|


HOCALARIMIZIN
EYLÜL 2007 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Bu dönem sınavındaki 1., 2., 7., 8., 9., 10. sorular kolay, 4. soru “orta” zorluk dereceli,
3.,5.ve 6. anatomi soruları “zor” sorular olarak değerlendirebiliriz.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

1

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

5. ve 6. soruları cevaplayabilmek için detay bilgi sahibi olmak gerekmektedir…
Diğer soruları cevaplayabilmek için ise sadece temel bilgi sahibi olmak yeterlidir…


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Yok.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Yok

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

 

5. – 6. ve 7. sorular vaka soruları olarak değerlendirmekteyiz.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%100

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

 

Son yapılan sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da “kulak anatomisi” ile ilgili bir soru soruldu. Bir sonraki sınavda da bu tip bir soru sorulması ihtimalini göz ardı etmemeliyiz. Bu güne kadar orta kulağın ön duvarındaki oluşumlarla ilgili bir soru sorulmadığına dikkat çekmek istiyoruz.


 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

 

Bu sınavda, 1 tane kas sorusu (1.soru) , 1 tane eklem sorusu (6.soru) ve 1 tane sindirim sorusu
(10.soru) sorulmuş, diğer soruların tümü Nöroanatomi sorusudur.Yani, duyu organlarını Nöroanatomi kapsamı içinde değerlendirirsek, bu sınavda Anatomisorularının %75’inin (7 tane) Nöroanatomi sorusu olduğunu görmekteyiz.


Soru dağılmının bu şekilde olması, diğer konularla ilgili bir soru sorulmamış olması bizler için
sürpriz olmuştur.Ayrıca, “Temel Bilimlerde” 20. ve 82. sorular ile “Klinik Bilimlerde” 85., 88., 90. ve 98. soruları da birer anatomi sorusu olarak değerlendirmekteyiz


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Fizyoloji soruları orta kolaylıkta idi. Derslerimizi dinleyen bir aday 10 soruyu da rahatlıkla yapılabilirdi. Ayrıca Anatomiden 2, 3 ve 9. sorularla, Biyokimyadan 28, 29 ve 30. sorular ve Farmakolojiden 82, 93, 99 ve 100. Sorular, Klinik 2 ve 95 da doğrudan Fizyoloji ile ilişkili ve derslerde vurguladığımız, notumuzda da olan sorulardı.Histo-Embriyo’da 1 kolay, 2 orta zor ve 1 zor denilebilecek soru vardı.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

 

8 soru temel bilgiyi 2 soru detay bilgiyi ölçüyordu.


 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Neksin sorusu uç bir bilgiyi ölçüyordu ve literatür bilgisi kabul edilebilir.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Sadece 12. soru Nisan 93 TUS’undaki Fizyo-Histo sorusunun benzeri. Diğer 9 sorunun benzeri Fizyo-Histo sorularında yok. Ancak diğer branşların içinde benzer sorular var:
15. sorunun benzerleri, Biyokimya (Eylül 88, Eylül 89), Küçük Staj (Eylül 87), Patoloji (Eylül 95)’den sorulmuş.17. sorunun benzerleri, Dahiliye’den (Nisan 90, Nisan 95)’te sorulmuş.
20. sorunun benzeri Anatomi’den (Nisan 88)’de sorulmuş.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

 

Yok

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

 

Yok

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

 

 

Ders notunda Fizyo-Histo sorularından 10 tanesinin cevabı var. Tus’a hazırlanırken kısa sürede temel kitaplar olan Guyton ve Ganong vb… gibi kitaplar genişliği nedeniyle okunamayacağına göre özenle hazırlanmış bu kitapların özeti olan ders notlarımız daha da önemi hale gelmektedir.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

 

Soru eğilimlerine bakıldığında G protein, Membran sinyal iletimi gibi fizyolojinin başlangıç temel konularında daha moleküler bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bundan sonra hepimizin alıştığı G (heterotimerik) yanında küçük G (Ras, Rab, Rho, Rac ..) protein fonksiyonları sorulabilir. Geçen sınav integrin sorulmuştu. Bu sınav silia çatısındaki mikrotübül yapılarını bağlayan nexin soruldu. Moleküler gidiş devam edecek. Mesela gap junktion yapısına giren konnexin, kas proteinleri olan nebulin, titin ayrıca axon ve siliada bulunan motor moleküller olan dynein ve kinezin’in önümüzdeki sınavlarda sorgulanma potansiyeli var.

