|


HOCALARIMIZIN AĞUSTOS 2018 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Anatomi sorularının bu sınavda beklenmedik zorlukta olduğunu gördük. Soruların 2-3 tanesinin haricinde, tüm diğer soruların klinik açıdan ele alınarak sorulmaya çalışılması, bu yapılırken de çok dolaylı ifadelerden yola çıkılması, soruların zorluk derecesini de artırdı.


2-3 Anatomi sorusu direkt olarak gelirken, diğerlerinde soruların klinik üzerinden sorulması, derslerde de bizim aslında neden biraz detaylı anlattığımızı da ortaya çıkardı.


Söz gelimi, "epicondylus lateralis’den başlamayan ön kol ekstensörü kas hangisidir ?" şeklinde sormak yerine, ya da; "Tenisçi Dirseği Sendromu’ndan etkilenmeyen kas hangisidir ?" demek yerine, "Dirsek ekleminde ekstansiyon sırasında epicondylus lateralis humeri’sinde ağrı oluşan bir tenisçide aşağıdakilerden hangisinin kontraksiyonu bu ağrıya neden olmaz?" şeklinde sormak, bizim derslerde anlatırken konuya çok yönlü değinmemizi de gerekli hale getirirken, öğrencinin de artık soruları çözerken kendi yorumunu, zekasını, ifadelerden yola çıkarak sorularda ne demek istendiğini anlaması için artık onun da elini taşın altına koyması gerektiğini de ortaya koydu. Yani sorular, bizim derslerde anlattığımız, ya da belirttiğimiz haliyle değil, çok çok dolaylı bir ifade ile de gelebiliyor.


Bir başka örnek de, "Median epizyotomide, aşağıdaki anatomik yapılardan hangisinin zarar görmesi en olasıdır?" sorusu. Median epizyotomi klinikte zaten çok fazla kullanılmıyor, corpus perineale zarar görmesin denilerek. Ama soruda yapılırsa hangisi zedelenir denilerek sorulmuş.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 9 tanesi temel bir bilgiyi kontrol ederken, diğerleri detay veya detay sayılabilecek klinik veya vakalardan yola çıkarak anatomi bilgisini kontrol ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni bir anatomi bilgisi sorusu yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Homonim hemianopsi sorusu ile V. saphena magna’nın medial malleolün önünde n. saphenus ile birlikte oluşu, eskiden sorulmuş bir soruydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

3

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulan soru yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Soruların ders notlarımızda yer alması 1 soru ( periton ) hariç hepsi tamdı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notlarının dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okunması gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Kemikler, Eklemler, Solunum sistemi, Ürogenital sistem (Corpus perineale’yi kas sorusu saymazsak ), Duyu Organları
( Homonim hemianopsi sorusunu II. kranial sinir sorusu kabul edersek ) ile ilgili soru gelmemiştir.

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Nöroanatomi soruları ortalama olarak 4 soru olarak gelirdi. Bu defa öyle olmadı. Sadece gang. ciliare lezyonu ve görme yolları lezyonu geldi.

– Şubat ayında son derece basit anatomi soruları gelmiş iken, Ağustos sınavında soruların detay ya da detaylı bir klinik üzerinden gelmesi beklenildik bir durum değildi. Geçen TUS’da ( Şubat 2018 ) klinik uyumlu soruların ( kliniğe adapte anatomi sorularının ) geleceğini beklediğimizi söylemiştik. Ancak, bir sınavda bu kadar çok klinik anatomi sorusu bir defada gelmemişti. Bu durumun adayların beklentileri ile de uyumlu bir durum olduğunu söyleyemeyiz belki ama; bu sınavda klinik bilimlerde çıkmış bir soru olan fasial paralizi, mimik zayıflığı olarak sorulurken, anatomide soruların bu kadar zorlama klinik ve vakalar üzerinden sorulması, derslerin bazı konularda neden detaylı anlatıldığını, adayların derslere olan dikkatlerinin üst düzeyde olmasını ve ders notlarımızın detaylıca okunması gerekliliğini de ortaya çıkartmıştır. Adaylar bundan böyle derslerimizi dinlerken, bu soru şu şekilde de gelebilir veya bu şekilde de sorulabilir diye mutlaka önce konuya hakim olmaları, hakim olduktan sonra da soruları iyi analiz edebilecek pratikliğe gelmeleri gerekiyor. Bu arada organik soruların önemi de böylece açığa çıkıyor. Zira bundan sonra bu tarz soruların gelebileceğini söylersek hiç de yanlış bir şey söylememiş oluruz.

 

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı:
• Hücre: 3 (15, 17, 30)
• Doku: 1 (20)
• Üreme sistemi ve Embriyoloji: 5 (18, 19, 21, 22, 24)
• Gasrointetinal sistemi: 1 (31)
• Endokrin sistem: 1 (28)
• Sinir sistemi: 4 (23, 27, 29, 32)
• Vücut sıvıları ve Üriner sistem: 3 (16, 25, 26)

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

15, 17,19. soru

Zor

:

3

20, 24, 26. soru

Orta

:

9

18, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32. soru

Kolay

:

