|


TUS’daki Anatomi Sorularının Konu Ana Başlıkları ve Alt Başlıklarına Göre Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

Her yıl Eylül ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılan TUS, 2012 öncesinde yalnızca Ankara’da yapılırken, artık Ankara, İstanbul ve İzmir‘de de yapılmaktadır.

Sınav, Tıbbi Yabancı Dil Sınavı ve Bilim Sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşur. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavı’na girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi’ne kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki aşamalıdır. TTBT-1; Anatomi, HistolojiEmbriyoloji, Fizyoloji,Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Tıbbi Farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan, KTBT ise Dahiliye ve Cerrahi gruplarına dahil alanlar ile Pediatri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşur.

Eylül 2012’de 51.si yapılan TUS’un, son iki sınava kadar 200 olan soru sayısı 240’a çıkarılmıştır. Bu soruların 120 tanesi Temel Tıp Bilimleri Testi’nde, 120 tanesi de Klinik Tıp Bilimleri Testi’nde yer almaktadır. Temel Tıp Bilimleri Testinde yer alan Anatomi’nin soru sayısı, önceki 49 sınavda 10 iken, son iki sınavda soru sayısının 240 çıkarılması ile 14 olarak belirlenmiştir.

Anatomi olarak, yapılan 51 sınavı değerlendirecek olursak;

SORU SAYISI 10 OLDUĞUNDA SORULARIN ANA BAŞLIKLARA GÖRE DAĞILIMI (EYLÜL-1987/EYLÜL-2011)

NÖROANATOMİ, KAS ve DOLAŞIM ana başlıklarından çıkan soruların toplamı, Anatomi sorularının %72.65’ini oluşturmaktadır.

SORU SAYISI 14 OLDUĞUNDA SORULARIN ANA BAŞLIKLARA GÖRE DAĞILIMI (NİSAN-2012/EYLÜL-2012)

NÖROANATOMİ, KAS ve METABOLİZMA ana başlıklarından çıkan soruların toplamı, Anatomi sorularının %71.42’sini oluşturmaktadır.

Her iki dağılımın en önemli göstergesi, NÖROANATOMİ ana konu başlığının bu sınavın lokomotifi olduğudur. Bu son derece doğaldır. Çünkü nöroanatomi, soru kaynağı bakımından en verimli olan ana konu başlığıdır.

518 SORUNUN KONU ALT BAŞLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI

(EYLÜL-1987/EYLÜL-2012)

KEMİK; toplam soru sayısı: 38

ÜST EKSTREMİTE = 7

ALT EKSTREMİTE = 5

COLUMNA VERTEBRALIS – COSTA = 3

CRANIUM = 23

Bireysel olarak vertebralar, femur, fibula, tarsal kemikler, maksilla, etmoid ve frontal kemikle ilgili soru sorulmamış.

EKLEM; toplam soru sayısı: 23

GENEL BİLGİ = 6

ÜST EKSTREMİTE = 4

ALT EKSTREMİTE = 9

BAŞ – COLUMNA VERTEBRALIS =4

CRANIUM = 23

Sinovyal eklem tipleri, radiokarpal eklem ve temporomandibuler eklemle ilgili soru sorulmamış.

KAS; toplam soru sayısı: 116

BAŞ-BOYUN = 20

SIRT – SOLUNUM = 13

ÜST EKSTREMİTE = 28

ALT EKSTREMİTE = 35

KARIN – PERINEUM =20

Skapular hareketler, fossa cubitalis, anatomik enfiye çukuru (fovea radialis), bacak arka bölge kasları, ayak tabanı kasları ve rektus kılıfı ile ilgili soru sorulmamış.

SOLUNUM; toplam soru sayısı: 32

BURUN – PARANAZAL SİNÜSLER – TORAKS = 15

LARİNKS = 7

TRACHEA – AKCİĞER = 7

MEDIASTINUM = 3

Trakea ve bronkuslardan soru sorulmamış.

DOLAŞIM; toplam soru sayısı: 97

KALP – PERICARDIUM = 17

ARTERLER= 48

VENLER – PORTO-CAVA ve CAVA-CAVA SİSTEM= 28

LENFATİK SİSTEM = 4

Perikardiyum, eldeki ve ayaktaki arteryel kemerler, torasik aorta dalları, aksiler arter dalları, eksternal ilyak arter dalları, femoral arter dalları, popliteal arter dalları, aksiller lenf düğümleri ve inguinal lenf düğümlerinden soru sorulmamış.

METABOLİZMA; toplam soru sayısı: 37

AĞIZ – DİL – TÜKÜRÜK BEZLERİ = 7

ÖZOFAGUS – MİDE – PERITONEUM = 14

İNCE BAĞIRSAK – KALIN BAĞIRSAK = 8

PANCREAS – DALAK = 4

KARACİĞER –SAFRA YOLLARI = 4

Dişlerden soru sorulmamış.

ÜROGENİTAL; toplam soru sayısı: 14

ÜRİNER SİSTEM = 3

ERKEK GENİTAL SİSTEM= 6

KADIN GENİTAL SİSTEM= 5

Böbrek, mesane, epididimis, vesicula seminalis ve ligamentum latum uteri’den soru sorulmamış.

NÖROANATOMİ; toplam soru sayısı: 161

GENEL BİLGİ = 1

MEDULLA SPINALIS = 8

AFFERENT – EFFERENT YOLLAR = 20

BEYİN SAPI – CEREBELLUM = 9

DIENCEPHALON – HEMİSFERLER – VENTRİKÜLLER = 10

SİNÜSLER – SİSTERNALAR =11

OTONOM SİNİR SİSTEMİ = 11

KRANYAL SİNİRLER = 40

KULAK = 16

ORBITA – GÖZ = 5

PLEXUSLAR = 30

Medulla spinalis iç yapısı, hipotalamus, subtalamus, assosiasyon ve kommissural yollar, olfaktor sinir, işitme yolları, ayak sırtı deri duyusu, uyluk deri duyusu ve baş-yüz deri duyusu soru sorulmamış.

Yukarıda verilen bilgilerin, geleceğinizi belirlemede yararlı olması dileklerimle yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Dr. Hasan OZAN

Bu yazı 48339 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :