|


Dr. Durmuş TEKEMEN
2017 Yaz Dönemi Ankara Vaka Kampı Röportajları