 

Yeni serimiz olan Prospektus Fizyo-Histo-Embriyoloji Cell Biology ve The cell referanslı, G protein, mikrotubul işlevi, membran sinyal iletimi konularını ayrıntılı işlemiştir. Hem 1 ve 2. Sınıflara temel kaynak, 4. 5. sınıflara fizyopatoloji katkısı. 6 sınıflara ise kısa ipucu kutuları ile
genel tekrar imkanını sağladık.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

 

Hücresel yapılar 2 soru
Kas 1 soru
Damar 1 soru
Solunum 1 soru
Kan-Koagül 1 soru
Görme 1 soru
Kontrol sistemleri 1 soru
Ürogenital sistem 2 soru


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Biyokimya sorularının bir kısmı TUS formatından uzaktı. Kötü niyetle hazırlanmış, çalışan ve bileni ayırt etmeyen sorular vardı. Bizce bu sınavda branşımızla ilgili yapılan en büyük yanlışlık, adayların pek duymadığı ve gereksiz bazı konulara ait soruların üst üste sorulmuş olması. Ayrıca branş içi konulara göre soru dağılımı da adaletsizdi. Biyokimya sorularını hazırlayanların vicdanının rahat olmadığını düşünüyoruz. Acilen normalleşmeliler. Bu konu ile ilgili açıklamalar en son paragrafta yer almaktadır.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

4

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

 

15 tanesi temel bilgiyi, 7 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

16

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek soru yoktu. Ancak gereksiz textbook bilgisi gerektiren en az dört tane soru vardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Yok

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

 

Yok

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

 

Yok

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

 

Soruların 19 adedinin cevabı notlarımızda mevcut.

 

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

 

Bizce bu sınavda analiz yöntemleri konusu ve bazı gereksiz genel bilgiler fazlaca soruldu. Bunun her zaman böyle olacağının garantisi yok. Onun için ders notlarımızda yazan konuları iyi bilir ve hakim olursak, sınavı kazanırız.

 

Bir diğer önemli nokta sınavı bir bütün olarak görmek gerekir. Çünkü biyokimya da anlattığımız bir konu mikrobiyoloji, fizyoloji veya klinikte gelirken, bazen de diğer branşlarda anlatılan konular branşımızda çıkmaktadır. Bu yüzden tüm branş hocalarımızı can kulağı ile dinleyip notları iyi tekrarlamak en uygun yol olacaktır.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bazı sorular ( örneğin A kitapçığı 32 ve 34 ) biyokimya uzmanlık sınavına hazırlanan kişilere sorulabilecek yöntem sorularıydı.

Bunun dışında A kitapçığı 23 ve 28. sorular gibi gereksiz bazı genel bilgi soruları da eklenince alışık olduğumuz soru tarzlarının dışına çıkılmış.

Eğer sınava giren arkadaşlarımız bu sorulara takılıp, moral bozukluğu yaşamışlarsa, bilgi ve yorumla daha rahat çözebilecekleri diğer soruları çözmekte zorlanmışlardır.

Bu sınavda önceki sınavların aksine hücre ve organeller, karbonhidratlar ve vitaminlerle ilgili soru yoktu. Örneğin Nisan 2007 sınavında bu iki konudan toplam yedi soru gelmişti.


 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

2007 Eylül TUS sınavında mikrobiyoloji soruları diğer branş soruları ile iç içe geçmiş sorular halinde karşımıza çıktılar. 41 ve 42 numaralı sorular tipik Biyokimya soruları şeklinde (nükleik asit metabolizması) daha çok onların anlattığı konulardan soruldu. Ayrıca 47. soruda immünoloji konulu soruda tipik bir dahiliye sorusu olmalıydı. Tüm bu yönleri dışında mikrobiyolojideki sorular içerikleri, seçenekleri ve soru cümleleri ile sıkıntılı bir görünüm çizdiler. Genel olarak ifade etmek gerekirse son zamanlardaki en sıkıntılı mikrobiyoloji soruları denilebilir.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgi olarak 10 detay bilgi olarak 8 soru vardı diyebiliriz. Sorunlardan birisi temel bilgileri sorgulayan sorularda da seçenekler ve soru cümlelerinde yanıltıcı/yanlış ifadelerin olmasıdır. Bazı sorularda cümleler net olarak durumu ifade etmekte zorlanmışlardır.

 

Örnek: (49. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin oluşturduğu enfeksiyonun patogenezinde fagositozun engellenmesi rol oynamaktadır?
A) Salmonella typhimurium
B) Shigella flexneri
C) Streptococcus viridans
D) Brucella melitensis
E) Neisseria meningitidis

,

Fagositoz hücre içinde yaşayabilen etkenler tarafından da engellenir (brucella, S.typhimurium,…) Halbuki sormaya çalıştığı fagositozu önleyip virulansı sağlayan temel yapı olan kapsül yapısı. (Cevap) E. Fakat yoruma açık)

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Belki çok çok yeni sayılmaz ama sinyal amplifikasyon temeline dayalı testler genel olarak çok ayrıntı sayılabilecek testlerdir. Bu yöntemler firma kaynaklı testler olarak gündeme gelmiş ve genelde ayrıntı/yeni, tam oturmamış, gelişme aşamasında testler görünümündedir.

45. Mikrobiyolojik tanı amacıyla kullanılan aşağıdaki nükleik asit saptama yöntemlerinden hangisi sinyal amplifikasyonu temeline dayanmaktadır?


A) Polimeraz zincir reaksiyonu
B) Transkripsiyon aracılı amplifikasyon
C) Ligaz zincir reaksiyonu
D) Hibrid yakalama
E) İn situ hibridizasyon

 

 

Manual of Clinical Micrbiology 8.eds, 2003 ASM pres 235. sayfada (bu kitap genel hatları ile laboratuar uygulamalarını anlatan bir kitaptır, genelde soru kaynağı olmamaktadır) nükleik asit amplifikasyon metodlarını üç hedefe göre ayırarak belirtmiş ve bu gelişmeyi sağlayan firmalar belirtilmiştir. Bu tabloya göre; PCR,NASBA, TMA, SDA hedef amplifikasyon metodları LCR, Cleavase-invader, Cycling probe prob amplifikasyon metodları b-DNA, hibrid yakalama (capture) sinyal amplifikasyon metodları olarak tanımlanmıştır.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

İki soru eskiden ya aynı ya da çok benzer ifadeler ile sorulmuştu ( 50. ve 60. sorular) Bunlardan başka bazı sorular eski sorularla ortak noktalar taşımaktaydı ( 44, 51, 53. sorular)

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Dört vaka sorusu bulunuyordu ( 51, 53, 59,60).

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Bazı güzel olmayan ifade biçimlerinin yanında iki soruda önemli yanlışlıklar olduğu düşüncesindeyim (52 ve 55. sorular). Belki 55. soruda açıklama yanlış olabilir ve doğru cevap C seçeneği olarak düzeltilebilir. Yanlışlık nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
52. soru

B.pertussis tanısı için nazofaringeal örnek alınması önerilir. Diğerlerinden farklı olarak üretildiğinde tanı koyduracak etken B.pertussis’dir. Nazal aspirasyon, nazal yıkama solüsyonları kabul edilebilir örneklerdir. Fakat burun sürüntüsü önerilen bir örnek değildir.
ilakis nazal sürüntü sadece S.aureus taşıyıcılığı için kullanılabilir.
Nazal sürüntü B.pertussis için uygun örnek değildir.
McGowan KL Bordetella cultures In Isenberg HD Clinical Microbiology Procedures Handbook 2.ed, ASM Pres, Washington DC, 2004. 3.11.6.4
“Throat specimens, nares swabs, and sputum are unacceptable specimens.” İfadesi yer alıyor.

 

55. soru: VZV aşısı canlı aşıdır. İmmunsupresif dönemlerde- özel bazı şartlar dışında kullanılmamalıdır.
Red Book 2006
S 72 live vaccines konusu
S 723 VZV aşı contraindications and precatuions konusu ve daha birçok kaynakta bu ifadeler yer almaktadır.


 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Eğer 18 soru üzerinden değerlendirilirse 1 soruya yanıt yoktur (45. soru).
Bir diğer soruda net olarak yanıt cümlesi bulunmamaktadır. Fakat bu soru yorum ile yapılabilir ve yorumu sağlayan cümleler yer almaktadır ( 43.soru).
Diğer 16 soruda net olarak cevaplara ulaşmak mümkün olabilmektedir. 52.soruda eğer nazal sürüntü bilgisi olmaz ise B.pertussis tanısında nazofaringeal örnek bilgisi de çok net olarak vurgulanmış durumdadır).
Prof Dr Volkan Özgüven hocanın notlarında nükleik asit metabolizması konusunda ayrıntılı bilgilerde 41 ve 42. sorular içinde faydalı bilgiler bulunmaktadır.
Ayrıca notlar 2 patoloji, 7 klinik bilim sorusunda net olarak soruları cevaplandırmış ve Pediatrideki 4 soru ve 2 temel bilimler sorusunda yorumu yapmak için gerekli bilgileri de vermiştir.
Temel Bilimler–2 sınavındaki 45 mikrobiyoloji sorusundan 39 tanesini net olarak cevaplamış, 2 soruda yoruma yardımcı bilgiler içermiş 4 soruya cevap verememiştir.


 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Doğrusu son iki sınavdır moleküler biyoloji, nükleik asit metabolizması konularından sorunlu ve artarak soru gelmektedir. Bu konulara özellikle Biyokimya anlatımıyla daha fazla dikkat edilmesi uygun olacaktır. Bunlar dışında yorum yapmak daha önem kazanacaktır. Bir diğer kaygı verici gelişme mikrobiyoloji soru kalıplarının daha çok ayrıntılara boğulan ve zorlaşan soru kalıpları haline gelmesi olmuştur. Bu konuda bilginin nasıl sorulabileceği konusunda fikir üretmek en uygun yaklaşım olacaktır.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Temel Bakteriyoloji ve viroloji konularından sorular azalmış gibi görünüyor. Gram (+) kok infeksiyonları ile ilgili soru olmaması benim açımdan biraz şaşırtıcı olmuştur. Özellikle moleküler biyoloji, nükleik asit metabolizması gibi konular ve mikrobiyoloji ile direkt ilişkili olabilecek bir sürü soru olasılığı varken diğer konuların içine giren ayrıntı sayılabilecek konulara yönelmenin geçici bir durum olabileceğini düşünüyorum.


 

 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Patoloji soruları beklediğimiz gibiydi. Kolay ve yapılabilir sorulardı. Dağılımda bazı ilginçlikler vardı: Hücre, inflamasyon ve böbrekten soru sorulmaması sürpriz oldu. Ancak direk mota mot bilgilerden ziyade, yorumla ve bilgiyi kullanarak çözülebilecek sorular ön plandaydı. Ayrıca vaka sorularının da arttığı görülmekte. Yeni bilgi veya textbook bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

9

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

18 temel bilgi, 2 detay bilgi sorusu vardı.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

10

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

11-12 soru eskiden aynen ya da çok benzer şekilde sorulmuştu.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

2 vaka sorusu vardı. Tanı sorgulanıyordu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%100

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sadece ezber değil artık vaka ve yorum sorularında sorulduğu için çalışırken konuları mekanizmaları ile birlikte, mantık çerçevesinde kortekse yazmak gerekiyor. Soruların yarısından çoğu eski soru ya da çok benzeri olduğu için çıkmış TUS sorularını birkaç kez çözmek gerekmekte.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Hücre, inflamasyon ve böbrekten soru sorulmaması sürpriz oldu. Fakat bu sorular yine patoloji bilgisiyle yapılabilecek şekilde klinikte soruldu.
Neoplazi soruları genellikle zor sorulurdu. Ancak bu kez kıvamında soruldu.
Gastrointestinal sistemde soru sayısının arttığı ve zorlaştığı görülmekte.


 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Eylül 2007 tus sınavına bakacak olursak Eylül 2005 tus sınavı ile başlayan süresin devam ettiğini görmekteyiz. Farmakoloji son 5 tustur lanetli nankör ders olmaktan çıkıp, çalışana hakkını veren vefalı bir ders haline gelmiştir. Bu sürecin bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla sevgili meslektaşlarımıza farmakolojiden korkmamalarını öneriyoruz zaten biz eğitimlerimizde meslektaşlarımızın fobilerini yeniyoruz. Genel olarak çalışanın rahatlıkla yanıtlayabileceği, kısmen yorum gerektiren ve zor olmayan bir sınav olarak değerlendirilebilir Eylül 2007

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgilerle yapılabilecek 12 soru vardı. Soruların 8 tanesi detay bilgileri test ediyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski TUS sorusu bu sınavda bire bir sorulmamış ancak birkaç tane benzer soru mevcuttu. Zaten diğer branşlarda olduğu gibi birebir eski soru olmasa da eski soruların çevresinde gezen değişik cümle, değişik şık dizaynı gibi ufak değişiklerle tekrar aynı soru sorulabiliyor. Örneğin genel farmakolojide sorulan soru böyle bir soru olarak değerlendirilebilir.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Tardiv diskinezi sorusu bir vaka sorusuydu. Tus sınavında ki global olarak artan klinik yaklaşım ve yorum soruları doğal olarak farmakolojiye de yansıyacaktır. Zaten biz vaka sorularına hazırlıydık deneme sınavlarımızda her deneme de en az bir vaka sorusu sorduk. Yani bizim ve eğitimlerimize katılan değerli meslektaşlarımız için hiç sürpriz olmadı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Tusdata’nın farmakoloji eğitmenleri olarak sınavda hatalı soru tespit edemedik.Opiyatlardan Meperidin sorusu biraz çeldirici bir soru olarak değerlendirilebilir ama Katzung 2007 meperidinin morfinden farklı olarak negatif inotrop özelliği olduğunu net olarak belirtmiş.Dikkat ederseniz Katzung 2007 diyorum bu kitap henüz birkaç ay önce çıktı ve bundan birebir sorulmuş en az 5 soru var sınavda.Yani ÖSYM günceli son derece iyi takip ediyor.Biz de bunu biliyoruz.

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Farmakoloji ders notları ve derslerde vurgulanan konular soruların tamamını karşılıyor.Ayrıca farmakoloji dışındaki farmakoloji bilgisiyle yapılan 20 kadar soruyu da net yanıtlıyor notlarımız.Son yıllarda gerek dahiliye gerek mikrobiyoloji gibi diğer branşlar içerisinde sorulan farmakoloji sorularının sayısı artmaya başlamıştır.Örneğin bu sınavda dahiliye de 4 farmakoloji sorusu mevcuttu.Bu sınavda farmakolojinin soru ağırlığı yaklaşık 40 soruydu.Bakınız 40 soru yani tüm sınavın %20’si dolayısıyla kıymetli meslektaşlarımıza farmakolojiyi titizlikle çalışmalarını öneriyoruz.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Direk bilgiyle bu sınavda da 12 soruyu yakalama olasılığı vardı. Daha fazlasını isteyenler için artık detaylara inmek gerekiyor. Yorum sorularının giderek artan sayıları farmakoloji konularını ezberlemek yerine ayrıntıları öğrenmek gerekliliğini gösteriyor.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Santral sinir sistemi konularının farmakoloji sorularındaki ağırlığı devam ediyor. Bu sınavda endokrin sorularının artışı belirgin olarak dikkati çekiyor. Genel farmakoloji ve otonom sinir sisteminden sadece birer soru sorulmuş olması beklenmedik bir durum. Eylül 2007 soru dağılımına bakacak olursak;