3

16, 21, 29. soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 12 (16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32) soru temel bilgiyi
• 6 (15, 17, 19, 20, 24, 26) soru ise nispeten detay bilgileri test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Akson terminalinden retrograd vezikül taşınması (30), Corpora amylacea (21), nörotransmiterin ekzositoz basamakları (23), GABA-A (29), serum potasyum konsantrasyonu (25) eski sorulara benzer sorulardır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 18 sorudan 15 sorunun cevabı net olarak bulunmaktadır. Fizyoloji Histoloji Embriyoloji branşında sorular üç adet kolay soru dışında genel olarak çok zor, zor ve orta zorlukta soru kategorisinde hazırlamıştır. Üç adet soru dışında sorular notlarımızda bulunan ve derslerde vurguladığımız konulardan sorulmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sorularda eski ve benzer soru sayısı azdı ve gittikçe detay sorular üzerinde sınav ayırt ediciliği zorlanmaya başlanmıştır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel olarak sistemlerden soruların dağılımı uygun olarak hazırlanmamış, kas, hemepoetik sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi fizyolojisinden soru gelmemiş, fakat üreme sistemi-embriyoloji, sinir sistemi ve vücut sıvıları-üriner sitemden beklenenden fazla sayıda sorulmuştur. Embriyoloji sorularının üç tanesi Temel Embriyoloji dışında sistemlerin gelişiminden (solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, üriner sistem) sorulmuştur. Bu nedenle, sistemlerin girişinde anlattığımız organogenez bilgilerini ayrıntısıyla bilmemiz gerekiyor.
 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Son yıllarda genel itibarıyla kolay sorular sorulan bir branş olan Biyokimya’dan zor bir sınav beklentimiz bulunmaktaydı. Beklentimiz bu sınav gerçekleşti ve zor bir sınav geçirdik. Sorulardan 3 tanesi çok zordu (HbA1c sorusu, kondroidin sülfat sorusu ve inozin monofosfatın guanozin monofosfata dönüşüm sorusu). Sorulardan bir kısmında soruda sorgulanan bilgi aslı itibarıyla zor olmamakla birlikte, seçeneklerde benzer isimler kullanılarak soru zorlaştırılmıştı (Tiyolaz / Tiyoforaz, 2,3-bifosfogliserat / 1,3-bifosfogliserat gibi). Bu sınav yakın dönemlerde çıkan Biyokimya soruları ile kıyas yapıldığında, çok kolay ve kolay soru kategorisindeki soru sayısının azaldığı ve orta zorlukta soru sayısının artmış olduğu görülmekteydi.

Soruların dağılımı:
• Amino asit-proteinler : 6 soru
• Karbonhidratlar : 4 soru
• Lipitler : 4 soru
• Vitaminlerden : 3 soru
• Nükleik asitler : 2 soru
• Hormonlar : 2 soru
• Elektron transport zinciri : 1 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 4 Soru detay bilgiyi test ediyordu.
• 18 soru temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 Soru eskiden sorulmuş sorulardan yola çıkarak yapılabilirdi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

21 Soruya notlarımız referans verebiliyordu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Soru dağılımına bakıldığında bazı konulara özel bir eğilim yoktu.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hücre konusundan son 6 sınavdır soru gelmedi.
Soruların geneline bakıldığında, 3 soru çok zordu. Ancak derslerimizi 2 defa dinleyen ve en az 3 defa okuyan ve eski TUS sorularına hâkim olan bir arkadaşımız 17-19 soruyu rahatlıkla yapabilirdi.
Biyokimyanın önümüzdeki birkaç sınav boyunca zorluk seviyesinin yüksek olması kuvvetle muhtemeldir.
 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak bakıldığında özenilmiş, eski soru olmamasına dikkat edilmiş, detay bilgi gerektiren bazı sorularda ise hoca düzeyinde bilgi gerektiren bir sınavdı. Son iki sınavdır sadece Mikrobiyoloji notu okunarak belli düzeyin aşılamayacağı, ancak bir Mikrobiyoloğu dinleyerek nosyon ve vurgu da gereken bir sınav oldu.
• Temel Mikrobiyoloji : 1
• Bakteriyoloji : 8
• Parazitoloji : 3
• Mikoloji : 4
• Viroloji : 4
• Temel İmmünoloji : 2

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

9

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 10 adet temel bilgi
• 12 adet detay bilgi sorgulanmış

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

• 4 tane

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

• 2 tane

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

10 tane

 

Olası tanı soruları

:

6

soru

 

Tanı yöntemleri

:

1

soru

 

Tedavi soruları

:

3

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Aşırı duyarlılık ile ilgili sorulan çiftçi akciğeri sorusu, Patoloji textbook’larına göre hatalı bulunmuştur. Bu nedenle soruya itiraz edilmiştir.
Kuduz profilaksi sorusunda da yeni rehberlerdeki bilgi sorulmuş, klasik kaynaklarla uyumlu değil.
Hemokültürde üreyen mantar sorusunda da açık ifade kullanılamadan en sık sorulmuş. İptal edilememekle birlikte özensizce hazırlanmış, eksik verili bir soru olarak değerlendirebiliriz.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 2 soru hariç çok net soruları cevaplayabildi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notu okuma dışında hocasından dikkatle dinleme, hocaların güncelle ilgili vurgularını önemseme, tanı yöntemlerine ve mikrobiyolojik laboratuvar verilerine dayanarak tanı koymaya dikkat etmek önceki yıllara göre daha çok önem kazanmaya başladı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bakteriler her zamanki gibi ağırlıkta sorgulanıyor. Ama vaka formatı çok önem kazandı. Parazit ve mantar halen sınavda belirleyici olacak gibi görünüyor. Özellikle parazit soruları ve mantar sorularında çok detay bilgi isteniyor; ama, yine de dersleri dinlemiş bir öğrenci derse iyi ki katılmışım yoksa bu soruyu yapamazdım, diyerek soruyu cevaplayabilirdi. İmmünoloji az ve öz geliyor. Temel Mikrobiyoloji son 5 yıldır gitgide ağırlığını kaybetmeye başladı.
 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı:
• Hücre hasarı: 2
• İnflamasyon: 1
• Onarım-yara iyileşmesi: 1
• Neoplazi: 3
• Damar hastalıkları: 1
• Kalp hastalıkları: 1
• Hematopoetik sistem: 1
• Gastrointestinal sistem: 1
• Karaciğer hastalıkları: 1
• Pankreas hastalıkları: 1
• Böbrek hastalıkları: 1
• Santral sinir sistemi hastalıkları: 1
• Endokrin sistem hastalıkları: 1
• Kadın genital sistem hastalıkları: 1
• Erkek genital sistem hastalıkları: 1
• Meme hastalıkları: 2
• Deri hastalıkları: 2

