|


DENEME SINAVLARIMIZIN AYRICALIKLI ÖZELLİKLERİ

TUSDATA deneme sınavları her ay orijinal sınava en yakın şekilde özenle hazırlanıp, sonuçları ÖSYM den gelen sonuç belgesinde bile bulunmayan istatistikleri içerecek şekilde internetten kişiye özel açıklanmaktadır. İşte sınavlarımızın ayrıcalıklı özellikleri:

1. Deneme sınavlarına katılım :

Türkiye geneli tüm şubelerimizde kursiyerlerimiz için her ay düzenlenen deneme sınavlarımıza, meslektaşlarımız da internet üzerinden online olarak ücretsiz katılabilirler. Deneme sınavlarımız çok ciddi bir seviye tespiti ve sınav pratiği olarak algılandığı için yoğun ilgi ve beğeni ile karşılanmaktadır. Şube adreslerimiz için tıklayınız. Dışarıdan katılım için; www.onlinedeneme.com tıklayınız…

2. Deneme sınavlarında soru dağılımı :

Tamamen orijinal TUS formatında, hocalarımız ve de danışmanlarımız tarafından defalarca elden geçirilerek sıfır hata hedefiyle hazırlanmakta ve sizlere sunulmaktadır.

Temel Bilimler soru dağılımları

1-13 Anatomi

14-20 Histoloji-Embriyoloji

21-28 Fizyoloji

29-46 Biyokimya

47-64 Mikrobiyoloji

65-82 Patoloji

83-100 Farmakoloji

Klinik Bilimler soru dağılımları

101-125 Dahiliye

126-135 Dahili Küçük Stajlar

136-160 Pediatri

161-181 Genel Cerrahi

182-190 Cerrahi Küçük Stajlar

190-200 Kadın Doğum

3. Deneme sınavlarında zorluk dağılımları :

Son yıllardaki TUS sınavlarının soru istatistiklerine bakılarak deneme sınavı soruları TUS zorluk derecesinde hazırlanmaktadır. Soruların yaklaşık olarak 1/5’i çok kolay, 1/5’i kolay, 1/5’i orta, 1/5’i zor, 1/5’i çok zor… Yani tam TUS zorluğunda…

4. Deneme sınavlarında güncel ve yeni bilgiler :

Sorular en güncel textbook’ lardan yararlanılarak hazırlanmaktadır. Yeni değişen ve sorulma olasılığı yüksek olan bilgiler özenle seçilmekte ve açıklamalarında gerekli detaylara girilmektedir.

Örnek Soru

132. Hem myokard enfarktüsü sonrası hem de konjestif kalp yetmezliğinde kullanıldığında mortalite üzerine olumlu etkiye sahip ilaç grubu ikilisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) ACE inhibitörleri – Beta blokerler

B) Kalsiyum kanal blokerleri – Aspirin

C) ACE inhibitörleri – Aspirin

D) Beta blokerler – Antiaritmikler

E) Trombolitik ilaçlar – Kardiyak glikozidler

(Cevap A)


Çok önemli bir soru!!! Açıklamanın her detayı sorulabilir.

– MI sonrası dönemde mortaliteye olumlu etki eden ilaçlar: ACE inhibitörleri, beta blokerler, aspirin, trombolitikler

– Konjestif kalp yetersizliğinde mortaliteye olumlu etki eden ilaçlar: ACE inhibitörleri, beta blokerler, hidralazin-nitrat kombinasyonu

– MI sonrası dönemde mortaliteye olumsuz etki eden ilaçlar: Antiaritmikler, Kalsiyum kanal blokerleri

– Konjestif kalp yetmezliğinde mortaliteye olumsuz etki eden ilaçlar: Kalsiyum kanal blokerleri, non steroid antiinflamatuar ilaçlar, bazı antiaritmik ilaçlar

– Konjestif kalp yetersizliğinde mortalite üzerine etkisi olmayan ilaçlar: Prazosin, digoksin, (digoksin hospitalizasyonu azaltır ama mortaliteye etkisi yoktur) aspirin, diüretikler.

Örnek Soru

164. En yeni araştırmalardaki kanıtlar dikkate alındığında yara iyileşme-sinde kollajen sentezi ilk olarak ne zaman başlar?

A) 10. saat

B) 2. saat

C) 4. gün

D) 5. gün

E) 7. gün

(Cevap A)

GENEL CERRAHİ-1 Sf.54

Kollejen sentezinin genel olarak 2-3 günde başladığı söylenirse de travmadan sonra yarada kollajen sentezininin 10. saatte başladığını gösteren kanıtlar vardır. Kollejen sentezini 2-3 gün belirginleşir ve 5-7 günde en yüksek düzeye ulaşır.

Örnek Soru

148. En yeni bilgilere göre erişkinlerde açlık kan şekerin hangi değerler arasında olması Oral Glukoz Tolerans Testi ( OGTT ) endikasyonu doğurur?

A) 110 – 140 mg/dl arası

B) 60 – 110 mg/dl arası

C) 100 – 126 mg/dl arası

D) 60 – 126 mg/dl arası

E) İki kez 126 mg/dl ‘nin üzerinde gelmesi

(Cevap C)

2003 yılından itibaren açlık kan şekerinin normalinin üst sınırı 100 mg/dl olmuştur. Alt sınır önce 110’a sonrada 100 mg/dl’e çekilmiştir. Bu en yeni bilgidir. 100-126 mg/dl arasında ise OGTT endikasyonu vardır. İki kez 126 mg/dl’den yüksek ise tanı aşikar diabettir.

Örnek Soru

147. Aşağıdakilerden hangisi en kısa etkili insülinlerden birisidir?

A) Kristalize insülin

B) NPH insülin

C) Protamin çinko insülin

D) İnsülin lispro

E) İnsülin glargine

(Cevap D)

Bu soru tamamen eğitim maksatlı sorulmuştur. İnsülin analogları eski kitaplarda yoktur. Yeni grup insülinlerdir. Sorulma ihtimali var. Bundan dolayı sordum:J). En kısa insülinler insülin analoglarından insülin lispro ve insülin Aspartat’dır. Kristalize insülinlere göre etkileri daha çabuk başlar. Klasik insülinlerden kristalize insülin kısa etkilidir. Uzun etliki insülin analogları ise insülin glargine ve detemir’dir. Protamin çinko insülin ise en uzun etkili insülindir.

5. Deneme sınavlarında çeldirici bilgiler :

Orijinal TUS sınavında uygulanan tüm çeldirici teknikler bizim sınavımızda da özenle uygulanmakta ve açıklamalarında çeldiricilere vurgu yapılmaktadır.

Örnek Soru

192. On altı yaşındaki bir kızın vaginal muayenesinde vagende çilek kırmızısı lezyonlar görülüyor. Biyopsi yapılıyor ve biyopsi sonucu “vaginal adenozis” olarak geliyor.

Bu durumda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gardnerella vaginalis enfeksiyonu

B) Trichomonas vaginalis enfeksiyonu

C) Lichen sclerozis

D) Annenin gebeliğinde DES kullanılması

E) Sarkoma botyroides

(Cevap D)


Çok dikkat edilmesi gereken bir soru: Sanki Trichomanas vaginalis soruluyormuş ve A şıkkındaki Gardnerella vaginalis çeldirici şık gibi duruyor ama böyle düşünenler yandı. Çünkü T. vaginalis enfeksiyonunda çilek kırmızısı lezyonlar vagenden çok servikste görülür, biyopsi sonucu da hiçbir zaman “vaginal adenozis” gelmez.

Çilek kırmızısı görüntü gerçekten “vaginal adenozis’”te de görülür ve vaginal adenozis gebeliğinde DES kullanmış annelerin çocuklarında en sık rastlanan vagen lezyonudur. Zamanla bu lezyon zemininde vaginal clear cell carcinoma (vagenin berrak hücreli kanseri) gelişebilir.

Örnek Soru

18. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizden salınmaz?

A) Oksitosin

B) TSH

C) LH

D) Prolaktin

E) GnRH

(Cevap E)


Çook dikkat edilmesi gereken süper bir soru… İki cevabı var gibi duruyor ama değil.

Hipofiz kaynaklı olmayanı değil, hipofizden salınmayanı soruyor. Hipotalamus kaynaklı hormonlar: GnRH, TRH, CRH, ADH, oksitosin, … Hipotalamus kaynaklı olup hipofizden salgılanan hormonlar: ADH ve oksitosin Hipofiz kaynaklı hormonlar: ACTH, TSH, FSH, LH, Prolaktin

Eğer soru “hangisi hipofizde sentezlenmez” olsaydı hem oksitosin hem de GnRH doğru cevap olacaktı. Eğer soru “hangisi hipotalamusta sentezlenip hipofizden salınır?” olsaydı doğru cevap oksitosin olacaktı. Hipotalamusta sentezlenen ADH ve oksitosin NÖRAL BİR YOLLA posterior hipofize gelir ve oradan salınır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ADH, supraoptik çekirdeklerden salgılanarak nörofizin II ile, oksitosin paraventriküler çekirdeklerden salgılanarak nörofizin I ile taşınır.

Örnek Soru

170. Aşağıdaki kolorektal patolojilerden hangisinin malignite potansiyelinin olmadığı kabul edilir?

A) Jüvenil polipozis

B) Tübüler adenom

C) Tübülovillöz adenom

D) Villöz adenom

E) İnflamatuar polip

(Cevap E)

GENEL CERRAHİ-2 Sf.69 İnflamatuar ve juvenil polip neoplastik değildir. Ama DİKKAT… inflamatuar polipozis ve juvenil polipozis malign potansiyel taşır.

Adenomatöz polipler gerçek neoplastik oluşumlar olup, histolojik tip, boyut ve sayı ile ilişkili olarak kanserleşme riski taşırlar.

Polip-kanser ilişkisi: * Adenomatöz polipler kanser gelişimin gerekli koşulu veya prekürsörüdür * Polip sayısı arttıkça kanser riski artar * Adenomatöz polibin tipi kanser gelişiminde önemlidir: Villöz adenomlarda kanser riski %40 Tübülovilloz adenomlarda %22 Tubuler adenomlarda %5 Adenomatöz polibin boyutu büyüdükçe kanser gelişme riskide artar. 2 cm’den bü.yük villöz adenomlarda kanser gelişme riski %53, tübülovilloz adenomlarda %46, tübüler adenomlarda %35’tir.

Örnek Soru

197. Bir önceki gebeliğinde fetüste nöral tüp defekti saptanan bir kadının ikinci gebeliğinde nöral tüp defekti tesbiti için amniyotik sıvıda aşağıdakilerden hangisinin tesbiti tanıda diğerlerine göre en spesifiktir?

A) Alfa Feto Protein (AFP)

B) Serbest hCG

C) Folik asit

D) Gebelikle ilişkili plazma proteini – A (PAPP-A)

E) Asetil kolinesteraz

(Cevap E)


Soruda üç noktaya dikkat etmek gerekiyor: 1- Test, nöral tüp defekti şüphesi için isteniyor. 2- Teste, “amniyotik sıvı”da bakılması isteniyor, anne serumunda değil… 3- “En spesifik” olan soruluyor.

Alfa Fetoprotein hem anne kanında, hem de amniyotik sıvıda bakılabilir ama nöral tüp defektine spesifik değildir, bazı trizomilerde, gastroşizis, turner sendromu, omfolosel, kistik higroma gibi diğer bazı hastalıklarda da yüksek bulunabilir.

Serbest hCG ve PAPP-A ilk trimesterde anne serumunda özellikle Down sendromu taramasında kullabilir.

Folik asit; nöral tüp defekti şüphesinde profilaktik olarak anneye verilebilir.

Bu hastada amniyotik sıvıda “asetil kolinesteraz” bakılması, nöral tüp defekti tanısında daha değerlidir.

Ayrıca amniyosentez ile şunlara bakılabilir:

Kromozomal anomaliler için à Hücre kültürü

Fetal akciğer maturasonu için à tesitin, sfingomyelin, fosfotidir gliserol

Rh izoimmünizasyonu için à Bilirubin

6. Deneme sınavı sonuçları :

Birçok istatistiki değerlendirmeden sonra tüm katılımcılara internetten kişiye özel bir şekilde aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi ayrıntılı deneme sınav sonucu açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları sınav gününü takip eden birkaç gün içerisinde sitemizden T.C. Kimlik Numarası ile bakılabilmektedir.