|


2006 Eylül Dönemi

TUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

 

 

Uygulanan Testler

Ortalama

Standart Sapma

Soru Sayısı

Sınava giren aday sayısı

Temel Tıp Bilimleri Testi

42.65581821

17.43250337

100

12014

Klinik Tıp Bilimleri Testi

47.90907927

14.57875540

100

11719

Temel Tıp Bilimleri Testi-2

36.64915254

20.43934425

100

295

 
 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na

 

Başvuran Aday Sayısı : 14518

 

Bir Uzmanlık Programına Yerleşen Aday Sayısı : 3392

 

 

Yabancı Dil Sınavı Sayısal Bilgileri


 

Uygulanan Testler

Ortalama

Standart Sapma

Soru Sayısı

Sınava Giren Aday Sayısı

İngilizce

72.72222222

12.76861975

100

7578

Fransızca

71.77142857

16.87337916

100

35

Almanca

84.51162790

16.85281905

100

86

İtalyanca

İspanyolca

Rusça

71.87500000

21.27962830

32

TOPLAM

7731