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

11

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 18 (on sekiz) soru temel bilgiyi,
• 4 (dört) soru ise nispeten detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Pankreas gen sorusu, poliarteritis nodosa-fibrinoid nekroz sorusu, kseroderma pigmentozum vaka sorusu ve astrosit-gliozis sorusu daha önce sorulmuş sorulardandır.
Multikistik renal displazi ve alkolik hepatit vaka soruları ise daha önce benzerleri spot şeklinde sorulan sorulardır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

7 tane vaka sorusunun tamamı tanıyı sorgulamaya yönelikti.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 22 sorudan 19’unun cevabı net olarak bulunmaktadır. Ayrıca diğer branşlardan da patoloji notları ile soru yapılabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavdaki soruların büyük bir kısmı temel bilgiyle yapılabilecek düzeydeydi. Ayrıntılarda çok boğulmadan net bilgilerle sınava hazırlanıldığında başarı oranı yükselecektir. Sınavın geneline bakıldığında daha önceki yıllarda da olduğu gibi iyi bir patoloji bilgisiyle diğer branşlarda da kayda değer sayıda soru yapılabilmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

İmmün sistem, hemodinamik hastalıklar, solunum sistemi, kas-iskelet sistemi soru gelmeyen konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Genelde birer soru gelmesine alıştığımız meme hastalıkları ve deri hastalıkları bölümlerinden ikişer soru mevcuttu.

Önceki sınavlarla karşılaştırıldığında vaka sorularının sayısı fazlaydı. Vaka sorularının hepsi tanıyı sormaya odaklıydı. Sorudaki makroskobik ve mikroskobik verilerle kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi.

Son yıllarda sıkça karşılaştığımız histopatoloji şekil sorusu hiç sorulmadı bu sınavda. Yine moleküler genetik ile ilgili soru sayısı da önceki sınavlara göre azdı (sadece pankreas adenokarsinomu gen sorusu).

Fungusları gösteren boya sorusu Patoloji’den çok Mikrobiyoloji bilgisiyle yapılabilecek bir soruydu.
 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların zorluk dereceleri önceki sınavlara göre biraz daha arttırılmıştı. Sınavda, Farmakoloji’de sorulan TUS soruları için bir yenilik olan vaka bazlı sorular ilk defa ve yüksek sayıda karşımıza çıktı. Ayrıca bu sınavda farklı olarak bir bilgi aracılığı ile başka bir bilginin sorgulandığını gördük.
• Genel Farmakoloji: Soru sorulmadı
• Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi: 3
• Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi: 5
• Endokrin Sistem Farmakolojisi: 2
• Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi: 2
• Otakoidler: 1
• Non-Steroidal Antiinflamatuvar İlaçlar: 2
• İmmunmodülatörler: 0
• Kemoterapotikler: 4
• Solunum Sistemi Farmakolojisi: 1
• Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi: 2
• Toksikoloji: 0

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

8

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 14 soru temel bilgiyi ölçüyordu.
• 8 soru detay bilgiyi ölçüyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

3 adet
• İvakaftor’un CFTR kanallarını aktive ederek kistik fibrozisde kullanılması
• Fosfomisinin NAMA sentezini baskılaması
• Ketorolakın post-operatif morfin yerine sadece kısa dönem kullanılması (yan etkilerinden dolayı) literatür bilgisi olmamakla birlikte yeni ve daha önce TUS’da sorulmamış sorulardandı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

7 adet
• İkisi eski soru: Ketaminin dissosiyetif anestezi yapması ve oral kullanılan direk trombin inhibitörü dabigatran bire bir eski sorulardı.
• Beş tanesi eski sorulara benzer soru: Alzheimer tedavisinde rivastigmin kullanımı, pulmoner hipertansiyon tedavisinde prostasiklin türevi treprostinin kullanımı, diyabetik hastada ACE inhibitörü kullanımı, emezisde rolü olan reseptörler, TAD olan amitriptilin zehirlenmesi ise eski soruların benzerleri idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

2

soru

(Hasta öyküsünden Amitiptilin zehirlenmesi bulgularının bulunması. Kolinerjik zehirlenme bulgularından ilgili enzimin bulunması. )

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

4

soru

Diyabetik hastada ACE inhibitörü kullanımı
Tirotoksikoz tedavisinde kolestiraminin etki mekanizması ve kullanımı
Akut GUT atağında interlökin-1 kullanımı
Raynaud fenomeni olan hastada non selektif beta bloker kullanılmaması gerektiği

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

• Notlarımız %98 oranında başarılı olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sadece spot bilgi ve eski soru okuyarak soru yapma dönemi artık yavaş yavaş kapanıyor. Mekanizmalar tam hakimiyet ve bilgiyi klinik ile bütünleştirerek soruyu çözme dönemi başlıyor. Yani kısa yoldan soru çözme dönemi bu sınavla birlikte bitmiş denilebilir. Bu yeni dönemde eğitmenlere çok daha fazla sorumluluk biniyor. Kısa bir sürede konuyu mekanizması ile anlatabilmek ve verilen bilgiyi kullanışlı bir şekile getirmek eğitmenin asıl ve yapması gereken görevi olacak yeni dönemde.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel Farmakoloji’den soru sorulmaması sınavın süpriziydi. Santral sinir sistemi (SSS) farmakolojisinden 2 soru sorulması da biraz sürpriz oldu. Toksikoloji soruları ise SSS ve otonom sinir sistemi konularından çıktığı için ilgili konuda değerlendirilmiştir. İmmunmodülatör konusundan da soru gelmedi.

Genel Farmakoloji: Soru sorulmadı.

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi: 3

1) Sigara bağımlılığı tedavisinde Vareniklin kullanımı yeni bir soruydu. Orta zorluktaydı.
2) Alzheimer tedavisinde Rivastigmin kullanımı eski sorular benzer orta zorlukta bir sorudur.
3) Kolinerjik ilaç zehirlenmesine neden olan ilacın inhibe ettiği enzim olan asetilkolinesteraz sorusu yine eski bir sorunun vaka şeklinde yeni sorulmuş tipiydi.

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi: 5

1) Asebutololun beta -1 reseptör selektif, lokal anestezik etkisi ve parsiyel agonist olması ise çok detay ve zor bir soruydu.
2) Klopidogrelin aktif metabolitine dönüşmesini engelleyen Sitokrom P 450 inhibitörü sorusu yeni ve zorluk derecesi fazla bir soruydu.
3) Diyabetik hastada ACE inhibitörü sorusu kolay ve eski sayılabilecek bir sorunun vaka haline getirilmiş şekliydi.
4) Direkt trombin inhibitörü Dabigatran eski soruydu.
5) Dolaşım bozukluğu olan hastalarda nonselektif beta bloker kullanmaması gerektiği klasik bir eski bilginin tekrar sorulmuş haliydi.

Endokrin Sistem Farmakolojisi: 2

1) Tirotoksikozda kolestiramin kullanımı yeni bir soru tipiydi. Kolestiramin absorbsiyon azaltıcı etkisi ise klasik eski tus sorusuydu.
2) Abirateron, steroid sentez inhibitörüdür, prostat kanseri tedavisinde kullanılır. Yeni bir soruydu. İki yıldır gelmesini bekliyorduk.

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi: 2

1) Antikolinerjik etkili ilaç zehirlenmesinde Amitriptilin sorusu vaka formatıyla sunulması bakımından eski bir sorunun yeni bir hali olarak kabul edilebilir. Zorluk derecesi orta-zor arasıydı.
2) Ketamini disosiyatif anestezi oluşturması eski soruydu ve genel olarak kolay bir soruydu.

Otakoidler: 1

1) Pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan treprostinil eski sorulara benzeyen bir soruydu.

Non-Steroidal Antiinflamatuvar İlaçlar: 2

1) Ketorolak yeni bir soruydu, zorluk derecesi yüksekti.
2) Akut GUT atağında interlökin-1 antagonistlerinin kullanımı yeni ve zor bir sorudur. Derslerde detaylı vurgulanmıştır.

İmmunmodülatörler: 0

Kemoterapotikler: 4

1) Respiratuvar sinsityal virüs (RSV) profilaksisinde palivizumab kullanımı beklenen orta zorlukta bir soruydu.
2) PABA (para-aminobenzoik asit) analoğu olmayan ilaç sorusu ise zor sayılabilecek ve konu hakimiyeti gerektiren bir sorudur.
3) Fosfomisinin etki mekanızması yeni, zor ama kamplarımızda ve notlarda vurguladığımız bir soruydu.
4) Albendazolun absorbsiyonunun yiyecekler tarafından arttırılması yorum yoluyla bulunabilecek yeni bir soruydu. Zorluk derecesi yüksekti.

Solunum Sistemi Farmakolojisi: 1

1) Kistik fibrozide İvakaftor sorusu yeni olmakla birlikte 2 sene önce pediatride sorulmuştu.

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi: 2

1) Emezisde rolü olan dopaminerjik reseptör sorusu klasik bir bilginin güzel bir şekilde sorulmuş şekliydi.
2) Bizmutun gaitada siyah renk oluşturması yeni ve sorulmamış orta zorlukta bir soruydu.

Toksikoloji: 0
 

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 28 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde Dahiliye’yi ilgilendiren, Dahiliye bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları genelde beklenildiği gibiydi, fakat Kardiyoloji’den ortalama 4-5 soru gelirken bu sınavda 3 soru yer almaktaydı. Artık her sınavda İnfeksiyon Hastalıkları ile ilgili soruları Dahiliye içerisinde görmekteyiz. Her sınavda ortalama 3 soru gelmektedir. Bir önceki ve bu sınavda 3 soru mevcuttu. Soruların zorluk derecesi, bir önceki sınava göre daha iyiydi. Bilgiyi, yorum yolu ile ölçen soru sayısının bu sınavda biraz daha fazla olduğu görülmektedir. Genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği Dahiliye soruları ile karşılaştık. Umarım emeğinizin karşılığını almışsınızdır.

Soru Dağılımları:
• Enfeksiyon Hastalıkları : 3 soru
• Göğüs Hastalıkları : 3 soru
• Kardiyoloji : 3 soru
• Gastroenteroloji – Hepatoloji : 5 soru
• Endokrinoloji : 3 soru
• Hematoloji : 2 soru
• Onkoloji : 2 soru
• Nefroloji : 3 soru
• Romatoloji : 2 soru
• Alerji – İmmünoloji : 2 soru

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

11

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

6

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

23 soru temel, 5 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Daha önceki sınavlara göre temel bilgi ve detay bilgiyi ölçen soruların hemen hemen aynı sayıda olduğunu görmekteyiz.
Hepatit C, CURB-65, Barret özefagus, adrenal yetmezlik, hemolitik anemi, diyabetik nefropati ve hiperkalemiye yaklaşım soruları Dahiliye’nin temel bilgilerinin sorgulandığı sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisini gerektiren soru yoktu. Sorular, kurs notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde beklediğimiz gibi geldi.
Metastatik kolon kanseri olan hastaya tedavi planı yapmadan önce bakılan testler sorusu belki sizlere detay gelmiş olabilir. O soru da şıklarda yer alan CD20’nin olmayacağı çok net görülmekteydi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 28 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 10 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduklarını düşünmekteyiz. Her sınavda hatrı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Son 5-6 yılı değerlendirecek olursak Dahiliye’de sorulan soruların ortalama %40’ı eski soruların benzeri veya aynısı olmaktadır. Bu istatistik, daha önce çıkan soruları içeren TÜM TUS SORULARI kaynağımızın sınav için değerini göstermektedir. Daha önce sınavlarda çıkan sorulara sınav hazırlık sürecinde mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

8

24. soru

 

Tanı yöntemleri

:

9

soru

 

Tedavi soruları

:

9

soru

 

BulguKomplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

 

Hastaya yaklaşım

:

2

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Klinik Bilimler başlığında Dahiliye soruları içerisinde yanlış soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Bu sınavda zor veya detay olarak tanımlanabilecek soruların cevapları notlarımızda mevcuttu. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı vaka sorularıdır. Daha önceki yıllarda hemen hemen soruların yarısı vaka sorusu olarak gelmekteydi. Bu sınavda ise vaka soru sayısının arttığını görmekteyiz. 28 adet sorunun 24’ü vaka sorusudur. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Bu sınavda ise 8 soruda olası tanı sorgulanmıştır. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalı ve pratiğinizi artırmalısınız.
Bu sınavda Dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır. Dahiliye’de bir patolojiyi okurken öncelikle majör etiyolojik sebeplere, önemli klinik bulgulara, tanı için öncelikle yapılması gereken testlere ve ilk aşamada verilecek tedaviye önem verilmelidir. Temel bilgileri akla tam oturtmadan, detay bilgilere dalmak netlerinizin istediğiniz gibi yükselmemesine yol açabilmektedir. 28 sorunun 23’ü temel bilgiyi sorgulamaktaydı.
Eski TUS sorularının önemini yukarda da belirttik. Önümüzdeki sınavlarda da Dahiliye’de %40 oranında eski soruların aynısı veya benzeri gelecektir. Bu sebeple konu tekrarları sonrasında mutlaka çıkmış TUS sorularına bakılmalıdır. Özellikle yeni baskı TÜM TUS SORULARI kaynağını incelemenizi tavsiye ederiz. Bir sorunun altında o sorunun bir başka hoca tarafından sorulmuş başka bir versiyonu bulunmaktadır. Bu yeni tarz, soruyu yorumlama ve yakalama başarınızı artıracaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi Kardiyoloji hariç beklenildiği gibiydi. Sadece Kardiyoloji’den beklenenden az soru geldi. Zorluk açısından da geçen sınavlarla hemen hemen aynıydı. Sadece vaka soru ağırlıklı olması zorluk derecesini biraz artırmış olabilir.
Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları, dikkatli okunduğunda kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Kurs programı içerisinde derslerde vurgulanan noktaların karşımıza çıktığını görebilmekteyiz.
Onkoloji için her zaman vurguladığımız konular vardı. İlaçlar, onkolojik aciller ve paraneoplastik sendromlar. Bu üç konu her zaman karşımıza çıkması muhtemel konulardır. Bu sınavda onkolojik acillerden ve paraneoplastik sendromlardan soru gelmedi. Geçen sınavda pareneoplastik sendromlardan soru gelmişti. Notlarımızda yer alan herediter kanser gelişimine neden olan genler tablosundan soru geldi. CD20 ve RAS analizi de tedavi kısmında mevcuttu. Güncellenen Onkoloji notumuz hem Dahiliye hem de Farmakoloji’den gelen soruları kolaylıkla cevaplayabilmiştir.
Sınavda dikkat çeken bir nokta da görseli bol bir sınav olmasıdır. Barret özefagus ve parmak uçlarındaki nekroz görselleri sorularda kullanılmıştır. Derslerde gösterdiğimiz görsellerdi.
 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 Ağustos’unu diğer sınavlardan ayıran en önemli özellik vaka sorularının ağırlıkta olmasıydı. 30 sorunun 27 tanesi vaka olarak kurgulanmış ve ağırlıkla da en olası tanılar sorulmuştu. Sınavın bir diğer önemli özelliği de, daha sonra kapsamlıca analiz edeceğimiz üzere, Hematoloji soru sayısının fazla olması idi.
TUSDATA ile sınava hazırlanmış bir adayın 29 soruyu yanıtlayabileceği bir sınav olduğunu, sorularının tamamının vaka sorularından, hasta yaklaşımından sorulduğu, sorulara hâkim olmayan bir adayın süre konusunda sorun yaşamış olabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Soru Dağılımı:
Yenidoğan : 3
Gastroenteroloji : 2
Nöroloji : 3
Beslenme : 1
Kardiyoloji : 3
Allerji-immünoloji : 1
Solunum : 2
Bağışıklama ve Döküntülü Hastalıklar : 1
Romatoloji : 2
Endokrinoloji : 1
Nefroloji : 1
Metabolizma : 2
Hematoloji : 5
Onkoloji : 3

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

(ADA2, tiamin)

Zor

:

4

soru

(Purpura fulminans, diskeratozis konjenita, Transkobalamin II, Yersinia)

Orta

:

8

soru

(ADEM, anjiomiyolipom, PFAPA, NHL, VZV Ig, OPS Tip 1, Adrenolökodistrofi, HAV)

Kolay

:

10

soru

(Kemik iliği asp, SMA, IgA nefropati, invajinasyon, VSD, SCID, yabancı cisim,
Chlamydia, ITP, HIE)

Çok Kolay

:

6

soru

(ASD, Langerhans h.li histiositoz, Aort koarkt, Kleitheuaer betke, homosistinüri,
toksik eritem)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• Temel bilgiyi test eden soru sayısı: 21
• Detay bilgiyi test eden soru sayısı: 9

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

26

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru olmamakla birlikte, 2 soru çok zor olarak dikkat çekiyordu: Bunlardan biri genin sorulduğu ADA2, diğeri de tiamin yanıtlı megaloblastik anemi sorusu idi. Her iki sorunun da cevabı textbook’ta bulunmakla beraber sorguladıkları bilgi göz önüne alındığında çok zor olarak değerlendirilmiştir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Bire bir aynı soru olmamakla beraber benzer olarak nitelendirilebilecek soru sayısı 15 idi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

19

soru

 

Tanı yöntemleri

:

3

soru

 

Tedavi soruları

:

5

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bilimsel olarak hatalı soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle ki; 30 Pediatri sorusunda 29 tanesinin cevabı net ve açık bir şekilde notlarımızda yazmaktadır (ADA2 dışındaki tim sorular yanıtlanmıştır). Ayrıca derslerde vurgulanan noktaların soru olarak karşımıza çıkması bir diğer önemli noktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavın verdiği en önemli mesaj hasta yaklaşımının TUS’ta giderek daha da önem kazanmasıdır. Dolayısıyla, Pediatri branşına çalışırken;
TUSDATA ders notlarının dikkatle okunması ile; 29 soru yanıtlanabilecektir
TÜM TUS sorularının çözülmesi ile; soruların yaklaşık yarısı yanıtlanabilecektir.
Vaka kampına katılım ve vaka sorularının çözülmesi ile; sorulara hakimiyet kazanılacaktır.
• Ayrıca YDUS sorularının çözülmesi de klinik sorulara hakim olmak açısından önemlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda başlıca iki nokta dikkat çekici: Birincisi vaka sorularının ağırlıkta olması, ikincisi de Hematoloji ve Onkoloji soru sayısının oldukça fazla olması. Zorluk dağılımı açısından diğer sınavlara benzer olduğu söylenebilir. Soruların dağılımı anlamında da Genetik, Allerji ve Acil Tıp-Yoğun Bakım’dan soru olmaması, ortalama 2-3 sorusu olan Endokrinoloji’den 1, ortalama 2 sorusu olan Nefroloji’den 1 soru olması dikkat çekici idi.
 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel Cerrahi soruları genel itibarıyla pratisyen hekimin bilmesi gereken düzeyin üstündeydi. Gastrointestinal ve hepatobiliyer konular daha ağrılıklıydı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

75, 76, 77, 88. soru

Zor

:

3

73, 86, 92. soru

Orta

:

9

78, 79, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94. soru

Kolay

:

7

80, 81, 83, 87, 95, 96, 108. soru

Çok Kolay

:

2

74, 82. soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 6 tanesi çok ayrıntı bilgiyi test ediyordu. Cerrahi YDUS hatta doçentlik sınavı düzeyindeydi. (75, 76, 77, 86, 88 ve 92)

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

15

soru

Yirmi beş sorudan 17 tanesi yorumla yapılabilecek soruydu; 8 tanesi ise direkt bilgiyi soran soruydu.
Vaka sorusu 16 taneydi; ne var ki vaka sorularından bazıları da (Forrest klasifikasyonu gibi) hastanın yaş, cinsiyet, fizik muayene bulguları laboratuvar bulguları gibi verilerle yaklaşımda bulunmak mümkün olmadığından bizce direkt bilgi sorusu kategorisindeydi.

