|


EYLÜL 2006 TUS SINAVINDA


YANLIŞ 4 SORU
YA İTİRAZ

 

 

 

Değerli Meslektaşlarımız;

 

Editör ve Hocalarımızın tesbitlerine göre Tıpta Uzmanlık Sınavı’ nda dört sorunun cevabı yanlıştır.

 

İtiraz etmek isteyen meslektaşlarımız şu 3 yoldan birini tercih edebilirler.

 

1. Ankara Bilkent’ teki ÖSYM Merkezi’ ne bizzat dilekçe ile başvurarak (en güvenlisi),

 

2. (0-312) 266 46 74 nolu faksa dilekçeyi fakslayarak,

 

3. osym@osym.gov.tr mail adresine mail yoluyla başvurarak (en zayıf yol).


Dilekçe örneği aşağıdadır.

 

 

Eylül 2006 TUS sorularından bazıları ile ilgili itirazlarımız aşağıdadır. Bu referanslar ile ÖSYM’ye müracaat edebilirler.


ÖSYM Başkanlığına;

 

Ben TUS sınavına giren bir hekimim. Eylül 2006 TUS’a girdim.Sitenizde açıkladığınız şekliyle dört soruya itirazım var:

 

1. ÖSYM’ ye göre 35 numaralı soruda tek doğru cevap yoktur ve verilen bilgiler doğru cevabı netleştirmemektedir. Soru ile ilgili referans aşağıdadır:

 

 

35. Akut Miyokard enfarktüsünden 12-48 saat içinde serumda en üst düzeylere ulaşan ve 5-14 gün içinde normale dönen laboratuar testi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Alkalen fosfataz
B) Kreatin kinaz
C) Laktat dehidrogenaz
D) Miyoglobin
E) Troponin

Doğru cevap yok. Referanslarda C? ve E? seçeneklerini düşündüren veriler var. Ayrıca ÖSYM’ye göre doğru cevap olan “E” seçeneği tek bir parametre olmayıp Troponin I Troponin T olmak üzere 2 sub tipi vardır ve bu iki sub tipin serum pik zamanları ve normale dönüş süreleri farklı farklıdır ve soruda hangi Troponin’in sorulduğu belirtilmemiştir.

 


Referans 1: Harper’s Biyokimya’da bununla ilgili bilgi yoktur.

 

Referans 2: Tietz, Textbook of Clinical Chemistry, 3th edition, Sf 1185 Tablo 34.2


 

2. ÖSYM’ye göre 51 numaralı soruda da doğru cevap hiç yoktur. Soru ile ilgili referanslar aşağıdadır.

 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi protozoa ve helmintlerin konak immün cevabından kaçış mekanizmalarından biri değildir?

 


A)
Kist formuna dönüşme
B) Konak antijenleri ile maskelenme
C) Makrofajlar içinde yaşayabilme
D) Fagozom oluşumunu engelleme
E) Yüzey antijenlerinde değişim

 

Doğru cevap yok.

 

Referans 1: Mandell, Principles and Practice of Infectious Disease 6th edition : Konu ile ilgili net veri yok.

 

Referans 2: Manual of Clinical Microbiology, Murray P.atal, 8th edition : Konu ile ilgili net veri yok

 

Referans 3: Medical Microbiology and Immunology, Levinson, Jawetz, 7th edition : Konu ile ilgili net veri yok

 

Referans 4: Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ş.Ustaçelebi, 1.Baskı, Sayfa 286 (Burada seçeneklerin tümü konak immün cevabından kaçış mekanizmaları arasında net olarak sayılmaktadır.)

 

Referans 5: Murray, rosenthal, Kobayash?,Pfaller Medical Microbiology Mosby 2005 5. ed

 

 

Sayfa 151 AYNEN AŞAĞIYA AKTARILMIŞTIR !!!!

 

 

“Evasion of immune mechanisms by parasites : Animal parasites have developed remerkable mechanisms for establishing chronic infections in the vertabrete host. These mechanisms include intracellular growth , inactivation of phagocytic killing, release of blocking antigen ( T.brucei, p.falciparum) and development of cysts (E.histolytica, T.spiralis) to limit access by the immun response. The African trypanosomes can reengineer the genes for their surface antigen (variable surface glycoprotein) and therofore change their antigenic apperance. Schistosomes can coat themselves with host antigens, including MHC molecules.”

 

Referans 6: Male, Brostoff , Roth , Roitt. Immunology. Mosby Elsevier , 7.ed 2006. Chapter 15 Immunity to protozoa and worms . p.292

 

Referans 7: Cellular & Molecular Immunology Kitabı Abbas AK., Licthman AH. 5th ed. 2005 Sayfa 362

3. ÖSYM’ye göre Klinik 53 numaralı soru ve referansları aşağıdadır.153.Şiddetli gastroenterit saptanan 1 yaşındaki kız çocukta yapılan fizik muayenede kan basıncı 95/60 mmHg, solukluk, letarji, bifissür ödem gözleniyor, idrar volümü 0.5 ml/kg/saat olarak bulunuyor.

Bu çocukta akut böbrek yetmezliğinin fizyopatolojik nedenini saptamada aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi en önemlidir?

 


A)
İdrar volümü
B) İdrar osmolaritesi
C) idrar protein-kreatinin oranı
D) Hemogram
E) İdrar sedimenti

 

 

Bu soruda hastanın şiddetli gastroenteriti var ve fizik muayene bulgularında oligüri, normal tansiyon, solukluk ve bifissür tarzında ödemi var.

 

Tüm bu bulgular bu olguda akut böbrek yetersizliğinin gastroenterite değil de başka bir renal kaynağa bağlı olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda bu öyküyle beraber beraberinde solukluğun olması anemik bir ABY vakası olan hemolitik üremik sendromu (HÜS) düşündürüyor.

Ve bu hastalıkta hem anemi, hem trombositopeni hem de ABY anjiopatiye bağlı olduğu için burada fizyopatogenezi açıklayacak en önemli laboratuvar prerenal – renal ABY ayırım indeksi yapan idrar osmolaritesi değil de anemi ve trombositopeniyi saptayacak olan kan sayımı olmalıdır.

 

Referans: Nelson Textbook of pediatrics 17th Edition Sayfa 1746 

4. ÖSYM’ye göre Klinik 71 numaralı soru ve referansları aşağıdadır.165. Aşağıdakilerden hangisi, primer hiperparatiroidi tanısında yarar sağlamaz?

 


A)
Serum kalsiyum düzeyi
B) 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı
C) Serum fosfor düzeyi
D) Serum parathormon düzeyi
E) Kemik mineral yoğunluğu

 

 

Sorudaki 5 seçenek de primer hiperparatiroidi tanısında kullanılmaktadır. İşte referansı:

 

Referans: Schwartz’s Principles of Surgery, Brunicardi FCatal, 8th edition, 2005 Sf:1438

Bu dört soruyu yeniden değerlendirmenizi ve tarafıma yazılı olarak açıklama yapmanızı saygıyla arz ederim.