|


     

EYLÜL 2011 TUS – YANLIŞ – TARTIŞMALI ya da ÖZENSİZ  SORULAR

 


Değerli meslektaşlarımız,

 

Eylül 2011 TUS’u geride kaldı.

Aşağıda, meslektaşlarımızdan gelen anlamlı tüm itirazlara orijinal textbook görüntüleri ile hazırlanmış olan görüşlerimizi bulacaksınız.

Meslektaşlarımız; diledikleri sorulara itiraz prosedülerine uymak şartıyla itiraz edebilirler. Bu konuda itiraz hakkınız, sadece sınava girenlere tanındığını önemle hatırlatmak isteriz.

Hak edenin kazanması dileğiyle…

 

Temel Bilimler  3. Soru

 

3. Spermatik kord içerisinde yer alan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) İliohipogastrik

B) İlioinguinal

C) Kremasterik

D) Subkostal

E) Pudental

 

Doğru cevap: C 

 

Bu soru Anatomi’nin temel kaynaklarında Gray’s Anatomy kitabından birebir sorulmuştur. Başka hiçbir kaynakta Kremasterik sinir adı altında bir sinirden bahsedilmezken aşağıda taranmış şeklini de göreceğiniz kaynakta böyle bir oluşumdan bahsedilmiştir. Bu durum; anatomi açısından büyük bir talihsizliktir.

 

Soruda ayrıca dikkat çeken bir husus da şudur: Nomina Anatomica’da Spermatik kord, “funiculus spermaticus” olarak geçmektedir. Aynı şey seçenekler için de geçerlidir. Bu sebeple bilimsel bir sınavda Nomina Anatomica’ya uymayan bu kadar ciddi hataların yapılması da düşündürücüdür.

 

 

GRAY’S Anatomy The Anatomical Basis of Clinical Practice
Susan Standring THIRTY – NINTH EDITION sayfa: 1313

 

Temel Bilimler  4. Soru

 

4. Öksürme sonucunda bronchus lobaris superior’dan ağrı duyusunu aşağıdakilerden hangisi taşır?

A) Nervus phrenicus

B) T1-T4 spinal sinirler

C) Nervus laryngealis superior

D) Postganglionik torakal sempatik lifler

E) Plexus pulmonalis’teki Nervus vagus’a ait lifler

 

Doğru cevap: E

 

Bu soru çok zor ve anlamsız bir soru olmasına rağmen Moore, Clinically Oriented Anatomy kitabından birebir sorulmuştur ve ilgili sayfanın görüntüsü aşağıdadır.

 

CLINICALLY ORIENTED ANATOMY

Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur

sixth edition 2010 sayfa: 118

 

 

Temel Bilimler  5. Soru

5.     Nervus accessorius hangi boyun üçgeninin içerisinde yer alır?

A) Trigonum musculare

B) Trigonum occipitale

C) Trigonum submandibulare

D) Trigonum submentale

E) Trigonum caroticum

 

Bu soru; iki doğru cevabı olan bir sorudur.

N. accesorius; esas olarak trigonum occipatale’de bulunmakla birlikte temel anatomi kaynakları trigonum caroticumda da bulunduğunu açık bir şekilde yazmaktadırlar. Aşağıda Gray’s Anatomi, Promethus Anatomi Atlası ve Snell Cilinical Anatomy kitaplarından alınmış görüntüler mevcuttur. Sonuç olarak soru iki cevaplıdır ve iptal edilmelidir.

 

 

 

Temel Bilimler 37. Soru

 

37. DNA’daki CTG dizisinin tRNA’daki antikodon karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CUG
B) CTG
C) CAG
D) GAC
E) GCC

 

Doğru cevap: A


Bu soru teknik açıdan yanlış bir sorudur. Çünkü soru kökünde, kalıp DNA mı yoksa kodlayıcı DNA dizisinin tRNA’daki antikodon karşılığı mı soruluyor belirtilmemiştir.

ÖSYM’nin verdiği cevaba göre belli ki soruyu soran kişi; 5’-CTG-3’ kalıp DNA dizesi baz almış ve cevap A şıkkı olan 5’-CUG-3’ açıklanmış.

