|


2017 NİSAN TARTIŞILAN AMA
YANLIŞLIĞI İSPAT EDİLEMEYEN BAZI SORULAR
 

TEMEL BİLİMLER

Temel Bilimler 18. Soru:

Kalın Deri tabakaları sorusu: Soruda “Kalın deride en çok hangisi bulunur” diye sormayıp “Hangisi ağırlıklı olarak kalın deride bulunur” diye sorduğu için soru nettir ve hata yoktur.

   

Temel Bilimler 20. Soru:

Parafolliküler hücrelerin Embriyolojik kökeni sorusu: Bazı kitaplar “5. faringeal cepten gelişir” yazsalar da aynı kitaplar 5. faringeal cebin, 4. faringeal cebin ventral kısmından geliştiğini de eşzamanlı yazmaktadır.

 
   

Temel Bilimler 66. Soru:

Chikungunya virüsü ile ilgili 66. soru: Soru kökü özensiz hazırlanmıştır. Sorunun gereksizliği ve ölçme niteliğinin bulunmaması ayrı bir konu; ancak virüsler hücre yapısına sahip olmadıkları için ara konak kavramına uygun değildir. Ara konak, erginleşmemiş parazit formlarının bulunduğu konak demektir. Malum, son konak da erişkin formunun konağı. Bu durumda mevcut haliyle bu soruya "kesin hatalı soru" diyemeyiz. Dolayısıyla bu soru için yorumumuz şu: Ya bilimsel olarak özensiz hazırlanmıştır ya da soranın terminolojiye hakimiyet sorunudur.

 
   

Temel Bilimler 83. Soru:

Mast hücre histokimyasal boyama sorusu: Orijinal textbookların tamamında sadece “toluidin mavisi” yer almaktadır. Aksi bilgiler sadece internet ya da literatür ortamında mevcuttur.

 
   

Temel Bilimler 95. Soru:

Rabdomyom tanısı sorusu: Bunun soru kökünde Ekokardiyografi yerine yanlışlıkla “Elektrokardiyografi” ifadesi kullanılmış. Ancak veriler o kadar net ki itirazı anlamsız buluyoruz. Dileyen meslektaşlarımız itiraz edebilirler.

 


KLİNİK
BİLİMLER
 

Klinik Bilimler 10. Soru:

Shigella Salgınlarında fekal oral bulaşın önlenmesinde en etkin yol sorusu: Pek çok kaynakta el yıkama "en etkin" olarak belirtilmiş, bazılarında en etkin demese bile öne çıkartılmıştır. Ancak sanitasyonu öne çıkaran hiç bir textbook bilgisine rastlayamadık.

Klinik Bilimler 44. Soru:

Aşılama prensipleriyle ilgili yanlış olan sorusu: bu soruya Kuduz aşısını gerekçe gösterip hatalıdır diyenler için soru "Sağlıklı çocuklarda" diye başladığı için soruya itiraz mümkün değildir. Çünkü kuduz riski taşıyan çocuk sağlıklı değil hasta çocuk olarak kabul edilir.

Klinik Bilimler 70. Soru: Üçlü CAG tekrarı olmayan sorusu: Cevapta herhangi bir hata yoktur. Myotonik musküler distrofi CTG trinükleotid ve CCTG tetranükleotid tekrarı görülür.