|


SINAVLARIMIZ NASIL HAZIRLANIYOR ?

Deneme sınavının hazırlanmasında aşağıdaki noktalara en üst düzeyde dikkat edilmiştir:

Soru sıralamalarında (hem branşların, hem de branş içi soruların sıralamaları) orijinal sınav esas alınarak hazırlanmıştır.

Son 5 sınavın ortalamaları ve istatistikleri incelenerek özellikli soru sayılarının gerçek sınava uygun olması sağlanmıştır.

Bu amaçla;

• Aynen sorulan eski TUS SORUSU,

• Benzer sorulan eski TUS SORUSU,

• Vaka sorularının sayı ve dağılımı,

• En’li soruların sayı ve dağılımı,

• Aynı başlıktan; farklı branşlarda sorulan soruların sayı ve dağılımı, .. gibi detaylarda hassas olunmuştur.

Soruların dağılım ve seyri dikkate alınarak; önümüzdeki sınav(lar)da sorulabilecek noktalar dikkatle gözetilerek sorular hazırlanmıştır.

Her sınavda 2-3 adet yeni bilgi sorusu sorulduğu için bu sınavda da aynı bağlamda aynı sayıda soru sorulmuştur.

Orijinal sınavda kullanılan çeldirici teknikler, sayı ve yöntem olarak incelenmiş ve bu sınavda da aynen uygulanmış, yer yer açıklamalarda bu detaylara vurgu yapılmıştır.

Her orijinal sınavda karşılaşılan; çelişkili sorular, saçma sorular, iki cevaplı sorular, hiç cevabı olmayan sorular… Gibi ölçme değeri olmayan uç sorulara ise bu sınavda yer verilmemiştir:

Orijinal soru kitapçığında kullanılan yazı karakteri, font ve soru arası boşluklar gibi tüm teknik detaylar, bu kitapta da orijinaline sadık kalınarak hazırlanmıştır.

 
Deneme Sınavlarımızın Hazırlanışı ve Önemi