|


2005 NİSAN TUS SINAVI
DEĞERLENDİRMESİ ve İLGİNÇ TESPİTLERİ

 

Bir sınav daha geçti…

 

 

Her sınav gibi bu sınavda da tüm soruları detaylıca inceledik.

 

           

-Sınav genel olarak orta zorlukta bir sınavdı. Temel bilimler; eski sınavlara göre biraz daha zorlaştırılmıştı

 

           

-Soruların bir kısmı “aşırı zor” olsa da seçmeye yarayacak nitelikte kaliteli değildi. Örneğin; Kayaalp Farmakolojisinin son baskısından bile cevaplanamayan 4 soru vardı. Doğru olanın; O branşın tüm bilinen textbooklarının hepsinde birden cevaplanabilen sorular sorulması olduğunu ÖSYM’ ye hatırlatıyoruz.

 

           

-Branşlar arsı bilgi farklılıkları bu sınavda da karşımıza çıktı. Subarakroit kanamanın en sık sebebi Nöroloji ve Nöroşirurji “travma” iken Robbinste “Anevrizma rüptürü” yazıyor. Bir başka branşı ilgilendiren soruların mutlaka o branşın hocaları tarafından da incelenmesi gerekiyor. Ama ÖSYM bunu yapmıyor. Aynı şekilde “Conjugata Vera” ile “Conjugata obstetrika” anatomi kitaplarında aynı şekilde bahsedilirken, Kadın Doğum kitaplarında farklı şey yazıyor.

 

           

-Bazı sorularda, soru çözümleri ya da seçenekler düzenlenirken yeterince özen gösterilmediği net olarak anlaşılıyor. Örneğin; Serebellopontin açı tümörünün sorulduğu soruda “sensorinöral işitme kaybı” yerine yanlışlıkla “iletim tipi işitme kaybı” yazılmış ve bu haliyle doğru cevap yok… Bu şekilde sorunun “yetersiz” olduğu 3 soru var. Yine anatomide mide ağrısının hissedildiği esas yer olan “Epigastrik bölge” seçeneklerde yok…

 

           

-Soru dağılımları da ilginçti. Farmakolojide “otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar” dan hiç sorulmazken küçük stajlardan toplam 19 soru geldi. (Dahiliye ve Cerrahiden bile fazla)

 

           

-Entegre sistemle analiz edildiğinde 3 sistemden çok fazla sayıda soru geldi.

 

               Hematoloji          (Toplamda: 19)

               Endokrinoloji      (Toplamda: 18)

               Gastroenteroloji  (Toplamda: 17)

           

-38 Vaka sorusu geldi. Dahiliye’den beklenenin altında, Mikrobiyolojide (8 soru) beklenenin üstünde ve Genel Cerrahide ise ikili vaka sorusu soruldu.

           

 

En’li bilgi gerektiren soru sayısı 30, karşılaştırmalı tablo bilgisi gerektiren soru sayısı ise 21 idi.

 

           

Aynen ya da çok hafif modifiye edilerek sorulmuş eski soru sayısı 47…Bu, çıkmış Tüm TUS sorularını dikkatlice çalışmanın  ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

 

           

-İngilizce sınavı çok zordu, girenlerin yaklaşık % 40’ı sınavı geçemedi. Yabancı dil sınavını kesinlikle önemsemek gerekiyor.