|


2021 İlkahar Dönemi TUS Kontenjanları

Toplam Kontenjan: 6.310

Sağlık Bakanlığı Kontenjanları (EAH): 1.982
Sağlık Bakanlığı adına Tıp. Fak. (SBA): 891
Tıp Fakülteleri Kontenjanları (YÖK): 2.913
Adli Tıp Kurumu (ADL): 10
Misafir Askeri Personel (MAP): 10
İçişleri Bakanlığı+ MSB 8
Yabancı Uyruklu Kontenjanları (YBU): 445
K.K.T.C. Kontenjanları (BNDH+KKTC): 51