|


HOCALARIMIZIN Ekim 2020 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
 

ANATOMİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

1 kemik, 4 kas, 1 pleksus, 1 solunum, 1 dolaşım, 3 sindirim, 1 genital ve 2 nöroanatomiden soru vardı. Dengeli bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Soruların yarısı (4 kas, 1 pleksus ve 2 mss) her zaman olduğu gibi anatominin lokomotifi olan sinir ve kastan çıktı. En zayıf halka olan eklemden bu sınavda da soru çıkmadı. Son yıllarda kazanılan soruların klinik süsleme ile servis edilme alışkanlığı sürüyor.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 8 ve 12

Zor : 5, 10, 11 ve 13

Orta : 2, 7 ve 9

Kolay : 1, 3, 4 ve 14

Çok Kolay : 6
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 

Ana bilgileri soran soru sayısı: 1, 3, 4, 6 ve 7

Detay ama nitelikli soru sayısı: 2, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı: 5 ve 14
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3, 5, 6, 9 ve 14 soruları bu içerikte değerlendirebiliriz.
 

3. soru: Bunun benzeri iki soru geçmişte çıkmıştı. Nervus femoralis’in dalı olan ve vücudun en uzun deri siniri olan nervus saphenus, her nedense vazgeçilemeyen sinirlerden biri.

5. soru: Önceki soru gibi bu sorunun da benzeri iki soru geçmişte çıkmıştı. Fossa ischioanalis’in lateral duvarındaki canalis pudendalis, soru hazırlayıcılarının iç dünyasına yer tutumuş gibi görünüyor.

6. soru: Bu bilgi çok benzer şekilde geçmişte sorgulanmıştı. Bu sorunun, önceki sorulandan tek farkı klinik süslemeye tabi tutulmuş olmasıdır.

9. soru: Tonsilla palatina’nın topografik anatomisi (komşulukları) özellikle tonsillektomilerdeki önemi nedeniyle, soru hazırlayıcıların hedef alanı içinde yer tutuyor. Geçmişte tonsilla palatina’nın hem arteria facialis hem de vena facialis ile olan komşulukları sorgulanmıştı.

14. soru: Periton, sindirim konusunun en fazla sorgulanan organlar sıralamasında liderliğini devam ettiriyor. Son yıllarda özel peritonel bölgeler soru hazırlayıcıların ilgi alanı olmaya başladı. Geçmişte sağ ve sol infrakolik boşluk hangisi ile ayrılır? sorusu çıkmıştı. Şimdi de sağ infrakolik boşluğun sınırlarına yönelik bir sorgulama yapıldı. Burada hala bu bilgilerle benzer sorgulanma potansiyeli olan önemli noktalar var.
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları :

Tanı yöntemleri :

Tedavi soruları :

Komplikasyon Yan etki soruları :
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu. Ancak terminolojik hatalı ve eksik ya da tam doğru bilgi iletmeyen özensiz hazırlanmış sorular

(4, 5 ve 11) vardı.
 

4. soru: Beni en çok ilgilendiren son üç sözcük; “en az olasıdır? Yani az da olsa olasılık var. Bence hiç yok!!!

5. soru: İskiyorektal apse? Nasıl olur da pudendal kanaldaki arteria pudenda interna’yı sıkıştırır? Çok ilginç!!!

11. soru: Mesenterium çok genel bir kullanım olmuş. Tam doğrusu “radix mesenterii” olmalıydı.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız yeterli olmuştur. 14 sorudan 13’üne referans verilmiştir. Uçuk kabul edebileceğimiz tek bir soru (8. soru) dışında, diğer sorular notlarımızdaki bilgiler ile yapılabilirdi. Ek olarak, diğer branşlardan (temel bilimler 2, klinik bilimler 3) beş soruya (temel bilimler soru 18. ve 19., klinik bilimler 53., 108. ve 116.) da ders notumuz referans olmuştur. Toplamda 18 soru kitabımızdaki bilgilerle yapılabilirdi.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz yoktu. Özellikle nöroanatomi ve kas yine baskınlığını bariz bir şekilde hissettirdi. Ancak, özellikle 8, 10 ve 12. sorular detaydı. Bu tip soruları göğüsleyebilmek için bazı özel yapıların topografik anatomisine daha fazla önem verilmelidir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her zamanki gibi nöroanatomi ve kas, sınavın lokomotif konularıydı. Hemen her sınavda soruların yarısı bu konu başlıklarından oluşuyor. Bu nedenle bu konularda tekrar işine daha fazla zaman ayırmak ve iyi özümsemek gerekiyor. TUSDATA kaynaklarından bol soru çözerek alt yapıyı sıkılaştırmak, üzerine inşa edilecek bilgilerin kolayca hatırlanmasını sağlayacak ve hedefe ulaşmada katalizör etki yapacaktır.
 

FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

4 Ekim 2020 tarihinde yapılan TUS’ta; genel olarak FHE branşımız ağırlıklı olarak orta ve orta üzeri zorlukta ve ideal bir sınavdı. Son yıllarda gelen soru tiplerine benzer şekilde vaka, formatlı, yorum ve spot soruların olduğu bir sınavdı. Soruların dağılımı genel olarak son yıllarda yakalanan istikrarı sürdürecek dengedeydi:
 

Hücre : 1(15)

Doku : 3 (16, 17, 20)

Kas : 1 (24)

Genital sistem ve Embriyoloji : 2 (19, 22)

Hematopoetik : 1(32)

Gastrointestinal sistem : 2 (21, 28)

Kardiyovasküler sistem : 1 (25)

Endokrin sistem : 3 (23, 29, 30)

Solunum sistemi : 1 (26)

Sinir sistemi : 2 (18, 31)

Üriner sistem : 1 (27)
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?
 

