|


2005 Eylül Dönemi

Bizimle Kazanan Meslektaşlarımızın

BRANŞ DAĞILIMLARI

 

Sıra No BRANŞ ADI SAYI
1 ACİL TIP 18
2 ADLİ TIP 9
3 AİLE HEKİMLİĞİ 76
4 ANATOMİ 8
5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 104
6 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 12
7 ÇOCUK CERRAHİSİ 11
8 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ 0
9 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 48
10 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR 8
11 EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ 3
12 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 25
13 FİZYOLOJİ 6
14 GENEL CERRAHİ 38
15 GÖĞÜS CERRAHİSİ 12
16 GÖĞÜS HASTALIKLARI 16
17 GÖZ HASTALIKLARI 37
18 HALK SAĞLIĞI 6
19 İÇ HASTALIKLARI 50
20 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 36
21 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 18
22 KARDİYOLOJİ 29
23 KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI 18
24 NÖROLOJİ 23
25 NÜKLEER TIP 8
26 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 30
27 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 11
28 PSİKİYATRİ 17
29 RADYASYON ONKOLOJİSİ 4
30 RADYOLOJİ 39
31 TIBBİ BİYOKİMYA 21
32 TIBBİ FARMAKOLOJİ 8
33 TIBBİ GENETİK 1
34 TIBBİ PATOLOJİ 18
35 ÜROLOJİ 16