Genel Farmakoloji :1
SSS : 6
KVS :4
Otakoid/Nsaid :2
Otonom :1
Endokrin : 4

Kamerayı Nisan 2007 sınavına çevirirsek bu sefer SSS farmakolojisinden iki soru; Otonom ve genel farmakolojiden dörder soru çıkmıştı. Görüldüğü gibi farmakolojide soru dağılımının bir standardı yoktur. Başta majör konular olmak üzere tüm konulara ağırlık verilmelidir. Endokrin sistemin önemini ve oral antidiyabetik ilaçları eğitimlerimizde vurgulamıştık. Oral antidiyabetiklerle ilgili son derece yapılabilir iki soru çıktı. Biz bunu tahmin ederken kuşkusuz kehanet yapmadık. Sadece dünya da çığ gibi artan tip2 DM ve metabolik sendrom insidansına bakmak yeterli. Yani dünya nereye gidiyorsa TUS sınavı da o yöne gidiyor. Biz de eğitimlerimizde günceli yakalayıp değerli meslektaşlarımıza aktarıyoruz.


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak değerlendirildiğinde nöroloji ve solunum sistemi soru sayısında artış olması ve metabolizmadan yalnızca bir soru sorulması dikkat çekmektedir. Sorularda genelde beklenen konulardan, ama farklı bir tarzla sorulmaya çalışılmış. Konular hakkında bilgi sahibi olma yanında yorum yapılması da beklenmiş. Pediatri açısından ortalama bir sınav olarak değerlendirilebilir.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

9

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Esas olarak temel bilgiyi test eden soru sayısı 23 detay bilgiyi test eden soru sayısı 7 idi.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

16

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

9

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren bir soru yoktu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş veya benzer soru sayısı 6 tane

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Toplam 8 vaka sorusu var. 4’ü tanı, 1’i tanı yöntemi, 2’si tedavi, 1’i komplikasyona yönelik olarak sorulmuş

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Maalesef bu sınavda da yanlış bir soru var Ama bu sefer hata soruyu soranda değil muhtemelen sorunun sorulduğu kaynak olan NELSON’da.

 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi lösemi için predispozan bir faktör değildir?

 

 

Bu soru sorulurken Nelson 17. baskı sayfa 1694’te bulunan BOX 487-1’den faydalanılmış. Sturge Weber dışındaki sıklar bu tabloda yer alıyor ve tabloya göre doğru seçenek Sturge Weber ama Nelson’daki tabloda baskı hatası var ve Fanconi Sendromu olarak geçen seçeneğin aslında Fanconi Aplastik anemisi olması gerekiyor ancak bu durumda soru doğru olurdu. Hepimizin bildiği gibi Fanconi Aplastik Anemisi kromozomal kırılma sendromlarından biridir ve bu hastalıkta lösemi riski artmıştır. Hâlbuki renal proksimal tübül hasarı ile karakterize olan Fankoni sendromunun lösemi ile ilişkisi yoktur. Soru aslında bu hali ile iptal edilmelidir.


 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Soruları tümünün cevabı notlarımızda var. Pediatri soruları Nelsondan soruluyor ve bizim notlarımız Nelson’un TUS için hazırlanmış çok güzel bir özeti. Bu sebeple kolay kolay soru kaçırmaz.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Genellikle pediatride her sınavda bir konunun ağırlığı sürpriz olarak artırılıyor. Bu sınav için solunum sistemi hastalıklarının ağırlığında belirgin artma oldu. Metabolik hastalıkların ağırlığında düşme gözleniyor. Nöroloji ve Gastroenteroloji sorularının ağırlıklarında da artma var. Kardiyoloji soruları eskiden 3 adet çıkarken son sınavlarda 2 tane sorulmaya başlandı. Şunu hiç unutmayalım. Konulara biraz hakim olursanız pediatri sizi yolda bırakmaz. Pediatride sürpriz soru sayısı 1–2 yi geçmez ve tek kaynak NELSON dur bu nedenle çelişkili soru sayısı da azdır.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Solunum sisteminden beklenmedik sayıda soru geldi. Soruların zorluk derecesi de ortaydı. Gastroenterolojiden bazen 1 bazen 2 soru soruluyor. Bu sefer 2 oldu ve nispeten zor sorulardı. Metabolik hastalıklardan beklenmedik şekilde tek soru soruldu ve derslerde de değindiğimiz şekilde zor olmayan bir soruydu. Kardiyoloji sorularından birisi zor diğeri ise çok kolay bir soruydu. Enfeksiyon hastalıkları ve hematoloji – onkoloji soruları beklendiği şekilde geldi. Endokrinden sorulan 2 soru da zor sorulardı detaylı çalışma gerektiriyorlardı. Yenidoğan soruları ise şaşırtıcı şekilde kolay geldi. Genel dağılıma bakıldığında ise pediatri açısından soruların zorluk derecelerinin dengeli olduğu konu ağırlıklarında yukarıda belirtilen farklılıklar olduğu dikkat çekmekteydi.