Çok zor : 3 (21, 22, 23)

Zor : 4 (19, 20, 29, 31)

Orta : 8 (15, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 30)

Kolay : 2 (24, 26)

Çok Kolay : 1 (32)
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı: 12 (15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

Detay ama nitelikli soru sayısı : 6 (19, 20, 21, 22, 23, 31)

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı: 0
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Branşımızda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3 (24, 27, 32)
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları – klinik mekanizma soruları: 3 (17, 27, 29)

Tanı yöntemleri : 0

Tedavi soruları : 0

Komplikasyon Yan etki soruları : 0
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Branşımızın tüm soruları seçenekleri ile beraber notumuzda bulunmakta ve derslerimizde net olarak anlatılmaktadır.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji ders notumuz branşımızla ilgili tüm sorulara diğer seçenekleri de içerecek şekilde net olarak cevap vermiştir.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji ders notumuz, diğer branşlardan da 13 adet soruyu net olarak cevaplamaktadır. (35, 46, 47, 92, 101, 105, 131, 184, 194, 205, 233, 236, 238)

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji hızlı kamp notumuz branşımızla ilgili 12 adet soruyu cevaplamaktadır. (18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32)

Sadece Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji kaynaklarımızda Toplamda 18 (ders notu) + 13 (ders notunda diğer branş sorusu) = 31 sorunun cevabı net olarak bulunmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular çoğunluğu TUS’un ağırlığına uygun, net cevapları olan, çok aşırı zor olmayan sorulardı. TUSDATA FHE ders notumuzu çalışan bir kişi için çoğunluğu rahat yapılabilir sorulardı.

Branşımız adına soruların genel dağılımı açısından son derece uygun bir sınavdı. Soruların bu şekilde genele yayılması branşımız açısından olumludur.

Branşımız her ne kadar temel bilim olsa dahi vaka soruları gelmeye devam etmektedir (17, 27, 29). Bu nedenle konunun bütününe hakim olarak ve konuları vakalaştırarak çalışmanın önemi giderek artmaktadır.

Branşımızda 2 adet önermeli soru sorulmuştur (20, 23)

Branşımızda önermeli, vaka, analiz ve spot bilgiyi sorgulayan soru tiplerinin bulunması soru çeşitliliğinin önceki sınavlarla benzerlik göstermesi ve sınav kalitesi açısından çok uygundur.

Son 3 yılın sınavlarına baktığımızda her sınavda organların özel embriyoloji (organogenez) kısmının bu sınavda da sorulması beklenen bir durum olmuştur. 1 adet Pons gelişimi (18. soru), 1 adet tuba uterina gelişimi (22. soru) sorulmuştur.

Sadece 1 adet çok kolay soru bulunmaktadır (32).

Branşımızda yanlış sorunun bulunmaması sevindiricidir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda bir kez daha görüyoruz ki temel bilgi soruları çok ağırlıktadır. Bu sınavla birlikte arkadaşların detay bilgilerde boğulmadan temel bilgilerle ve kaynağımızdan tekrarlarla soru kaçırmayacakları gözlenmiştir.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji ders notumuz bundan önce olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da başvuru kaynağı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Hem kendi branşımızdan çıkan soruları (18 adet) hem de diğer branşlardan sorulan soruları (13 adet) rahatlıkla çözdürebilecek bir kaynak olduğunu bu sınavda da ispatladı.

Sınava hazırlanırken alternatif ve farklı tipte soru çözmek isteyen arkadaşlarımız için çok kaliteli bir kaynak olarak Klinisyen Soru kitabımızı önermekteyiz. Yeni TUS formatına uygun olarak 9 farklı ana kaynağımızdan da istifade edilerek hazırladığımız Klinisyen soru kitabımız önümüzdeki sınavlarda fazlasıyla soru yakalayacaktır.

TUSDATA ders notları Klinisyen soru bankası ile pekiştirildiğinde TUS için yeterlidir.

Biz de günceli yakalayıp değerli meslektaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz.

@tusdatafizyoloji instagram sayfamız farklı formatlı, özel şekil ve grafiklerin paylaşıldığı bir platformdur. Görsel hafızaya hitap eden, doğru ve güncel bilgiyi paylaşan instagram sayfamızda sınavdan birkaç gün önce yapılan paylaşımlarla çok güzel sorular yakalanmıştır. İnstagram kullanan arkadaşlara takipte kalmalarını tavsiye ediyoruz.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji branş hocaları olarak önümüzdeki sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
 

BİYOKİMYA BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda; Amino asit ve proteinlerden 10, hormonlardan 4, karbonhidratlardan 3, lipitlerden 3, metabolizmadan 1, nükleotitlerden 1 tane soru vardı.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 2

Zor : 2

Orta : 7

Kolay : 6

Çok Kolay : 5
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı……………………………………… : 18

Detay ama nitelikli soru sayısı…………………………………….. : 4

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı………………………………… :
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 soru
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları : 2

Tanı yöntemleri : 1

Tedavi soruları : —–

Komplikasyon Yan etki soruları : —–

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders notları 22 sorudan 20 tanesine referans verebiliyordu. Sorulardan 1 tanesine (hormon soruları) ise Tusdata’nın diğer branş notları cevap vermekteydi. Notumuz 1 soruya (Delta G sorusu) ise kısmen cevap verse de doğru seçeneğe tam olarak ulaştıramıyordu. Notlarımızda devamlı bir şekilde yaptığımız güncellemeler sayesinde en zor sorulardan 3 tanesine (safra asitleri, arjinaz inhibitörleri ve farnesil pirofosfat) referans verebildik.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda ilginç bir şekilde nükleik asit metabolizmasından direkt bir soru yoktu. Adenin içeren bileşikleri sorgulayan soru bu konu kapsamında düşünülebileceği gibi, birçok konudan alıntılar içermekteydi. Karbonhidrat, lipit konularında olağan sayıda üçer adet soru sorulmuştu. Amino asit ve protein başlığının ise 10 adet sayıda soru ile sürpriz yaptığı söylenebilir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Klinik korele ve tanı yöntemleri bu sınavda da karşımıza çıktı. Bu kapsamda soruların ileriki sınavlarda da karşımıza çıkması kuvvetle muhtemeldir. Eski TUS sorusu bilgilerinin ihmal edilmemesi gerektiği bu sınavda da bir kez daha anlaşılmış oldu. Tüm TUS sorularına mutlaka hakim olmak gerekmektedir. Ayrıca çalışma soru kitaplarımızdan gerek Meditus ve gerekse Klinisyen anlamlı sayıda soruyu neredeyse nokta atışı yaparak cevaplayabildi.

Biyokimya için 2 defa dinleme yapıp, ders sonrası hafta okuyan ve düzenli tekrarlarını yaparak, yeterince soru çözen bir kursiyer 17-18 soruyu rahatlıkla yapabilirdi. İşi biraz daha sıkı tutmuş olan bit kursiyerimiz ise 22 sorunun tamamını yapabilirdi.
 

MİKROBİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Mikrobiyoloji, temel bilimlerin en zor branşı olmaya devam ediyor. Son yıllarda görmeye alışık olduğumuz ayrıntı bilgi isteyen zor sorularla, bu sınavda da karşılaştık. Yine son yıllarda ağırlığı artmaya başlayan ‘mikrobiyoloji laboratuvar pratiği’ soruları da kendine yer buldu.
 

Sınavda 2 temel bakteriyoloji, 7 klinik bakteriyoloji, 2 parazitoloji, 3 mikoloji, 4 viroloji ve 4 immünoloji sorusu mevcuttu.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 4 (63, 71, 74, 76)

Zor : 6 (55, 56, 57, 65, 68, 73)

Orta : 10 (58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 72)

Kolay : 2 (75, 70)

Çok Kolay : –
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı……………………………: 11 (55, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 72, 75)

Detay ama nitelikli soru sayısı……………………………: 8 (56, 57, 61, 65, 68, 69, 73, 74)

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı…………………………: 3 (63, 71, 76)

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı………………………………… : 13

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı……………… … . . : 1

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı………… .. : 2

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı… : 6

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Üç adet yeni ve literatür bilgisi gerektiren soru mevcuttu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı adet önceki sınavlarda çıkan bilgilerin sorgulandığı benzer soru mevcut. (59, 62, 64, 66, 70, 75)
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

Altı adet vaka sorusu mevcuttu. Son yıllarda vaka sorularının oranı artmaktadır. Bu yıl da hayli soruyla karşılaştık. Ancak denemelerimizdeki vaka sorularıyla öğrencilerimizin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sınavda branşımız altında hatalı soru yoktu.
 

TUSDATA Mikrobiyoloji branşındaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız 22 sorudan 18 tanesine net bir şekilde, bakteri enfeksiyonuna bağışık yanıt sorgulanan bir immünoloji sorusuna da üç sayfadaki bilgilerin toplamıyla yanıt vermiştir. Bir adet antibiyotik sorumuza farmakoloji, bir adet sorumuza ise patoloji net bir şekilde cevap vermiştir. Ayrıca diğer branşlardan 7 adet soruyu cevaplamıştır.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son yıllarda olduğu gibi zor sorularla karşılaştık. Ancak seçici soruların miktarı daha fazlaydı. Notlarımıza çalışan, derslerde vurguladığımız yerleri kavrayan ve bu sınavın bir sıralama sınavı olduğunu unutmayan öğrencilerimiz için soruların beklendiği gibi olduğu görülüyor.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı olarak şaşırtıcı bir sınav değildi. Temel Bakteriyolojide pratik sorularla yine karşılaştık. Parazitolojiden 2 soru gelirken; immünolojiden bir soru artarak 4 soru geldi.
 

Temel Bakteriyoloji: 2

Klinik Bakteriyoloji: 7

Parazitoloji: 2

Mikoloji: 3

Viroloji: 4

İmmünoloji: 4
 

Üç adet soru anlamsızca zordu. Mikrobiyoloji uzmanlarının dahi ezbere bilemeyeceği ağırlıktaydı. Sınavların seçiciliğini artırmak adına sorular zorlaştırılabilir fakat bazı sorular bu amacı karşılamaktan çok uzak…

Sonuç olarak yine her zaman olduğu gibi emek gösterenin, çok ve aynı zamanda verimli ve akılcı çalışanın başarılı olabileceği bir sınavı daha geride bıraktık. Notlarımıza ve soru kitaplarımıza gereken ağırlığı vermiş, sınavdaki anlamsız soruların seçici olmayacağını kavrayan, heyecanına yenilmeyen meslektaşlarımız hak ettiklerini alacaklardır.
 

PATOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
 

Patoloji soruları her zaman olduğu gibi uygun bir dağılımdaydı. 5 temel bilimler, 17 klinik bilimler sorusu vardı. Soruların tüm içeriklerini detaylı olarak aşağıda belirttim. Belirtmem gereken nokta şudur: Artık sınav eskisi gibi değil. Daha çok bilgi, daha çok analiz ve sonuca varmak şeklinde bilgileri kullanmak ve bir çıkarım yapabilmek önemli.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 96

Zor : 80, 88

Orta : 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 93, 94, 95, 97

Kolay : 77, 79, 90, 92, 98

Çok Kolay : 78, 87
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 

Ana bilgileri soran soru sayısı……………: 77, 78, 79, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 92, 94, 97, 98

Detay ama nitelikli soru sayısı……………: 80, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 95,

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı……….: 96
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Zor ve çok zor sorumuz vardı ama çok yeni olan ya da en günce literatür bilgisini gerektiren sorumuz yoktu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

17, 61, 73, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 92, 94, 95, 141, 142, 150, 153, 176, 183, 185, 203, 207, 210, 217, 218, 231, 239, 240
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?
 

Olası tanı soruları : 81, 82, 84, 85, 86, 96 (Toplam 6 soru)

(77, 90, 93, 98. Sorular vaka sorusu formatında sorulmuş histolojik bulgu sorularıdır)
 

Tanı yöntemleri :

Tedavi soruları :

Komplikasyon Yan etki soruları :
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Özensiz hazırlanmış sorular olmasına rağmen yanlış sorulmuş ya da hatalı vcevaplı soru yoktu.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın en fazla soruya referans verdiği sınavlardan birini geride bıraktık. Ders notlarımız patolojiden 20 sorusuna, diğer branşlardan da 22 adet olmak üzere toplam 42 soruya birebir referans verdi.
 

