|


HOCALARIMIZIN
2006 EYLÜL TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Anatomi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zor soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

4

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

1

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

3 Benzer soru sorulmuştur.

 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

1

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Soruların genel dağılımı konulara orantılı idi. Son bir kaç sınavdır. Anatomiyi direk ilgilendirmeyen klinik soru sorulma geleneği bu sınavda da bozulmadı.

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

1.Soru, Anatominin 6. sorusunda verilen şıklar ve doğru cevabı içeren şıkta ganglionun spinal ganglion yani ara kök ganglionu olduğu belirtilmeliydi. Soru bu haliyle eksik ve hatalı olarak değerlendirilebilir.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

% 90

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Tusdata Ders Notlarında verilen temel bilgiler her zaman için gereken anatomi netini bize yaptırır.

 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular klasik kitaplardı. Notlarımızda hepsi yer almaktaydı. Temel bilgiler sorgulandı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Disse aralığında bulunan yapılardan olan miyelinsiz akson lifleri klasik histoloji kitaplarında bulunmamaktadır.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Tekrar soru yoktu.


 

Vaka sorusu sayısı?


Vaka sorusu yoktu

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Soruların yaklaşık yarısı sürprizdi.


 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%90

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Fizyoloji ve Histoloji – Embriyoloji soruları giderek zorlaşmaya ve ayrı bir önem gerektirmektedir.

 

 


 

 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Biyokimya sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak biyokimya sorularının tus formatına uygun olduğu ve orta zorlukta olduğu söylenebilir.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

6 soru benzerdi.


 

Vaka sorusu sayısı?


Vaka sorusu yoktu

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Bu sınavda tek karbonhidrat metabolizması sorusu vardı. Klinik biyokimya; DNA, RNA ve Protein Sentezi ve Lipid metabolizması daha çok yer aldı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

1 Soru (ÖSYM’ ye göre Temel Bilimler 35.Soru)

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Tüm sorulara cevap verildi.

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Karbonhidrat metabolizması, enzimler gibi konuları soru ağırlıkları iyice azalmaya başladı. Klinik biyokimya, nükleotid lipid ve aminoasit metabolizmaları daha önem kazanıyor.Fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji yani tüm temel birimler biraz iç içe girmeye başladı. Fizyoloji sorularını biyokimyada da görmek mümkün


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ


Mikrobiyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular genel olarak kolay ve vurgulanan bölümlerden çıktı. Virüs konusunda sorularda oluşturulan şıklar zorlaştırmıştı.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

6 Tane soru vardı.


 

Vaka sorusu sayısı?


2 tane Vaka sorusu vardı.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Viral yapılar, replikasyonlar soruları ”ağırlıklı” sorulardı. Beklenenden farklı olarak immünoloji soruları biraz basitti.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

1 Soru (ÖSYM’ ye göre Temel Bilimler 51.Soru)


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

İki soruda da net cümle olarak soru cevabı yok. Fakat her ikisinde yorumla cevaplanabiliyor.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Viral yapı, aşılar konusunda biraz daha ayrıntılı inceleme gerekebilir.

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Patoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zor soru sayısı eskilerine göre yüksek bir sınavdı. Son iki üç sınavında gösterdiği gibi genetik bilgisi patoloji sorularında önemli bir yer teşkil ediyor. Bu sınavda immünhisyokimya bilgisine ihtiyaç duyulması dikkat çekiciydi.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

 
 

Zor

:

5

 
 

Orta

:

5

 
 

Kolay

:

6

 
 

Çok Kolay

:

3

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 


Erionit ile ilgili bilgiye ana patoloji text booklarında ulaşılamadı.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?


10 soru vardı.

Vaka sorusu sayısı?


2 tane Vaka sorusu vardı.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Genel patoloji, tümör ve genetik hastalık soruları ağırlıktaydı.Yanlış sorulmuş soru sayısı?


Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%85

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Farmakoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak TUSDATA öğrencilerine vurgulanan konulardan gelen sorular kolaylıkla yapılmış olmalı. Her zamanki gibi iki tane zor soru vardı. Soruların konularına göre dağılımı uygundur.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

11

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bir soru için literatür bilgisi gerekiyordu..

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7 Soru önceki tus sorularıyla aynı yada çok benzerdi.


 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

Vaka sorusu yoktu

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Genel farmakoloji otonom sinir sistemi ve santral sinir sistemi soruları her zamanki gibi daha ağırlıklıydı.


Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Tartışmalı bir soru var.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız sorularının 19 tanesi birebir karşılıyor.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

TUS-DATA ders notlarını takip temek ve çıkmış TUS sorularını özümsemek.

 

 


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Pediatri sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Orta zorlukta bir sınavdı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

5

soru

 

Zor

:

6

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

8

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yok.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

12 Soru önceki tus sorularıyla aynı yada çok benzerdi.


Vaka sorusu sayısı?


4 tane Vaka sorusu vardı.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Konularında dağılımı Heterojen

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

1 Soru (ÖSYM’ ye göre Klinik Bilimler 53.Soru)

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

2 Sorunun cevabı notlarda yok. 28/30 = %93.3

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Tüm konular eşit ağırlıkta sorulabilir.

 


 

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Dahiliye sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular genel olarak şıktı. 12 Vaka sorusu vardı

 


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

12

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Dahiliyede literatür gerektiren soru gelmedi.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden yada benzer soru yoktu.


Vaka sorusu sayısı?


12 tane Vaka sorusu vardı. Sorular özenle seçilmiştir.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Dahiliye geniş olduğu için sürpriz bir soru yoktu.


Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%100

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Paniğe gerek yok. Derin düşünmeye gerek yok. Biraz yorum biraz mantık ve desteği ile tüm sorular çözülebilir. Bazı sorular yoruma dayalı.

 


GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Genel Cerrahi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Bu sınavda genel cerrahi soru sayısının 17 olması ilginçti.Şimdiye kadar bu kadar genel cerrahi sorusu olmamıştır. Buna karışın dahiliye’de cerrahi sorusu olarak yorumlanabilecek en az 5 soru vardı. Soruların dağılımı diğer sınavlara çok benzemiyordu. Sıvı elektrolit şok gibi daha önce sık soru sorulan bölümlerden soru yokken hemostaz transfüzyondan ve cerrahi komplikasyonlardan iki soru sorulmuştu. Kolondan hiç soru sorulmamış ilginç.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

9

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soruya rastlanmadı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

1 Tane


Vaka sorusu sayısı?


3 tane Vaka sorusu vardı.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Hemostaz transfüzyondan 3 tane soru gelmesi sürpriz olup. konunun şimdiye kadar ağırlığı ile uyumlu deil.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

1 Soru (ÖSYM’ ye göre Klinik Bilimler 71.Soru)

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Çok zor 2 soru dışında tüm sourları cevaplayacak bilgi notlarda bulunmaktadır.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Textbook okunsa bile yapılamayacak çok zor sorular dışında notlar yeterli. Çok detaya kaçmadan temel bilgilerin gözden geçirilmesi standart üstü cerrahi için yeterli.


 

KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Kadın doğum sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Orta zorlukta sorulardan oluşmaktaydı.

 


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soruya rastlanmadı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

3 tane benzer soru vardı.

 

Vaka sorusu sayısı?


1 tane Vaka sorusu vardı.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Sinekoloji ve Obstetrik ağırlığı arttı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%90

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Tusdata gözden geçirilmiş yeni ders notlarını profesyonel destekli eşliğinde gözden geçirmeli.


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Küçük Stajlar sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dengeli bir sınavdı. 2 soru genel yaklaşımla yapılabilirdi(153-182). Bu sınavda küçük stajların önemini bir kez daha ortaya çıkarttı.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bir soru vardı. (soru 183)

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7 tane benzer soru vardı.

 

Vaka sorusu sayısı?


4 tane Vaka sorusu vardı.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Varsa Yorumunuz?…

 

Son 2 sınavda birer tane anestezi sorulması sürprizdi. İki soruda anestezide kullanılan ilaçlardandı. Gelecek tusda hazırlıklı olmak gerekli

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

1 tane şüpheli (Konfabulasyon sorusu) soru var.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Notlarımız ve slaytlarımız küçük stajlarda 11 soruyu net cevapladı. 3 sorununda genel yaklaşımının yapıldığını eklersek 14 soru cevaplanabilir.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Özet notlarımızı ve tüm tus sorularımızı çok iyi çalışmalılar ve küçük stajların sınav başarısını çok belirgin arttırdığını bilmeliler.