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahiliye açısından en büyük sürpriz soruların 24 tane olması idi. Yine beklendiği gibi dahiliyede sorular orta zorlukta idi. İlginç olan dahiliyenin soru sayısının artması. Ancak artan sorularında birebir dahiliye ile ilgili olmaması ilginç. Örneğin Volkmanın iskemik kontraktürü ve mikofenolat mofetil sorusu dahiliyeyi hiç ilgilendiren sorular değildi. Hava bronkogramı ve akut batında ilk yapılması gereken incelemenin ne olması gerekir soruları da dahiliyeden mi yoksa radyolojiden mi soruldu anlaşılamadı. İnfeksiyon hastalıkları sorularında belirgin bir azalma gözlendi. 14 tane vaka sorusu ve uzunca bir zamandan sonra ilk kez ardışık soru soruldu.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

15

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Esas olarak 18 tane soru temel bilgiyi 6 soruda detay bilgiyi ölçer nitelikteydi.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

11

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Dahiliyede literatür bilgisi gerektiren soru sorulmadı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

12 tane eski soru ya da benzer soru soruldu

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka soru sayısı: 14 soru vakaya dayalı soruldu. Tanı sorusu:4 soru. Tanı yöntemleri:6 soru tanı yöntemlerini ilgilendiriyordu. Tedavi:6 soru Komplikasyon:Sorulmadı.Olumsuz soru köklü 3 soru vardı. Bunlardan 2 tanesi tedavi ile ilişkili diğeri de kriter sorusu idi.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru değil ama cevabının yanlış açıklandığını düşündüğümüz berger hastalığı vardı. Muhtemelen ÖSYM bu sorunun cevabını Goodpasture olarak değiştirecek.

 

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Dahiliye için bu oran %100 dür. Notlarımız tüm soruları yoruma açık olmadan net olarak cevaplamıştır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Dahiliyede herşey o kadar standart ki. Konuların temeli bilindiği taktirde soruların neredeyse tamamına yakını yapılabilecek düzeydedir. Detaya girmek kesinlikle kazandırmaz,kaybettirir.

 

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Branşımızda yukarda da belirttiğimiz gibi 24 soru soruldu. 1 tanesi immünsüpresyon farmakolojisi,1 tanesi ortopedi,2 tanesi de radyolojiyi içermekteydi. Önceki dönem TUS’lara bakıldığında infeksiyon sorularında azalma olduğu gözlendi. Yine bu TUS da fark edilen dahiliye de pekte alışık olmadığımız ardışık sorunun uzunca bir zamandan sonra ilk kez sorulması idi. Vaka soruları beklendiği orandaydı.
Sorular çelişkili değil net dahiliye bilgisi gerektiriyordu. Branş branş analize baktığımızda Kardiyolojide EKG’den vazgeçememeleri dikkatimizi tekrar çekti. Onun dışında kalp yetmezliği ve tedavisi beklendiği gibi yine soru olarak geldi. Göğüs hastalıklarında daha ilginç bir yön daha marjinal hastalıkların son 1-2 yıldır ön planda sorulması. Uyku apne,mezotelyoma bunlara örnek.Göğüs hastalıklarından fizik muayene sorulmaması ilginç bir nottu. Hematolojiye bakıldığında anemiyi temsilen bir soru soruldu(Gastroenteroloji ile içiçe),lösemiyi temsilen bir soru soruldu. Lenfomayı temsilen bir soru soruldu. Ancak trombosit hastalıklarından ve onkolojiden soru yoktu. Gastroenterolojiye baktığımızda, tanısal yaklaşımlı iki soru, enfeksiyona dayalı bir soru ve karaciğeren viral hepatitlerden bir soru yönlendirildi. Soruların dağılımı beklediğimiz gibi idi.


Nefroloji de tubulus hastalıkları, ABY, KBY ve asit baz dengesinden soru sorulmadı. Sorulan 2 soruda glomerül hastalıklarından geldi. Mikofenolat mofetil belkide nefrolojide tarnsplant sonrası immünsüpresyon olarak kullanıldığından dolayı acaba nefro sorusu mu? diye aklımızdan da geçmiyor değil. Endokrin soruları sürrenal, diyabet ve kemik hastalıklarını içeriyordu. Galiba sıradaki TUS’ta tiroid ve hipofiz görünüyor gibi. Romatolojide herhangi bir sürpriz yoktu. Ancak sarkoidoz sorusu romatoloji ile iç içe sorulmuş. Bir romatoloji sorusu idi. Ancak tanıya gitmek için romatolojik hastalıkları ekarte etmek gerekiyordu. İnfeksiyon hastalıkları için yeni bir sürpriz yoktu. Tek sürpriz artık temel mikrobiyoloji sormamaları ve infeksiyon sorularının azalması idi. Genel olarak bakıldığında aklı başında TUSDATA dahiliye notlarını okuyanların tamamını yapabileceği bir dahiliye sınavıydı.


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

2007 Eylül TUS genel cerrahi soruları incelendiğinde ilk dikkati çeken, geçen sınavda fark edilmeye başlanan bir özelliğin iyice belirginleşmesi oldu. Genel cerrahi sorularının geçmişle bağı kopmaya başladı. Eski sınavlarda sorulan sorular ve cevaplarıyla, son iki sınavın soruları arasında farklar/çelişkiler var.


Örneğin şimdiye kadar tüm sınavlarda sodyum, klor açık hesaplamalarında doğru cevap için hücre dışı sıvı oranı olan %20 çarpanı kullanılırken; bu sınavda doğru cevap için, hücre içi sıvı oranı da dahil edilerek %60 çarpanı kullanılması gerekiyor.

Buna benzer bir başka çelişki de “.masif transfüzyon sonrası hangisi görülmez?” sorusuna metabolik asidoz cevabının verilmiş olması. 1994 Nisan TUS soruları incelendiğinde çok benzer bir sorunun olduğu ve metabolik asidozun masif kan transfüzyonuna bağlı gelişebildiği seçeneklerden açıkça görülebiliyor. Doğrusuda bu. Klasik kitaplara bakılırsa masif transfüzyona bağlı metabolik asidozun görülebileceği çok net. (Schwartz 8. Baskı, Sayfa 79; Sayek13. Baskı, Sayfa 163)
Yani ÖSYM artık kendi geçmişini, eski sorularını inkar eden bir hafıza kaybı yaşıyor.
Bu olgunun nedeni sınav sorularını hazırlayan ekibin değişmesi mi, ya da basit bir özensizlik mi, yoksa başka bir neden mi var.? Ancak her ne olursa olsun bir kurumun hafızasını yitirmesi
çok tehlikeli olup, kurumun inandırıcılığını ve güvenilirliğini sarsar.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Yaklaşık 8–9 tanesi detay, gereksiz bilgiyi sorgulayan sorular. Bu oran artmış gibi görülüyor ancak çoğunun kolay yapılabiliyor olması bu oranın fazla dikkat çekmesini önlüyor.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Genelde cerrahide bu şekilde soru sorulmuyor. Bu sınavda da yok.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7 tane daha önce aynı şekilde ya da çok benzer sorulmuş sorular var. Ancak bunların bazılarının cevabı yukarıda örneklediğimiz şekilde farklı.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu olarak kabul edilebilecek soru sayısı 4 tane. Bunlardan 3 soru (72., 75., 76.) en olası tanı nedir, 1 soru (68.) ilk tedavi yaklaşımı nedir.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Kesin olarak yanlış bir soru, çok tartışmalı bir soru.

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Yok

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Tıp etiği ile ilgili soruyu cerrahi içinde değerlendirmezsek, sadece Entero-Behçet hastalığı ile ilgili teorik bilgi, pek çok klasik cerrahi kitabında olmadığı gibi bizim notlarda yok. Diğer tüm sorularla ilgili teorik bilgiler hem notlarımızda var hem de derslerimizde tartışıldı.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Temel konulardan sadece 4 tane soru sorulmuş. Temel konulardan gelen sorular genellikle zor oluyor. Bu sınavda da biri çok zor, biri zor, ikisi orta olarak dağılmış. Bir meme ve 2 tiroid sorusu geneldeki dağılım ile uyumlu. Hepatobiliyer ile ilgili hiç soru yokken pankreasla ilgili sadece bir soru var. Kalan sorular, adrenal yetmezlikle ilgili bir soru hariç diğerleri gastrointestinal sistemle ilgili.
Eğer 60. soru genel cerrahi sorusu ise geçen sınavdan sonra yine etik sorusu soruldu. Bu soru basit bir mantık yürütmeyle yapılabilecek kolay bir soruydu. Genelde artık bir cerrahi klasiği haline gelen yanlış ve çelişkili soruyu ve yine her sınavda olması olağan zor (inflamasyon mediatörü) ve aykırı (Entero-Behçet) soruyu hariç bırakırsak genel olarak kolay
bir sınavdı.


KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda, obstetriden 4, onkolojiden 2, jinekoloji ve endokrinolojiden 9 soru vardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

2

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

8 (sekiz) soru (87,88,90,93,94,96,97,98) temel bilgiyi, 7 (yedi) soru (86,89,91,92,95,99) ise nispeten detay bilgileri test ediyordu (A kitapçığına göre).

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

sadece 92 nolu soru hariç 14 soru

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

sadece 92 nolu soru

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yok

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Önceki sınavlarda çıkmış sorulardan 1 tanesi (Soru 96: HRT-kolorektal kanser ilişkisi-Nisan 2002) bu sınavda da soruldu. 2 adet soru da benzerlik gösteriyordu. (şankroid ve linea terminalis, soru 87 ve 90)

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Sorular bilgiyi direk test eden sorulardı

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Tam olarak yanlış olmasa da özensiz ve tuzak olabilecek şekilde hazırlanmış 3 soru vardı

1. Cevabı aktif viral hepatit E olan gebelikten olumsuz etkilenen hastalık sorusunda, diğer bazı şıkların yanlışlığı konusunda kesin ifadeler bulunmamaktadır.