Kamp notumuz ise patolojiden 15 soruya, diğer branşlardan 15 soru olmak üzere topplam 30 soruya birebir referans verdi.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
 

Hücre hasarı: 77

İnflamasyon: 78, 92

İmmün sistem patolojisi: 93

Onarım ve Rejenerasyon: 94

Hemodinamik hastalıklar:

Neoplazi:

Çevresel patoloji: 91

Solunum Sistemi: 79, 82

Kalp hastalıkları: 80

Damar hastalıkları: 81

Hematopoetik Sistem: 95

Gastrointestinal sistem: 96, 97

Karaciğer ve safra: 98

Pankreas:

Böbrek, mesane patolojisi: 83, 84

Sinir sistemi: 90

Endokrin sistem: 87

Kadın genital sistemi: 85

Erkek genital sistemi:

Meme hastalıkları: 86

Kas-iskelet ve yumuşak doku: 89

Deri hastalıkları: 88
 

Temel patolojiden genellikle 5-6 soru sorulur. Bu sınavda da bu kural değişmedi ve toplam 5 soru soruldu. Temel patolojideki sorular uygun dağılım ve zorluktaydı. Uzun zamandır çevresel patoloji sorusu görmemiştik, bu sınavdaki kurşun zehirlenmesi ile ilgili soru nispeten yeniydi ve hatta özellikle çocukluk çağındaki bulgusunu sorması açısından detaylı bir soruydu. Antrakozis sorusu ilk kez soruldu ama kolaylıkla yapılabilecek bir soruydu, diğer soru olan transüda niteliğindeki torasentez sorusu eskiden sorulmuş bir sorunun formatlı şekilde sorulmuş şekliydi. Kalbin yaşlanma bulgusu ile ilgili soru sınavın en detaylı sorularından biriydi, Robins’ten alınmış bir tablo sorusuydu, yorum gerektiriyordu. Temporal arterit sorusu eskiden sorulmuş vaka sorularına çok benzer bir modifiye soru olarak soruldu. Timoma çok nadiren başvurulan bir konudur, bu sınavda da timomaların genel özelliklerini sorgulayan bir soru geldi. Soru zor değil ama sorulmasına alışkın olmadığımız bir konu olduğu için öğrencilerimiz açısından biraz detaylı gibi görünüyordu.
 

Sınavın en gereksiz ve TUS ötesi olan soru anal Paget hastalığıydı. Primer Paget olarak sorulsa bir nebze kabul edilebilir, sonu.ta mem başında, vulvada ve diğer deri bölgelerinde görülebilen bir lezyondur. Doğal olarak anal epitelde de görülebilir. Yalnız bu soruda sorulan rektal adenokarsinom hücrelerinin anal epitele yayılmasını ifade eden Pagetoid yayılım (sekonder Paget) hastalığı idi, bunu rektal adenokarsinom hücrelerinde pozitif olan C/K 20 pozitifliğinden anlıyoruz. Paget sormak istiyorsanız bu detaya girmenize gerek yok zaten skuamöz epitelde intrasitoplazmik müsin içeren demeniz yeterli. Diğer soru gastrintestinal stromal tümörlerin prognoz kriterlerini soruyordu, çok alışkın olduğumuz bir konu. Dolayısıyla kolay bir soruydu.
 

Karaciğerde fulminan A hepatitine bağlı masif parankim nekrozu, böbrekte şeffaf hücreli adenokarsinom soruları klasik TUS sorularıydı. Mesanenin papiller ürotelyal lezyonlarında prognoz için en önemli kriterin histolojik grade olması biraz detaylıydı. Sinir sisteminde ki akut red nöron sorusu kolay bir soruydu. Tiroid nodülü sorusu sınavdaki en kolay sorulardan biriydi, hatta defalarca sorulmuş bir soruydu. Atipik endometryial hiperplazi, sorudaki atipi kriterleri ile kolaylıkla yapılabilecek bir soruydu.
 

Filloides tümörü sonunda soruldu, her zaman beklediğimiz bir soruydu. En önemli özelliği olan fibroadenomdan ayırıcı özellikleri soruldu.
 

Desmoid tümöün bir fibromatoz olduğu, fibroblastik proliferasyon olduğu soruldu. Normal zorlukta bir sorudu. Deri melanomları ile ilgili soruda tümör kalınlığı herkesçe bilinen bir Breslow kriteridir ama bu soruda ikinci önemli olan ülserasyonun da eklenmesi biraz detaylı bilgiydi.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bir önceki sayfada da belirttiğim gibi TUS, artık oldukça nitelikli olmaya başladı. Bunun anlamı şu: Direkt bilgiyi bilmek ya da sadece eski TUS sorusu çözmek bugün çok işe yaramıyor. Patoloji branşında bile 6 adet vaka (en olası tanı), 4 adet “en olası histolojik bulgu” olmak üzere toplam 10 adet vaka sorusu vardı. Ama bu bilgiler iyi bir patoloji bilgisi ile yapılabilecek türden bilgilerdi.
 

Soruları detaylı analiz eden biri olarak söyleyebileceğim en önemli şey şudur: Sınavda hedeflediğiniz başarıyı sağlayabilmek için önce “öğrenmeli” siniz. Yani öğrenme hafızanızı çalıştırmalısınız. Ezberlemek hem kısa süreli hafızayı çalıştırır hem de çok fazla sayıda tekrar yapmayı gerektirir. 6.dönemin ne kadar yoğun olduğunu düşünürsek bu kadar tekrar yapmak hem çok zor hem de gereksizdir. Burada önemli olan az sayıda tekrar etmek ve uzun hafızayı oluşturmaktır. “Öğrenme”nin fizyolojisi bunun için en uygun yoldur. Bu söylediklerimi TUS hazırlığına uyarlarsak öncelikle fizyo-patoloji temelli çalışmalısınız. Bunun için son dönemde çıkardığımız entegre konu anlatımı dosyaları bu iş için en mükemmel kaynaklardır. Bu temeli baz alarak çalışan arkadaşlarımız isdetikleri puana ulaşıp istedikleri yerleri kazandılar. Bu nedenle bu tür destek ihtiyaçlarınızda her zaman yanınızda hatta en fazla bir mesaj kadar uzağınızdayız.

Bu konuyu yıllar önce tetkik etmiş birisi olarak, patoloji notlarımızın öğrenme temelli olması için yıllardır yaptığımız çalışmaların sonucunu son yıllarda çok olumlu bir şekilde alıyoruz. Referans sayımız 40’ın altına düşmüyor. Bu sınavda patoloji notlarımızın 42 soruya birebir, diğer branşlardan 3 soruya bir ya da iki seçeneği eksik olarak toplam 45 soruya referans olduğunu gördük. Bu sayı sınavın %25’ini geçiyor. Fizyoloji notlarımız 31 soruya referans verdi. Bunun anlamı iyi bir fizyo-patoloji alt yapımız olursa sadece iki branş bilginiz ile en az 75-80 soruyu birebir yapabilirsiniz.

Bundan sonraki çalışmalarınızda bu bilgilerin ışığında çalışmanız dileğiyle, sınava giren arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor ve yeni meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Sınava hazırlanan arkadaşlarıma da iyi bir hazırlanma dönemi, başarılar diliyorum. Ama söylemeden geçmeyelim, içinde bulunduğumuz şu dönemde “her şeyin başı sağlık”.

Sağlıcakla kalın.
 

FARMAKOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ekim 2020 TUS sınavına bakacak olursak farmakoloji soruları genel olarak orta-zor düzeydeydi. Ancak 3-4 soru hariç çalışanın yapabileceği, hakkını alabileceği kısmen yorum gerektiren sorulardan oluşmaktaydı.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 1

Zor : 5

Orta : 13

Kolay : 3

Çok Kolay : –
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı: 10

Detay ama nitelikli soru sayısı: 12

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı: 0
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski TUS sorusu bu sınavda bire bir sorulmamış ancak 6 tane benzer soru mevcuttu. Zaten diğer branşlarda olduğu gibi birebir eski soru olmasa da eski soruların çevresinde gezen değişik cümle, değişik şık dizaynı gibi ufak değişiklerle tekrar aynı soru sorulabiliyor.
 

99.soru (Fenilefrin’in refleks bradikardi yaptığı sorgulanmıştı)

100.soru (Kolşisin’in etki mekanizması sorgulanmıştı, şıklarda ürik asit üzerinden etkili olmadığı yazıyordu)

101.soru (Fenilefrin’in alfa reseptörleri üzerinden etkileri sorgulanmıştı)

102.soru (Antimuskarinik kısa etkili ipratropiyum sorgulanmıştı)

103.soru (Metoprolol’ün astımlı hastada uygun olduğu vaka sorusu üzerinden sorgulanmıştı)

104.soru (Hangisi halüsinojen değildir diye sorgulanmıştı, 2 şık farklıydı sadece)

105.soru (GABA-A resptörü üzerinde hangi noktaya hangi ilaçların bağlandığı sorgulanmıştı)

106.soru (Bir önceki sınavda klinik bilimlerde sorgulanmıştı)

107.soru (Prostoglandin analığu glokom ilaçlarının yan daha önce yan etkisi sorgulanmıştı, bu kez ismi sorgulandı)

108.soru (Dabigatran’ın etki mekanizması ve kullanım yolu daha önce sorgulanmıştı, ayrıntı bir özelliği sorgulandı)

109.soru (Dronedaron, çıkması muhtemel amiodaron analoğu yeni bir ilaçtı, ayrıntı ve detay özellikleri ile ilk defa sorgulandı)

110.soru (Sakubitril, uzun zamandır hem farmakoloji hem de klinik bilimlerde de sorgulanmasını beklediğimiz bir bilgiydi)

111.soru (Sukralfat daha önce etki mekanizması ile sorgulanmıştı, bu kez ayrıntı ve detay özelliği ile sorgulandı)

112.soru: (Daha önce genel olarak tetrasiklinlerin psödomonosa etkili olmadığı sorgulanmıştı)

113.soru: (Telavansin, etki mekanizmasının ayrıntılarıyla ile ilk defa sorgulandı)

114.soru: (Pirantel pamoat endikasyonları ile ilk kez sorgulandı)

115.soru: (Daha önce etki mekanizma ve endikasyonla diğer ilaç vorinostat sorgulanmıştı)

116.soru: (Daha önce insülin preparatlarının kısa ve uzun etkili olanları sorgulanmıştı)

117.soru: (Daha önce somatostatin analoglarının GH salınımını azalttığı ve pegvisomant’ın reseptörü bloke ettiği farklı sorularda sorgulanmıştı)

118.soru: (Daha önce demir zehirlenmesinin tedavisi sorgulanmıştı)

119.soru: (Daha önce hiperkalsemi tedavisi farklı ilcalar üzerinden sorgulanmıştı)

120.soru: (Tolvaptan, etki mekanizması ile sorgulanmıştı, bu kez çok ayrıntı endikasyonları ile çok zor bir soru olarak karşımıza çıktı)
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Vaka sorusu yoktu
 

Olası tanı soruları :0

Tanı yöntemleri :0

Tedavi soruları :0

Komplikasyon Yan etki soruları :0
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı veya tartışmalı soru yoktu.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Farmakoloji ders notları ve derslerde vurgulanan konular soruların 21 tanesini karşılıyor. (Tolvaptan sorusuna farmakoloji ders notumuz referans olamadı. Sorunun şıklarında bulunan endikasyonlar ana textbooklarımız Goodman&Gillman ve Katsung’da da bulunmamaktadır. Bu soruya dahiliye notlarımız referans olmuştur. Ayrıca farmakoloji dışındaki farmakoloji bilgisiyle yapılan ve notlarımızın referans olduğu 10 (3 fizyoloji, 3 mikrobiyoloji, 3 dahiliye, 1 küçük staj) soru mevcuttur.
 

–Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Santral sinir sistemi ve genel farmakoloji konularının yüzdesi bu sınavda biraz azalmış. Endokrin sorularının artışı belirgin olarak dikkati çekiyor. Genel farmakolojiden hiç soru sorulmaması ve santral sinir sisteminden sadece 2 soru sorulması beklenmedik bir durum. Kemoterapötiklerden son zamanların popüler konusu antihelmintik ilaçlardan soru gelmeye devam ediyor. Toksikolojiden son 3-4 sınavdır istikrarlı bir şekilde soru geliyor. Gastrointestinal sistemden son sınavlarda özellikle peptik ülser tedavisinde ayrıntı sorular geliyor. Otakoidlerden prostoglandin analogları her sınavda sorgulanıyor. Hedefe yönelik ilaçlardan her sınav en az 2 tane soru geliyor. Ekim 2020 TUS farmakoloji soru dağılımına bakacak olursak;
 

Genel Farmakoloji : –

Otonom Sinir Sistemi : 2 (Refleks bradikardi ve alfa1 reseptör soruları)

Kardiyıvasküler Sistem : 4 (beta blokör metoprolol, dabigatran, dronedaron ve sakubitril soruları)

Endokrin : 4 (İnsülin preparatı, akromegali ve hiperkalsemi tedavisi, tolvaptan soruları)

Santral Sinir Sistemi : 2 (Benzodiazepin ve halüsinojen etkisi olmayan ilaç soruları)

Otakoid : 1 (Prostoglandin preparatı bimatoprost sorusu)

NSAİ-GUT-Romatoid artrit : 2 (Kolşisin, belimumab soruları)

Kemoterapötik : 4 (Telavansin, tigesiklin, pirantel pamoat, romidepsin soruları)

Solunum : 1 (Tiyotropiyum sorusu)

Gastrointestinal Sistem : 1 (Sukralfat sorusu)

İmmün Sistem : –

Toksikoloji : 1 (Dimerkaprol sorusu)
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakoloji branşında yeni ilaç sayısı ve dolayısıyla bilgi yükü ve bunların sınava malzeme olma olasılığı her geçen gün artıyor. Her sınav 3-4 tane çok ayrıntı bilgiyi sorgulayan soru olsa da öncelikle ayrıntıya girmeden temel bilgileri öğrenmeli, bunlar sık tekrar ederek pekiştirmeli, daha sonra ayrıntı bilgiler çok sayıda farklı soru tipleri çözerek öğrenmeye çalışılmalı. Ders notlarımızda vurguladığımız yerlere dikkat eden ve bunları bol soru ile destekleyen arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi gelecekte de başarılı olacaktır.
 

DAHİLİYE BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye bölümü klinik bilim olmasının getirmiş olduğu hastaya yaklaşım ilkelerinin ağırlığını yine bu sınavda da gördük. Teorik bilgi yükü yanında özellikle vaka soruları içinden soruyu çözdürecek bilginin elde edilmesini gerektirecek soru sayısı az değildi. Ayrıca dahiliye bölümü sorularının yaklaşık 5’te 1’i saf dahiliye sorusu değildi, bunlar; 4 enfeksiyon, 1 alerji, 1 geriatri şeklinde sıralandı. Diğer sorularımız ise şu şekilde idi; göğüs hastalıkları 3 soru, kardiyoloji 4 soru, gastroenteroloji ve hepatoloji 4 soru, endokrinoloji 3 soru, hematoloji 2 soru, onkoloji 2 soru, romatoloji 2 soru, nefroloji 3 soru
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 6 (122, 139, 140, 143, 146, 149)

Zor : 3 (134, 147, 148)

Orta : 14 (121, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 144, 145)

Kolay : 6 (125, 129, 131, 133, 141, 142)

Çok Kolay : –
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı……………………………………… : 20 (121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 145)

Detay ama nitelikli soru sayısı…………………………………….. : 5 (122, 134, 147, 148, 149)

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı………………………………… : 4 (139, 140, 143, 146)
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

4 adet uç detay soru vardı. Tiklopidine bağlı kemik iliği süpresyonu, etopozid sonrası gelişen AML mutasyonu, deri testini en fazla etkileyen ilaç ve gebelik ilişkili en sık akut böbrek hasarı nedeni.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

14 tane sorunun ya çok benzer ya da birebir aynen sorulduğunu görmekteyiz.
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları : 7

Tanı yöntemleri : 2

Tedavi soruları : 3

Komplikasyon Yan etki soruları :2
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Astım sorusu özensiz soru idi. Hastanın şu anda kontrol altında olup olmadığını belirten veri ne yazık ki yetersizdi. Ancak soruyu hazırlayan hocanın mantığı ile hareket ettiğimizde doğru cevaba ulaşabiliyorduk.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Dahiliye dışı dersleri çıkardığımız durumda notlarımız 18 soruya direkt referans vermiştir. Ayrıca dahiliye notumuz diğer dersler için bu sınavda 38 soruya referans olmuştur. (toplam 56 referans, sınavın neredeyse 4’te 1’i)
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
 

Tüm dahiliye branşları düşünüldüğünde bu sınavda homojen olarak tüm derslerden soru geldiğini gördük. Sürpriz gelen veya gelmeyen bir soru yoktu. Dahiliyenin içine gizlenmiş enfeksiyon, geriatri ve alerji soruları dahi her zamanki yerlerinde idi…

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Klinik yaklaşım ve vakaların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu sorulara hakim olmanın en önemli yolu bolca vaka sorusu çözmekten geçmektedir. Vaka sorusu içinde hangi ifadeden hasta ile ilgili hangi yorum veya çıkarım yapılabileceğini öğrendiğimiz noktada, artık vaka soruları bir kabus olmaktan çıkıp zevkli bir bulmaca haline gelecektir. Bu doğrultuda dahiliye vaka soruları kitabımızı ve dahiliye vaka kampımızı tüm kalbimizle inanarak öneriyoruz.
 

PEDİATRİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav pediatri açısından çalışanların rahatlıkla yapabileceği, çok zor sorunun gelmediği bir bölüm olarak değerlendirilebilir. Sınavda pediatri branşı içerisinde 4 yenidoğan, 2 büyüme gelişme-istismar, 1 beslenme malnutrisyon, 1 genetik, 2 nöroloji, 2 gastroenteroloji, 2 kardiyoloji, 1 solunum, 2 alerji, 1 solunum, 2 metabolizma, 1 endokrinoloji, 2 hematoloji, 3 onkoloji, 1 nefroloji, 1 çocuk üroloji, 2 romatoloji sorusu bulunmaktaydı.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : –

Zor : 7 (44, 45, 46, 53, 58, 62, 68)

Orta : 8 (47, 49, 50, 55, 57, 64, 69, 70)

Kolay : 12 (43, 51,52, 54, 56, 59, 60, 63, 66, 67,71, 72)

Çok Kolay : 3 (48, 61, 65)
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı……………………………………… : 20 (47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72)

Detay ama nitelikli soru sayısı…………………………………….. : 10 (43, 44, 45, 46, 53, 58, 62, 67, 68, 69)

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı………………………………… : 0
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu, tüm sorular textbook bilgisi üzerinden sorulmuştu.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

12 soru (48, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 71, 72) daha önce çıkmış TUS soruları ile oldukça benzerdi. Buna aslında çıkmış YDUS sorularını da eklersek liste daha da uzayacaktır.
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları :5

Tanı yöntemleri :2

Tedavi soruları :2

Komplikasyon Yan etki soruları :3
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır, pediatri branşında hatalı soru yoktu.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız Pediatri branşında çıkan sorularda yine üstün başarı sergilemiş, hatta pediatri dışı diğer branşlardan da 20 soruya notlarımız direkt referans olmuştur.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
 

