|


Yandal Uzmanlığı: Gerekli Mi? Fantazi Mi?

Aslında bu soru, sadece Dahiliye yada Pediatri’yi ilgilendiren bir soru olmaktan çoktan çıkmıştır. 2007 yılında ilk kez yapılan Yandal Uzmanlık Sınavı; Dahiliye, Genel Cerrahi ve Pediatri de yapılmışken 2012’de pek çok branşta yapılmaktadır. Büyük olasılıkla yakın gelecekte neredeyse pek çok branşta Yandal Uzmanlık Sınavı yapılması beklenmektedir.

Hiç kuşku yok ki Yandal kavramı iç hastalıkları ile birlikte dünyaya gelmiş bir kavramdır. Her ne kadar Pediatri de de Yandal olsa da Yandal yapmamış bir Pediatri Uzmanı ile Yandal yapmamış bir dahiliye uzmanının kayıpları aynı değildir. Bu durum Pediatri de tolere edilebilen bir durum iken Dahiliye de artık tolere edilen bir durum olmaktan çıkmıştır. İç Hastalıkları uzmanı olmak elbette önemlidir.

Elbette kendi içinde bir tutarlı yönü vardır. Ancak iç hastalıklarının çok geniş bir alana hitap etmesi, bütün konulara olan hakimiyeti azaltmakta ve günlük pratikte sıradan tıbbi sorunlarla uğraşan bir hekim görüntüsü vermesi, iç hastalıkları uzmanlarını bir arayışa itmiştir. Pratik uzmanlık yaşantısında, iç hastalıkları ihtisası boyunca elde ettiği bilgi ve becerileri kullanma alanlarının oldukça dar olduğunun farkına varan hekimin Yandal arayışına girmesi beklenen bir düşünce yapısıdır. İç Hastalıkları uzmanı üstesinden gelebildiği temel sorunları çözümleyebilen ancak bir sonraki adımı atmayan ve atamayan bir görüntüdedir. Bu açıdan aslında bir triaj hekimi olma yönünde ilerlemektedir. Bu triaj hekimliği ise uzmanın kendine olan ilgisini azaltmakta ve yaptığı işten aldığı zevkin azalmasına neden olmaktadır. İşte tam bu noktada Yandal uzmanlık isteği ortaya çıkmaktadır.

Artık Yandal uzmanlık eğitimi bu pencereden bakıldığında bir fantezi olmaktan çıkmıştır. Ülkenin sağlık eğitimi anlayışı aslında bu yazdıklarımızı doğrular niteliktedir. Artık hastalar penceresinden bakıldığında da benzer bir tablonun olduğunu görmekteyiz. Hastalarda Yandal uzmanının farkına varmış ve hafifçe kreatinin yüksekliği olan hasta nefrolog, eklemi ağrıyan bir hasta romatolog sormaya başlamıştır. Tabiî ki burada kantarın topuzunu kaçırmadan Uzman-Yandal uzmanı görev ve tanımı iyi yapılmalı her uzmanlık alanı kendi değerini korumalıdır.

Mevcut durum aslında sadece iç hastalıklarının sorunu gibi görünse de artık pek çok branşta benzer sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. 2012 yılında yapılan Yandal Uzmanlık Sınavı bazı branşlarda yeni Yandal branşlarının doğduğunu bize göstermiştir. Örneğin radyolojide artık pediatrik radyoloji adı altında bir Yandal verilmeye başlanmıştır ki bu radyologlar açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu durum  Yandal eğitimi sonrası akademik yaşantı veya afiliye olma konusunda daha güçlü adımlar atılmasını olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla TUS’da tercih edeceğiniz bölüm sizin geleceğinizi Yandal eksenli olarak direkt değiştirecektir.

Fakat Yandal yapıyor olmak 3 yıl süren kaliteli ve kıdemli ikinci asistanlık anlamına da geldiği unutulmamalıdır. Ayrıca 2. Mecburi hizmet yapılması gerekliliği ve yaşında bir hayli ilerlediğini de varsayarsak dezavantajlı bir görünüm ortaya sunduğu da bir gerçektir.

Yine de kişiler kendi gereksinimleri, beklentileri, ufku ve tıbbi bakış açısının yönlendirdiği yöne gitmelidir. Fakat Yandal kavramının özellikle iç hastalıkları branşında kaçınılmaz bir gerçek olduğunu da unutmamalıdır.   

Dr. Fatih SELÇUKBİRİCİK

 

Bu yazı 26414 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :