|


HOCALARIMIZIN AĞUSTOS 2017 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2 Kemik, 1 Eklem, 2 Kas, 1 Solunum, 3 Sindirim, 1 Genitoüriner, 3 Nöroanatomi, 1 Kulak sorusu vardı.
 
Bu soru dağılımı, şimdiye değin hiç görmediğimiz bir soru dağılımı getirdi önümüze. Biz de deneme sınavlarımızda, aman şundan ağırlık olmasın, şuraya fazla değinmeyelim diye en ince detayına kadar uğraş veriyoruz, göznuru döküyoruz. Bizimki görüyoruz ki; daha doğru, daha insaflı, bilgiyi daha geniş tabana yayıp, geniş çapta ölçme için ideal. Keşke biraz da bu işi yapanlar böyle bir sistem kursalar.
Üç sindirim sorusu aynı TUS’ta gelecek deseler, herhalde hiçbirimiz inanmazdı.
Ancak; buna rağmen, soru ağırlıkları bakımından, diğer TUS’lar için örnek teşkil edebilecek bir TUS olarak bakmamak lazım.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların, 11 tanesi temel – 3 tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş ve iptal edilmiş bir soruya, “Seyri boyunca bacak medialinde v. saphena parva’ya eşlik eden sinir hangisidir?” sorusuna çok benzer bir soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kitaplarımız normal her TUS’ta, her konuda tam ve ihtiyacı en iyi karşılayacak düzeydedir. Bu TUS’ta 14’de 12 sorunun cevabı notlarımızda mevcuttur. Ancak; TUS’ta beklemediğimiz iki konu, maalesef tahminlerimizin dışında geldi: Colon komşuluğu ile ilgili bir soru ve duodenum parçalarının düzeyi notlarda yoktu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bundan böyle, derslerde anlattığımız, vurguladığımız konuların yanı sıra, kitapların çok detaylıca okunması, şekillerin de aynı özenle incelenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• İki kemik, 1 eklem sorusu normal ağırlığı ile gelmiş sorular. Ancak os hyoideum’un seviyesini bilmek, ne kadar bilgiyi ölçecek bir sorudur? Kimin işine yarayacaktır? Hangi hekim bu bilgiyi nerede kullanacaktır? O da bir merak konusudur.
• Bir kas sorusu (M. teres minor) geldi gelmesine de, 1989 yılı düzeyindeydi (N. axillaris ile inerve olması konusu).
• Bir solunum sorusu, zaten beklediğimiz derslerde konuştuğumuz bir soru idi.
• Dolaşım Sistemi sorusu hiç gelmedi.
• Sindirim Sistemi ile ilgili 3 soru geldi. İlk kez oluyor.
• Genitoüriner Sistem’de üreter çaprazlaşması sorusu, yine beklediğimiz bir soru idi.
• Nöroanatomi sorularında, kraniumdan duyu alan sinir sorusunda, seçeneklerde bir motor dal olunca, bu seçenek önemli bir ipucudur. Diğer nöroanatomi soruları beklenilen sorulardı.
• Ortakulak boşluğu duvarlarında, gelecek dediğimiz 3 sorudan biri geldi. Geride 2 duvar kaldı sorulacak.
 

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Hücre: 1
Doku: 1
Embriyoloji + Genital: 5
Kas: 2
Kardiyovasküler: 5
Hematopoetik: 1
Endokrin: 1
Solunum: 1
Üriner: 1
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

17. soru

Zor

:

4

22, 24, 27, 31. soru

Orta

:

9

15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 29. soru

Kolay

:

4

20, 25, 30, 32. soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 13 soru vardı. Soruların 5 tanesi (17. 22. 24. 27. 31.) detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

23, 26, 29. soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

6 tane eski veya benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

24. soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Soruların 16 tanesinin cevabı notlarımızda mevcuttur, bir adet detay embriyoloji (kulak kepçesi 1.- 2. faringeal arkus) sorusu ve bir adet klinik sorusu (uzun QT sendromu) notlarımızda genel olarak bahsedilmiş olsada notlarımızda yoktur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlarımıza derslerde yaptığımız vurgulara hakim olunması branşımızda gelen soruların çözümü için yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav sürpriz olarak Embriyoloji (5 soru) ve Kardiyovasküler Sistem (5 soru) sınavı gibiydi, soruların yarıdan fazlası bu iki bölümden soruldu. Sınavın bir diğer sürprizi ise her sistemden soru geldiği halde gastrointestinal ve özellikle de sinir sisteminden soru sorulmamış olmasıdır.
 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Derse katılan ve tekrarlarını yapan bir kursiyerimiz 18-21 soruyu çok zorlanmadan yapabilirdi. 1 soru çok zor kategorisinde ayrıntı bilgiyi sorguluyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

6

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 3 tanesi detay bilgiyi, 19 tanesi temel bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Vardı. 6 taneydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bir adet hatalı soru mevcuttu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bir soru hariç soruların tamamı ders kitabındaki bilgiler kullanılarak yapılabilirdi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders anlatımını mutlaka en az iki defa dinlemeleri, konu tekrarlarını yapmaları, ders anlatan hocalarının vurgularına ve eski TUS sorularına dikkat etmeleri kaydıyla Biyokimya sorularında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklardır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Karbonhidratlar ve azot metabolizmasının ön plandaydı. Hücreden soru gelmemişti.
 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:
 
Temel mikrobiyoloji: 4
Bakteriyoloji: 4
Viroloji: 7
Mikoloji: 3
Parazitoloji: 2
İmmünoloji: 2
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

75. soru

Zor

:

2

59, 72. soru

Orta

:

7

55, 61, 62, 63, 69, 71, 76. soru

Kolay

:

6

60, 64, 65, 67, 68, 73. soru

Çok Kolay

:

6

56, 57, 58, 66, 70, 74. soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 15 soru vardı. Soruların 7 tanesi (59, 61, 64, 69, 72, 75, 76) detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

56, 61. soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

60, 65, 67. soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni diyebileceğimiz 2 soru vardı. Bir tanesi beklediğimiz soruydu (posakonazol). Diğeri ise mikrobiyoloji uzmanlarının bile cevaplamakta zorlanacağı bir soruydu (CFP-10).

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

16 tane eski veya benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

3

60, 65, 67. soru

Tanı yöntemleri

:

1

59. soru

Tedavi soruları

:

5

56, 63, 69, 71, 72. soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Bütün soruların cevabı notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

On altı soru benzer veya geçmiş yıllarda sorulan sorulardan sorulmuştur. Bu durum bize geçmiş yıllarda çıkmış soruların önemini bir kez daha gösteriyor. Ayrıca 5 tane ilaç, tedavi ve direnç konusundan soru gelmesi de önemliydi.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Her alt bölümümüzden soru gelmesine karşın, konu dağılımı geçmiş yıllara göre bir hayli farklı idi. Viroloji ve Temel Mikrobiyoloji sorularının artışı ve ilaçların beklenenden fazla sorulması dikkat çekici idi. Temel Mikrobiyoloji sorularının geçmiş yıllarda sorulan sorular veya benzerlerinden gelen, direkt bilgiyi ölçen temel sorular olduğunu gördük. Bakteriyolojide sorulan ve latent tüberküloz tanısında kullanılan IGRA testinde kullanılan antijenleri sorgulayan bir soru (ESAT-6) daha önceki yıllarda sorulmuştu. Bu kez aynı testte kullanılan bir diğer antijen (CFP-10) sorgulandı. Bu soru zor ve detay bir soruydu. Viroloji’de sorulan HBV sorusu kalibre olarak TUS ölçüsü dışındaki zorluktaydı. Diğer Viroloji soruları ise ideal düzeydeydiler. Parazitoloji’den gelen iki soru da tedaviyi sorgulamaktaydı. Mantar soruları ideal olmakla birlikte yeni ve beklediğimiz derslerde vurguladığımız bir antifungal (posakonazol) sorusu da vardı. İmmünoloji soruları son yılların en kolay sorularındandı, diyebiliriz.
 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genellikle zor ve çok zor sorular patoloji branşında sorulmaz. Bu sınavda detaylı ve zor soruların fazlalığı dikkat çekiciydi.
Hücre hasarı: 1 soru
İnflamasyon: 1 soru
Onarım: 1 soru
Hemodinamik hastalıklar: 1 soru
Neoplazi: 1 soru
Solunum sistemi: 1 soru
Kalp hastalıkları: 1 soru
Damar hastalıkları: 1 soru
Hematolojik patoloji: 1 soru
Gastrointestinal sistem: 2 soru
Karaciğer: 1 soru
Pankreas: 1 soru
Böbrek: 1 soru
Sinir sistemi: 1 soru
Endokrin: 1 soru
Kadın genital sistemi: 1 soru
Erkek genital sistemi: 1 soru
Meme hastalıkları: 1 soru
İskelet sistemi: 2 soru
Deri hastalıkları: 1 soru
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

7 soru detay, 15 soru temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

8

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Böbrek tümörünün genetik altyapısıyla ilgili olan c-met mutasyonu yeni bir bilgiyi içeriyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

6 soru aynen, 8 soru ise çok benzer veya modifiye sorulardan oluşuyor.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Evet, 1 adet yanlış soru var. P53 sorusunun doğru cevabı bulunmuyordu bu nedenle itiraz dosyası hazırlandı.
 
ÖSYM Temel Bilimler 91. soruyu iptal etmiştir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Mikrovillüs inklüzyon hastalığı sorusu hariç diğer soruların tamamı notlarımızda mevcuttu. 21 Patoloji sorusunun yanı sıra diğer branşlardan 24 sorunun cevabını notlarımızda gördük. Toplamda 45 sorunun cevabı Patoloji notlarımızda mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda 3 adet histopatolojik figür, 1 adet immünhistokimyasal tanı, 6 adet formatlı (yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur şeklinde), 1 adet hastalığın otozomal dominant geçmesi, 1 adet genetik mutasyon (MET) ile meydana gelen tümör sorusu vardı. Bu sorulara bakınca son yıllarda histopatolojik tanıya, hastalıkların etyolojik patogenezine, genetik mutasyonlara ve hastalıklarla ilgili genel bilgileri sorgulamaya yönelik soruların arttığını görüyoruz.
Bu nedenle adaylarımız hastalıklara çalışırken mutlaka önce fizyo-patolojisini gözden geçirmeliler. Ancak böyle düzgün ve etkili bir algoritma ile hastalıkları sebep-sonuç ilişkisi ile öğrenebilirler.
Buradan da anlayacağımız gibi TUS artık ezber değil bilgiyi öğrenip uzun dönem hafızasına alarak yapılacak bir sınav.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
Az önce de söylediğim gibi 3 adet histopatolojik figür, 1 adet immünhistokimyasal tanı, 6 adet formatlı (yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur şeklinde), 1 adet hastalığın otozomal dominant geçmesi, 1 adet genetik mutasyon (MET) ile meydana gelen tümör sorusu vardı. Bunlar detaylı bilgiyi sorgulayan sorulardı.
Bu 12 sorunun dışındaki 10 soru son derece kolay ve temel bilgi ile yapılabilecek sorulardı. Son yılların en dengeli sınavı diyebiliriz. Hemen hemen her konudan soru sormaya özen göstermişler.
 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel farmakoloji: 1 adet
Otonom sinir sistemi: 4 adet
Kardiyovasküler sistem: 3 adet
Hormonlar: 2 adet
Santral sinir sistemi: 3 adet
Otakoidler: 3 adet
Kemoterapötikler: 4 adet
Hemopoetik sistem: 1 adet
Toksikoloji: 1 adet soru vardı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

103. soru

Zor

:

3

104, 108, 114. soru

Orta

:

10

100, 102, 106, 107, 111, 115, 116, 117, 118, 120. soru

Kolay

:

5

101, 105, 109, 112, 119. soru

Çok Kolay

:

3

99, 110, 113. soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 12 soru vardı.
Soruların 10 tanesi (102, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 118) detay bilgileri test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

100, 104. soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni diyebileceğimiz (yeni ilaç) 2 soru vardı. İkisi de beklediğimiz sorulardı. Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.
İlgili sorular: 108 (Mipomersen), 118 (Dapagliflozin)
 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yedi adet eski veya benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

2

113, 115. soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

5

103 (mepivakain),
109 (plazma potasyum takibi-tiazid-digoksin),
113 (Etambutol),
114 (Sefoperazon),
115 (iyi hidrasyon-furosemid)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Toplam 22 sorudan 20 tanesini bire bir cevaplamaktadır. Bir adet soruda, ilacın iki adından biri olan Hyosin (diğer adı skopolamin) notlarımızda yer almamaktadır. Tek eksik budur. Diğer bir soruda ise, öğrencinin yorum yapması ve farklı bilgileri zihnine çağırarak cevaplaması gerekmektedir. Bu soru (115) özellikle “tedavi şeması” gibi daha çok klinikteki bir uygulamayı kapsamaktadır. Sisplatinin nefrotoksik yan etkisi notlarımızda detaylı olarak yer almaktadır. Gerek klinik pratikte, gerekse farmakoloji derslerinde, sadece sisplatin için değil, tüm nefrotoksik ilaçların bu etkisini azaltmak için iyi bir hidrasyon yapılması gerektiği ve zorlu diürez yapan bir ilaç olan furosemidin bu tür ilaçların yan etkisini azaltmak için kullanılacağı belirtilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

1) Her zaman sorulan temel bilgiler tekrar sorulmuş olduğundan eski sorulara mutlaka bakılmalıdır.
2) “Yeni ilaçlar” mutlaka sorulmaktadır. Özellikle diyabet gibi, kolesterol ilaçları gibi sık görülen hastalıklara ait beklenen yeni ilaçlar mutlaka ezberlenmelidir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Farmakoloji açısından dengeli ve orta zorlukta bir sınavdı.
• Sorular genel olarak ezbere dayalı olmayan ve aşırı uç bilgiler içermeyen sorulardı. Ancak 2 adet soru (103 ve 115) ÇEP kapsamı dışında olarak kabul edilebilir.
• Soruların çoğu uygun bir çalışmayla yapılabilecek sorulardı. Bu nedenle ayırt ediciliği yüksek bir sınav diyebiliriz.
• Soru dağılımına bakılacak olursa genel farmakolojiden 1 adet soru çıkması beklenenden az olarak kabul edilebilir. Otonom sinir sisteminden ve otakoidlerden çıkan soru sayısı ise daha önceki sınavlara göre fazla idi. Özellikle, toplam 22 soru içerisinde tam 3 adet prostaglandin sorusu olması ilginçti. Kemoterapötikler, kardiyovasküler sistem, santral sinir sistemine ait sorular daha önceki sınavlar ile uyumluydu. Endokrin sistem farmakolojisi başlığı altında 2 adet diyabet ilacı sorusu vardı ve bunlardan bir tanesi çok beklediğimiz yeni bir ilaçtı. Bu sınavda gastrointestinal sistem ve solunumu sistemi ilaçlarından hiç soru çıkmadı.
• Toplam 2 adet yeni bilgi içeren soru vardı. “Mipomersen” ve “Dapagliflozin” soruları yeni bilgi sorusu olarak kabul edilebilir.
 

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 32 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde Dahiliye’yi ilgilendiren, Dahiliye bilgileri ile yapılabilecek çok sayıda sorular da mevcuttu. Soru dağılımları beklenildiği gibiydi, sadece endokrinoloji 2 soru ile beklenenin biraz altında kalındı. Son dönemde olduğu gibi Enfeksiyon Hastalıkları soruları da Dahiliye içerisinde yer almaktaydı. Artık her sınavda 4-5 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorusu, Dahiliye içerisinde sizlere yöneltilmektedir. Geçen sınavda 4 olan soru sayısı bu sınavda 5’e yükselmiştir. Bu sınavda Dahiliye açısından son yıllara göre atipik derecede detay ve zorluk içeren sorular dikkatimizi çekti. Yine de genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın soruların çoğunluğunu rahatlıkla yapabileceğini düşünüyoruz.
 
SORU DAĞILIMLARI
Enfeksiyon Hastalıkları: 5 soru
Göğüs Hastalıkları: 3 soru
Kardiyoloji: 6 soru
Gastroenteroloji – Hepatoloji: 5 soru
Endokrinoloji: 2 soru
Hematoloji: 3 soru
Onkoloji: 2 soru
Nefroloji: 3 soru
Romatoloji: 2 soru
Geriatri: 1 soru
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

7

soru

Orta

:

14

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

21 soru temel, 11 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Önceki yıllara göre daha fazla detaya giren soru ağırlığı gördük ve bu nedenle daha zor bir Dahiliye sınavı oldu. Örneğin; medüller tiroid kanserinde paraneoplastik Cushing sendromu gelişimi, kısa bağırsak sendromunda D-laktat düzeyi bakılması, nefrotik sendromda doku plazminojen düzeyi, ülseratif kolit orta şiddette aktivasyon olduğunda etkisiz tedavi, HBV ‘ye karşı doğal bağışık bir vakada ritüksimab tedavisi verilmesi durumundaki profilaktik yaklaşım, akut miyeloid lösemide gen mutasyonlarına göre prognoz soruları bu kategoride değerlendirilebilir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

8

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni bir bilgiyi irdeleyen soru olmamakla birlikte, detaya giren literatür bilgisi gerektiren birkaç tartışmalı soru geldi. Örneğin, nefrotik sendromda doku plazminojen aktivatör düzeyi sorusu… Kaldı ki literatürde dahi tam net bilgi yoktur, artar diyen çalışmalar da vardır artmaz diyen de… Bu birkaç soru dışında genelde sorular, ders notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde geldi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 32 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 11 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde cevaplamış olduklarını düşünmekteyiz. Her sınavda hatırı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Örneğin bir önceki sınavda da 28 sorudan 12 tanesi daha önce sorulmuş ya da çok benzeri sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

5

soru

Tedavi soruları

:

6

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Klinik Bilimler başlığında Dahiliye soruları içerisinde bulunan iki sorunun özensiz veya hatalı hazırlanmış sorular olduklarını düşünmekteyiz. Temel textbook’larımıza göre; inflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığın seyrinden bağımsız olarak primer sklerozan kolanjit gelişebilir; ancak üveit ve ankilozan spondilit de ilişkisiz olarak gelişebilir denmektedir. Nefrotik sendrom sorusunda koagülasyon faktörlerindeki değişiklik sorgulanmış, doku plazminojen aktivatör düzeyi artar olarak cevap verilmiştir. Textbook olarak uluslararası birçok kaynak değerlendirildiğinde, destekleyen belirgin bir kaynak olmadığı gibi, aleyhte bilgi veren Nefroloji kaynakları olduğunu tespit ettik.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı, vaka sorularıdır. Dahiliye sorularının yarısı vaka sorusu olarak geldi, diyebiliriz. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalısınız. Gerçekten de bu sınavda, vaka kamplarının TUS hazırlığında vazgeçilemez olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.
Bu sınavda Dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine, asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır. Belli bir bilgi düzeyini tutturduktan sonra ise daha detay bilgilere yönelebilirsiniz. Dahiliye’de bir patolojiyi okurken öncelikle majör etiyolojik sebeplere, önemli klinik bulgulara, tanı için öncelikle yapılması gereken testlere ve ilk aşamada verilecek tedaviye önem verilmeli, öğrenilmelidir. Temel bilgileri akla tam oturtmadan, detay bilgilere dalmak netlerinizin istediğiniz gibi yükselmemesine yol açabilmektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Enfeksiyon Hastalıkları’ından sorular, Dahiliye içerisinde her sınavda yer almaktadır. Mikrobiyoloji çalışırken özellikle klinik ve tedavi kısımlarına dikkat edilmelidir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Enfeksiyon Hastalıkları’ndan gelen soruların oldukça iyi dağılım gösterdiği görüldü: Birer Viroloji, Mikoloji ve Bakteriyoloji sorusu ile iki antibiyotik etki mekanizması ve toksisitesi soruldu.
Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları, dikkatli okunduğunda kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Kurs programı içerisinde derslerde vurgulanan noktaların karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Kapak hastalıkları soruları artık klasikleşen sorulardır. Bir EKG sorusu geldi ve enteresan şekilde cevap şıklarında 5 farklı ritim trasesi konularak soruldu ve aslında 5 EKG birden sorulmuş gibi oldu. Bu tarz EKG sorusu TUS tarihinde bir ilk gibi görünüyor. EKG üzerinden ritm bozuklukları, kapak hastalıkları, miyokardit tanısal görüntüleme, digoksin metabolizması, kararsız angina ve ilaç yan etkileri üzerine soru geldiğini düşünürsek, konularda homojen bir dağılım görüyoruz. Göğüs Hastalıkları’nda da astım, KOAH ve plevral efüzyon konularından sorular çıktı.
Onkoloji’de paraneoplastik bulgu soruları hemen hemen her TUS karşımıza çıkan bir konu oldu. Nitekim bu sınavda da paraneoplastik jinekomasti soruldu, bir diğer soruda hedefe yönelik tedavi için reseptör değerlendirmeleri negatif olan bir meme kanserinde tedavide ne verilmelidir sorusuydu ki cevap olarak sitotoksik tedavi verilmesi ile oldukça kolay bir yorum sorusuydu.
Endokrinoloji genelde en düzgün ve mantıklı soruların geldiği bir branş olarak bilinirken bu sefer sadece 2 soru gelmesi ve majör konuların hiç irdelenmemesi ile önemli bir hayal kırıklığı oldu. Her iki soru da kortizol konusundan geldi ki bir tanesi bu imtihanın çok zor olarak sınıfladığımız sorularındandı: Medüller tiroid kanser zemininde paraneoplastik olarak Cushing sendromu gelişimi. Diğer soru ise, stres altındaki bir yoğun bakım hastasında kortizol düzeyi yüksekliğiydi ki bu da nispeten kolay sorulardandı.
Hematoloji bölümü ise akut lösemi, lenfoma ve transfüzyon konularından birer soru ile iyi bir dağılım gösterse de gelen bir soru yine sınavın en zor sorularındandı: Akut myeloid lösemide iyi prognoz göstergesi olarak NPM-1 gen mutasyonu soruldu. Bu reseptörleri daha fazla ayrıntı isteyen öğrencilerimiz için derece kampında birkaç soruda irdelemiştik; ancak genel TUS nosyonu için ağır bir detay sorusuydu. Kan grubu bilinmeyen bir insana acil transfüzyon olarak O Rh negatif kan verilmesi çok kolay birkaç sorudan birisiydi. Mantle hücreli lenfoma 11:14 gen translokasyonu üzerinden bir vaka ile soruldu. Ancak vakada CD5 ve CD20 negatif verilmesi bazı arkadaşlarımızın aklını karıştırmış olabilir; çünkü mantle hücreli lenfomada bu reseptörler çoğunlukla pozitif olur, ama bazen negatif olabilir.
• Sınavın en zor sorularının geldiği branş ise Gastroenteroloji branşı oldu. Kısa bağırsak sendromunda nörolojik bulgular gelişen bir vaka üzeriden D-laktat düzeyi bakılması, ciddi bir detay sorusuydu. HBV doğal bağışık bir lenfoma vakasında ritüksimab tedavisi öncesi yaklaşım çok üst düzey bir soruydu. Tek kolay veya mantıklı soru, spontan bakteriyel peritonitten geldi. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalık seyri ile ilişkisi olmayan bağırsak dışı bulgulara yönelik soru ise bize göre tartışmalı bir soru, birden fazla doğru seçenek var görünüyor. Bunu yukarıda tartışmıştık.
Romatoloji bir Behçet ve bir de daha önce sorulduğu gibi seronegatif spondiloartropatilerde anti-TNF endikasyon sorusu ile sınavın rahat branşlarındandı.
Geriatri de bir soru ile temsil edildi.
 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2017 Ağustos Tıpta uzmanlık sınavında soruların Pediatri alt bölümlerine dağılımı şöyledir:
Yenidoğan: 3 (49, 50, 55)
Sosyal pediatri: 1 (43)
Beslenme-Vitaminler: 2 (45, 46)
Metabolizma: 1 (48)
Nefroloji: 1 (65)
Endokrinoloji: 2 (47, 66)
Hematoloji-Onkoloji: 3 (58, 59, 60)
Gastroenteroloji: 2 (63, 64)
Kardiyoloji: 2 (61, 62)
Alerji-İmmünoloji: 2 (56, 57)
Romatoloji: 1 (67)
Solunum: 1 (53)
Acil-Yoğun Bakım: 2 (51, 52)
Genetik: 2 (70, 72)
Enfeksiyon hastalıkları: 2 (54, 71)
Bağışıklama: 1 (44)
Nöroloji: 2 (68, 69)
Çocuk psikiyatrisi: 0
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

52. soru

Zor

:

6

51, 53, 68, 69, 70, 71. soru

Orta

:

15

43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 72. soru

Kolay

:

8

46, 48, 55, 56, 62, 63, 64, 66. soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

52 ve 69 olmak üzere iki adet soru detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72. soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

53, 54, 60. soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

63. soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

43, 51, 55, 61, 68. soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

On üç adet çok yeni soru (43, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 65, 68, 69, 70, 71, 72) mevcuttu. Soruları cevaplamak için literatür bilgisi gerekmiyordu, ancak 52 ve 69. sorular oldukça detay bilgiyi sorguluyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Beş adet soru eskiden sorulmuş ya da benzeri sorulmuş sorulardı (46, 55, 56, 61, 62).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

43, 48, 55, 68. soru

Tanı yöntemleri

:

1

67. soru

Tedavi soruları

:

2

51, 53. soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Dehidratasyon sıvı tedavisi sorusunda iki cevap bulunmaktadır. Şöyle ki; ana textbook’umuz Nelson’un sıvı elektrolit bölümüne göre hastanın dehidratasyon oranı %5-10 olarak; aynı textbook’un Gastroenteroloji bölümüne göre ise %3-9 olarak değerlendirilebilir. Orta dehidratasyonda olan beş kg.’lık çocuk için %3 olarak değerlendirildiğinde, verilecek sıvı 150 mL; %9 kabul ettiğimizde ise 450 mL olmaktadır. Diğer açıdan, orta derecede dehidratasyonda %5-10 ağırlık kaybı olduğunu değerlendirdiğimizde bu çocuğun kaybettiği sıvı miktarı (5 kg x %5 = 250 mL, 5 kg x %10 = 500 mL) 250-500 mL olmalıdır.
Dissemine intravasküler koagulasyon (DİK) sorusunda cevap olarak verilen seçenek ile ilgili bir nokta gözden kaçırılmıştır: DİK’te fibrinojenin fibrine dönüşmesi ve böylece fibrin yıkım ürünlerini arttırması beklenir. Ayrıca, DİK’te fibrinojen dahil birçok koagülasyon faktörünün tüketiminin artmış olmasına bağlı PT ve PTT uzamıştır. Ancak, 2015 baskı ‘’Nathan and Oski’s Hematology and Oncology of Infancy and Childhood’’ textbook‘unda sayfa 1105’te belirtildiği üzere, fibrinolitik proçesin aktivasyonunun bir göstergesi olarak çoğu hastada fibrin yıkım ürünleri ve D-Dimer’in artmasının yanı sıra, bir akut faz reaktanı olan fibrinojen konsantrasyonunun da arttığı belirtilmektedir. Bu nedenle, seçenekler arasında doğru cevap bulunmamaktadır.
 
ÖSYM Klinik Bilimler 51. soruyu iptal etmiştir.
  

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri TUS ve YDUS notlarımız 27/30 soruya yanıt verilmesini sağlayabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

– Her sınavda olduğu gibi asıl hedefin 1-2 adet detay bilgi sorgulayan soruları çözmek değil, eski ya da benzer çıkmış soruların yanında, daha önce sorulmamış, ancak sorulma ihtimalinin aşikar olduğu, özellikle de YDUS sınavında çıkmış temel bilgilerin sorgulandığı soruları kaçırmamak olduğunu unutmamamız gerekir. Ancak bu sınavda yoğun bakım adına sorulan ilaç "deksmedetomidin" oldukça detay bir bilgiyi sorguluyordu. Kaldı ki, "Farmakoloji sorusu" fenotipindeki bu sorunun değil TUS’ta YDUS’ta bile sorgulanması tartışma konusu olmalıdır.
– Her ne kadar bu sınavda vaka soru sayısı 10’un altında kalsa da, vaka soruları TUS’un vazgeçilmez sorularıdır. Bu sorulara yaklaşımda vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir. Özenle hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Soru dağılımlarında şaşırtıcı bir durum yoktu. Artık herhangi bir bölümden 3 adetten fazla sorunun gelmediği aşikardır. Bir önceki TUS’taki gibi bu sınavda da Çocuk Psikiyatrisi sorusunun olmaması, birden fazla Genetik sorusunun olması, bir Sosyal Pediatri sorusu olan kan basıncı taraması sorusunun Nefroloji adına sorulması, Yoğun Bakım adına Farmakoloji sorusu gibi sedatif bir ilacın sorulması bu sınavın atipik özellikleri idi. Sivrisinekle bulaşan hastalıklar sorusu tam anlamıyla Mikrobiyoloji dersi yerine yanlışlıkla Pediatri’ye konmuş izlenimi verdi.
– Eski TUS sorusu ya da benzerlerinin diğer sınavlara göre daha az olduğu bir sınavdı. Yeni, ilk defa sorulan soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı.
 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Otuz Genel Cerrahi sorusu soruldu. Ayrıca diğer branşlarda Genel Cerrahi bilgisiyle çözülen çok sayıda soru vardı.
Genel Cerrahi soruları enteresandı. İlk kez TUS’ta Genel Cerrahi’de tiroid sorusu sorulmadı.
Yine ilginç bir şey; 30 sorunun 20 kadarının gastrointestinal ve hepatobiliyer konularından sorulmasıydı.
Sıvı – elektrolit ve şok konularından ikişer soru soruldu.
Son yıllarda alışık olduğumuz şekilde fıtık, transplantasyon, adrenal konularından birer soru vardı.
Enteresan bir başka husus; bir Genel Cerrahi sorusunda sorulan bilginin, Genel Cerrahi’nin iki temel textbook’unda yer almamasıydı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

7

soru

Orta

:

11

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

On sekiz tanesi temel, 12 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisi gerektiren soru yoktu. Ancak “splenektomi sonrası portal ven trombozunda görülmeyen” sorusunun cevabı Schwartzs’ Principles of Surgery ve Sabiston’s textbook of Surgery son baskılarında yer almıyor. Böylelikle, ÖSYM Genel Cerrahi kitaplarında anlatılmayan Genel Cerrahi sorusu sorarak saçmalık üretmek konusunda tek rakibinin kendisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Ayrıca “kolostomi komplikasyonu”, “stres gastriti nedeni olmayan” gibi, pankreas ekzokrin sekresyonunun indirekt ölçümü gibi kötü niyetli sorular vardı.
ÖSYM’nin saçmalık üretme başarısına katkıda bulunan bu tarz Genel Cerrahi sorularını hazırlayan egosu aklından ileride öğretim üyelerine de zirvedeyken bu işi bırakmalarını öneriyoruz.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Bire bir aynı soru sorulmadı. Dokuz sorunun benzerleri geçmişte sorulmuştu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

3

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bir soru cerrahi kitaplarında yer almayan bir bilgiyi soruyordu.
Üç tane de özensiz hazırlanmış veya kötü niyetle kurgulanmış soru vardı.
 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki soru hariç tüm Genel Cerrahi soruları notlarımızda yer almaktadır ve açıkça vurguladığımız konulardan hazırlanmıştır.
Sorulardan biri Cerrahi textbooklarda da yer almıyor.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Soru dağılımına bakacak olursak, tiroid hastalıkları gibi majör cerrahi konulardan soru sorulmadığını görüyoruz. Otuz Genel Cerrahi sorusu arasında tiroid sorusu olmaması açıklanır bir şey değil, tabii.
Morbid obezite sorulmaya devam ediyor.
Kolostomi komplikasyonu gibi splenektomi sonrası portal ven trombozu gelişen hasta gibi hem çok kıyı köşede kalan hem de 1. basamak sağlık hizmetlerinde hiç kullanılmayacak bilgilerin sorulduğu sorular var.
TUS’a soru hazırlayan öğretim üyelerine tavsiyemiz; şöyle bir algıya kapılmamalılar: “Ne kadar uç, absürd bir bilgiden soru hazırlarsam o kadar havalı olur.” Bu çok yanlış. TUS bir sıralama sınavıdır. Çok zor, kıyıda köşede kalmış, yararsız bilgiler kullanılmadan, temel bilgilerden de soru hazırlanabilir. Hatta, gerekirse temel bilgilerden çok zor soru da hazırlanabilir. Lütfen dikkat edin. Bu sınav binlerce hekimi, bütün sağlık sisteminin geleceğini belirliyor.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yukarıda da söylediğimiz gibi, tiroid sorusu sorulmaması büyük sürprizdir.
Pratisyen hekime kolostomi komplikasyonu sorulması, tatsız bir sürprizdir.
Genel Cerrahi’nin temel konularından az soru çıkmıştır.
Gastrointestinal ve hepatobiliyer, çok ağırlık kazanmıştır.
Fıtık, adrenal, transplantasyon, morbid obezite sorulmaya devam etmektedir.
Pankreas konusunda da sadece bir tek soru sorulması sürprizdir.
 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır:
Obstetri: 4 soru
Onkoloji: 2 soru
Genel Jinekoloji: 3 soru
Endokrinoloji: 3 soru
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

9 soru (109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 119,120) temel bilgiyi
3 soru (111,112,117) detay bilgileri test ediyordu
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Bir soru, önceki bir sınavda direkt bilgi sorusu olarak karşımıza gelmişti. Bir soru da dolaylı yoldan sorgulanmıştı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