Ancak eğer bir kişi sorudaki dizeyi 5’-CTG-3’ kodlayıcı DNA dizesi olarak anlarsa, tRNA’da ki karşılığı 5’-CAG-3’ yani C şıkkı doğru cevap olur.

Bu yüzden bu soru açık ve net olmayıp, teknik açıdan yanlıştır.

  

Temel Bilimler  89. Soru

 

89. Ergot alkaloidleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılmaz?

A) Migren

B) Hiperprolaktinemi

C) Postpartum hemoraji

D) Senil serebral yetersizlik

E) Periferik vasküler vazospazm

 

Doğru cevap: E

 

Temel bilimler 89. soruda ergot alkaloidlerinin genellikle kasıcı etkiye sahip olan ilaçlar olduğunu hatırlayıp bir vazospazm olgusunda faydalı olmayacağını tahmin etmek gerekiyordu. Soru Katzung 2009’dan hazırlanmıştır. İlgili konuda dihidroergotoksin adlı ilacın senil serebral yetmezlikte ve Alzheimer hastalığında bir dönem kullanıldığı, ancak tedavide faydalı olmadığının gösterildiği yazmaktadır. Tedavide faydasız olan bir ilacın bir endikasyon sorusunda sanki kullanılıyormuş gibi sunulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Soru iptali zor kötü kurgulanmış surulardan biridir.

 

Temel Bilimler  92. Soru

 

92. Nifedipin ve benzeri kalsiyum kanal blokörü ilaçverilen hastalarda aşağıdaki yan etkilerden hangisisıklıkla görülür?

A) Çarpıntı  

B) Periferal ödem

C) Kuru öksürük 

D) Göğüs ağrısı

E) Empotans

 

Doğru cevap: B


Temel bilimler 92. soru da malesef sınavın kötü kurgulanmış sorulardan bir diğeriydi. Çünkü nifedipin gibi vazoselektif kalsiyum kanal blokörleri refleks taşikardiye ve pek tabiki çarpıntıya neden olabilmektedir. Ancak bu ajanlar aynı zamanda damarlarda gevşeme ile ortaya çıkan ekstravazasyon artışına bağlı da periferal ödem yapabilmektedir. Goodman&Gillman 2011’de ilgili konunun anlatıldığı yerde periferal ödemin sıklıkla gözlendiği yazmaktadır.

 

Temel Bilimler  94. Soru

 

94.  Aşağıdaki yapılardan hangisini inerve eden sempatik sistemin postsinaptik nöronlarının birkısmı kolinerjik diğer kısmı adrenerjiktir?

A) Ekrin ter bezleri      

B) Kalp miyokart hücreleri

C) Kıl folikül hücreleri           

D) Adrenal medulla hücreleri

E) İskelet kas damarları

 

Doğru cevap: E

 

Soru kötü niyetle hazırlanmış, iliklerine kadar malignite kokan bir sorudur ancak Goodman and Gilman’s Pharmacologic Basis of Therapeutics kitabının 2011 baskısının 178 – 179- 180. sayfalarındaki 3 sayfa süren bir tablodan,  tablo 8-1’den sorulmuştur. Gerekli açıklama da tablonun altındaki g bendinde yer almaktadır.  İlgili sayfanın görüntüsü aşağıdadır.

 

 

 

Goodman & Gilman’s

The Pharmacological Basis of Therapeutics

Brunton, Chabner, Knollman 12th Edition – 2011

sayfa: 178 – 179 – 180

 

BASIC AND PHARMACOLOGY

Bertram G. Katzung – Susan B. Masters – Anthony J. Trevor

11.th Edition – 2009 sayfa: 88

 

 

 

 

Temel Bilimler  95. Soru

 

95. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin sedative etkisi fazladır?

A) Haloperidol 

B) Klozapin

C) Klorpromazin 

D) Flufenazin

E) Risperidon

 

Doğru cevap: C

 

Bu soru; Katzung, Clinical Pharmacology kitabından aynen sorulmuş bir sorudur.

Ancak Goodman and Gilman’S The Pharmacologial Basis of Therapedutics kitabının 2011 baskısında seçeneklerde yer alan Klorpromazin ve klozapini sedasyon etki için aynı paragrafta zikretmiştir, bu bölüm açık bir şekilde zihinleri karıştırsa da Katzung’daki bilginin ziddı açıkça yazmadığı için soru “kötü ve özentisiz hazırlanmış sorular” kategorisine sokabiliriz.

 

 

 

Goodman & Gilman’s

The Pharmacological Basis of Therapeutics

Brunton, Chabner, Knollman 12th Edition – 2011

sayfa: 439

 

 

 BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY

Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor

11th Edition – 2011

sayfa: 489 – 491

 

 

 

Klinik Bilimler 93. Soru

 

93. En sık görülen benign over neoplazmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matür kistik teratom

B) Seröz kistadenom

C) Müsinöz kistadenom

D) Endometrioid tümör

E) Brenner tümörü

 

Doğru cevap: A

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi’nin temel kaynaklarında bu soruyu, sorulduğu şekli ile açık bir şekilde cevaplayan bilgi bulunmamaktadır. Temel kaynaklarda yazan net bilgiler seröz kist adenomların sıklığının yaşla birlikte arttığını ve post menopozal dönemde en sık görülen benign over tümör olduğunu, matür kistik teratomun ise adölesanlarda ve 20-30 yaş grubunda en sık  görülen benign over tümör olduğunu belirtmektedir. Yani yaş aralığı belirtilmediği için soru iptal edilmelidir.

 

Tüm kaynakları taradığımızda elde ettiğimiz bilgiler sayfa görüntüleriyle birlikte aşağıdadır:

 

1.    Over tümörlerinin çoğunluğu (%80-85’i) benigndir. (Berek & Novak’s Gynecology Jonathan S. Berek, Fourteenth Edition, sayfa: 471)

2.    Tüm benign over tümörlerinin % 25’i seröz kistadenomlardır. Yani basit bir matematik ile tüm over tümörlerinin %20-21,25’i seröz kistadenomlardır. (Beksaç ve arkadaşları, JİNEKOLOJİ Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji, Medical Network,  2006 sayfa: 684)

3.    Tüm over tümörlerinin %20’si matür kistik teratomdur. (Beksaç ve arkadaşları, JİNEKOLOJİ Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji, Medical Network,  2006 sayfa:688)

 

 

Berek & Novak’s Gynecology

Jonathan S. Berek, MD, MMS

Fourteenth Edition sayfa: 471

 

  

JİNEKOLOJİ Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji

Medical Network 2006 sayfa: 684-688

 

Klinik Bilimler 94. Soru

 

94. Üreme yaşındaki kadınlarda en sık görülen ve cinsel yolla geçen hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gonokok  

B) Klamidya

C) İnsan Papilloma virusu

D) Mikoplazma

E) Hemofilus dukreyi

 

Doğru cevap: C

 

Bu sorunun cevabı yanlış verilmiştir. Soru doğrudur ancak cevabı B seçeneği yani “Klamidya” olmalıdır. Aşağıda Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi alanının en temel iki kaynağından biri olan Williams Obstetrics kitabının “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar” bölümünün içinde yer alan ifadelerin taranmış görüntüsü bulunmaktadır. Bu kaynağa göre doğru cevabın değiştirilmesi gerekmektedir.

 

 

  

Klinik Bilimler 95. Soru

 

95.   Premenstrüel disforik bozukluğun etiyolojisinde, aşağıdakilerden hangisinin sorumlu olduğu düşünülmektedir?

A) Östrojen miktarında artma

B) Serotonin miktarında düşme

C) Gonadotropin miktarında düşme

D) Progesteron miktarında artma

E) Noradrenalin miktarında artma

 

Doğru cevap: B

Henüz hipotez düzeyinde olan, ispat edilmemiş bir bilginin “……düşünülmektedir?” şeklinde bir soru kökü ile sorulması, özellikle de pratisyen hekimlik düzeyine sorulması, usül ve yöntem açısından yanlıştır.