Eski sınavların dağılımına baktığımızda, bu sınavda pediatrik onkoloji ve romatolojiden birer soru fazla geldi. Solunum (1), kardiyoloji (2) ve aşılma (1) sorusu azdı. Son yıllarda sıkça sorulan döküntülü hastalık, immünoloji, zehirlenme ve pediatrik acil ve yoğun bakım alanından hiç soru yoktu. Sorular ağırlıklı olarak “en olası tanı”yı bizden istiyordu. Fakat soruların tümü yapılabilecek kıvamdaydı. Vaka sorularında verilen ipuçları rahatlıkla doğru cevaba ulaştırıyordu. Arada bırakan, net olmayan soru yoktu. Birçok soru da çıkmış TUS ve YDUS soruları ile benzerlik gösteriyordu. İyi çalışmış birisi, bu sınavdaki pediatri sorularının tümünü cevaplayabilirdi. Yanlızca çocuk istismarı sorusu aslında istismardan ziyade bir beyin cerrahisi sorusuydu ve baziller kafa kırıklarının bulguları sorulmuş, bu sorunun yapılma oranı düşük olabilir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav yine bizlere gösterdi ki pediatri notumuz sadece kendi branşı için değil, diğer branşlardaki netimizi arttırmak için de oldukça önemli ve temel bir branş. Derse katılıp, notumuzu tekrar eden, üzerine soru pratiğini arttıran meslektaşlarımız başarıya mutlaka ulaşacak ve benzer zorluk seviyesinde bir sınavda pediatriyi hatasız tamamlayabilecektir.
 

GENEL CERRAHİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak net soruların olduğu temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı. Notlarımızda tüm sorular referans vardı. Notların yanında sosyal medyadaki özellikle instagramdaki paylaşımlardan da birçok soru yakalandı. @genelcerrahitusdata adresini özellikle takip etmenizi öneriyoruz.
 

Toplam 24 adet Genel Cerrahi sorusu vardı. Bu soruların konulara göre dağılımı:

Sıvı, elektrolit dengesi ve asit – baz bozuklukları: 3 soru

Meme hastalıkları ve cerrahisi: 2 soru

Mide hastalıkları ve cerrahisi: 2 soru

Kolon ve rektum hastalıkları ve cerrahisi: 2 soru

Safra kesesi safra yolları hastalıkları ve cerrahisi: 2 soru

Şok: 1 soru

Travma ve travma hastasına yaklaşım: 1 soru

Yanık: 1 Soru

Tiroid hastalıkları ve cerrahisi: 1 soru

Paratiroid bezi hastalıkları ve cerrahisi: 1 soru

Transplantasyon: 1 soru

İntestinal tıkanıklıklar ve cerrahisi: 1 soru

Perianal bölge hastalıkları ve cerrahisi: 1 soru

Karaciğer hastalıkları ve cerrahisi: 1 soru

Pankreas hastalıkları ve cerrahisi: 1 soru

Dalak hastalıkları ve cerrahisi: 1 soru

Mezenterik vasküler hastalıklar ve cerrahisi: 1 soru

Cerrahi komplikasyonlar ve tedavisi: 1 soru
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor: 2 (202, 216)

Zor: 2 (198, 199)

Orta: 6 (197, 200, 204, 205, 208, 210)

Kolay: 9 (195, 196, 201, 203, 207, 209, 211, 212, 213)

Çok Kolay: 5 (193, 194, 206, 214, 215)
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı: 21

Detay ama nitelikli soru sayısı: 4 (198, 199, 202, 216)

TUS ötesi anlamsız soru sayısı: yoktu
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

13 tane soru (194, 195, 196, 197, 201, 204, 206, 209, 210, 211, 213, 214, 215) net olarak çıkmış sorulardandı.
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

9 tane soru vaka sorusuydu.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Tüm genel cerrahi sorularına refrans verdik. Ayrıca Anatomi 14. Soru, Fizyoloji 32. Soru, Biyokimya 35, 37, 50. Sorular, Patoloji 93, 96, 97. Sorular, Dahiliye 127, 133. Sorular, Küçük stajlar stajlar 161. Soru, Pediatri 171, 181, 186. Sorulara olmak üzere 14 bransş dışı derse de referans verdik. Böylelikle Genel cerrahi ders notu toplamda 38 soruya referans vermiştir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru sayıları bakımından dengeli bir dağılım söz konusuydu. Detay sorular 2 tane olmak üzere diğer sorular dengeli ve temel bilgi ile kolylıkla yapılabilecek sorulardı.
 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Obstetri : 5 soru

Onkoloji : 1 soru

Genel jinekoloji : 3 soru

Endokrinoloji : 3 soru
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok zor : 1 adet (111. soru)

Zor : 1 adet (117.soru)

Orta : 5 adet (109, 112, 113, 115 ve 120 soru)

Kolay : 4 adet (110, 114, 116 ve 119 soru)

Çok Kolay : 1 adet (118 soru)
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı : 10 adet (109, 110, 112. 113. 114, 115, 116, 118, 119 ve 120. soru)

Detay ama nitelikli soru sayısı : 2 adet (111 ve 117 soru)

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı : Yoktu
 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru mevcut değildi.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

110, 115 ve 118. soru eskiden sorulmuş bilgilerin tekrar sorulduğu benzer sorular olarak izlendi.
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları : 111 ve 120. soru

Tanı yöntemleri : 109 ve 117. soru

Tedavi soruları :

Komplikasyon Yan etki soruları :
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Kadın doğum branşı içerisinde çıkmış olan 11 soru ile birlikte temel bilimlerden 3 soruya (19, 22 ve 48. soru) ve klinik bilimlerden 1 soruya (25. soru) daha notumuz referans vermektedir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Branşımız ile ilgili olarak sorulmuş sorular analiz edildiğinde genel anlamda çıkması beklenen yerler sorgulanmış olup tek soru hariç zorluk düzeyi kabul edilebilir seviyede olduğu izlendi.

Son yıllarda olduğu gibi obstetri ağırlıklı bir sınav geride bırakılmış olup soruların yaklaşık yarısı obstetriden sorulmuştur.

Genel jinekolojiden ise eski sorulara benzer ve kolay sayılabilecek düzeyde sorular sorulmuştur.