3

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bir soru hariç Tüm soruların cevabı notlarımızda yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda vaka soruları sayısı arttı. Her TUS 4-5 olgu sorusu ile karşılaşıyoruz. Bu da bize aslında Kadın Doğum’da ezber değil, bilgiyi özümseme ve kullanabilme becerimizi arttırmamız ve bu yönde odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. Kadın Doğum her ne kadar 12 soru gibi görünse de genelde her sınav toplamda diğer branşlardaki sorularla beraber yaklaşık 20 soruluk bir hacmi var. TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak ve Klinisyen soru bankası ile pekiştirilerek her sınavda sizlere yeterli olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Obstetrik: Bu sene bızı en çok şaşırtan alan oldu. Geçmiş yıllarda çıkmış sorulara göre çok detay, atipik sorularla karşılaştık. Özellikle eksternal sefalik versiyon bilgisinin sorgulanması, beklenen bir durum değildi. Fetal fizyoloji (geçen sınavda plasental fizyoloji sorulmuştu) ve hidrops soruları geçmiş yıllarda sorgulanan alanlarken, EMR sorusu da derslerde sıklıkla vurguladığımız, klinik olarakta sık karşılaştığımız güzel bir soruydu.
Reproduktif Endokrinoloji: Son yılların en popüler konusuydu. Bu alanda AMENORE sorusu yine geldi. Geçen sınavda da karşılaşmıştık. Swyer sendromu zaten geçmiş yıllarda sorulan bir hastalıktı. Bu sınavda, çok popüler bir konu olan testiküler feminizasyon sorusu ile karşılaştık. Ancak sorunun kolay olması bizi rahatlattı. Menopozdan yine kolay bir soru gelirken, üreme fizyolojisi ile ilgili şık bir Fizyoloji sorusu ile karşılaştık. Şaşırtıcı olan, iki sınavdır hormonal kontrasepsiyon sormayı tercih etmediler.
Jinekoloji: Enfeksiyon sorusu kesin beklediğimiz bir soruydu. Geçen sınavda pas geçilmişti. Son yıllarda en çok sorgulanan Jinekoloji konusu olması nedeniyle güzel bir ülser sorusu ile bu sınavda karşılaştık. Menstrüel düzensizlik ile ilgili ve anormal uterin kanamalarla ilgili geçmişte yıllarda sorgulanan bilgilerle kolay soru halinde karşılaştık. Abortus, nöroendokrinoloji, ektopik gebelik, menstrüel siklus, gibi önceki sınavlarda sorulan soruların olmayışı beklenmedik bir süreçti.
Onkoloji: Klasik bir şekilde iki soru geldi. Ancak endometrium kanserinden genetik belirteçlerin sorulması TUS açısından beklenmedik bir durumdu. Üstelik vajen kanseri evrelemesi sınavın en zor sorusu idi. Ancak bu sorunun neden sorulduğu anlaşılamadı. Sorunun doğruyu bilenle bilmeyenei ayırt etmediği ve Tıp fakültesini bitiren bir adayın bu bilgiyi bilmesi gerekmediğine inanıyoruz. Gelecek sınavlarda; daha kaliteli, çalışanla çalışmayanı ayırt edebilen, emekleri boşa çıkartmayacak sınavlarla karşılaşmayı umuyoruz.
 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Küçük stajlar açısından zorluk dağılımı yerinde bir sınavdı. Soruların branşlara dağılımı düzenliydi. Eski TUS soruları ve notlarımz soruların neredeyse tamamını cevapladılar. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri branşlarının birçok sorusunu da notumuz cevapladı. Küçük Stajlar’dan 18 sorumuz vardı. Tüm sınavda ise yaklaşık 40 kadar soruyu eski TUS sorularımız ve notumuz cevapladı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

5

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Çok zor ve zor olarak değerlendirdiğimiz 4 soru detay bilgi gerektiriyordu. Diğer sorular ise genel olarak TUS’a çalışan herkesin bilmesi gereken bilgilerdi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Dört sorumuz TUS için yeni diyebileceğimiz başlıklardandı. Notumuzda olmayıp detaylı texbook bilgisi içeren 1 sorumuz vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dokuz sorumuz eski soru ve çok benzeri soruydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

5

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız sadece Küçük Stajlar sorularını değil, aynı zamanda diğer branşlardan da birçok soruyu cevapladı. Notlarımız genel olarak oldukça başarılı idi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınavda arkadaşlara tavsiyemiz, öncelikle derste bahsettiğimiz başlıkları ve eski TUS sorularını çalışmalarıdır. İkinci seviyede ise notun derslerde anlatmadığımız kısımları ve çalışma sorularını çözebilirler.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son birkaç TUS’ta özellikle cerrahi bilimlerden soru sayısının azaldığını gördük. 2017 Nisan ve Ağustos sınavında Göz sorusu ve Beyin Cerrahisi sorusu yoktu. Bununla birlikte Dahili Küçük Stajlar’dan soru sayısı artmaya devam ediyor. Nükleer Tıp soruları sürpriz şekilde 2 sınavdır soruluyor. En çok soru sayımız her sınavda Nöroloji’den gelmeye devam ediyor.