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş bir sorunun birebir aynısı yoktu. Ancak 7 sorunun benzerleri geçmişte sorulmuştu. (79, 81, 83, 85, 89, 95, 96)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

7

77, 79, 81, 84, 88, 89, 93. soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

7

75, 85, 91, 94, 95, 96, 108. soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

82. soru (klinikte karşılaşılan bulgu / kompliklasyonlardan olmayan soruluyor. )

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır. Ama özensiz sorular vardı.

1. İntraduktal papillom sorusu: Bu bir vaka sorusuydu ve intraduktal papillomun tipik akıntı özelliği olan kanlı akıntı değil, kahverengi akıntıdan bahsediliyordu. Ayrıca papillom bazen palpe edilmesine ve USG ile hemen her zaman görüntülenebilmesine rağmen sorudaki hastada fizik muayene ve USG negatifti. Neyse ki diğer seçeneklerde papillomdan başka akıntı yapabilecek lezyon yoktu. Bu sayede çok baş ağrıtmamıştır diye düşünüyoruz.

2. Afferent ans sendromu sorusu: Soruda “ameliyatın sonrası 2. gününde” afferent ans sendromu kliniği geliştiğinden bahsediliyor. Öncelikle “ameliyatın 2. günü” sözü biz cerrahlar tarafından çok fazla kullanınlan bir ifade değildir. “Postoperatif” veya Türkçe şekliyle “ameliyat sonrası” 2. gün deriz biz. Bu bile Genel Cerrahi sorularını hazırlayan kişinin Cerrahi jargondan habersiz bir amatör olduğunu göstermeye yeter. Afferent ans sendromu postgastrektomi sendromlarından biridir. Artık peptik ülser günümüzde çok fazla ameliyat gerektirmediği için, mide kanseri de azaldığı için mide rezeksiyonu eski zamanlara oranla daha az yapılmakta ve tüm postgastrektomi sendromları gibi afferent ans sendromu da daha az görülmektedir. Birçok Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi stajında artık bu konular anlatılmamakta veya eskiye oranla çok az anlatılmaktadır. Ne var ki TUS’a soru hazırlayan amatör cerrahlar tarafından yine de sorulmaya devam etmektedir.

3. Rektum kanserinin evrelemesi ile ilgili soru: Çoktan seçmeli test sorusu hazırlamaktan birazcık anlayan herkes soruda kısaltma kullanılmaması gerektiğini bilir. Oysa bu soruda bir seçenekte T evresi ve N evresi ifadeleri yer almaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok zor iki soru (glukokortikoid tedavisi ve kardiyovasküler risk) hariç 23 genel cerrahi sorusu notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlarımız, eski TUS soruları ve çalışma sorularımız yeterli olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı ilginçti. Tiroid, sıvı elektrolit ve şok konularından soru olmaması pek alışık olduğumuz bir durum değil. Yine son dönemlerde ortalama 2 soru sorulan fıtık konusundan soru yoktu.

Ağrılığı fazla konular travma, mide ve hepatobiliyerdi.

Tabii bu durumun genel trendi yansıttığını düşünmüyoruz. Gelecek sınavda soru dağılımı bambaşka olacaktır.

Burada asıl önemli olan konu şu… Hep anlatıyoruz… TUS pratisyen hekimlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınavda pratisyen hekimlerin bilmesi gereken bilgiler sorulmalıdır. Geçen sene ÖSYM başkanı TUS’un çok ağırlıklı olarak 1. basamak hekimliği için gereken temel bilgilerden soru soracağını açıklamıştı. Maalesef o beyanatın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen TUS sorularının YDUS düzeyine doğru ilerlediğini görüyoruz.

Birkaç örnek verecek olursak; Forrest klasifikasyonu sorusu, karaciğer yaralanma sınıflaması sorusu, peroperatif dönemde glukokortikoid tedavisi sorusu, kardiyovasküler risk sorusu başta olmak üzere pek çok soru doçentlik sınavı düzeyindeydi.

Bu sınavda da Genel Cerrahi sorularını hazırlayanlar, TUS’un mantığını anlamaktan uzak olduklarını, sadece kendi egolarını tatmin etme derdinde olduklarını bize gösterdiler. Bu isanları TUS’a girenlere ve Allah’a havale ediyoruz.
 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı:
• Obstetri: 5
• Onkoloji: 1
• Genel Jinekoloji: 2
• Üreme endokrinolojisi: 4
Bu dağılımın Şubat 2018 sınavı ile aynı olması, artık soru dağılımının bu şekilde olacağı konusunda bize fikir veriyor.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 10 soru temel bilgiyi test ediyordu.
• 2 soru (115, 118) ise nispeten detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

109, 110, 117, 120. soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

111, 116, 118. soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

112, 114. soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

113, 115, 119. soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır böyle bir soru sorulmadı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

111. sorudaki NST çıktısı Nisan 2005 sınavındaki soru ile neredeyse aynı, 113. sorudaki koryoamniyoniti sorma şekli Nisan 1995 sınavındaki soru ile çok benzerlik göstermektedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Kadın doğumdaki 12 sorunun 10’u vaka sorusu olup ilk defa bu yoğunlukta vaka sorusu ile karşılaşmaktayız.

