. Genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği Dahiliye soruları ile karşılaştık. Umarım emeğinizin karşılığını almışsınızdır.
 
Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
İnfeksiyon Hastalıkları : 5 soru,
Göğüs Hastalıkları : 2 soru,
Kardiyoloji : 3 soru,
Gastroenteroloji – Hepatoloji : 5 soru,
Endokrinoloji : 3 soru,
Hematoloji : 2 soru,
Onkoloji : 2 soru,
Nefroloji : 3 soru,
Romatoloji : 2 soru,
İmmünoloji : 1 soru.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

9

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

21 soru temel, 7 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Özellikle triküspit yetmezlik, Shigella salgını, Whipple hastalığı, akarboz, önemi bilinmeyen monoklonal gamopati, trastuzumab, anterior üveit ve hemolitik üremik sendrom soruları daha önce sorulmuş, temel bilgileri sorgulayan sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

9

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisini gerektiren soru yoktu. Sorular, kurs notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde beklediğimiz gibi geldi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 28 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 12 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduklarını düşünmekteyiz. Her sınavda hatrı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Örneğin geçen sınavda 30 soruda 18 tane soru eskiden sorulmuş ya da çok benzeri soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru

Tanı yöntemleri

:

3

soru

Tedavi Soruları

:

4

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sekonder profilaksi ile ilgili sorunun hatalı bir soru olduğunu düşünmekteyiz. Temel textbooklarımıza göre sorunun 4 şıkkı da doğrudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı vaka sorularıdır. Dahiliye sorularının yarısından fazlası vaka sorusu olarak geldi diyebiliriz. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalısınız.
 
Bu sınavda Dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır. Dahiliye’de bir patolojiyi okurken öncelikle majör etiyolojik sebeplere, önemli klinik bulgulara, tanı için öncelikle yapılması gereken testlere ve ilk aşamada verilecek tedaviye önem verilmeli, öğrenilmelidir. Temel bilgileri akla tam oturtmadan, detay bilgilere dalmak netlerinizin istediğiniz gibi yükselmemesine yol açabilmektedir.
 
Daha önce de belirttiğimiz gibi İnfeksiyon Hastalıkları’ından sorular, Dahiliye içerisinde her sınavda yer gelmektedir. Mikrobiyoloji çalışırken özellikle klinik ve tedavi kısımlarına özellikle dikkat edilmelidir.
Günlük pratikte sıkça kullanılan ilaçların esas etkilerinin ne kadar önemli olduğunu her zaman vurgularız. Endokrinoloji başlığı altında gelen akarboz sorusu buna net bir örnektir. Hemen hemen her sınavda diyabet ile ilgili soru gelmektedir. Son 3 sınavda özellikle diyabetin akut komplikasyonları ile ilgili soru gelmişti. Bu sınavda da tedavi sorgulanmıştır. Ayrıca sorulan soru eski bir TUS sorusudur.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi beklenildiği gibiydi. İnfeksiyon Hastalıkları dışında ağırlık verilen veya sürpriz şekilde hiç sorunun gelmediği konu yoktu. Zorluk açısından da geçen sınavlarla aynıydı.
 
Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları, dikkatli okunduğunda kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Kurs programı içerisinde derslerde vurgulanan noktaların karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Kapak hastalıkları soruları artık klasikleşen sorulardır.
 
Onkoloji’de vurgu yaptığımız noktalardan biri de hedefe yönelik tedavilerdir. Onkoloji’de kanser tedavisinde kullandığımız hedefe yönelik moleküller olan tirozin kinaz inhibitörleri ve monoklonal antikorlar her zaman soru olarak karşınıza gelebilir. Bu sebeple sınav hazırlığınızda bu noktaya önem gösteriniz. Daha önce HER2’yi hedefleyen ajan olarak trastuzumab sorulmuştu, bu sefer de sorunun tam tersi soruldu. Özellikle Onkoloji’de son dönemde immünoterapinin de çok popüler olduğunu belirtmek isteriz.
 