2. Cevabı diyafram olan üriner infeksiyon artışına neden olan kontraseptif yöntemi soran soruda vajinal spermisidler göz boyuyor (çeldirici olabilir)

 

3. Doğru yanıtı danazol olarak verilen soru için, danazolün, antiprogestinik etkili bir ajan olduğu 2007 Novak’ta verilen bir tabloda yer alırken, danazolün farmakolojik etkilerinin tanımlandığı aynı kitabın endometriozisle ilgili bölümünde androjen ve progesteron reseptörleri üzerine agonist ve antagonist etkili olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca “Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment” kitabı 10. baskısında (2007) endometriozis medikal tedavisi başlığı altında danazolün progestin benzeri etkileri de olduğu ifade edilir. Ancak diğer şıkların progestajenik etkinliğinin belirginliği, danazolü şıklar içinde güçsüzleştirmekte ve doğru yanıt olarak öne çıkarmaktadır.


 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımızın başarılı ve yeterli olduğunu düşünüyorum

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Maalesef kesin bir öneride bulunmak kolay değil. Herkesin yaptığı soruları kaçırmamak gerektiği için öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Obstetri soruları içinde vaka sorusu, antenatal takip, fetal monitorizasyon ve gebelik komplikasyonları gibi ana konulardan ziyade, gebelik ve sistemik hastalıklardan sanki dahiliye sorusu sorarcasına hazırlanmış daha doğrusu hiç de iyi hazırlanamamış sorular bu konuda verilen emeği test etmekten uzaktı.


Genelde 3 soru çıkmasına alıştığımız ancak bu sınavda 2 soru çıkan (gestasyonel trofoblastik hastalıkla ilgili son zamanlarda artan soru eğilimi bu sınavda yoktu) onkoloji soruları kolay denebilir nitelik taşıyor ki bunlardan serviks Ca. Sorusu deneme sınavlarında da sorulan sorulardandı.
Abortus, ektopik gebelik, nöroendokrinoloji, menstrüel siklus, endokrinopati gibi önceki sınavlarda sorulan soruların olmayışı beklenmedik bir süreçti.


Sınavın genelinde direk bilginin sorulması daha önceden alıştığımız sınav tekniğinden farklıydı. Tüm soruların tek doğrusu olmakla birlikte cevaplardaki bazı şıkların özensiz hazırlandığına tanık oluyoruz.
Bu sınavda bir kez daha görüyoruz ki temel bilgi, detaydan daha fazla puan getiriyor.


Kadın doğum sorularının tümünün yanıtları ders notlarını hazırladığımız 2007 Novak, 2005 Williams, 2005 Speroff’da yer almaktadır.


KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahili küçük stajlardan 8, cerrahi küçük stajlardan 7 soru vardı. Bu sınavda son 3 sınavın aksine yapılabilir sorular vardı. Eski TUS’lara bakıldığında radyoloji ve anestezinin son sınavlarda ön plana çıktığını gördük. Tüm sorulara bakıldığında genel çerçevenin dışındaki soru sayısı 3 adetti. Eylül sınavının küçük stajlar açısından güzel hazırlanmış, net ve tartışılacak bilgi olmayan bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

12 soru temel, 3 soru detay bilgi gerektiriyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direk ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

2 Soru

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 soru eski ve benzeri sorulardandı. Son 4 sınavda eski ve benzeri soru sayısı hep 5-6 adetti.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3 adet vaka sorusu vardı. Görünütleme yöntemi: 1 , hastaya yaklaşım:1, tanı yöntemi 1

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımızı ve tüm tus sorularına hakim olan bir tus kursiyerinin bu sınavda sorulmuş 16 küçük stajlar sorusundan 14’ünü cevaplaması beklenirdi. Bu sayı küçük stajlar branşı için başarılı geçmiş bir sınavını gösterir.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlar TUS’un her zaman sürprizlere en açık branşıdır. Son tus’lara bakıldığında 10 sorunun üstüne çıkmak başarılı bir sınavın göstergesiydi. Radyoloji ve anestezi sorularına artık daha çok ağırlık verildiğini net olarak söyleyebiliriz. Psikiyatri ve norolojinin ağırlığında son sınavlarda azalma görülmektedir.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Fizik tedavi : 1 soru
Radyoloji : 2 soru
Halk sağlığı :2 soru
Noroloji :2 soru
Psikiyatri :1 soru
Dermatoloji : 1 soru
Anestezi : 1soru
Üroloji :1 soru
Beyin cerrahisi : 1 soru
Çocuk cerrahisi :1 soru
Göğüs cerrahisi :1 soru
Göz : 1 soru
KBB :1 soru