|


BAŞARI SIRALAMASINDA YERİNİZE (KAÇINCI OLDUĞUNUZA) GÖRE TERCİH YAPMAK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ (NİSAN 2008)
 

 

TABLO 1: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI

GRUP ADI

BRANŞ ADI

İL GRUBU 
(TOPLAM)

KÜMÜLATİF TOPLAM (Sıralama)

1. GRUP BRANŞLAR

Kardiyoloji

 3 büyük il kontenjanı

170

170

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Çocuk Psikiyatrisi

Göz Hastalıkları

 Diğer İllerin kontenjanları

99

269

Plastik Cerrahi

 

2. GRUP BRANŞLAR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 3 büyük il kontenjanı

78

347

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Radyoloji

 Diğer İllerin kontenjanları

60

407

Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları

3. GRUP BRANŞLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 3 büyük il kontenjanı

326

733

Göğüs Hastalıkları

İç Hastalıkları

Nöroloji

Psikiyatri

 Diğer İllerin kontenjanları

223

956

Çocuk Cerrahisi

Ortopedi ve Travmatoloji

Üroloji

4. GRUP BRANŞLAR

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 3 büyük il kontenjanı

124

1.080

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Genel Cerrahi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıbbi Biyokimya

 Diğer İllerin kontenjanları

73

1.153

Tıbbi Patoloji

Nükleer Tıp

Radyasyon Onkolojisi

5. GRUP BRANŞLAR

Kalp ve Damar Cerrahisi

 3 büyük il kontenjanı

40

1.193

Göğüs Cerrahisi

Anatomi

Fizyoloji

 Diğer İllerin kontenjanları

43

1.236

Embriyoloji ve Hiztoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

6. GRUP BRANŞLAR

Adli Tıp

  3 büyük il kontenjanı

274

1.510

Halk Sağlığı

Aile Hekimliği

Anesteziyoloji ve Reaminasyon

 Diğer İllerin kontenjanları

272

1.782

Acil Tıp

 
         

 

NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.

 

TABLO 2: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI (Branş branş detayı ile)

GRUP ADI

BRANŞ ADI

İL GRUBU

TOPLAM

3 BÜYÜK

DİĞER

ÜNV.

DEVLET

ÜNV.

DEVLET

1 . GRUP

Çocuk Psikiyatrisi

5

5

5

0

15

Göz Hastalıkları

12

23

23

2

60

Kadın Hastalıkları ve Doğum

14

64

32

0

110

Kardiyoloji

19

19

31

6

75

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

0

9

0

0

9

TOPLAM

50

120

91

8

269

 

 

 

 

 

 

 

2. GRUP

Deri ve Zührevi Hastalıkları

0

9

1

0

10

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

5

21

16

0

42

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

12

14

21

1

48

Radyoloji

11

6

21

0

38

TOPLAM

28

50

59

1

138

 

 

 

 

 

 

 

3. GRUP

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

30

55

69

2

156

Göğüs Hastalıkları

0

11

0

0

11

İç Hastalıkları

30

37

79

2

148

Nöroloji

13

26

24

0

63

Psikiyatri

19

46

23

3

91

Çocuk Cerrahisi

2

8

0

0

10

Ortopedi ve Travmatoloji

11

21

19

0

51

Üroloji

0

17

0

2

19

TOPLAM

105

221

214

9

549

 

 

 

 

 

 

 

4. GRUP

Beyin ve Sinir Cerrahisi

0

20

0

0

20

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

0

25

0

0

25

Genel Cerrahi

16

23

47

2

88

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

0

3

8

0

11

Tıbbi Biyokimya

0

7

1

0

8

Tıbbi Patoloji

1

16

3

0

20

Nükleer Tıp

5

2

6

0

13

Radyasyon Onkolojisi

4

2

6

0

12

TOPLAM

26

98

71

2

197

 

 

 

 

 

 

 

5. GRUP

Anatomi

2

0

1

0

3

Embriyoloji ve Histoloji

13

0

18

0

31

Fizyoloji

0

0

3

0

3

Göğüs Cerrahisi

0

2

1

0

3

Kalp ve Damar Cerrahisi

3

9

1

1

14

Tıbbi Farmakoloji

7

0

13

0

20

Tıbbi Genetik

4

0

5

0

9

TOPLAM

29

11

42

1

83

 

 

 

 

 

 

 

6. GRUP

Acil Tıp

11

36

31

48

126

Adli Tıp

10

15

10

1

36

Aile Hekimliği

6

36

14

45

101

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

51

96

78

16

241

Halk Sağlığı

11

2

28

1

42

TOPLAM

89

185

161

111

546

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

327

685

638

132

1.782

             
NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.