 

Olası tanı soruları

:

4

111, 112, 116, 118. soru

 

Tanı yöntemleri

:

3

110, 114, 115. soru

 

Tedavi soruları

:

5

112, 113, 115, 119, 120. soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru bulunmamaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız tüm sorulara cevap vererek başarılı ve yeterli olmuştur. Ayrıca diğer branşlardan 2 soru da kadın doğum notları ile yapılabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda vaka soruları sayısındaki artış bu sınav ile rekor düzeye ulaştı ve 12 sorunun 10’u vaka sorusu olarak karşımıza çıktı. Bu bize aslında Kadın Doğumda ezber değil, bilgiyi özümseme ve kullanabilme beceremizi arttırmamız ve bu yöne odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak ve Klinisyen soru bankası ile pekiştirildiğinde TUS için yeterlidir. Ayrıca adayların tüm deneme sınavlarımızı yakından takip etmesi yaptıkları soru sayısını belirgin arttıracaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru sayıları ve dağılımı bizi şaşırtmadı. Soru dağılımı bir önceki sınav ile aynıydı.

Obstetrik: 5 soru ile soruların neredeyse yarısını oluşturdu. Beş sorunun 4 ünün vaka sorusu olması obstetride adayların yorum yapabilme gücünün test edildiğini bize tekrar gösterdi. Sorular maternal fizyoloji, prenetal tanı, fetal monitörizasyon, dahili ve cerrahi hastalıklar ve riskli gebeliklerden geldi. Bu konu başlıkları son TUS larda üzerinde durulan konular olup hep beklediğimiz sorulardı. Doğum ve doğumun komplikasyonlarından bu sınavda soru yoktu.

Reproduktif endokrinoloji: 4 soru ile ikinci sıklıktaki soru yoğunluğunu oluşturdu. Dört sorunun 3 ü vaka sorusu idi. Sorular menstrüel siklus, üreme fizyolojisi, amenore ve kontrasepsiyon konularından idi. Gelen sorular bizi hiç şaşırtmadı. Beklenen ve derslerde üzerinde çok durulan konular idi. Kontrasepsiyon konusundan soru gelme geleneği yine bozulmadı.

Jinekoloji: 2 soru adneksiyal kitlelerden geldi ve ikiside vaka sorusu idi. Sorulardan biri pelvik kitlelerde ayrıcı tanıyı sorguluyordu.

Onkoloji: 1 soru geldi ve vaka sorusuydu. Endometriyal hiperplazi son sınavlarda en çok üstünde durulan konu olup bu sınavda da karşımıza çıktı. Yine beklenen ve üzerinde çok durduğumuz konu olması bizi sevindirdi.
Sonuç olarak, bu sınav vaka sorularının patlama şeklinde karşımıza çıktığı, yanlış sorunun olmadığı, özenli bir şekilde hazırlanmış ve soru dağılımının beklentilerin uzağında olmayan başarılı bir sınavdır.
 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Küçük Stajlar açısından genel anlamda orta zorlukta bir sınavdı. Soruların branşlara dağılımı düzenliydi. Eski TUS soruları ve notlarımız soruların neredeyse tamamını cevaplandırdılar. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri branşlarının birçok sorusuna da notlarımızdan cevap verilebildi. Küçük Stajlar’dan 25 sorumuz vardı. Tüm sınavda ise yaklaşık 40 kadar soruyu eski TUS sorularımız ve notumuz cevapladı.
Sorularımızın dağılımı şöyleydi:
Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri : 8 soru
Dermatoloji : 3 soru
Radyoloji : 3 soru
Kalp-Damar Cerrahisi : 2 soru
Anestezi : 2 soru
KBB : 2 soru
Göz : 1 soru
Ortopedi : 1 soru
Çocuk Cerrahisi : 1 soru
Üroloji : 1 soru
FTR : 1 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Çok zor ve zor olarak değerlendirdiğimiz 5 soru detay bilgi gerektiriyordu. Diğer sorular ise genel olarak TUS’a çalışan herkesin bilmesi gereken temel bilgiler ile rahatlıkla yapılabilecek sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

8

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bir konu başlığı yoktu; ancak literatür bilgisi gerektiren 2 sorumuz vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Dokuz sorumuz eski soru ve çok benzeri soruydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

14

 soru

 

Tanı yöntemleri

:

1

soru

 

Tedavi soruları

:

4

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız sadece Küçük Stajlar sorularını değil, aynı zamanda diğer branşlardan da birçok soruyu cevapladı. Notlarımız genel olarak oldukça başarılı idi. Ders notlarımız yanında vaka kampı, derece kampı ve soru kampı notlarımızda soru yakalama konusunda oldukça başarılıydı. Dört soru notumuzda konu başlığı olarak yer almasına rağmen bire bir tam olarak cevaplama yapılamadı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınavda arkadaşlara tavsiyemiz, öncelikle tüm notu bir kere hızlıca baştan sonra okumaları, daha sonra da derste bahsettiğimiz başlıkları ve eski TUS sorularını çalışmalarıdır. Bu sınavda en dikkat çeken farklılık vaka sorularının fazlalığıydı. Bu yüzden soru çözebilme becerisini artırmak açısından mutlaka deneme sınavlarına girilmeli ve sorular incelenmeli. Ayrıca vaka kampı ve soru kampımıza katılım başarı yüzdesini artıracaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son sınavlardan farklı olarak bu sınavda hiç Halk Sağlığı sorusu yoktu. Dahili ve cerrahi branşlar açısından dağılım homojendi. Soruların branşlara göre dağılımı da oldukça dengeli bir şekilde planlanmıştı. En çok soru her sınavda olduğu gibi yine Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri bölümden gelmeye devam ediyor (8 soru). Bir Anestezi ve bir Kalp Damar sorumuz zor soru kategorisinde, detay bilgi gerektiren soruydu.