|


BAŞARI SIRALAMASINDA YERİNİZE (KAÇINCI OLDUĞUNUZA) GÖRE TERCİH YAPMAK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ (EYLÜL 2007)

 

 

TABLO 1: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI
GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU 
(TOPLAM)
KÜMÜLATİF TOPLAM (Sıralama)
1. GRUP BRANŞLAR Kardiyoloji  3 büyük il kontenjanı 274 274
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk Psikiyatrisi
Göz Hastalıkları  Diğer İllerin kontenjanları 158 432
Plastik Cerrahi
 
2. GRUP BRANŞLAR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  3 büyük il kontenjanı 178 610
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Radyoloji  Diğer İllerin kontenjanları 101 711
Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları
3. GRUP BRANŞLAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  3 büyük il kontenjanı 482 1.193
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Nöroloji
Psikiyatri  Diğer İllerin kontenjanları 354 1.547
Çocuk Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
4. GRUP BRANŞLAR Beyin ve Sinir Cerrahisi  3 büyük il kontenjanı 295 1.842
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya  Diğer İllerin kontenjanları 262 2.104
Tıbbi Patoloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
5. GRUP BRANŞLAR Kalp ve Damar Cerrahisi  3 büyük il kontenjanı 167 2.271
Göğüs Cerrahisi
Anatomi
Fizyoloji  Diğer İllerin kontenjanları 153 2.424
Embriyoloji ve Hiztoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
6. GRUP BRANŞLAR Adli Tıp   3 büyük il kontenjanı 536 2.960
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reaminasyon  Diğer İllerin kontenjanları 303 3.263
Acil Tıp
 
         

 

NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.

 

TABLO 2: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI (Branş branş detayı ile)
GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU TOPLAM
3 BÜYÜK DİĞER
ÜNV. DEVLET ÜNV. DEVLET
1 . GRUP Çocuk Psikiyatrisi 5 0 1 6 12
Göz Hastalıkları 25 47 31 1 104
Kadın Hastalıkları ve Doğum 30 75 48 2 155
Kardiyoloji 23 42 33 8 106
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 11 16 28 0 55
TOPLAM 94 180 141 17 432
             
2. GRUP Deri ve Zührevi Hastalıkları 9 14 14 0 37
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 13 21 19 0 53
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 18 38 23 1 80
Radyoloji 33 32 43 1 109
TOPLAM 73 105 99 2 279
             
3. GRUP Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 49 76 81 10 216
Göğüs Hastalıkları 16 6 30 0 52
İç Hastalıkları 59 65 87 5 216
Nöroloji 11 24 25 0 60
Psikiyatri 8 44 26 0 78
Çocuk Cerrahisi 15 16 26 0 57
Ortopedi ve Travmatoloji 17 27 32 0 76
Üroloji 13 36 29 3 81
TOPLAM 188 294 336 18 836
             
4. GRUP Beyin ve Sinir Cerrahisi 17 33 38 0 88
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18 42 28 0 88
Genel Cerrahi 41 29 56 0 126
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 27 5 31 0 63
Tıbbi Biyokimya 13 12 34 0 59
Tıbbi Patoloji 17 22 46 0 85
Nükleer Tıp 9 3 18 0 30
Radyasyon Onkolojisi 7 0 11 0 18
TOPLAM 149 146 262 0 557
             
5. GRUP Anatomi 31 0 35 0 66
Embriyoloji ve Histoloji 18 0 19 0 37
Fizyoloji 29 0 28 0 57
Göğüs Cerrahisi 9 8 20 0 37
Kalp ve Damar Cerrahisi 22 20 23 0 65
Tıbbi Farmakoloji 26 0 18 0 44
Tıbbi Genetik 4 0 10 0 14
TOPLAM 139 28 153 0 320
             
6. GRUP Acil Tıp 38 100 68 15 221
Adli Tıp 11 15 20 0 46
Aile Hekimliği 13 85 17 39 154
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 80 177 95 15 367
Halk Sağlığı 17 0 34 0 51
TOPLAM 159 377 234 69 839
             
  GENEL TOPLAM 802 1.130 1.225 106 3.263
             
NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.