Hemen hemen her sınavda sorunun geldiği yerlerden biri Diabetes Mellitus’tan bu sınavda akarboz geldi. Geçen sınavlarda da akut komplikasyonlardan art arda soru gelmişti. Bizi şaşırtmadı, beklediğimiz bir soruydu. Geçen sınavın değerlendirilmesinde aynen şunu söylemiştik: ‘Her zaman diyabetin akut komplikasyonlarına ve diyabetin tedavisine dikkat ediniz.’

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
– Yenidoğan : 2 soru (49, 50),
– Sosyal pediatri : 1 soru (46),
– Beslenme-Vitaminler : 1 soru (43),
– Metabolizma : 1 soru (48),
– Nefroloji : 2 soru (65, 66),
– Endokrinoloji : 3 soru (45, 47, 72),
– Hematoloji-Onkoloji : 3 soru (58, 59, 60),
– Gastroenteroloji : 2 soru (63, 64),
– Kardiyoloji : 1 soru (62),
– Alerji-İmmünoloji : 2 soru (56, 57),
– Romatoloji : 2 soru (61, 67),
– Solunum : 2 soru (53, 55),
– Acil-Yoğun Bakım : 1 soru (51),
– Genetik : 2 soru (70, 71),
– Enfeksiyon hastalıkları: 2 soru (52, 54),
– Bağışıklama : 1 soru (44),
– Nöroloji : 2 soru (68, 69),
– Çocuk psikiyatrisi : 0.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?
 

Çok Zor

:

1 (71)

soru

Zor

:

4 (49, 52, 68, 70)

soru

Orta

:

14 (43, 46, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 72)

soru

Kolay

:

9 (44, 45, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 65)

soru

Çok Kolay

:

2 (47, 62)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

49, 52, 71 olmak üzere 3 adet soru detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21 (44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3 (43, 51, 59)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6 (48, 50, 55, 56, 58, 69)

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

5 adet yeni soru (46, 52, 55, 71, 72) mevcuttu. Soruları cevaplamak için literatür bilgisi gerekmiyordu, ancak 52, 71 ve 72. sorular oldukça detay bilgiyi sorguluyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

9 adet soru eskiden sorulmuş ya da benzeri sorulmuş sorulardı (44, 50, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 67).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

7 (48, 50, 53, 54, 56, 57, 69)

soru

Tanı yöntemleri

:

2 (59, 61)

soru

Tedavi Soruları

:

1 (52)

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

1 (51)

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?
 
Pediatride tavşan ısırığı ile ilgili soru; sınava girenlere yaptığı yönlendirme hatası, seçeneklerin kurgulanmasındaki bozukluk ve kaynaktan alıntı yapılırken, yapılan hatalı tercümeden dolayı doğru cevabı yoktur. Bu ısırılan çocukta tedaviye gerek olmadığı A seçeneğine konulsa idi soruda hiçbir problem yaşanmayacakken, yabancı kitaplarda 24 saat ulaşılabilirliği ve bu konuda özel eğitim almış olması nedeniyle algoritmalarda var olan ama ülkemizde bulunmadığı için aile hekimi şeklinde yanlış olarak çevrilerek soruya adapte edilmeye çalışılan yaklaşım, soruyu yanlış yaptığı gibi ülkemizde hastanın hayatını tehlikeye atacak bir de sorun doğurmuştur.

Epigenetik ve fetal programlamayla ilgili olan sorunun 3 doğru cevabı bulunmaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri TUS ve YDUS notlarımız 27/30 soruya yanıt verilmesini sağlayabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her sınavda olduğu gibi asıl hedefin 1-2 adet detay bilgi sorgulayan soruları çözmek değil, eski ya da benzer çıkmış soruların yanında, daha önce sorulmamış ancak sorulma ihtimalinin aşikar olduğu, özellikle de YDUS sınavında çıkmış temel bilgilerin sorgulandığı soruları kaçırmamak olduğunu unutmamamız gerekir.
 
Vaka soruları TUS'un vazgeçilmez sorularıdır. Bu sorulara yaklaşımda vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir. Özenle hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımlarında şaşırtıcı bir durum yoktu. Artık herhangi bir bölümden 3 adetten fazla sorunun gelmediği aşikardır. Bir önceki TUS sorularından farklı olarak bu sınavda çocuk psikiyatrisi sorusunun olmaması, birden fazla genetik sorusunun olması ve acil/yoğun bakım soru sayısının 1'de kalması söylenebilir.
 
Eski TUS sorusu ya da benzerlerinin diğer sınavlara göre biraz daha fazla olduğu bir sınavdı. Yeni sorulan soruların birkaçının (özellikle tavşan ısırığı, kistik fibroz ilacı ivakatfor) detay bilgi sorguladığı söylenebilir.

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Herşeyden önce artık TUS’un en önemli dersi en çok soru çıkması ile Genel Cerrahi olmuştur… 33 soru Genel Cerrahiden 15 soru diğer klinik branşlardan ve 15 soru da temel branşlardan olmak üzere 240 sorunun 63 tanesi Genel Cerrahi bilgisine dayanan sorular oluşmaktadır…
TUS sorularına baktığımız zaman kaliteli sorular olmakla birlikte 5 adet yanlış sorunun (77, 78, 83, 94, 108) olduğu görülmektedir…
1 adet (84) de bizce hangisi daha doğrudur, şeklinde özensiz bir soru sorulmuştur…
Yan Dal Uzmanlık sınavında sorulabilecek 6 soru çok zor olarak karşımıza çıkmaktadır…
2 adet (93, 104) soru formatlı dediğimiz I, II, III… şeklinde basamaklı olarak sorulmuştur.
 
Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
Sıvı elektrolit-asit baz dengesi ve bozuklukları : 1 soru,
Travmaya metabolik ve endokrin cevap : 2 soru,
Şok : 1 soru,
Cerrahi enfeksiyonlar : 1 soru,
Hemostaz ve transfüzyon : 1 soru,
Travma : 2 soru,
Meme hastalıkları ve cerrahisi : 2 soru,
Tiroid hastalıkları : 3 soru,
Transplantasyon : 1 soru,
Akut karın : 1 soru,
Özofagus-diyafragma hastalıkları ve cerrahisi : 1 soru,
Mide duedonum hastalıkları ve cerrahisi : 5 soru,
Kolon ve rektum hastalıkları ve cerrahisi : 4 soru,
Karaciğer hastalıkları ve portal hipertansiyon : 2 soru,
Safra kesesi ve safra yolları : 1 soru,
Pankreas hastalıkları ve cerrahisi : 1 soru,
Dalak hastalıkları : 1 soru,
Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter : 1 soru,
Herniler : 1 soru,
Cerrahi komplikasyonlar : 1 soru.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?
 

Çok Zor

:

6 (75, 89, 97, 98, 106, 108)

soru

Zor

:

1 (83)

soru

Orta

:

15 (74, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 104)

soru

Kolay

:

10 (73, 76, 80, 81, 84, 87, 91, 92, 96, 107)

soru

Çok Kolay

:

1 (90)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

33 sorunun 23’ü spot bilgisi sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 23 sorunun 8‘inde ufak da olsa yorum yapabilmek gerekmekte, 15 soru ise direkt bilginin ölçüldüğü soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Aşırı uç bir bilgi olan ve aynı zamanda yanlış olan 108. soru mevcuttu…

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

26 soru eski TUS bilgileri ile yapılabilecek soru niteliği taşımaktadır…

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

3 tane vaka sorusu mevcuttu… (74, 85, 100)

Olası tanı soruları

:

2 (85, 100)

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi Soruları

:

0

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

1 (74)

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

TUS sorularına baktığımız zaman kaliteli sorular olmakla birlikte 5 adet yanlış sorunun (77, 78, 83, 94, 108) olduğu görülmektedir…

Septik şokta mortaliteyi azaltan faktörlerin sorgulandığı soruda iki doğru cevap bulunmaktadır.

Antiinflamatuvar mediyatörler ile ilgili sorunun 3 tane cevabı olduğu için iptal edilmesi gerekmektedir.

Damarsal yapılarla ilgili olan sorunun doğru yanıtı olduğu iddia edilen subscapular arterinde memenin kanlamasına dolaylı KATKIDA bulunduğundan dolayı bu sorunun doğru yanıtı yoktur ve iptali gerekmektedir… Soru kökünde “memenın kanlanmasına DOĞRUDAN katkıda bulunmaz” deseydi soru doğru olacaktı.

Greft kullanımı ve Scopinaro ameliyatının tanımı ile ilgili sorulan soruların şıklarda doğru cevapları bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genel cerrahi notları ve derslerde vurgulanan konular bu zor sınavda bile soruların büyük kısmını karşılamaktadır. Notlarımız genel cerrahi sorularının dışında genel cerrahi bilgisiyle yapılan 30 kadar soruyu da net cevaplamaktadır. Bu sınavda temel branşlarda 15 ve klinik branşlarda da 15 olmak üzere 30 genel cerrahi sorusu mevcuttu. 240 sorunun 63 tanesi genel cerrahi bilgisine dayanan sorulardan oluşmaktadır ki bu da sınavın yaklaşık % 25’ine karşılık gelmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Genel cerrahi soruları alışıla gelmişin dışında zor olarak gelmiştir. Bu atipik soru varlığı yandal uzmanlarının bile çözemeyeceği soruları karşımıza çıkarttı. Bu tip soruların yakalanması imkansıza yakındır. Bu tip soruları sormanın da tusa hazırlanan pratisyen hekimlere hiçbir katkı sağlamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla çoğu kişinin de yapamadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de yapılamamasının eksi puan yaratacağını düşünmüyoruz. Gelecekte de bu tip sorular sorulursa yine yapılamaz. Çünkü bu tarz soruları yakalayabilmek için Schwartz-Sabiston ve birkaç cerrahi kitabının satır satır anlatılması gerekmektedir ki buda imkansızdır. Bu tarz soruları yakalamaya çalışırsak esas konuyu, bilgiyi ve yapılması gereken soruları kaçırma ihtimalimiz artar. Yorum sorularının giderek artan sayıları genel cerrahi konularını ezberlemek yerine ayrıntıları öğrenmek gerekliliğini gösteriyor. Bu sınav özelinde direkt bilgiyi ölçen sorular ağırlıklı olmakla birlikte yine de biraz daha yorum katarak dikkatli çalışmak başarıyı getirecektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda ‘mide-duodenum hastalıkları ve cerrahisi konusu’; son yılların popüler cerrahisi obezite cerrahisi’ninde katkısı ile normalden daha fazla soru ile kendini temsil etmiştir. Cerrahi anatomi soruları son yıllarda her sınavda bir soru ile karşımıza gelmekte iken bu sınavda süpriz şekilde daha fazla olarak karşımıza çıktı.
 
Görüldüğü gibi genel cerrahide soru dağılımının bir standardı olmamakla birlikte; öncelikli olarak majör konular olmak üzere tüm konulara ağırlık verilmelidir. Atipik soruların, özellikle de yandal sınavında bile gelse zor sayılabilecek soruların olması genel cerrahi branşını, sınavın zor branşlarından biri yapmıştır.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
Obstetri : 4 soru,
Onkoloji : 2 soru,
Genel jinekoloji : 3 soru,
Endokrinoloji : 3 soru.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?
 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

– 10 soru (109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117) temel bilgiyi
– 2 soru (112,118) detay bilgileri test ediyordu
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

* Önceki sınavlarda çıkmış sorulardan 2 tanesi çok benzer soru;
     – 16 numaralı soru; Uterusun ligamentlerinden en güçlü olan
     – 120 numaralı soru; RİA ve gebelik, obstetrik sonuçlar
* 109, 117, 119 numaralı sorularda geçmiş yıllardan esinlenerek sorulmuş sorular.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

– 5 adet vaka sorusu vardı.
– 2 soru direk bilgiyi test ediyor, 2 soru tanı sorusu iken, 1 soru yönetim ve tedavi sorusu idi.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

– Tam olarak yanlış olmasa da özensiz ve tuzak olabilecek şekilde hazırlanmış 1 soru vardı.
– Obstetrik ile ilgili olan soruda, aslında soruda sorulmak istenen bilgi, olgunun detayında çok net verilmiyor. Soruda fazlasıyla yoruma açık bırakıyor. Adaylara tuzak olarak yazıldığı anlaşılan sorunun, bu tuzak nedeniyle yanlış cevaplara yol açabileceğini düşünüyoruz.
 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Ders notlarımız 12 sorudan 10 tanesinin cevabı net olarak bulunmaktadır.
– Ayrıca diğer branşlardan 8 soru da kadın doğum notları ile yapılabilmektedir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda vaka soruları sayısı arttı. Her TUS 4-5 soru olgu sorusu ile karşılaşıyoruz. Buda bize aslında Kadın Doğumda ezber değil, bilgiyi özümseme ve kullanabilme becerimizi arttırmamız ve bu yönde odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. Kadın Doğum her ne kadar 12 soru gibi görünse de genelde her sınav toplamda diğer branşlardaki sorularla beraber yaklaşık 20 soruluk bir hacmi var. TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak ve Klinisyen soru bankası ile pekiştirilerek her sınavda sizlere yeterli olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Obstetrik: Aslında patolojinin (geçtiğimiz yıllarda soruldu) ardından HELLP sendromu sorusunu bekliyorduk. Ancak yinede bir ayırıcı tanı sorusu sorarak, gebelik ve sistemik hastalıklar sorusu gibi karşımıza geldi. Yine doğum mekanizmalarında bir komplikasyon vaka sorusu beklenen üzere geldi. Ancak plasental fizyoloji sorusu daha çok fizyolojide sorulmasını beklediğimiz bir konuydu. Ancak sorunun kolay olması içimize su serpti. Yine her ders dönelerinde ısrarla vurguladığımız gibi prenatal tarama sorusu geldi ve bizi şaşırtmadı.
 
Reproduktif endokrinoloji: Son yılların en popüler konusu bu alanda AMENORE sorusu yine geldi. Swyer sendromu zaten geçmiş yıllarda sorulan bir hastalıktı. AMH sorusu tekrar tekrar geldi, çok net beklediğimiz, deneme sınavlarında sorduğumuz bir soru ile karşılaştık. Şaşırtıcı olan, bu sınav hormonal kontrasepsiyon sormayı tercih etmediler.
 
Jinekoloji: Ektopik gebelikten soru gelmesi bizi elbette şaşırtmadı ancak, yandal seviyesinde detay bir referans kitap (textbook) bilgisi sorusu gelmesi bizi şaşırttı. Geçmiş yıllarda ektopik gebelikten olgu soruları ve temel bilgiler sorusu geliyordu ancak bu sefer zor bir soru ile karşılaştık.
 
Abortus, nöroendokrinoloji, menstrüel siklus, gibi önceki sınavlarda sorulan soruların olmayışı beklenmedik bir süreçti.
 
Onkoloji:Klasik bir şekilde 2 sorusu geldi. İki soruda zorlanmadan yapılabilen bir soruydu. Ancak bu sınava soru tekniği açısından ‘’yalnız 1, 1 ve 2’’ gibi sorunun gelmesi bize yandal sınavını hatırlattı.
 
Bazı soruların seçenekleri özensiz hazırlanmış olsa da Kadın Doğum Nisan 2017’de beklenende çok uzak bir tutum sergilemedi.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak baktığımızda zorluk derecesi açısından ortalama bir sınavdı. Cerrahi küçük stajlardan çok az soru gelmesi bizim için büyük bir sürpriz oldu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 12 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

8

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni diyebileceğimiz detay bilgi gerektiren 4 sorumuz vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplamda 8 soru eski TUS sorusu ve çok benzeri soru idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi Soruları

:

3

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok diyebileceğimiz 3 soru dışında notlarımız eski TUS soruları ile desteklendiğinde başarılı sonuçlar elde isteyen doktorların işini fazlasıyla görecektir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Küçük stajların soru dağılımları çok değişebilmektedir. Ancak sorular sadece küçük stajlar bilgisi ile değil diğer derslerdeki bilgilerimiz ile de yapılabilmektedir. Örnek olarak uzun yıllardır anestezi sorumuz farmakoloji bilgisi ile yapılmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda diğer yıllardan farklı olarak yaklaşık 10-12 soru sorulan cerrahi küçük stajlardan sadece 3 soru gelmiş olması şaşırtıcı idi. Bunun dışında sorularımızın dağılımı ve zorluk derecesi dengeli dağılmış idi.