Endokrinolojiden 3 tane soru sorulmuş olup zorluk düzeyi orta ve kolay zorlukta idi.

120. Sorunun referansı kadın doğum ders notumuzun hem endokrinoloji hem de onkoloji bölümünde mevcuttu.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son zamanlarda olduğu gibi çıkan soruların yaklaşık yarısı formatlı ve vaka sorularından oluşmaktaydı. 2 formatlı ve 3 tane de vaka sorusundan biri hariç hepsi yapılabilecek düzeyde orta-kolay nitelikte idi. Ayrıca 2 sorunun önemli hastalıkların risk faktörlerini sorgulaması dikkat çekici idi. Bu nedenle spot bilgilerden ziyade konulara bütünüyle hâkim olunması ve öğrenilen bilginin yoruma dönüştürülmesi sınav başarısı açısından çok önemlidir. Konuları vakalaştırarak çalışmanın, farklı bakış açılarıyla çok yönlü düşünmenin önemi giderek artmaktadır.
 

KÜÇÜK STAJLAR BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınavda dermatolojide 2, nörolojide 3, psikiyatride 2, fizik tedavi ve rehabiliyasyonda 1, halk sağlığnda 1, acil tıpta 2, nükleer tıpta 1, radyolojide 1, kalp damar cerrahisinde 2, göğüs cerrahisinde 1, anestezide 2, çocuk cerrahisinde 1, beyin cerrahisinde 1, ortopedide1, ürolojide 2, kulak burun boğaz hastalıklarında 1, göz hastalıklarında 1 olmak üzere toplam 25 sorumuz vardı.
 

Bu soruların 13 tanesi dahili bilimler içerisinde 12 tanesi cerrahi bilimler içerisinde yer almaktaydı.
 

Genel olarak ortalama zorlukta küçük stajlar soruları ile karşı karşıyaydık. Nöroloji dermatoloji halk sağlığı beyin cerrahisi göz dermatoloji kbb gibi branşlarda sorular makul düzeyde ve bilgiyi ölçen sorulardı. Sorularımızda çoğunlukla en olası tanı isteniyordu ve bunun dışında direkt bilgiyi ölçen sorulan mevcut idi. Anesteziyolojinin bir sorusu çok zor idi.
 

Zorluk derecelerine göre soru sayıları nasıldı? (Soru numaraları ile belirtiniz)

Çok zor : 1 (99)

Zor : 5 (32, 34, 39, 100, 106)

Orta : 14 (31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 97, 101, 102, 103, 104, 105)

Kolay : 5 (30, 42, 98, 107, 108)

Çok Kolay : 0
 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ana bilgileri soran soru sayısı……………………………………… : 19 (30,31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41,42, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108)

Detay ama nitelikli soru sayısı…………………………………….. : 5 (32, 34, 39, 100, 106)

TUS ötesi – anlamsız soru sayısı: 1 (99)

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane? Hayır yok.
 

Eskiden sorulmuş soru ya da aynı noktayı soran çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

6 tane idi (30, 38, 42, 101, 102, 103, 104)
 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları?

Olası tanı soruları : 10 (32, 33, 34, 35, 36, 39, 101, 103, 105, 106)

Tanı yöntemleri : 3(42, 106, 107)

Tedavi soruları : 1(40)

Komplikasyon Yan etki soruları : 1 (41)
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır yoktur.
 

TUSDATA notlarının başarısı nasıldı?

Kendi açımızdan gayet başarılı geçmiş bir sınavdır, küçük stajların genel dağılımını düşündüğümüzde yani bir çok branşı içeren bir branşlar topluluğu olduğumuz dikkate alındığında başarımız daha dikkat çekici hale gelmektedir. Mevcut 25 sorunun 25’inin de cevabı kurumumuzun notlarında mevcuttur.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Dağılımda sürpriz bir durum yaşamamakla beraber halk sağlığı soru sayısının artık 1 e indiğini görüyoruz bunun yerine zor olmamakla beraber acil tıp sorularının artık rutin olarak yer aldığını söyleyebiliriz.

Nörolojide sorular oldukça makul ve yapılabilir düzeyde sorular idi ama son dönemde demans ve parkinson plus sendromu sorularına doğru ciddi bir kayış görülmektedir.

Bu dönem gelen anestezi sorularından birisi oldukça zor idi. Zor soruların ciddi bir kısmı anestezi branşından gelmektedir.

KBB, beyin cerrahisi, göz hastalıkları ve ortopedi branşları bizi şaşırtmadan aynı seviyede soru sormaya devam ediyorlar. Branşlar arasında küçük geçişler oluyor soru dağılımı anlamında. Örneğin kbb hastalıklarından dönem dönem 2 soru gelirken bu sınavda bir soru geldi bunun yerine kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi ekibinden toplam kolay 3 soru geldi.

Acil tıptan acil hastada en olası tanı soruları var ama bizim kitabımızda göğüs cerrahisi kalp damar cerrahisi kısmında yer alan konular. Açıkçası acil tıp soruların çok büyük bir kısmı için özel çalışmaya da gerek yok. Çünkü genel tebabet bilgileri ile bile yapılabilecek seviyede sorular gelebiliyor.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Nöroloji dermatoloji psikiyatri beyin cerrahisi özelikle önemle çalışılması konular. Zaten derslerde de zamanımızın büyük bir kısmı bu branşlarla geçiyor. Nörodejeneratif hastalıklar son dönemde çok sorulmaya başlandı. Dermatoloji çok önemli dikkatle çalışılması lazım. Bu sınavda da gördük ki çalışmalarımızın karşılığını almak pekala mümkün. Beyin cerrahisi kesinlikle ihmal edilmemeli beyin cerrahisi bilgileri ile yapabileceğimiz en 3 soru vardı bu sınavda hasta göz hastalıkları sorusu bile beyin cerrahisi bilgileri ile yapılabilecek düzeyde idi bu sınavda.
 

Derslerde anlattığımız kadarı ile kbb, göz, üroloji, ortopedi, ftr, halk sağlığı ve radyoloji branş bilgilerinin de yeterli olduğunu gördük.
 

Acil tıp, kalp damar ve göğüs cerrahisi soruları için özel bir çalışmaya gerek olmadığını genel yaklaşım bilgileri ile rahatlıkla yapılabildiklerini gözlemliyoruz.