|


BAŞARI SIRALAMASINDA YERİNİZE (KAÇINCI OLDUĞUNUZA) GÖRE TERCİH YAPMAK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ (EYLÜL 2009)

 

Değerli meslektaşlarımız;

 

Aslında her birimiz aldığımız puan ve sınavda kaçıncı olduğumuza göre kabaca nerelere yerleşebileceğimizi tahmin edebiliyoruz.

 

Bu sınavda kaçıncı olduğumuza göre bir tercih yapmak da bir diğer mantıklı seçenek olabilir.

 

Bunu yapabilmek için de biz TUSDATA olarak eski taban puanları detaylıca inceleyerek hekimlerin tercih ettikleri branşları en yüksek puanlılardan en düşük puanlılara doğru 6 gruba ayırdık. Her grubu da “3 büyük il” ve “diğer iller” olmak üzere ikiye ayırdık. Çünkü 3 büyük ilde ki taban puanlar doğal olarak daha yüksek olacaktır.

 

Aşağıdaki birinci tabloyu incelediğinizde kaçıncı olduğunuza göre; normalde puanınızın hangi grup branşlara (tabi ki ortalama olarak) yeteceğini kolayca tespit edebilirsiniz. Kümülatif toplam; kabaca kaçıncı sıraya kadar olanların ilgili satır ya da daha yukarıdaki satırlardaki branşlara yerleşebileceği hakkında fikir vermek için konulmuştur.

 

14 tercih hakkınızın 2-3 tanesini daha yukarıdaki, 2-3 tanesini daha aşağıdaki gruplardan, kalanları da sıralamanıza uygun gruptan yaparsanız ya da tablo ve rakamları istediğiniz branşa göre yorumlayarak tercih yaparsanız “optimum” bir tercih olacaktır.

 

Bu tablolardan yola çıkarak nereleri yazacağınızı tespit ettikten sonra, onları doğru sıralamaya dönüştürmek için ise geçmiş sınavların taban puanlarının ortalamalarını alarak, ortalamalara göre sıralayabilirsiniz.

 

Tablo 1 size göre eksik ya da yanlış mı? O halde siz de Tablo 2’yi kullanarak kendi gruplamanızı kolayca yapabilirsiniz. Çünkü bu tablolardaki sıralamalar ve gruplamalar sadece size yardımcı olmak ve size bir fikir vermek amacıyla oluşturuldu. Elbette hiç kimsenin, hiçbir bölümün puanını tam olarak söylemesinin mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz. Bir çok bölümün puanında sürprizler çıkması da doğaldır. Gerisi size kalmış.

 

Herkesin hakkında hayırlısının olması diliyoruz.

TUSDATA


TABLO 1: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve

KONTENJAN SAYILARI

GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU
(TOPLAM)
KÜMÜLATİF TOPLAM (Sıralama)
1. GRUP BRANŞLAR Kardiyoloji 3 büyük il kontenjanı 261 261
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları Diğer İllerin kontenjanları 159 420
Plastik Cerrahi
 
2. GRUP BRANŞLAR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 3 büyük il kontenjanı 170 590
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Radyoloji Diğer İllerin kontenjanları 133 723
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
3. GRUP BRANŞLAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 büyük il kontenjanı 582 1.305
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Nöroloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Diğer İllerin kontenjanları 386 1.691
Çocuk Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
4. GRUP BRANŞLAR Beyin ve Sinir Cerrahisi 3 büyük il kontenjanı 214 1.905
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Tıbbi Biyokimya Diğer İllerin kontenjanları 195 2.100
Tıbbi Patoloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
5. GRUP BRANŞLAR Kalp ve Damar Cerrahisi 3 büyük il kontenjanı 127 2.227
Göğüs Cerrahisi
Anatomi
Fizyoloji Diğer İllerin kontenjanları 141 2.368
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
6. GRUP BRANŞLAR Adli Tıp 3 büyük il kontenjanı 467 2.835
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reaminasyon Diğer İllerin kontenjanları 277 3.112
Acil Tıp
 
         
NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.

 

 

TABLO 2: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI (Branş branş detayı ile)
GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU TOPLAM
3 BÜYÜK DİĞER
ÜNV. DEVLET ÜNV. DEVLET
1 . GRUP Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 6 13 9 1 29
Göz Hastalıkları 19 40 27 7 93
Kadın Hastalıkları ve Doğum 24 81 50 2 157
Kardiyoloji 21 38 40 7 106
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 11 8 15 1 35
TOPLAM 81 180 141 18 420
             
2. GRUP Deri ve Zührevi Hastalıkları 9 10 26 1 46
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 9 23 24 2 58
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 18 40 33 11 102
Radyoloji 18 43 34 2 97
TOPLAM 54 116 117 16 303
             
3. GRUP Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 51 121 67 20 259
Göğüs Hastalıkları 14 25 28 0 67
İç Hastalıkları 55 107 95 15 272
Nöroloji 16 36 35 0 87
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 20 41 23 4 88
Çocuk Cerrahisi 9 5 24 0 38
Ortopedi ve Travmatoloji 16 31 31 4 82
Üroloji 14 21 37 3 75
TOPLAM 195 387 340 46 968
             
4. GRUP Beyin ve Sinir Cerrahisi 13 17 26 3 59
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 8 16 24 3 51
Genel Cerrahi 29 40 50 10 129
Tıbbi Mikrobiyoloji 9 9 18 0 36
Tıbbi Biyokimya 13 8 25 1 47
Tıbbi Patoloji 18 17 27 2 64
Nükleer Tıp 8 3 5 0 16
Radyasyon Onkolojisi 4 2 1 0 7
TOPLAM 102 112 176 19 409
             
5. GRUP Anatomi 26 0 28 0 54
Histoloji ve Embriyoloji 13 0 16 0 29
Fizyoloji 21 0 27 0 48
Göğüs Cerrahisi 7 9 24 2 42
Kalp ve Damar Cerrahisi 10 18 22 3 53
Tıbbi Farmakoloji 16 0 16 0 32
Tıbbi Genetik 7 0 3 0 10
TOPLAM 100 27 136 5 268
             
6. GRUP Acil Tıp 35 109 82 33 259
Adli Tıp 12 14 14 0 40
Aile Hekimliği 18 132 24 18 192
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 42 88 65 8 203
Halk Sağlığı 17 0 33 0 50
TOPLAM 124 343 218 59 744
             
  GENEL TOPLAM 656 1.165 1.128 163 3.112
             
NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.
Eylül 2009 TUS başvuru kılavuzunu indirmek için tıklayınız